Najczęściej poszukiwane

 
 
Kredyt Formuła Agro

Twoje marzenia nabierają kształtu

 

Kontakt z doradcą
Dostępność
Oddziały

Dla kogo?

Kredyt Formuła Agro oferowany jest:

  • Właścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości rolnych 
  • Użytkownikom wieczystym i dzierżawcom nieruchomości rolnych 

Korzyści kredytu Formuła Agro 

Zamów rozmowę z doradcą

Oprocentowanie

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej,
ustalanej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3M i marży Banku.

W przypadku znalezienia się w sytuacji finansowej, uniemożliwiającej terminową obsługę zobowiązań, istnieje możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia i ustalenia nowych warunków spłaty kredytów. Więcej informacji na https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/kredyty/restrukturyzacja-zadluzenia

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.