Najczęściej poszukiwane

 
 
Konto Otwarte na Agrobiznes

Rozwiń swój biznes agro

Znajdź oddział
Kontakt z Doradcą
Dostępność
Oddziały

korzyści posiadania konta  otwartego na agrobiznes

sprawdź inne wybrane warunki oferty

 

Opłaty    

Dostęp do bankowości internetowej GOonline dla nieograniczonej ilości użytkowników i GOonline Biznes dla 1 użytkownika

0 zł    

Wypłata gotówki z bankomatów usytuowanych w Oddziałach Banku, sieci Euronet oraz grupy BPS S.A., SGB-Banku S.A. w kraju kartą debetową Mastercard w PLN

0 zł    

Wpłata gotówki w bankomatach usytuowanych w oddziałach Banku kartą debetową Mastercard w PLN

0 zł    

Przelew krajowy w PLN Oddziale Banku lub Centrum Telefonicznym z rachunku bieżącego i pomocniczego

10 zł     

Wpłata i wypłata w PLN w Oddziale Banku na/z rachunku bieżącego i pomocniczego

10 zł    

Wyciąg w bankowości internetowej lub na adres e-mail dla Klienta bez bankowości internetowej

0 zł    
 

wybierz kartę  dopasowaną do potrzeb Twojego gospodarstwa

Karta debetowa Mastercard w PLN

 

  • 0 zł za wydanie karty
  • 0 zł za użytkowanie karty, jeżeli w danym miesiącu zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 500 zł, w innym przypadku 9 zł/m-c
  • 0 zł za wpłaty/wypłaty z bankomatów sieci Euronet, Grupy BPS S.A. oraz SGB Banku S.A. w Polsce1
  • płatności telefonem Apple Pay lub Google Pay
  • płatności zbliżeniowe, internetowe i telefoniczne

 

Więcej o karcie

Karta debetowa Mastercard w EUR

 

Jeśli dokonujesz płatności w walucie EUR, ta karta jest dla Ciebie

  • 0 zł za przewalutowanie (w krajach rozliczających się w walucie EUR),
  • 0 zł za wydanie pierwszej i kolejnej karty
  • 1 EUR/m-c opłaty za użytkowanie karty

 

Więcej o karcie

Zamów rozmowę z doradcą

Masz pytania?

Oddział

Przyjdź do Centrum Klienta

Zarezerwuj spotkanie z doradcą na konkretną godzinę. Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

Znajdź Centrum Klienta

Telefon

Zadzwoń do nas 


+48 500 970 345

 

dla połączeń komórkowych, krajowych i z zagranicy

Dokumenty

 
Regulamin Rachunków, Lokat terminowych, Kart oraz wybranych innych usług dla Klientów Mikroprzedsiębiorstw w BNP Paribas Bank Polska S.A.
- obowiązuje od 12 czerwca 2024 r.
 
Komunikat do Regulaminu Rachunków, Lokat terminowych, Kart oraz wybranych innych usług dla Klientów Mikroprzedsiębiorstw w BNP Paribas Bank Polska S.A.
- obowiązuje od 12 czerwca 2024 r.
 
Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) - pakiety depozytowe w ofercie
- obowiązuje od 1 marca 2023 r.
 
Regulamin Rachunków, Lokat terminowych, Kart oraz wybranych innych usług dla Klientów Mikroprzedsiębiorstw w BNP Paribas Bank Polska S.A.
- obowiązuje od 26 czerwca 2023 r. do 11 czerwca 2024 r.

1 Opłata za korzystanie z bankomatów innych operatorów zgodna z taryfą prowizji i opłat dostępną w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

Świadczenie usług i oferowanie produktów bankowych następuje przez BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.