Bank zmieniającego się świata
 
 
Pakiet ubezpieczeń - kredyt hipoteczny

Dom zawsze bezpieczeny

Kontakt z Doradcą
Dostępność
Oddziały

Rodzaje pakietów ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE CARDIF

Pakiet 1H - Zgon, Trwała i całkowita niezdolność do pracy oraz, w zależności od statusu zatrudnienia Ubezpieczonego na Dzień zajścia Zdarzenia

a) osoby uzyskujące dochód z tytułu umowy o pracę lub stosunku służbowego: 

- Poważne zachorowanie albo - jeżeli z tytułu Poważnego zachorowania Ubezpieczyciel wypłacił Świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia - Pobyt w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku;  

- Utrata pracy albo - jeżeli z tytułu Utraty pracy Ubezpieczyciel wypłacił Świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia -  Pobyt w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku

b) osoby nie uzyskujące dochodu z  tytułu umowy o pracę lub stosunku służbowego: 

- Poważne zachorowanie albo - jeżeli z tytułu Poważnego zachorowania Ubezpieczyciel wypłacił Świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia -  Pobyt w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku

 

Pakiet 2H - Zgon

Jak zgłosić zdarzenie? Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami możesz składać bezpośrednio w siedzibie Cardif, listownie lub online https://cardif.pl/zglos-zdarzenie, a także za naszym pośrednictwem.

Ubezpieczenie nieruchomości Cardif

Pakiet  Moje Własne M:

  • Ubezpieczenie Nieruchomości od wszystkich ryzyk (All Risk);

 

Pakiet  Moje Własne M  PLUS:

  • Ubezpieczenie Nieruchomości od wszystkich ryzyk (All Risk), poza ubezpieczeniem domów jednorodzinnych w budowie,
  • Ubezpieczenie Ruchomości domowych od wszystkich ryzyk (All Risk),
  • Ubezpieczenie Ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rozboju,
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

 

Jak zgłosić zdarzenie? Zajście zdarzenia powinno zostać niezwłocznie zgłoszone poprzez:
1) kontakt telefoniczny na numer infolinii 22 529 18 86 lub
2) wysłanie zawiadomienia na adres e-mail: szkody.cardif@vigekspert.pl Formularz zgłoszenia zdarzenia znajdziesz na stronie https://cardif.pl/zglos-zdarzenie-dom-i-mieszkanie

Co obejmuje "pakiet  WŁASNE M PLUS”?

Ubezpieczenie dedykowane jest Klientom  indywidualnym  zawierających z Bankiem umowę kredytu hipotecznego,. W ramach ubezpieczenia oferujemy szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej mieszkań i domów.

Ubezpieczenie nieruchomości od wszystkich ryzyk - obejmujemy ubezpieczeniem nieruchomości stanowiące zabezpieczenie kredytu hipotecznego:  dom jednorodzinny, lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem gospodarczym i miejscem parkingowym, garaz jak i dom w budowie/. M suma ubezpieczenia 5.000.000 zł.

 

Ruchomości domowe od wszystkich ryzyk oraz od kradzieży z włamaniem - stałe elementy wewnętrzne i zewnętrzne, ruchomości domowe znajdujące się w domu, mieszkaniu, garażu,  pomieszczeniu gospodarczym oraz na balkonach, tarasach lub loggiach, Dodatkowo mienie osobiste i sprzęt elektroniczny od rabunku poza miejscem ubezpieczenia. Max. suma ubezpieczenia 15.000 zł

Odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym

  • odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim na terenie Polski przez ubezpieczonego lub jego dzieci np. na skutek zalania sąsiada, szkody wyrządzone podczas używania roweru lub hulajnogi zarówno na terenie posesji jak i poza nią lub wyrządzone przez zwierzęta domowe. Suma gwarancyjna 75.000 zł.

 

Ubezpieczenie oferujemy we współpracy z Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce. BNP Paribas Bank Polska S.A.  pełni rolę agenta ubezpieczeniowego, wykonującego czynności agencyjne na podstawie umowy agencyjnej zawartej z ubezpieczycielem w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jak zgłosić zdarzenie?

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami możesz składać bezpośrednio w siedzibie Cardif, listownie lub online https://cardif.pl/zglos-zdarzenie, a także za naszym pośrednictwem.

Zamów rozmowę z doradcą

Dokumenty do pobrania

Ubezpieczenie na życie Cardif:

 
Ogólne warunki ubezpieczenia, karta produktu, Informacje o produkcie ubezpieczeniowym, informacje o Agencie
 
Lista podwykonawców

 

 

Ubezpieczenie nieruchomości Cardif:

 Ogólne warunki ubezpieczenia, karta produktu, Informacje o produkcie ubezpieczeniowym, informacje o AgenciePobierz Otwiera się w nowym oknie.

 
Lista podwykonawców
 

Wzór upoważnienia dla osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne

Masz pytania dotyczące ubezpieczenia?

Zadzwoń do nas

500 970 341

+48 22 134 00 00

Opłata za połączenie według cennika operatora

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.