Bank zmieniającego się świata
 
 
Pakiet ubezpieczeń - kredyt hipoteczny

Dom zawsze bezpieczeny

Kontakt z Doradcą
Dostępność
Oddziały

Ubezpieczenie nieruchomości Cardif

Pakiet  Moje Własne M:

  • Ubezpieczenie Nieruchomości od wszystkich ryzyk (All Risk);

 

Pakiet  Moje Własne M  PLUS:

  • Ubezpieczenie Nieruchomości od wszystkich ryzyk (All Risk), poza ubezpieczeniem domów jednorodzinnych w budowie,
  • Ubezpieczenie Ruchomości domowych od wszystkich ryzyk (All Risk),
  • Ubezpieczenie Ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rozboju,
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

 

Jak zgłosić zdarzenie? Zajście zdarzenia powinno zostać niezwłocznie zgłoszone poprzez:
1) kontakt telefoniczny na numer infolinii 22 529 18 86 lub
2) wysłanie zawiadomienia na adres e-mail: szkody.cardif@vigekspert.pl Formularz zgłoszenia zdarzenia znajdziesz na stronie https://cardif.pl/zglos-zdarzenie-dom-i-mieszkanie

Co obejmuje "pakiet  WŁASNE M PLUS”?

Ubezpieczenie dedykowane jest Klientom  indywidualnym  zawierających z Bankiem umowę kredytu hipotecznego. W ramach ubezpieczenia oferujemy szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej mieszkań i domów.

Ubezpieczenie nieruchomości od wszystkich ryzyk - obejmujemy ubezpieczeniem nieruchomości stanowiące zabezpieczenie kredytu hipotecznego:  dom jednorodzinny, lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem gospodarczym i miejscem parkingowym, garaż jak i dom w budowie. Max. suma ubezpieczenia 5 000 000 zł.

Ruchomości domowe od wszystkich ryzyk oraz od kradzieży z włamaniem - stałe elementy wewnętrzne i zewnętrzne, ruchomości domowe znajdujące się w domu, mieszkaniu, garażu,  pomieszczeniu gospodarczym oraz na balkonach, tarasach lub loggiach, Dodatkowo mienie osobiste i sprzęt elektroniczny od rabunku poza miejscem ubezpieczenia. Max. suma ubezpieczenia 15 000 zł

Ubezpieczenie oferujemy we współpracy z Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce. BNP Paribas Bank Polska S.A. pełni rolę agenta ubezpieczeniowego, wykonującego czynności agencyjne na podstawie umowy agencyjnej zawartej z ubezpieczycielem w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego „Plan na Spokój” – Pakiet Optymalny


Ubezpieczenie oferuje ochronę Twojego życia i zdrowia oraz ryzyko utraty pracy. Zakres ochrony zależy od tego, czy w dniu zajścia zdarzenia jesteś osobą aktywną zawodowo.

 

Nazwa zdarzenia Zakres ubezpieczenia
Klienci, którzy są osobami aktywnymi zawodowo Klienci, którzy nie są osobami aktywnymi zawodowo
Utrata pracy -
Pobyt w Szpitalu
Poważne zachorowanie
Całkowita niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji
Czasowa niezdolność do pracy -
Śmierć

 

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jak i wyłączeń odpowiedzialności, znajdziesz w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Plan na Spokój” – Pakiet Optymalny.
Ubezpieczenie oferujemy we współpracy z:

  • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA
  • Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
     

BNP Paribas Bank Polska S.A. na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2023 r. poz. 1111 z późn.zm.) („Ustawa”) informuje, że jest agentem ubezpieczeniowym, wykonującym działalność agencyjną, wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11139025/A.

Jak zgłosić zdarzenie?

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami możesz złożyć online https://cardif.pl/zglos-zdarzenie, listownie lub osobiście w siedzibie Cardif, a także za naszym pośrednictwem.

Zamów rozmowę z doradcą

Dokumenty do pobrania

Ubezpieczenie „Plan na Spokój” – Pakiet Optymalny:

 
Ogólne warunki ubezpieczenia, karta produktu, Informacje o produkcie ubezpieczeniowym, informacje o Agencie
 
Pełnomocnictwo Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
 
Pełnomocnictwo Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
 
Lista podwykonawców

 

 

Ubezpieczenie nieruchomości Cardif:

 Ogólne warunki ubezpieczenia, karta produktu, Informacje o produkcie ubezpieczeniowym, informacje o AgenciePobierz Otwiera się w nowym oknie.

 
Lista podwykonawców
 

Wzór upoważnienia dla osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne

Masz pytania dotyczące ubezpieczenia?

Zadzwoń do nas

500 970 341

+48 22 134 00 00

Opłata za połączenie według cennika operatora

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział