Bank zmieniającego się świata
 
 
Pakiet ubezpieczeń - kredyt hipoteczny

Dom zawsze bezpieczeny

Kontakt z Doradcą
Dostępność
Oddziały

Rodzaje pakietów ubezpieczeń

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE CARDIF

Pakiet 1H - Zgon, Trwała i całkowita niezdolność do pracy oraz, w zależności od statusu zatrudnienia Ubezpieczonego na Dzień zajścia Zdarzenia

a) osoby uzyskujące dochód z tytułu umowy o pracę lub stosunku służbowego: 

- Poważne zachorowanie albo - jeżeli z tytułu Poważnego zachorowania Ubezpieczyciel wypłacił Świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia - Pobyt w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku;  

- Utrata pracy albo - jeżeli z tytułu Utraty pracy Ubezpieczyciel wypłacił Świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia -  Pobyt w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku

b) osoby nie uzyskujące dochodu z  tytułu umowy o pracę lub stosunku służbowego: 

- Poważne zachorowanie albo - jeżeli z tytułu Poważnego zachorowania Ubezpieczyciel wypłacił Świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia -  Pobyt w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku

 

Pakiet 2H - Zgon

Jak zgłosić zdarzenie? Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami możesz składać bezpośrednio w siedzibie Cardif, listownie lub online https://cardif.pl/zglos-zdarzenie, a także za naszym pośrednictwem.

Ubezpieczenie nieruchomości Cardif

Pakiet  Moje Własne M:

  • Ubezpieczenie Nieruchomości od wszystkich ryzyk (All Risk);

 

Pakiet  Moje Własne M  PLUS:

  • Ubezpieczenie Nieruchomości od wszystkich ryzyk (All Risk), poza ubezpieczeniem domów jednorodzinnych w budowie,
  • Ubezpieczenie Ruchomości domowych od wszystkich ryzyk (All Risk),
  • Ubezpieczenie Ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rozboju,
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

 

Jak zgłosić zdarzenie? Zajście zdarzenia powinno zostać niezwłocznie zgłoszone poprzez:
1) kontakt telefoniczny na numer infolinii 22 529 18 86 lub
2) wysłanie zawiadomienia na adres e-mail: szkody.cardif@vigekspert.pl Formularz zgłoszenia zdarzenia znajdziesz na stronie https://cardif.pl/zglos-zdarzenie-dom-i-mieszkanie

Co obejmuje "pakiet  WŁASNE M PLUS”?

Ubezpieczenie dedykowane jest Klientom  indywidualnym  zawierających z Bankiem umowę kredytu hipotecznego,. W ramach ubezpieczenia oferujemy szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej mieszkań i domów.

Ubezpieczenie nieruchomości od wszystkich ryzyk - obejmujemy ubezpieczeniem nieruchomości stanowiące zabezpieczenie kredytu hipotecznego:  dom jednorodzinny, lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem gospodarczym i miejscem parkingowym, garaz jak i dom w budowie/. M suma ubezpieczenia 5.000.000 zł.

 

Ruchomości domowe od wszystkich ryzyk oraz od kradzieży z włamaniem - stałe elementy wewnętrzne i zewnętrzne, ruchomości domowe znajdujące się w domu, mieszkaniu, garażu,  pomieszczeniu gospodarczym oraz na balkonach, tarasach lub loggiach, Dodatkowo mienie osobiste i sprzęt elektroniczny od rabunku poza miejscem ubezpieczenia. Max. suma ubezpieczenia 15.000 zł

Odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym

  • odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim na terenie Polski przez ubezpieczonego lub jego dzieci np. na skutek zalania sąsiada, szkody wyrządzone podczas używania roweru lub hulajnogi zarówno na terenie posesji jak i poza nią lub wyrządzone przez zwierzęta domowe. Suma gwarancyjna 75.000 zł.

 

Ubezpieczenie oferujemy we współpracy z Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce. BNP Paribas Bank Polska S.A.  pełni rolę agenta ubezpieczeniowego, wykonującego czynności agencyjne na podstawie umowy agencyjnej zawartej z ubezpieczycielem w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jak zgłosić zdarzenie?

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami możesz składać bezpośrednio w siedzibie Cardif, listownie lub online https://cardif.pl/zglos-zdarzenie, a także za naszym pośrednictwem.

Zamów rozmowę z doradcą

Dokumenty do pobrania

Ubezpieczenie na życie Cardif:

 
Ogólne warunki ubezpieczenia, karta produktu, Informacje o produkcie ubezpieczeniowym, informacje o Agencie
 
Lista podwykonawców

 

 

Ubezpieczenie nieruchomości Cardif:

 Ogólne warunki ubezpieczenia, karta produktu, Informacje o produkcie ubezpieczeniowym, informacje o AgenciePobierz Otwiera się w nowym oknie.

 
Lista podwykonawców
 

Wzór upoważnienia dla osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne

Masz pytania dotyczące ubezpieczenia?

Zadzwoń do nas

500 970 341

+48 22 134 00 00

Opłata za połączenie według cennika operatora

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział