DLA STUDENTÓW / ABSOLWENTÓW

Jesteś przyszłością zmieniającego się świata

Pierwsze kroki na rynku pracy są ważne i dlatego warto dobrze przemyśleć swoja decyzję.

Jeżeli jesteś studentem lub absolwentem i chcesz się rozwijać pod okiem ekspertów, sprawdź co możemy Ci zaoferować!

Ambasadorskie Duety – program współpracy z uczelniami skierowany do studentów. Studenci przez 2 semestry współpracują z Bankiem, prowadząc szereg aktywności promocyjnych na uczelniach.

Uczestnikom programu przysługuje wynagrodzenie w postaci stypendium, a na najlepsze duety czekają atrakcyjne nagrody. Do programu Ambasadorskie Duety rekrutowane są osoby, które wyróżniają się energią, chęcią do działania oraz wielością pomysłów na promowanie Banku w swoim środowisku uczelnianym. Wyposażeni w wiedzę z zakresu działalności Banku oraz tematyki employer brandingu, rekrutacji, mediów społecznościowych czy budowania marki osobistej – ambasadorzy reprezentują BNP Paribas Bank Polska S.A. na swoich uczelniach.

Uśmiechnięta dziewczyna siedząca przy biurku i patrząca w monitor komputera.
Starszy mężczyzna opowiada młodym ludziom o rozwoju w banku.

W październiku 2020 r. uruchomiliśmy IV odsłonę programu Ambasadorskie Duety, poszerzona o tematy z zakresu CSR i ekologii.

W ramach programu przeprowadzono Dni Rozwoju z BNP Paribas. Był to to cykl webinarów zorganizowany wspólnie z uczestnikami programu Ambasadorskie Duety i przy wsparciu naszych pracowników. Dzięki ich zaangażowaniu studenci mogli zdobyć szeroką wiedzę dotyczącą m.in. rekrutacji CSR, czyfact-checkingu. W edycji 2020/2021 współpracowały z nami: Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Gdański. Poczytaj o najnowszej edycji Ambasadorskich Duetów: Program Ambasadorskie Duety, czyli co dwie głowy to nie jedna! - BNP Paribas

Program praktyk letnich – jest skierowany do studentów co najmniej II roku studiów. Celem programu jest promocja banku oraz przełamanie stereotypów dotyczących pracy w branży bankowej. Podczas praktyk letnich praktykanci mają szansę na zdobycie wiedzy z zakresu bankowości poprzez czynny udział w zadaniach i projektach wybranego departamentu, pod okiem dedykowanego opiekuna. Praktyki odbywają się, w zależności od lokalizacji, w formie stacjonarnej, zdalnej oraz hybrydowej. W ramach programu przygotowano cykl webinarów oraz warsztatów o tematyce biznesowej oraz rozwojowej. Przykładowe tematy to „Marka osobista w mediach społecznościowych”, „Wprowadzenie do Agile”, "Rynki Finansowe, transakcje pochodne i inne ciekawostki” czy „Design Thinking. W letnich praktykach bierze udział 33 uczestników;

Grupa zadowolonych pracowników banku.
Młoda dziewczyna z tatuażami siedząca w kawiarni.

Programy stażowe – są skierowane do studentów III i IV roku.

Celem programów jest przygotowanie studentów do dołączenia do organizacji. Możliwość udziału w projektach, które kończą się określonym już na początku efektem, daje niepowtarzalną okazję do zdobycia doświadczenia biznesowego. Pomaga także zrozumieć zależności, struktury i zasady towarzyszące funkcjonowaniu w dużej organizacji.

W lipcu 2021 r. uruchomiliśmy 24 programy w całej organizacji. Studenci dołączyli do nas na okres 6 miesięcy i wspólnie z mentorami pracują nad projektami biznesowymi, poszerzając swoje kompetencje zawodowe.

O PROGRAMACH

Programy praktyk i staży skierowane są do studentów i absolwentów. Zapoznaj się z różnicami pomiędzy programami i aplikuj!

PROGRAM PRAKTYK


Czas trwania:

od lipca do sierpnia


Rodzaj umowy:

umowa zlecenie


Rodzaj zadań:

Wdrożenie w działania realizowane przez daną jednostkę biznesową


Forma pracy:

Zdalna/hybrydowa – Centrala

Stacjonarna – Sieć Sprzedaży

PROGRAM STAŻOWY


Czas trwania:

od lipca do grudnia


Rodzaj umowy:

umowa zlecenie


Rodzaj zadań:

Zaangażowanie w realizację projektów prowadzonych w organizacji


Forma pracy:

Zdalna/hybrydowa – Centrala

Stacjonarna – Sieć Sprzedaży

BENEFITY

Zapoznanie się z funkcjonowaniem dużej organizacji finansowej w praktyce poprzez wykonywanie realnych zadań biznesowych.

Opieka mentora, czyli kolegi z zespołu wprowadzającego do wykonywanych zadań oraz udzielającego informacji zwrotnej. (Rola mentora określana jest na etapie zbierania zapotrzebowania).

Regularne spotkania z opiekunem HR, podczas których student będzie mógł podzielić się wrażeniami z dotychczasowej współpracy.

Szkolenia miękkie - cotygodniowe webinary dla wszystkich uczestników w trakcie trwania programu (np. marka osobista, media społecznościowe, szkolenia z narzędzi, spotkania z praktykantami), konkursy.

Zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez wykonywanie ciekawych zadań w ramach indywidualnych praktyk i staży (omówienie planu na spotkaniu otwierającym z mentorem, opiekunem HR oraz menedżerem).

Certyfikat ukończenia praktyk rozwinięty o indywidualny.

REKOMENDACJE

„Ostatnie dwa miesiące spędzone w Zespole Raportowania dały mi możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz utrwalenia tych zdobytych na studiach, nawiązania nowych znajomości a także wzięcia udziału w interesujących warsztatach dotyczących m.in. budowania marki osobistej oraz design thinking ...dostałam szansę rozwoju oraz zdobycia wiedzy z zakresu bankowości - szansę, którą starałam się jak najlepiej wykorzystać i która mam nadzieję zaowocuje w przyszłości„

AgataPraktykantka w Biurze informacji Zarządczej

„Te dwa miesiące minęły zdecydowanie za szybko... To zdanie przychodzi mi na myśl, kiedy wspominam czas letnich praktyk w Biurze Wsparcia Sieci i Komunikacji Bankowości MSP i Korporacyjnej BNP Paribas Bank Polska. Te (tylko i aż) dwa miesiące pracy wśród wielu inspirujących osób z całą pewnością wzbogaciły moje doświadczenie zawodowe. Wierzę, że wiedza i umiejętności zdobyte w BNP Paribas zaowocują i pomogą mi rozwijać się dalej.”

SandraPraktykantka w Biurze Wsparcia Sieci i Komunikacji

OD NASZYCH PRAKTYKANTÓW