Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
KREDYT CZYSTE POWIETRZE (RRSO 5,72%)

Świat potrzebuje tych,
którzy dbają o czyste powietrze

Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju

Troska o środowisko naturalne jest jednym z naszych kluczowych zadań.
Podejmując proekologiczne działania każdy z nas może pozytywnie wpłynąć na rzeczywistość w której żyjemy. Skorzystaj z Kredytu Czyste Powietrze,  dzięki któremu wymiana źródeł ciepła w Twoim domu  oraz termodemodernizacja pozytywnie wpłyną na poprawę jakości powietrza i zmiejszy emisję gazów cieplarnianych. 

Wspieramy
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

 

 

 Zmieniaj świat razem z       nami > Otwiera się w nowym oknie.

Dlaczego warto skorzystać z KREDYTU CZYSTE POWIETRZE (RRSO 5,72%)

Informacja o kredycie

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) obliczona na podstawie reprezentatywnego przykładu dla Kredytu Czyste Powietrze na 15.07.2021 r. wynosi 5,72 % całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 37 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 44 770,00 zł, oprocentowanie stałe 0 % w skali roku, całkowity koszt kredytu 7 770,00 zł (w tym prowizja 7 770,00 zł) 84 miesięczne raty (83 po 532,98 zł i jedna 532,66 zł).

 

Program czyste powietrze

Program czyste powietrze
 • To największy i najważniejszy w Polsce projekt, służący skutecznej poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. 
 • Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację przewidziano dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 • Więcej na www.czystepowietrze.gov.pl

 

POZNAJ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROGRAMU:

Zapoznaj się z  LISTĄ ZIELONYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW, która jest pomocą  dla wnioskodawców w wyborze urządzeń i materiałów  kwalifikujących się do dofinansowania. Wszystkie materiały i urządzenia wpisane na listę podlegały ocenie przez ekspertów, dlatego wybierając z listy dany materiał lub urządzenie wnioskodawcy mają pewność, że będzie on kwalifikowany w programie. 

Lista zielonych urządzeń

POZNAJ SZCZEGÓŁY PROGRAMU

Zadzwoń na infolinię

INFOLINIA DLA KLIENTÓW

Wybierz numer:

500 990 511

(W dni robocze w godz. 8.00-20.00.
Koszt połączenia wg stawki operatora)

Sprawdź  jakie masz możliwości

 

Kalkulator dotacji Otwiera się w nowym oknie.Kalkulator grubości izolacji Otwiera się w nowym oknie.

 

Przedstawione kalkulatory zostały opracowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej.

Część I programu

dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu  dofinansowania. 

 

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych), 
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż)
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) 
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 10 000 zł

CZĘŚĆ II programu

dla Beneficentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

 

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

 

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 15 000 zł

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Pełna lista inwestycji dostępna na www.czystepowietrze.gov

Dokumenty do pobrania

 
Program Priorytetowy Czyste Powietrze
 
Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 
Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
 
Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
 
Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 
Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji
 
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Klauzule informacyjne do pobrania

Poznaj ofertę
PROEKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

Nieustannie rozwijamy ofertę produktów i usług pomagających Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji.

1Gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest udzielana w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w wysokości do 80% kwoty udzielonego kredytu na spłatę kapitału kredytu i obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu.

Kredyt Czyste Powietrze z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach programu Czyste Powietrze dostępny jest w kwocie do 100 000 zł, na okres do 12 lat. Dostępność produktu zależy od analizy zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez bank. Na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielona jedna dotacja w ramach programu Czyste Powietrze w wersji obowiązującej od 14.05.2020 r. Szczegółowe informacje o programie, kredycie i  o tym, co można sfinansować dostępne są w Centrum klienta banku, na bnpparibas.pl, oraz u sprzedawców współpracujących z bankiem, którzy są umocowani do świadczenia w imieniu banku usług pośrednictwa w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów kredytu. 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.