Bank zmieniającego się świata
 
 

Plan na Życie to indywidualne ubezpieczenie na życie i zdrowie stworzone przez Cardif dla Klientów Banku. Celem tego ubezpieczenia zabezpieczyć Ciebie i Twoją rodzinę. Zakres tego ubezpieczenia  wypłatę świadczenia na wypadek śmierci, niezdolności do pracy albo samodzielnej egzystencji oraz świadczenia medyczne w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub choroby skutkującej hospitalizacją.

KORZYŚCI

Warianty

Możesz dopasować świadczenie do wysokości odpowiadającej Twoim potrzebom i możliwościom finansowym:

 • nawet pół miliona złotych świadczenia w przypadku śmierci, albo
 • nawet pół miliona złotych świadczenia w przypadku całkowitej niezdolności do pracy albo niezdolności do samodzielnego życia, oraz świadczenia medyczne - organizacja m.in. konsultacji lekarskich i rehabilitacji - w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub Twojej choroby skutkującej hospitalizacją

Wysokość świadczeń zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia:

 • Wariant I – Suma ubezpieczenia 100 000 zł
 • Wariant II - Suma ubezpieczenia 300 000 zł
 • Wariant III - Suma ubezpieczenia 500 000 zł

 

Wysokość składki wyliczana jest na podstawie wybranego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia i Twojego wieku na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz na dzień każdej rocznicy rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Wyłączenia odpowiedzialności

Jeżeli do zdarzenia doszło bezpośrednio na skutek m.in.:

 • samobójstwa, które miało miejsce w ciągu pierwszego roku ubezpieczenia;
 • próby samobójstwa;
 • usiłowania lub popełnienia przestępstwa;
 • pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków toksycznych lub środków psychoaktywnych (tzw. dopalaczy);
 • uprawiania przez Ubezpieczonego niebezpiecznych sportów, do których należą: sporty motorowe oraz motorowodne, lotnicze, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, nurkowanie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, skoki do wody, spadochronowe, na linie, sporty walki.

Jak zgłosić reklamację?

 

Informacje o sposobie postępowania z Reklamacjami Cardif Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Reklamacja związana ze świadczonymi przez Cardif usługami może być złożona:

 • w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.cardif.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@cardif.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.cardif.pl
 • w formie pisemnej - osobiście albo przesyłką pocztową na następujący adres:​

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif SA

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

 • za pośrednictwem Agenta, w każdej placówce BNP Paribas Bank Polska SA obsługującej Klientów.

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.

JAK ZAMÓWIĆ?

Przyjdź do oddziału

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

Znajdź oddział

 

Dokumenty do pobrania

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Plan na Życie
 
Karta Produktu Plan na Życie
 
Informacje o agencie

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.