Bank zmieniającego się świata Szlachetna Paczka
 
 

Ubezpieczenie podróży zagranicznej

do kart kredytowych Mastercard Gold i Visa Platinum

Dostępność
Oddziały

Ubezpieczenie zapewnia szeroką ochronę oraz wsparcie assistance na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń związanych z podróżowaniem za granicą dla:

 • Posiadacza oraz Użytkownika karty kredytowej Mastercard Gold oraz Visa Platinum,
 • jego Małżonka lub Partnera,
 • dzieci do 25. roku życia pozostających na jego utrzymaniu.

 

Ubezpieczenie dostępne dla umów o kartę kredytową zawartych w oddziale

Więcej o ubezpieczeniu

Grupowe Ubezpieczenie Podroży zagranicznej dla posiadaczy kart kredytowych Mastercard Gold i Visa Platinum, wydanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A., zapewnia ochronę podczas podróży zagranicznej w zakresie:

 • śmierci lub trwałego inwalidztwa w wyniku NNW
 • kosztu poszukiwania i transportu zwłok
 • kosztów leczenia i  Assistance medyczny za granicą
 • dziennego świadczenia szpitalnego  
 • opóźnienie/zagubienie  bagażu
 • opóźnienie podróży/spóźnienie na połączenie
 • usługi assistance (ogólny, medyczny, prawny w podróży )
 • usługi Concierge

Ubezpieczenie jest bezpłatne.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pierwsze 60 dni trwania każdej podróży zagranicznej, tj. od chwili przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy RP przy wyjeździe i obejmuje okres podróży Ubezpieczonego za granicą aż do momentu powrotu Ubezpieczonego, co oznacza chwilę przekroczenia granicy RP, z zastrzeżeniem, że dla usług Home Assistance ochrona trwa 1 rok od momentu wydania Karty oraz złożenia podpisanej Deklaracji zgody.

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy Podróży zagranicznej podczas której opłacono kartą przynajmniej jeden z następujących kosztów związanych z podróżą zagraniczną:

1) bilet na podróż międzynarodową odbywaną środkiem transportu przewoźnika zawodowego,

2) zakwaterowanie za granicą,

3) wycieczkę zagraniczną

4) zakupy kartą w ciągu 24 godz. od przekroczenia granicy na kwotę o równowartości min. 50 EUR według średniego kursu NBP z dnia dokonania zakupu,

5) zakupy kartą w ciągu 24 godzin przed przekroczeniem granicy RP na kwotę o równowartości min. 50 EUR według średniego kursu NBP z dnia dokonania zakupu.


Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat, z tym że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia jakie zaistniały na terytorium państw, w których toczy się jakakolwiek wojna lub panuje epidemia, a informację o tym podano do powszechnej wiadomości przed wyjazdem Ubezpieczonego i pod warunkiem, że Nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie jest z tym związane (szczegółowe informacje w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Grupowego Podróży zagranicznej dla Posiadaczy Kart kredytowych wydanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. )

Ochroną ubezpieczeniowa objęty jest Posiadacz oraz Użytkownik Karty Mastercard Gold i Visa Platinum wydanej przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz jego Małżonek lub Partner a także dzieci poniżej 25 roku życia pozostające na jego utrzymaniu w okresie obowiązywania Umowy ubezpieczenia, który opłacił Kartą koszty związane z podróż zagraniczną, oraz który w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończył 65 roku życia.

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. oferując ubezpieczenie działa jako Ubezpieczający.

Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Chłodna 51, 00-867 Warszawa

W razie wystąpienia zdarzenia objętego Umową ubezpieczenia Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu zobowiązani są przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub faksem prośbę o pomoc do Centrum Operacyjnego

tel. +48 22 563 11 01

a w razie awarii tego numeru, pod numer

tel. +48 22 383 21 01

fax. +48 22 522 25 20

kontakt

Przyjdź do oddziału

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

Znajdź oddział

 

Dokumenty do pobrania

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Podróży zagranicznej dla Posiadaczy Kart kredytowych wydanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.