Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 

Ubezpieczenie podróży zagranicznej

do kart kredytowych Mastercard Gold i Visa Platinum

Dostępność
Online
Oddziały

Ubezpieczenie zapewnia szeroką ochronę oraz wsparcie assistance na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń związanych z podróżowaniem za granicą dla:

 • Posiadacza oraz Użytkownika karty kredytowej Mastercard Gold oraz Visa Platinum,
 • jego Małżonka lub Partnera,
 • dzieci do 25. roku życia pozostających na jego utrzymaniu.

 

Ubezpieczenie jest dostępne tylko w trakcie wnioskowania o nową kartę kredytową dla umów o kartę kredytową zawartych w oddziale oraz przez bankowość elektroniczną i aplikację.

Więcej o ubezpieczeniu

Grupowe Ubezpieczenie Podroży zagranicznej dla posiadaczy kart kredytowych Mastercard Gold i Visa Platinum, wydanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A., zapewnia ochronę podczas podróży zagranicznej w zakresie:

 • śmierci lub trwałego inwalidztwa w wyniku NNW
 • kosztu poszukiwania i transportu zwłok
 • kosztów leczenia i  Assistance medyczny za granicą
 • dziennego świadczenia szpitalnego  
 • opóźnienie/zagubienie  bagażu
 • opóźnienie podróży/spóźnienie na połączenie
 • usługi assistance (ogólny, medyczny, prawny w podróży )
 • usługi Concierge

Ubezpieczenie jest bezpłatne.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pierwsze 60 dni trwania każdej podróży zagranicznej, tj. od chwili przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy RP przy wyjeździe i obejmuje okres podróży Ubezpieczonego za granicą aż do momentu powrotu Ubezpieczonego, co oznacza chwilę przekroczenia granicy RP, z zastrzeżeniem, że dla usług Home Assistance ochrona trwa 1 rok od momentu wydania Karty oraz złożenia podpisanej Deklaracji zgody.

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy Podróży zagranicznej podczas której opłacono kartą przynajmniej jeden z następujących kosztów związanych z podróżą zagraniczną:

1) bilet na podróż międzynarodową odbywaną środkiem transportu przewoźnika zawodowego,

2) zakwaterowanie za granicą,

3) wycieczkę zagraniczną

4) zakupy kartą w ciągu 24 godz. od przekroczenia granicy na kwotę o równowartości min. 50 EUR według średniego kursu NBP z dnia dokonania zakupu,

5) zakupy kartą w ciągu 24 godzin przed przekroczeniem granicy RP na kwotę o równowartości min. 50 EUR według średniego kursu NBP z dnia dokonania zakupu.


Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat, z tym że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia jakie zaistniały na terytorium państw, w których toczy się jakakolwiek wojna lub panuje epidemia, a informację o tym podano do powszechnej wiadomości przed wyjazdem Ubezpieczonego i pod warunkiem, że Nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie jest z tym związane (szczegółowe informacje w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Grupowego Podróży zagranicznej dla Posiadaczy Kart kredytowych wydanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. )

Ochroną ubezpieczeniowa objęty jest Posiadacz oraz Użytkownik Karty Mastercard Gold i Visa Platinum wydanej przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz jego Małżonek lub Partner a także dzieci poniżej 25 roku życia pozostające na jego utrzymaniu w okresie obowiązywania Umowy ubezpieczenia, który opłacił Kartą koszty związane z podróż zagraniczną, oraz który w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończył 65 roku życia.

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. oferując ubezpieczenie działa jako Ubezpieczający.

Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Chłodna 51, 00-867 Warszawa

W razie wystąpienia zdarzenia objętego Umową ubezpieczenia Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu zobowiązani są przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub faksem prośbę o pomoc do Centrum Operacyjnego

tel. +48 22 563 11 01

a w razie awarii tego numeru, pod numer

tel. +48 22 383 21 01

fax. +48 22 522 25 20

kontakt

Przyjdź do oddziału

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

Znajdź oddział

 

Dokumenty do pobrania

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Podróży zagranicznej dla Posiadaczy Kart kredytowych wydanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A.