Bank zmieniającego się świata
 
 
Bezpieczny wyjazd z GOtravel

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie GOtravel za granicą
w aplikacji GOmobile

Pobierz w App Store
Pobierz w Google Play
Dostępność
Mobile

Zobacz jak łatwo kupisz ubezpieczenie turystyczne w aplikacji GOmobile

 

Jak kupić ubezpieczenie GOtravel?

 • Zaktualizuj aplikację GOmobile do najnowszej wersji

Zaktualizuj w Google Play 

Zaktualizuj w App Store  

 • Zaloguj się do aplikacji mobilnej
 • Kliknij w Finanse > Ubezpieczenia > Ubezpieczenia GOtravel
 • Wybierz cel i czas podróży, podaj wszelkie niezbędne dane osób ubezpieczonych i przelicz pełną kwotę ubezpieczenia
 • Zapłać wygodnie w aplikacji


Nie posiadasz aplikacji GOmobile?
 

Get it on Google play Otwiera si&eogon w nowym oknie.     Download on the App Store Otwiera si&eogon w nowym oknie.  

Co zyskujesz z Ubezpieczeniem turYstycznym GOtravel?

Planujesz wakacje? Wyjeżdżasz na długi weekend? A może na spontaniczny citybreak? 
Skorzystaj z ubezpieczenia turystycznego GOtravel i bądź spokojny, gdziekolwiek jesteś.  ​

wybierz pakiet dopasowany do Twoich potrzeb

 

  Pakiet Komfort (Europa) Pakiet Max (Świat)
Ubezpieczenie kosztów leczenia Całkowita suma ubezpieczenia

400 000 zł

1 500 000 zł

Limit na leczenie stomatologiczne

1 600 zł

2 000 zł

Transport medyczny, repatriacja

realne nakłady do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance

Transport do miejsca zamieszkania na terenie RP przy ograniczonej sprawności ruchowej

realne nakłady do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance

Ratownictwo

realne nakłady do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance

Transport osoby bliskiej/ osoby wezwanej do towarzyszenia

realne nakłady do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance

Zakwaterowanie osoby bliskiej/ osoby wezwanej do towarzyszenia

150€/noc; max 10 nocy

200€/noc; max 10 nocy

Pomoc dla ofiar ataków terrorystycznych

100 000 zł 

400 000 zł

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Śmierć w wyniku wypadku

20 000 zł

50 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu

40 000 zł

100 000 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedzialność z tytułu szkody osobowej

100 000 zł

1 000 000 zł

Odpowiedzialność z tytułu szkody materialnej

50 000 zł

500 000 zł

Udział własny przy szkodach poniżej 750 PLN

100%

100%

Ubezpieczenie bagażu

Całkowita suma ubezpieczenia

3 000 zł

6 000 zł

Suma ubezpieczenia za jedną sztukę bagażu

1 500 zł

3 000 zł

Utrata dokumentów osobistych

600 zł

600 zł

Elektronika, sprzęt sportowy

1 500 zł

3 000 zł

Sprzęt służbowy

-

6 000 zł

Ubezpiecznie podróży samolotem

Ubezpieczenie opóźnienia bagażu

-

750 zł

Ubezpieczenie opóźnienia i odwołania lotu

-

max. 1 500 zł

Ubezpieczenie pomocy telefonicznej

Informacje turystyczne i medyczne

Pomoc telefoniczna w sytuacjach nagłych

Tłumaczenia ustne i pisemne

Ubezpieczenie ochrony prawnej

3 000 zł

15 000 zł

Lifestyle assistance

-

 

Najczęściej zadawane pytania

 • W zależności od wariantu możesz wykupić ubezpieczenie:

  • kosztów leczenia za granicą
  • następstw nieszczęśliwych wypadków
  • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
  • ochronę bagażu podróżnego (np. na wypadek jego uszkodzenia lub utraty) Przedmiotem ubezpieczenia może być również opóźnienie lub odwołanie lotów, a także usługi assistance.
 • Nie czekaj z zakupem ubezpieczenia GOtravel do ostatniej chwili. Ochrona rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia. Jednak, jeżeli kupisz polisę w dniu rozpoczęcia podróży, ochrona zacznie działać po czterech godzinach od opłacenia składki ubezpieczeniowej.

 • Tak. Wystarczy, że wskażesz ich liczbę oraz dane (imię i nazwisko, datę urodzenia) we wniosku wypełnianym w aplikacji GOmobile. Wszystkie te osoby będą wskazane w umowie jako Ubezpieczeni, Ty natomiast będziesz Ubezpieczającym.

 • Tak. Wystarczy, że jesteś naszym Klientem i możesz zalogować się do aplikacji mobilnej BNP Paribas.

 • Podstawowym obowiązkiem ubezpieczonego jest niezwłoczne powiadomienie o zdarzeniu Centrum Pomocy Assistance ubezpieczyciela pod numerem telefonu: +48 22 575 96 09.

  Ten obowiązek nie dotyczy osób, które po zdarzeniu nie są w stanie skontaktować się z ubezpieczycielem, np. ze względu na stan zdrowia.

  Zapoznaj się szczegółowo z Twoimi obowiązkami jako ubezpieczonego. Zostały one zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu turystycznym

 • To maksymalna kwota, którą ubezpieczyciel jest gotowy pokryć w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

  Przykład

  Jeżeli w wyniku wypadku będziesz potrzebował hospitalizacji, ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia do limitu (sumy ubezpieczenia) wskazanego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

  Przed zakupem ubezpieczenia GOtravel dokładnie zapoznaj się z Tabelą Świadczeń i Limitów - to załącznik nr 1 do OWU.

 • Do wyboru masz jeden z dwóch wariantów ubezpieczenia GOtravel: Pakiet Komfort (dla zakresu terytorialnego - Europa) lub Pakiet Max (dla zakresu terytorialnego - Świat). W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia, limit odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi:

  • 400 000 zł (Pakiet Komfort)
  • 1 500 000 zł (Pakiet Max)

  Suma ubezpieczenia, gdy wystąpił uszczerbek na zdrowiu w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków, to:

  • 40 000 zł (Pakiet Komfort)
  • 100 000 zł (Pakiet Max)

  Zapoznaj się szczegółowo z pozostałymi kwotami sum ubezpieczenia (m.in. OC i bagażu). Publikujemy je w tabeli na stronie ubezpieczenia.

 • Ubezpieczyciel odmówi Ci ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli np. doprowadzisz do wypadku, będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Podobnie będzie, jeżeli będziesz prowadził pojazd bez prawa jazdy odpowiedniej kategorii lub w jakikolwiek inny sposób złamiesz prawo. Wyłączenia odpowiedzialności obejmują też uprawianie sportów wysokiego ryzyka.

  Zapoznaj się szczegółowo z listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 • Ubezpieczenie GOtravel możesz kupić w jednym z dwóch wariantów geograficznych:

  • Europa - region geograficzny Europy, a do tego: Turcja, Izrael, Tunezja, Wyspy Kanaryjskie, Egipt, Gruzja oraz cała Rosja (w tym jej azjatycka część);
  • Świat - wszystkie państwa świata.

  Jeżeli zamierzasz podróżować po krajach wskazanych w wariancie Europa, nie ma znaczenia, w którym z krajów wskazanych w jego granicach będziesz się znajdować - będziesz objęty ochroną ubezpieczeniową w każdym z nich. Natomiast jeżeli planujesz podróż do państw nieobjętych wariantem Europa, powinieneś skorzystać z opcji ubezpieczenia dla wszystkich państw świata.

 • Wszystko zależy od dyscypliny i warunków, w których uprawiasz sport. Wśród wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się sporty wysokiego ryzyka (np. jazda na nartach wodnych, kolarstwo górskie, maraton), a także udział w publicznie organizowanych zawodach sportowych.

  Zapoznaj się z listą sportów wysokiego ryzyka w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

  Jeżeli masz wątpliwości, czy w Twoim konkretnym przypadku będziesz objęty ochroną ubezpieczeniową, zadzwoń pod numer +48 22 575 96 03.
  Zapytaj również o możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o sporty wyczynowe.

 • Ubezpieczyciel definiuje chorobę przewlekłą jako wszelkie długotrwałe zaburzenia stanu zdrowia, które były zdiagnozowane, leczone lub dawały objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę wykupienia polisy.

  Jeżeli chorujesz przewlekle i podczas podróży Twoja choroba się zaostrzy, ubezpieczyciel - zgodnie z wyłączeniami odpowiedzialności opisanymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – odmówi Ci wypłaty świadczenia .

  Zapytaj o możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia chorób przewlekłych, dzwoniąc pod numer: +48 22 575 96 03.

 • Ubezpieczyciel pokrywa niezbędne koszty działań w celu ustabilizowania stanu zdrowia ubezpieczonego, by mógł on kontynuować podróż, lub kontynuować leczenie po przetransportowaniu do Polski.

  Wśród podstawowych kosztów leczenia pokrywanych przez ubezpieczyciela można wymienić:

  • badania niezbędne do postawienia diagnozy
  • udzielenie niezbędnej pomocy lekarskiej
  • hospitalizacja, w tym koszty niezbędnych leków, znieczuleń, operacji itp.

  GOtravel przewiduje również pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów bólowych zębów.

  Ubezpieczenie kosztów leczenia opisaliśmy  dokładnie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia przewiduje pokrycie kosztów leczenia ubezpieczonego w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową (np. wypadek, nagłe zachorowanie).

  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zakłada wypłatę określonej kwoty, gdy w wyniku zdarzenia objętego ochroną u ubezpieczonego wystąpi trwały uszczerbek na zdrowiu bądź poniesie on śmierć.

  Wysokość wypłacanej kwoty w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się jako procent sumy ubezpieczenia. Zapoznaj się z załącznikiem nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance nie przewiduje ochrony w przypadku: badań (łącznie z laboratoryjnymi i ultrasonograficznymi) w celu stwierdzenia ciąży, przerwania ciąży, jakichkolwiek powikłań ciąży zagrożonej i jakichkolwiek powikłań po 26. tygodniu ciąży oraz porodu.

Informacje o produkcie

+48 22 575 96 03

Opłata za połączenie wg cennika operatora

Infolinia Assistance - Centrum Pomocy

+48 22 575 96 09

Opłata za połączenie wg cennika operatora

Przydatne informacje

Bank BNP Paribas oferuje ubezpieczenie GOtravel w imieniu Inter Partner Assistance S.A. i działa jako agent ubezpieczeniowy.

Ubezpieczyciel: AXA Partners

Marka AXA Partners należy do grupy AXA, której członkiem jest Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce.

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Centrum Alarmowym Ubezpieczyciela pod numerem telefonu:

+48 22 575 98 31*
*koszt połączenia zgodny ze stawką Operatora
Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Reklamacje mogą być kierowane do Ubezpieczyciela drogą:

 • mailową na adres quality@axa-assistance.pl;
 • pocztową na adres:

  Dział Jakości
  AXA Partners
  ul. Giełdowa 1
  01-211  Warszawa

Dokumenty do pobrania

 
Pełnomocnictwo dla Agenta
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 
Karta Produktu Ubezpieczenia
 
Dokument informujący o produkcie ubezpieczeniowym
 
Informacje o agencie

Zakres ubezpieczenia GOtravel znajduje się tutaj.

Ochrona w przypadku zachorowania na covid 19 zgodnie z zapisami OWU Sekcja A) Artykuł 13 pun. 2

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.