Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 

SPOKOJNA TWOJA PODRÓŻ

… z ubezpieczeniem GOtravel spokojniej

 

 

Pobierz w App Store
Pobierz w Google Play

Ubezpieczenie GOtavel zostało przygotowane we współpracy z AXA Partners dla Klientów Banku.
 


Co zyskujesz z Ubezpieczeniem turYstycznym GOtravel?

Planujesz wakacje? Wyjeżdżasz na długi weekend? A może na spontaniczny citybreak? 
Skorzystaj z ubezpieczenia turystycznego GOtravel i bądź spokojny, gdziekolwiek jesteś.  ​

Zobacz jak łatwo kupisz ubezpieczenie turystyczne w aplikacji GOmobile

 

Jak kupić ubezpieczenie GOtravel?

 • Zaktualizuj aplikację GOmobile do najnowszej wersji
 • Zaktualizuj w Google Play 
 • Zaktualizuj w App Store  
 • Zaloguj się do aplikacji mobilnej
 • Kliknij w Finanse > Ubezpieczenia > Ubezpieczenia GOtravel
 • Wybierz cel i czas podróży, podaj wszelkie niezbędne dane osób ubezpieczonych i przelicz pełną kwotę ubezpieczenia
 • Zapłać wygodnie w aplikacji


Nie posiadasz aplikacji GOmobile?
 

Get it on Google play Otwiera si&eogon w nowym oknie.     Download on the App Store Otwiera si&eogon w nowym oknie.  

wybierz pakiet dopasowany do Twoich potrzeb

Najczęściej zadawane pytania

 • Ubezpieczenie GOtravel skierowane jest do klientów Banku BNP Paribas posiadających dostęp do aplikacji mobilnej Banku Gomobile oraz konto osobiste. 

  Przed zawarciem umowy zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym z Dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zawierającymi opis poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 • Wysokość składki ubezpieczenia jest wyliczana indywidualnie w  zależności od:
  •    miejsca wyjazdu
  •    liczby ubezpieczonych
  •    okresu ochrony
  •    rodzaju pakietu i odpowiadającej sumy ubezpieczenia
  Wysokość swojej składki możesz obliczyć w aplikacji mobilnej.
   

 • Obowiązkowym elementem procesu sprzedażowego jest analiza potrzeb Klienta, którą należy wykonać przed zakupem ubezpieczenia. 
  Dlatego też przed zakupem ubezpieczenia poprosimy Cię o odpowiedź na kilka pytań, w ten sposób będziemy mogli sprawdzić czy ubezpieczenie jest dla Ciebie odpowiednie oraz dostosować zakres ubezpieczenia do Twoich potrzeb.
   

 • Ubezpieczenie Podróży GOtravel obejmuje ubezpieczenie:

  • kosztów leczenia za granicą - niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty leczenia Ubezpieczonego, który podczas podróży zagranicznej musiał poddać się leczeniu oraz usługi pomocowe (assistance)
  • następstw nieszczęśliwych wypadków - śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za wyrządzone szkody osobowe i rzeczowe,
  • bagażu podróżnego na wypadek jego uszkodzenia lub utraty
  • podróży samolotem w zakresie wydatków poniesionych przez Ubezpieczonego na niezbędne artykuły pierwszej potrzeby w razie opóźnienia bagażu, czy opóźnienia lub odwołania lotu (tylko pakiet Max)
  • pomocy telefonicznej w zakresie informacji turystycznych i medycznych, pomocy w nagłych sytuacjach czy tłumaczeń oraz ubezpieczenie pomocy prawnej 
  • w zakresie limitów oraz z zastrzeżeniem ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela szczegółowo wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
  • przy uwzględnieniu wyłączeń i ograniczeń wynikających z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
 • Ochrona zacznie działać po 4 godzinach od opłacenia składki ubezpieczeniowej.  Nie czekaj z zakupem ubezpieczenia GOtravel do ostatniej chwili. Ochrona rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia. 

 • GW przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na odległość Ubezpieczającemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, której Okres ubezpieczenia stanowi co najmniej 30 dni, w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy.
  Skorzystanie  z prawa odstąpienia od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

 • Tak. Wystarczy, że jesteś naszym Klientem i możesz zalogować się do aplikacji mobilnej Banku BNP Paribas.

 • W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego należy skontaktować się niezwłocznie z Centrum Pomocy Assistance:
  +48 22 575 96 09*
  (koszt połączeń wg stawki operatora)
   

Informacje o produkcie

+48 22 575 96 03

Opłata za połączenie wg cennika operatora

Centrum Pomocy Assistance

+48 22 575 96 09

Opłata za połączenie wg cennika operatora

Przydatne informacje

Bank BNP Paribas oferuje ubezpieczenie GOtravel w imieniu Inter Partner Assistance S.A. i działa jako agent ubezpieczeniowy.

Ubezpieczyciel: AXA Partners

Marka AXA Partners należy do grupy AXA, której członkiem jest Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce.

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Centrum Alarmowym Ubezpieczyciela pod numerem telefonu:

+48 22 575 96 09*
*koszt połączenia zgodny ze stawką Operatora
Infolinia czynna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Reklamacje mogą być kierowane do Ubezpieczyciela drogą:

 • mailową na adres quality@axa-assistance.pl;
 • pocztową na adres:

  Dział Jakości
  AXA Partners
  ul. Giełdowa 1
  01-211  Warszawa

Dokumenty do pobrania

 
Pełnomocnictwo dla Agenta
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 
Karta Produktu Ubezpieczenia
 
Dokument informujący o produkcie ubezpieczeniowym
 
Informacje o agencie

Zakres ubezpieczenia GOtravel znajduje się tutaj.

Ochrona w przypadku zachorowania na covid 19 zgodnie z zapisami OWU Sekcja A) Artykuł 13 punkt 2.