Bank zmieniającego się świata
 
 

OdroczeniE spłat rat kredytu  

Od dnia 24 czerwca 2020 na podstawie Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku* możesz skorzystać na swój wniosek z możliwości zawieszenia wykonania umowy kredytu, którą zawarłeś przed 13 marca 2020r. jako konsument, jeśli po 13 marca 2020 r. utraciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu, a jednocześnie termin zakończenia okresu kredytowania tej umowy kredytu przypada po dniu 13 września 2020r („Wakacje ustawowe) .

 

Jak to działa

Wniosek o wakacje ustawowe może dotyczyć jednej z umów z następujących kategorii:

 

 • Umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 (np. umowa o kartę kredytową, kredyt ratalny, kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy, kredyt w rachunku, kredyt hipoteczny zawarty do 21 lipca 2017 roku podlegający ustawie o kredycie konsumenckim )
 • Umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) tj. jeśli umowa kredytu hipotecznego jest zawarta pod dniu 22 lipca 2017 roku
 • pozostałych umów kredytu z wyjątkiem umowy o kredyt studencki

 

Jeżeli jesteś stroną więcej niż jednej umowy zawartej z Bankiem, wniosek o zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć tylko jednej z tych umów w danej kategorii. W celu skorzystania z prawa zawieszenia wykonania umowy konieczne jest złożenie do Banku wniosku na trwałym nośniku, zawierającego:

 

 • oznaczenie kredytobiorcy (imię, nazwisko, adres, PESEL lub numer dokumentu tożsamości dla osób, które nie posiadają PESEL) i Banku

 • oznaczenie umowy o kredyt, której dotyczy wniosek – uwaga konieczne jest wskazanie numeru umowy;

 • wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia umowy (tj. czy jest to 1, 2 czy 3 miesiące);

 • złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia, że po 13 marca 2020 r. straciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu (zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego złożenie fałszywego oświadczenia w celu uzyskania od banku kredytu  lub podobnego świadczenia pieniężnego jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat).

Wniosek

1

Złóż wniosek

W celu ułatwienia złożenia wniosku zachęcamy do skorzystania z formularza dostępnego tutaj Otwiera się w nowym oknie.. W przypadku skorzystania z formularza Bank przyśle potwierdzenie  złożenia formularza na wskazany adres mailowy.

2

Zawieszenie spłaty

Wykonanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia Bankowi wniosku, na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące

W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie jesteś zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami kredytu. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy. Bank w terminie 14 dni od doręczenia wniosku wysyła potwierdzenie zawieszenia umowy, niemniej brak otrzymania potwierdzenia w tym terminie nie ma wpływu na skuteczność zawieszenia umowy.

Skutek zawieszenia umowy kredytu na podstawie Ustawy*:

 

 • W okresie zawieszenia Bank nie naliczy Ci opłat ani odsetek od udzielonego kredytu; ale w okresie zawieszenia nie będziesz mógł korzystać z kredytu.
 • Umowa kredytu automatycznie przedłuży się o okres zawieszenia (czyli odpowiednio o 1, 2 lub 3 miesiące).
 • W przypadku kredytu w rachunku Bank zablokuje Twój limit, ale umożliwi korzystanie ze środków jakie wpłaciłeś na spłatę kredytu w okresie zawieszenia.
 • W przypadku kredytu w karcie kredytowej Bank zablokuje możliwość dokonywania transakcji, nie będziesz jednak zobowiązany do spłaty kwoty minimalnej.
 • W przypadku kredytów hipotecznych Bank nie zrealizuje Twojej dyspozycji wypłaty kredytu (transzy) w okresie zawieszenia – sprawdź uzgodnione terminy wypłat swojego kredytu, zgodnie z ustawą zostaną one przesunięte o okres zawieszenia.
 • Jeśli wcześniej skorzystałeś z wakacji kredytowych udostępnionych przez Bank w ramach rozwiązania sektorowego zostaną one przerwane z chwilą złożenia wniosku o wakacje ustawowe
 • Możesz w każdym czasie skrócić okres swoich wakacji ustawowych.
 • Z wakacji ustawowych możesz skorzystać raz (wybierając opcję zawieszenia na 3 miesiące) lub kilka razy – wybierając krótsze terminy, łącznie jednak okres zawieszenia nie może trwać więcej niż 3 miesiące
 • Zgodnie z informacją z Banku Gospodarstwa Krajowego złożenie wniosku o ustawowe wakacje kredytowe dla umowy kredytu objętej wsparciem ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców powoduje wstrzymanie wypłaty wsparcia ze środków FWK, bez prawa do wznowienia wypłaty, co nie odbiera jednak kredytobiorcom prawa do zawarcia kolejnej umowy wsparcia, o ile zostaną spełnione przesłanki uprawniające do przyznania wsparcia na podstawie ustawy.
 • Bank informuje, że okoliczności wskazywane jako przesłanka do ubiegania się o wakacje kredytowe (utrata pracy / pogorszenie się sytuacji finansowej w związku z COVID 19), mogą być brane pod uwagę w trakcie procesu  wnioskowania o kolejne produkty kredytowe

 

 

* Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19  (Dz. U. 2020 poz. 1086)

 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.