Otwórz konto
Bank zmieniającego się świata
 
 
Kredyt gotówkowy zabezpieczony

Kredyt zabezpieczony
- nawet do 2 mln!

KONTAKT Z DORADCĄ
Dostępność
Oddziały

Co Twoja firma zyskuje z kredytem zabezpieczonym?

Potrzebujesz środków na sfinansowanie bieżących potrzeb firmy? Skorzystaj z kredytu gotówkowego dla firm.

Kredyt gotówkowy zabezpieczony to kredyt nieodnawialny dla Klientów prowadzących uproszczoną księgowość oraz podlegających ustawie o rachunkowości1

  • nawet do 2 000 000 zł
  • zabezpieczony hipoteką lub kaucją
  • na finansowanie konkretnych potrzeb w ramach bieżącej działalności

 

Zamów rozmowę z doradcą

DLA KOGO KREDYT ZABEZPIECZONY?

Kredyt gotówkowy zabezpieczony jest dla Ciebie, jeśli:

  • potrzebujesz gotówki, aby pokryć bieżące koszty działalności
  • chcesz szybko sfinansować zakup środków związanych z prowadzoną działalnością np. zakup surowców, półproduktów, towarów, usług
  • masz zamiar zrefinansować kredyt w innym banku 

Z Kredytu gotówkowego zabezpieczonego mogą skorzystać:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie,
  • spółki osobowe (cywilna, jawna, partnerska, komandytowa)
  • spółki kapitałowe (z o.o., akcyjna)

 

Jednym z warunków uzyskania kredytu jest prowadzenie działalności min. 24 miesiące, a w przypadku profesjonalistów5 - 12 miesięcy. 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY KREDYTEM ZABEZPIECZONYM?

1
Przyjdź do najbliższego Centrum klienta

Przyjdź do najbliższego Centrum klienta

2
Wypełnij wniosek z pomocą doradcy

Wypełnij wniosek z pomocą doradcy

3
Ciesz się rozwojem swojej firmy i stałym wsparciem dedykowanego Twojej firmie doradcy

Ciesz się rozwojem swojej firmy i stałym wsparciem dedykowanego Twojej firmie doradcy

Dokumenty do pobrania

 
Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – produkty kredytowe oferowane przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.; taryfa obowiązująca od 01.03.2023r.
 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla mikroprzedsiębiorstw
 
Jak przekazać do banku polisę ubezpieczeniową do kredytów – Przewodnik dla klientów Mikro

Masz pytania?

Infolinia 24/7

+48 500 970 345

Przyjdź do Centrum klienta

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

Znajdź Centrum klienta

 

1 Warunki otrzymania kredytu: posiadanie lub otwarcie rachunku bieżącego i przeprowadzanie (lub zadeklarowanie przeprowadzania) za jego pośrednictwem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości wymaganej przez Bank, pełna zdolność do czynności prawnych, pozytywna ocena wiarygodności, zdolność kredytowa do spłaty wnioskowanego kredytu.
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, ustalanej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3 M i marży Banku. Odsetki naliczane są miesięcznie od kwoty kredytu pozostałego do spłaty i płatne miesięcznie.
2 Przyznana kwota kredytu ustalana jest indywidualnie.
3 Dostępne zabezpieczenia w formie hipoteki lub kaucji.
4 Środki z kredytu dostępne do dyspozycji Klienta w ciągu 48h po podpisaniu umowy i spełnieniu warunków uruchomienia przez Klienta.
5 Profesjonaliści: Klienci prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze wykonujące zawód architekt, biegły rewident, doradca podatkowy, farmaceuta, lekarz, notariusz, stomatolog, radca prawny, doradca inwestycyjny, księgowy, fizjoterapeuta, zarządca nieruchomości, lekarz weterynarii, tłumacz przysięgły, protetyk, rzeczoznawca majątkowy, adwokat.

W przypadku znalezienia się w sytuacji finansowej, uniemożliwiającej terminową obsługę zobowiązań, istnieje możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia i ustalenia nowych warunków spłaty kredytów. Więcej informacji na https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/kredyty/restrukturyzacja-zadluzenia


Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w Centrach klienta Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl.