Otwórz konto
Bank zmieniającego się świata
 
 

POMOC DLA TWOJEJ FIRMY ZAWSZE POD RĘKĄ

 

GOksięgowość – więcej niż wygodna platforma online
do prowadzenia księgowości i finansów firmy

Wypróbuj
Dostępność
Online

Platforma GOksięgowość

Umożliwia prowadzenie księgowości i finansów  firmy na atrakcyjnych warunkach.

 

To wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy cenią sobie czas
i wygodę - dla startujących biznesów, ale także dla firm o większych potrzebach, które wymagają zaawansowanego wsparcia księgowej.

 

Podmiotem świadczącym usługi w ramach GOksięgowość jest CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie.  GOksięgowość to nazwa marketingowa serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://portal.goksiegowosc.pl/, w ramach którego CashDirector S.A. świadczy usługi informatyczne oraz usługi księgowe. Korzystanie z tych usług odbywa się w ramach umowy zawartej przez użytkownika bezpośrednio z CashDirector S.A. na podstawie Regulaminu GOksiegowość.

Poznaj korzyści  GOksięgowości dla firm

Bez względu jaki pakiet wybierzesz, przez pierwszy miesiąc otrzymasz BEZPŁATNIE PAKIET BIZNES, żeby wypróbować PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY.  

(ceny netto/m-c)

GOksięgowość w pakiecie Fakturowanie za 0 zł:


 

 

 • 0 zł za dostęp do platformy 

 • 0 zł wystawianie faktur bez limitu

 • 0 zł personalizacja faktur przez przedsiębiorcę (logo i kolorystyka)

 

 • 0 zł za wystawianie szybkich faktur (< 10 sec) i faktur cyklicznych 

 

wypróbuj

GOksięgowość w pakiecie Księgowość  za 9 zł :


 

 • księgowość online - idealne rozwiązanie dla START UP i firm ograniczających koszty
 • aplikacja mobilna do robienia zdjęć faktur kosztowych - idealne rozwiązanie dla firm pracujących w terenie i przedsiębioców lubiących nowinki technologiczne
 • dostęp dla księgowej i przedsiębiorcy do skanów faktur na platformie
  24h/7 - idealne rozwiązanie dla firm, które mają już księgową 
 • automatyczne generowanie dokumentów zamknięcia miesiąca (KPIR, rejestr VAT, techniczna deklaracja VAT, wyliczenie zaliczki na PIT) - idealne rozwiązanie dla ceniących czas 

 

Wypróbuj

 • Wystawianie faktur (nieograniczona liczba) 
 • Wystawianie szybkiej faktury (< 10 sec) i faktur cyklicznych 
 • Dodawanie logo, kolorów i reklamy przedsiębiorcy do faktury

 

Pełny zakres funkcjonalności 

 

 • Możliwość wykonania zdjęć faktur kosztowych aplikacją mobilną i łatwe przesłanie ich do księgowej
 • Wprowadzanie skanów faktur i innych dokumentów do platofrmy
 • Dostęp dla księgowej do skanów faktur i dokumentów na platformie
 • Automatyczne generowanie dokumentów zamknięcia miesiąca (wydruk KPIR, wydruk rejestru VAT, techniczna deklaracja VAT, wyliczenie zaliczki na PIT)

 

Pełny zakres funkcjonalności 

 

 • Rejestracja faktur kosztowych i innych dokumentów kosztowych
 • Wysyłanie dokumentów w formie elektronicznej do księgowej
 • Ewidencja składek ZUS
 • Automatyczne sprawdzanie czy dostawca jest aktywnym podatnikiem VAT
 • Podsumowanie – informacja o płatnościach pogrupowanych wg daty przeterminowania zapłaty

 

Pełny zakres funkcjonalności 

 

 • Automatyczne naliczanie podatków
 • Automatyczne generowanie deklaracji 
 • Elektroniczne wysyłanie deklaracji do US
 • Kontrola zamykania miesiąca
 • Moduł Biura Rachunkowego
 • Opcjonalnie moduł exportu dokumentów do zewnętrznego systemu księgowego pełnej księgowości (Comarch CDN, ENOVA)

 

Pełny zakres funkcjonalności 

 

 • Podsumowanie należności z podziałem na grupy według daty przeterminowania zapłat
 • Wysyłanie monitów pocztą email i sms
 • Łączenie faktur sprzedaży (automatyczne i ręczne) z przychodzącymi operacjami bankowymi

 

Pełny zakres funkcjonalności 

 

 • Plan płatności na najbliższe 4 tygodnie z kontrolą i ostrzeżeniem, jeśli w  poszczególnych tygodniach występuje negatywny bilans środków finansowych
 • Funkcjonalność uaktualniania informacji o oczekiwanych wpłatach od klientów za faktury sprzedaży w najbliższych czterech tygodniach
 • Uruchamianie zapłaty faktur zakupowych

 

Pełny zakres funkcjonalności 

 

 • automatyczne księgowanie kosztów bankowych
 • automatyczne łączenie zapłat z fakturami zakupu
 • automatyczne łączenie wpłat w fakturami sprzedaży
 • łączenie zapłat ze fakturami i innymi dokumentami metodą drag-and-drop

 

Pełny zakres funkcjonalności 

 

 • Definiowanie osób uprawnionych do akceptacji merytorycznej i finansowej
 • Możliwość wyeksportowania dokumentów z gotowymi księgowaniami do pliku celem importu danych do zewnętrznego systemu FK (Comarch Optima i ENOVA).

 

Pełny zakres funkcjonalności 

 

 • Definiowanie budżetu – planu przychodów, kosztów i nakładów inwestycyjnych
 • Pokazywanie przekroczeń budżetu na bazie miesięcznej i rocznej

 

Pełny zakres funkcjonalności 

 

Narzędzie online do samodzielnej windykacji (za dodatkową opłatą):

 • dostępne 24h / 7 dni w tygodniu,
 • zawierające gotowe dokumenty windykacyjne m. in. wezwanie do zapłaty,
 • umożliwiające bieżący monitoring płatności,
 • automatyzujące proces windykacji polubownej,
 • pozwalające samodzielnie zarządzać komunikacją windykacyjną z wybranymi kontrahentami,
 • harmonogram działań windykacyjnych jest z góry ustalony i widoczny dla użytkownika,
 • użytkownik płaci tylko, gdy dłużnik zwróci pieniądze z tytułu faktury przekazanej do windykacji – opłata za usługę automatycznej windykacji online wynosi 6% netto (plus podatek od towarów i usług) od odzyskanej kwoty z niezapłaconej faktury,
 • brak zobowiązania do korzystania z usługi – użytkownik sam decyduje czy włącza automatyczną windykację.

Usługa automatycznej windykacji online jest dostępna za pośrednictwem Platformy GOksięgowość i świadczona jest przez Vindicat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ramach umowy zawartej przez Użytkownika z Vindicat Sp. z o.o. na podstawie Regulaminu platformy windykacyjnej Vindicat.pl. poprzez skorzystanie z funkcji „Przekaż fakturę do Vindicat.pl – automatyczna windykacja online”.

Zarejestruj się teraz online i wypróbuj przez miesiąc bez żadnych kosztów pełną funkcjonalność platformy GOksięgowość w pakiecie BIZNES (dla uproszczonej księgowości) lub BIZNES PRO dla firm (dla pełnej rachunkowości). Po miesiącu zdecydujesz jakie funkcje platformy są dla Ciebie najbardziej potrzebne i wybierzesz pakiet z platformą odpowiedni dla Twojej firmy lub pozostaniesz na pakiecie FAKTUROWANIE za 0 zł.

WYBIERZ PAKIET DOPASOWANY DO TWOJEJ FIRMY

PLATFORMA GOksięgowość

FAKTUROWANIE

KSIĘGOWOŚĆ

BIZNES

BIZNES PRO

Cena netto

O zł
miesięcznie

9 zł
miesięcznie

45 zł
miesięcznie

200 zł
miesięcznie

Fakturowanie (bez limitu)

eSegregator

-

Rejestracja kosztów

-

Księgowość self-service

-

Ściąganie płatności

-

-

Planner płatności

-

-

Automatyczne rozrachunki

-

-

Obieg dokumentów

-

-

-

Budżet

-

-

-

 

Do każdego z pakietów użytkownik może dobrowolnie włączyć moduł: „Windykacja online”. Opłata wynosi 6% netto (plus podatek od towarów i usług) od odzyskanej kwoty z niezapłaconej faktury.

 

Jeśli nie chcesz samodzielnie zajmować się sprawami księgowymi i potrzebujesz wsparcia specjalisty – wybierz opcję usługi z dedykowaną księgową. 

Sprawdź jakie oferujemy pakiety z księgową już od 129 zł netto!

 

Sprawdź

Jeśli masz dodatkowe pytania, porozmawiaj ze ekspertem

Zamów rozmowę

lub

zadzwoń pod numer

22 100 68  37

Dostępność Infolinii: w dni robocze w godzinach 8:00-21:00, w weekendy w godz. 9:00-17:00.

Koszt połączenia wg stawki operatora

Jak skorzystać?

Jeśli masz rachunek firmowy w naszym Banku zarejestruj się i wypróbuj funkcjonalności platformy GOksięgowość

 

Wypełnij formularz

Jeśli nie masz jeszcze rachunku firmowego w naszym banku,
przyjdź do oddziału i złóż wniosek.

 

Znajdź Centrum klienta

 

Bank nie jest dostawcą terminali płatniczych – usługi świadczy Elavon Financial Services Designated Activity Company, a usługę GOksięgowości firma CashDirector. Aby skorzystać z promocji należy posiadać rachunek bieżący dla firm w Banku BNP Paribas i zawrzeć odrębne umowy z dostawcami ww. usług. GOdealer to aplikacja banku do obsługi platformy walutowej
FX Pl@net na urządzenia mobilne.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków świadczenia usługi GOksięgowość, zakresu poszczególnych pakietów, warunki techniczne i opłaty dostępne są w Regulaminie portalu GOksięgowość dostępnym na stronie https://goksiegowosc.pl, której administratorem jest CashDirector S.A..

Szczegółowe informacje dotyczące warunków świadczenia usługi automatycznej windykacyjnych online, warunków technicznych dostępne są w Regulaminie platformy windykacyjnej Vindicat.pl dostępnym na https://goksiegowosc.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. nie uczestniczy w świadczeniu ww. usług. W oparciu o zawartą z CashDirector S.A. umowę o współpracy do obowiązków BNP Paribas Bank Polska S.A. należy wyłącznie przedstawianie przedsiębiorcom możliwości korzystania z ww. usług.

Z usługi GOksięgowość mogą korzystać Klienci Mikroprzedsiębiorcy , którzy podpisali Umowę o prowadzenie rachunku bankowego, w tym Umowę ramową z BNP Paribas Polska S.A. oraz Umowę z CashDirector zgodnie z Regulaminem portalu GOksięgowość dostępnym na stronie https://goksiegowosc.pl/regulamin/

Usługa automatycznej windykacji online jest dostępna za pośrednictwem Platformy GOksięgowość i świadczona jest przez Vindicat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ramach umowy zawartej przez Użytkownika z Vindicat Sp. z o.o. na podstawie Regulaminu platformy windykacyjnej Vindicat.pl. poprzez skorzystanie z funkcji „Przekaż fakturę do Vindicat.pl – automatyczna windykacja online”.

CashDirector Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000424600, posiadający NIP: 5222885734, REGON: 141400865 oraz kapitał zakładowy w wysokości: 17.251.055 PLN

Vindicat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87 (00-844 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000516043, NIP: 5272717387, kapitał zakładowy 244.000 złotych.

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.