Otwórz konto
Bank zmieniającego się świata
 
 
Kredyt inwestycyjny

Na realizację planów remontowych
i inwestycyjnych

Kontakt z doradcą
Dostępność
Oddziały

Dla kogo?

Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych1

Twoja wspólnota mieszkaniowa planuje remont lub modernizację budynku lub zakup i montaż OZE?

Bank BNP Paribas przygotował kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych planujących remont, modernizację nieruchomości, montaż instalacji OZE  lub potrzebujących refinansowania poniesionych nakładów inwestycyjnych, albo już zaciągniętych kredytów.

Poznaj korzyści Kredytu na remont

Zamów rozmowę z doradcą

Jak wziąć Kredyt na remont?

1
Przyjdź do najbliższego oddziału

Przyjdź do najbliższego oddziału Banku

Tam otrzymasz wniosek o kredyt oraz wszystkie informacje i formularze niezbędne do ubiegania się o kredyt. Uzyskasz także niezbędną pomoc ze strony doradcy.

Znajdź oddział

2
Wypełnij wniosek z pomocą doradcy

Wypełnij wniosek z pomocą doradcy

Wypełnij wniosek kredytowy i informację o wnioskodawcy – złóż je w Oddziale Banku wraz z dokumentami wskazanymi przez doradcę.

3
Ciesz się rozwojem swojej firmy i stałym wsparciem dedykowanego Twojej firmie doradcy

Ciesz się rozwojem swojej firmy

Korzystaj z przyznanych środków na modernizację budynków wspólnoty! 

Dokumenty do pobrania

 
Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla Wspólnot Mieszkaniowych w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla mikroprzedsiębiorstw

Masz pytania dotyczące produktu?

Przyjdź do Oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 

POWIĄZANE PRODUKTY

1 Kredyt przeznaczony jest dla Wspólnot Mieszkaniowych planujących realizację remontu lub modernizacji. Warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie lub chęć otworzenia rachunku bieżącego w Banku BNP Paribas oraz pozytywna ocena wiarygodności i zdolności kredytowej do spłaty wnioskowanego kredytu.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl.