Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Ubezpieczenia spłaty zadłużenia

Chcesz znaleźć swoje warunki ubezpieczenia? Wpisz w lupkę ich indeks, np.: BNPP/CASHCPI_3_2.2/2017

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia oferowane we współpracy z dawnym MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A., obecnie Nationale Nederlanden

Karta kredytowa

 
Ogólne warunki ubezpieczenia karta kredytowa - polisa 9968 obowiązujące od 11.12.2006
 
Ogólne warunki ubezpieczenia karta kredytowa utrata pracy - polisa 9968 obowiązujące od 11.12.2006

 

Kredyt odnawialny

 
Ogólne warunki ubezpieczenia kredyt odnawialny- polisa 9967 obowiązujące od 11.12.2006
 
Ogólne warunki ubezpieczenia kredyt odnawialny utrata pracy - polisa 9967 obowiązujące od 11.12.2006

Ubezpieczenia spłaty zadłużenia oferowane we współpracy z Cardif

Zgłoś zdarzenie

 

Karta kredytowa

 
Wyciąg z warunków ubezpieczenia posiadaczy kart kredytowych (INDEKS: UK01/SW, UKP/01 SW oraz UP01/SW)
 
Wyciąg z warunków ubezpieczenia grupowego kredytobiorców (INDEKS : UK02/CET -SW oraz INDEKS UP 02/CET -SW)
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia SYGMA/05/2011
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia SYGMA/AMP/05/2014
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Indeks: SYGMA/05/2011
 
Karta Produktu ubezpieczenia spłaty zadłużenia karta kredytowa LIP
 
OWU ubezpieczenia spłaty zadłużenia karta kredytowa LIP

 

Kredyt ratalny

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Produktu BGZBNPP/CONSUMER/CPI_3_1.6/2019

 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Indeks: SYGMA/03/2011
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Indeks: SYGMA/03/2011 (od 10.03.2014 r.)
 
Karta Produktu ubezpieczenia spłaty zadłużenia kredyt ratalny LIP
 
OWU ubezpieczenia spłaty zadłużenia kredyt ratalny LIP
 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Produktu BNPP/Consumer/CPI _3_1.3/2017

 

Szczególne Warunki Ubezpieczenia dla kredytu ratalnego Sygma/Consumer_B/1.1/2015

 

Szczególne warunki ubezpieczenia kredytu ratalnego w kanale internetowym SYGMA/CONSUMER/CPI_7_2.1/2015

 

Karta produktu SYGMA/CONSUMER/CPI_7_2.1/2015

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Zadłużenia Do Kredytu Ratalnego (Obi, Rella, Praktiker) SYGMA/CONSUMER/CPI_3_1.2/2015

 

Karta produktu SYGMA/CONSUMER/CPI_3_1.2/2015

 

Szczególne Warunki Ubezpieczenia BGZBNPP/CONSUMER_5_1.1/2018

 

Szczególne Warunki Ubezpieczenia BGZBNPP/CONSUMER_5_2.2/2018

 

Szczególne Warunki Ubezpieczenia BNPP/CONSUMER_5_1.0/2017

 

Szczególne Warunki Ubezpieczenia BNPP/eCONSUMER_5_2.0/2017

 

Szczególne Warunki Ubezpieczenia BGZBNPP/CONSUMER_5_2.4/2019

 

Szczególne Warunki Ubezpieczenia BNPP/CONSUMER_5_3.0/2021

 

Szczególne Warunki Ubezpieczenia BNPP/CONSUMER_5_2.5/2020

 

Szczególne Warunki Ubezpieczenia BNPP/CONSUMER_5_1.0/2024

 

Kredyt gotówkowy

 
Ogólne warunki ubezpieczenia kredytobiorców o indeksie BNPP/CASHCPI_3_4.2/2017
 
Ogólne warunki ubezpieczenia kredytobiorców o indeksie BNPP/CASHCPI_3_2.2/2017
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Indeks: SYGMA/01/2009
 
Karta Produktu ubezpieczenia spłaty zadłużenia kredyt gotówkowy LIP
 
OWU ubezpieczenia spłaty zadłużenia kredyt gotówkowy LIP
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BNPP/CASHCPI_3_2.6/2021
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BNPP/CASH_3_2.6/2020
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BNPP/CASHCPI_3_1.4/2018
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BNPP/CASHCPI_3_1.5/2019
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BNPP/CASHCPI_3_1.0/2015
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BGZ/CASHCPI_3_1.0/2015
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BNPP/CASHCPI_3_2.0/2015
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BNPP/CASHCPI_3_4.0/2015
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BNPP/CASHCPI_3_1.0/2024

 

Kredyt samochodowy

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BNPP/CARCPI_3_1.0/2024
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia BNPP/CARCPI_5_1.0/2024
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia BGZBNPP/CARCPI_5_1.2/2018
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BGZBNPP/CARCPI_3_1.2/2018
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia BNPP/CARCPI_5_1.3/2020
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BNPP/CARCPI_3_1.3/2020
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia BNPP/CAREW_0_1.0/2015
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BNPP/CAREW_3_1.0/2015
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BNPP/CARCPI_3_1.0/2015
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia BNPP/CARCPI_5_1.0/2015

 

Kredyt hipoteczny

 
Formularz rezygnacji i wypowiedzenia ubezpieczenia
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BNPP/HIPOTEKACPI_3_2.2/2019
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Plan na własne M_UM_10_2020
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU S.A. budynki i lokale UZ_406_2015
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BNPP/HIPOTEKACPI_3_1.0_2024
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BGŻ/HIPOTEKACPI_3_1.1/2015
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BGŻBNPP/HIPOTEKACPI_3_2.1/2018
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BGŻ/HIPOTEKACPI_3_1.2_2017
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia FBP/HIPOTEKI_A/2010
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia FBP/HIPOTEKI_B/2012

 

Leasing

 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia BGZBNPP/LEASECPI_5_1.0/2018
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BGZBNPP/LEASECPI_3_1 0/2018
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BNPP/LEASECPI_3_1.0/2024
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia BNPP/LEASECPI_5_1.0/2024

 

Pożyczka leasingowa

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia BGZBNPP/LEASELOANCPI_3_1.0/2018
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia BGZBNPP/LEASELOANCPI_5_1.0/2018