Najczęściej poszukiwane

 
 
Kredyt Agro Progres Premium

Nie musisz sięgać do portfela
żeby kupić maszyny rolnicze

Kontakt z doradcą
Dostępność
Oddziały

POZNAJ ZALETY KREDYTU AGRO PROGRES premium

W zmieniającym się świecie Twoje działania muszą być dynamiczne, a biznes nowoczesny.

Z kredytem inwestycyjnym Agro Progres Premium nie musisz angażować gotówki, żeby kupować maszyny i urządzenia rolnicze jakich potrzebujesz.

Finansowanie kredytem ceny brutto zakupu i możliwość ubezpieczenia i ustanowienia zabezpieczeń w oddziale Banku to pomysł na sprawny rozwój Twojego gospodarstwa.

 

Zamów rozmowę z doradcą

JAK WZIĄĆ KREDYT?

1
Przyjdź do jednego z naszych oddziałów

Przyjdź do jednego z naszych oddziałów

2
Wypełnij dokumenty kredytowe z pomocą doradcy

Wypełnij dokumenty kredytowe z pomocą doradcy

Bank zastrzega sobie prawo zażądania dodatkowych dokumentów.

3
Umów się na wizytę, na którą przygotujesz wymagane dokumenty wskazane przez doradcę

Umów się na wizytę, na którą przygotujesz wymagane dokumenty wskazane przez doradcę

4
Otrzymaj kredyt i rozwijaj swoje gospodarstwo rolne

Otrzymaj kredyt i rozwijaj swoje gospodarstwo rolne

Dokumenty do pobrania

 
Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – produkty kredytowe oferowane przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.; taryfa obowiązująca od 1 stycznia 2021r.
 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla mikroprzedsiębiorstw - obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.
 
Wykaz wymaganych dokumentów

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

+48 500 970 345

dla połączeń komórkowych, krajowych i z zagranicy

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 

* Wymagany zakres ubezpieczenia: Agro Casco w formule all risk ze stałą sumą ubezpieczenia i odpowiedzialnością za kradzież niezależnie od miejsca garażowania. Podany w materiale okres kredytowania 15 lat, obowiązuje przy finansowaniu zakupu nowych maszyn i urządzeń, a w przypadku zakupu używanych maszyn i urządzeń, jest liczony jako 15 lat minus wiek finansowanej rzeczy. Wskazany w treści ulotki wkład własny liczony jest od wartości inwestycji brutto i wynosi nawet 0% (przy wnioskowanej kwocie kredytu mniejszej bądź równej 50 tys. PLN); min. 10% (przy wnioskowanej kwocie kredytu do 200 tys. PLN) i min. 20% (przy wnioskowanej kwocie kredytu mniejszej bądź równej 300 tys. PLN). Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach udostępnienia (w tym o maksymalnej kwocie kredytu) jest uzależniona od decyzji i wewnętrznych przepisów Banku oraz spełnienia przez Klienta dodatkowych wymogów, w tym posiadania zdolności kredytowej. Kredyt przeznaczony jest dla dotychczasowych i nowych Klientów Banku prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w regulaminach i taryfie prowizji i opłat właściwych dla Kredytu Agro Progres, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 97 538 318 zł, w całości wpłacony.

W przypadku znalezienia się w sytuacji finansowej, uniemożliwiającej terminową obsługę zobowiązań, istnieje możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia i ustalenia nowych warunków spłaty kredytów. Więcej informacji na https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/kredyty/restrukturyzacja-zadluzenia

Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Kredyt Agro Progres Premium dostępny jest w oddziałach Banku BNP Paribas S.A