Najczęściej poszukiwane

 
 
Leasing box

Otwieramy szybką
drogę do leasingu

Kontakt z doradcą
Znajdź Oddział
Dostępność
Oddziały

Czym jest leasing box?

Leasing box to specjalna propozycja finansowania leasingowego dla rolników, oparta na uproszczonej ocenie zdolności spłaty zobowiązań.

Rozwiązanie to ułatwia rolnikom skorzystanie z leasingu, w tym również pożyczki leasingowej lub pożyczki leasingowej europejskiej (dla wnioskujących o fundusze w ramach PROW 2014-2020)1. Z rozwiązania mogą skorzystać zarówno dotychczasowi, jak i nowi klienci Banku.

Zalety Leasing box

Zamów rozmowę z doradcą

Przeznaczenie finansowania

Na zakup nowych maszyn

(m.in. ciągniki, kombajny, naczepy, samochody osobowe i ciężarowe, sieczkarnie)

Na zakup urządzeń lub drobnego sprzętu rolniczego

Na zakup dodatkowego wyposażenia maszyn

(np. nawigacja GPS)

Wartość aktywów nienależących do podstawowej grupy maszyn, nie może przekroczyć 30% całkowitej kwoty finansowania.

Na czym polega uproszczony proces kredytowy?

Dotychczasowi klienci

Dotychczasowi klienci, których zdolność spłaty zobowiązań została zweryfikowana w ostatnich 12 miesiącach

  • nie wymagamy przeprowadzenia nowej oceny zdolności spłaty zobowiązań
  • wnioskowana kwota nie może przekraczać 400 000 zł, przy czym uwzględniane są również obciążenia finansowe jakie powstały po dokonaniu weryfikacji
Nowi klienci

Nowi klienci oraz dotychczasowi klienci, których zdolność spłaty zobowiązań nie została zweryfikowana w ostatnich 12 miesiącach

  • przyjmujemy proste zasady obliczania zdolności spłaty zobowiązań na podstawie posiadanych ha przeliczeniowych oraz wskaźnika zadłużenia, wyliczanego na podstawie wartości posiadanych gruntów i  obciążeń finansowych gospodarstwa
  • w przypadku pozytywnej weryfikacji, możemy udzielić wnioskowaną kwotę - maksymalnie 400 000 zł 
  • niezbędne jest podpisanie umowy o prowadzenie rachunku w Banku przez nowych klientów

Leasing Box w 3 krokach

1
Przyjdź do oddziału

Przyjdź do oddziału Banku

i potwierdź z doradcą możliwość otrzymania produktu w ramach rozwiązania Leasing Box (musisz posiadać aktualną ocenę zdolności spłaty zobowiązań lub poddaj się uproszczonemu badaniu zdolności)

2
Składasz wniosek o kredyt

Złóż wniosek o kredyt

3
Podpisz dokumenty

Podpisz dokumenty

W przypadku pozytywnej weryfikacji podpisz przygotowane przez doradcę dokumenty

Dowiedz się więcej o produkcie

Wsparcie Sprzedaży Leasingu

Wsparcie Sprzedaży Leasingu

napisz do nas
wsparcie.leasing@corp.bnpparibas.com

lub zadzwoń 22 566 96 50

opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.
Infolinia czynna 24/7, pełna obsługa w godzinach 8.00-20.00

Oddział Banku BNP Paribas

Oddział Banku BNP Paribas

 

Znajdź

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Świadczenie reklamowanych usług i produktów finansowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z klientem oraz w Taryfie prowizji i opłat dostępnych w oddziałach Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej „Bank”) oraz na stronie www.bnpparibas.pl.

Dla nowych klientów korzystających z opisanego w materiale rozwiązania, niezbędne jest podpisanie umowy o prowadzenie rachunku w Banku.

Ostateczne rozstrzygnięcie o zawarciu umowy z klientem jest uzależnione od decyzji Spółki oraz spełnienia przez klienta dodatkowych wymogów, w tym od posiadania przez klienta zdolności do spłaty udzielonego finansowania.

Podmiot finansujący: BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o., która jest częścią BNP Paribas Group z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”). Bank jest podmiotem pośredniczącym w zawieraniu umów leasingu i pożyczki leasingowej oferowanych przez Spółkę.