Najczęściej poszukiwane

 
 


FINANSOWANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ROLNICTWIE

 

 

 

Kontakt z doradcą
Obejrzyj webinarium

PRODUKTY BANKU BNP PARIBAS NA FINANSOWANIE FOTOWOLTAIKI

Bank BNP Paribas oferuje różne formy finansowania inwestycji w fotowoltaikę, dostosowane do potrzeb gospodarstwa rolnego

Fotowoltaika jest technologią przetwarzania światła słonecznego w energię elektryczną. 

Jest powszechnie uznawana za kluczową dla stworzenia bezpiecznego i zrównoważonego systemu energetycznego. Pozwala obniżyć rachunki za energię elektryczną i spowolnić degradację środowiska naturalnego.

Wspieramy
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

 

 

Zmieniaj świat razem z nami > Otwiera się w nowym oknie.

AGRO RZECZÓWKA LIGHT 
KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM DLA MNIEJSZYCH GOSPODARSTW 

 

 • brak wymogu ustanowienia zabezpieczeń
 • okres kredytowania do 7 lat,
 • maksymalna kwota kredytu – 60 tys. zł,
 • spłata kredytu w ratach miesięcznych lub kwartalnych,
 • wypłata kwoty kredytu na rachunek bieżący,
 • brak konieczności rozliczania kredytu fakturami czy innymi dokumentami płatności,
 • finansowanie do 100% kwoty brutto inwestycji tj. wraz z podatkiem VAT, niezależnie od sposobu rozliczania przez Klienta podatku VAT.

 

kontakt z doradcą

AGRO LIDER 
POŻYCZKA HIPOTECZNA

 

 • wymagane zabezpieczenie – hipoteka
 • maksymalna kwota kredytu – 300 tys. zł
 • minimalna kwota kredytu – 60 tys. zł (w indywidualnych przypadkach może być niższa)
 • okres kredytowania – do 10 lat
 • finansowanie do 100% kwoty brutto wraz z podatkiem VAT niezależnie od sposobu rozliczania Klienta z podatku VAT
 • wypłata kredytu na rachunek bieżący w Banku BNP Paribas, możliwość refinansowania poniesionych wydatków

 

 

kontakt z doradcą

AGRO PROGRES KREDYT INWESTYCYJNY 

 

 • maksymalna kwota kredytu – 300 tys. zł
 • okres kredytowania – do 12 lat
 • wymagany wkład własny – min. 15%
 • wymagane zabezpieczenie – przewłaszczenie lub zastaw na rzeczach ruchomych Klienta lub hipoteka na nieruchomości lub do kwoty 200 tys. zł gwarancja BGK z Funduszu Gwarancji Rolnych jako jedyne zabezpieczenie
 • finansowanie kwoty netto w przypadku płatników VAT z możliwością sfinansowania VAT odrębnym kredytem
 • możliwość dostosowania terminów spłat rat kredytu do specyfiki działalności – w indywidualnych przypadkach nawet w okresach rocznych
 • możliwość refinansowania poniesionych wydatków - w przypadku kredytów zabezpieczonych gwarancją FGR refinansowanie obejmuje wyłącznie wydatki poniesione po dniu złożenia w Banku Wniosku o udzielenie gwarancji.

 

               

 

kontakt z doradcą

Zamów rozmowę z doradcą

Poznaj Konto Otwarte na Agrobiznes

 • prowadzenie rachunku – 0 zł przez 6 m-cy od dnia podpisania Umowy, a następnie 0 zł/m-c przy średnim saldzie min. 3 000 zł/m-c, w innym przypadku opłata wynosi 10 zł/m-c
 • 0 zł za wydanie Karty debetowej Mastercard w PLN i EUR
 • 0 zł za przelewy internetowe w PLN

 

kontakt z doradcą

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku BNP Paribas („Bank”) oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w Regulaminach i Taryfie prowizji i opłat dostępnych w Oddziałach Banku BNP Paribas oraz na stronie www.bnpparibas.pl. 

Porozmawiaj z naszym doradcą i dobierz promocję korzystną dla Ciebie!

Zadzwoń na Infolinię

+48 500 970 345

 dla połączeń komórkowych, krajowych i z zagranicy

Porozmawiaj z doradcą

 

Wypełnij formularz

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 

Bank BNP Paribas zwyciężył w Konkursie IZYDORY 2019 i uzyskał tytuł Firmy najbardziej przyjaznej rolnikowi w kategorii Pozarolnicze. Organizatorem Konkursu jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze, a firmy do Konkursu zgłaszają i oceniają rolnicy. Finał Konkursu miał miejsce w październiku 2019r.

Poznaj ofertę
PROEKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

Nieustannie rozwijamy ofertę produktów i usług pomagających Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku BNP Paribas („Bank”) oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w Regulaminach i Taryfie prowizji i opłat dostępnych w Oddziałach Banku BNP Paribas oraz na stronie  www.bnpparibas.pl

 

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony.