Najczęściej poszukiwane

 
 


FINANSOWANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ROLNICTWIE

 

 

 

Kontakt z doradcą
Obejrzyj webinarium

PRODUKTY BANKU BNP PARIBAS NA FINANSOWANIE FOTOWOLTAIKI

Bank BNP Paribas oferuje różne formy finansowania inwestycji w fotowoltaikę, dostosowane do potrzeb gospodarstwa rolnego

Fotowoltaika jest technologią przetwarzania światła słonecznego w energię elektryczną. 

Jest powszechnie uznawana za kluczową dla stworzenia bezpiecznego i zrównoważonego systemu energetycznego. Pozwala obniżyć rachunki za energię elektryczną i spowolnić degradację środowiska naturalnego.

Wspieramy
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

 

 

Zmieniaj świat razem z nami > Otwiera się w nowym oknie.

AGRO RZECZÓWKA LIGHT 
KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM DLA MNIEJSZYCH GOSPODARSTW 

 

 • brak wymogu ustanowienia zabezpieczeń
 • okres kredytowania do 7 lat,
 • maksymalna kwota kredytu – 60 tys. zł,
 • spłata kredytu w ratach miesięcznych lub kwartalnych,
 • wypłata kwoty kredytu na rachunek bieżący,
 • brak konieczności rozliczania kredytu fakturami czy innymi dokumentami płatności,
 • finansowanie do 100% kwoty brutto inwestycji tj. wraz z podatkiem VAT, niezależnie od sposobu rozliczania przez Klienta podatku VAT.

 

kontakt z doradcą

AGRO LIDER 
POŻYCZKA HIPOTECZNA

 

 • wymagane zabezpieczenie – hipoteka
 • maksymalna kwota kredytu – 300 tys. zł
 • minimalna kwota kredytu – 60 tys. zł (w indywidualnych przypadkach może być niższa)
 • okres kredytowania – do 10 lat
 • finansowanie do 100% kwoty brutto wraz z podatkiem VAT niezależnie od sposobu rozliczania Klienta z podatku VAT
 • wypłata kredytu na rachunek bieżący w Banku BNP Paribas, możliwość refinansowania poniesionych wydatków

 

 

kontakt z doradcą

AGRO PROGRES KREDYT INWESTYCYJNY 

 

 • maksymalna kwota kredytu – 300 tys. zł
 • okres kredytowania – do 12 lat
 • wymagany wkład własny – min. 15%
 • wymagane zabezpieczenie – przewłaszczenie lub zastaw na rzeczach ruchomych Klienta lub hipoteka na nieruchomości lub do kwoty 200 tys. zł gwarancja BGK z Funduszu Gwarancji Rolnych jako jedyne zabezpieczenie
 • finansowanie kwoty netto w przypadku płatników VAT z możliwością sfinansowania VAT odrębnym kredytem
 • możliwość dostosowania terminów spłat rat kredytu do specyfiki działalności – w indywidualnych przypadkach nawet w okresach rocznych
 • możliwość refinansowania poniesionych wydatków - w przypadku kredytów zabezpieczonych gwarancją FGR refinansowanie obejmuje wyłącznie wydatki poniesione po dniu złożenia w Banku Wniosku o udzielenie gwarancji.

 

               

 

kontakt z doradcą

Zamów rozmowę z doradcą

Poznaj Konto Otwarte na Agrobiznes

 • prowadzenie rachunku – 0 zł przez 6 m-cy od dnia podpisania Umowy, a następnie 0 zł/m-c przy średnim saldzie min. 3 000 zł/m-c, w innym przypadku opłata wynosi 10 zł/m-c
 • 0 zł za wydanie Karty debetowej Mastercard w PLN i EUR
 • 0 zł za przelewy internetowe w PLN

 

kontakt z doradcą

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku BNP Paribas („Bank”) oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w Regulaminach i Taryfie prowizji i opłat dostępnych w Oddziałach Banku BNP Paribas oraz na stronie www.bnpparibas.pl. 

Porozmawiaj z naszym doradcą i dobierz promocję korzystną dla Ciebie!

Zadzwoń na Infolinię

+48 500 970 345

 dla połączeń komórkowych, krajowych i z zagranicy

Porozmawiaj z doradcą

 

Wypełnij formularz

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 

Bank BNP Paribas zwyciężył w Konkursie IZYDORY 2019 i uzyskał tytuł Firmy najbardziej przyjaznej rolnikowi w kategorii Pozarolnicze. Organizatorem Konkursu jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze, a firmy do Konkursu zgłaszają i oceniają rolnicy. Finał Konkursu miał miejsce w październiku 2019r.

Poznaj ofertę
PROEKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

Nieustannie rozwijamy ofertę produktów i usług pomagających Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku BNP Paribas („Bank”) oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w Regulaminach i Taryfie prowizji i opłat dostępnych w Oddziałach Banku BNP Paribas oraz na stronie  www.bnpparibas.pl

 

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.