Najczęściej poszukiwane

 
 

Ubezpieczenie upraw rolnych

Dostępność
Oddziały

Za pośrednictwem Banku BNP Paribas ubezpieczysz uprawy rolne przed szkodami!

 

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym firmy Generali Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.


Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy.

Ubezpieczysz:

zboża, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, warzywa, owoce oraz inne rośliny

Ochronisz od ryzyk:

ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, gradu, deszczu nawalnego, huraganu, ognia, suszy

Dopłata do składki z budżetu państwa do 65%
Odpowiedzialność nawet do 100% sumy ubezpieczenia

w gradzie i przymrozkach wiosennych

Korzyści

Dokumenty do pobrania

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 
Dokument zawierający informacje o produkcie

Jak ubezpieczyć?

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010623, kapitał zakładowy 236 509 000 PLN w pełni opłacony, NIP 526-23-49-108, należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.