Oferta

Kontakt

Dla Państwa wygody centra BNP Paribas Private Banking znajdują się w największych miastach Polski: Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Gdańsku.

Wybrane przez nas lokacje zapewniają bezproblemowy dojazd, a wnętrza zaprojektowane są w celu zapewnienia Państwu wygody i poufności spotkań z doradcami.

 

Centra Private Banking

  • ?
    TOP 3 najczęściej kupowanych funduszy - fundusze, w które Klienci BNP Paribas zainwestowali najwięcej środków (nabycia brutto) w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego. Wynik brutto nie uwzględnia ewentualnych opłat dot. nabycia jednostek uczestnictwa i ewentualnego podatku od zysku
  • Najwyższa stopa zwrotu
Nazwa funduszuStopa zwrotu:12M36M60MRyzyko
Investor Rosja
16.92%
6Wysokie
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
14.84%
5Średnie
Investor Ameryka Łacińska
10.99%
6Wysokie
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
10.94%
5Średnie
UniAkcje Biopharma
9.71%
6Wysokie

Błędy walidacji formularza

PorównajNazwa funduszuWycena w PLN12M36M60MRyzyko
Aviva Investors Aktywnej Alokacji
125.032019-04-19
-0.25%
10.48%
17.82%
6Wysokie
Aviva Investors Depozytowy
106.832019-04-19
1.99%
6.97%
-
3Średnie
Aviva Investors Depozyt Plus
181.582019-04-19
0.83%
3.43%
5.73%
2Niskie
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
134.352019-04-19
1.82%
8.90%
14.34%
2Niskie
Aviva Investors Europejskich Akcji
80.172019-04-19
-10.51%
-10.20%
-17.60%
5Średnie
Aviva Investors Globalnych Akcji
119.432019-04-19
0.30%
8.14%
12.64%
5Średnie
Aviva Investors Małych Spółek
138.862019-04-19
-10.72%
-13.00%
-16.63%
5Średnie
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
143.502019-04-19
-5.60%
1.17%
2.75%
4Średnie
Aviva Investors Nowych Spółek
153.842019-04-19
-8.64%
-4.54%
-6.87%
5Średnie
Aviva Investors Obligacji
236.992019-04-19
1.05%
4.29%
11.28%
3Średnie
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
153.522019-04-19
2.26%
7.68%
22.17%
3Średnie
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
169.212019-04-19
-2.40%
-1.48%
1.22%
3Średnie
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
99.522019-04-19
-3.17%
-8.33%
-22.32%
5Średnie
Aviva Investors Polskich Akcji
470.222019-04-19
-1.88%
12.52%
7.64%
5Średnie
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
272.522019-04-19
-1.21%
1.80%
3.52%
3Średnie
Aviva Investors Zrównoważony
125.052019-04-19
-0.69%
5.81%
3.96%
4Średnie
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania
104.592019-04-19
1.03%
4.49%
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
117.072019-04-19
-3.17%
17.67%
-
5Średnie
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu
122.472019-04-19
-0.20%
22.52%
-
5Średnie
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
106.072019-04-19
0.53%
6.10%
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
106.932019-04-19
1.76%
6.81%
-
1Niskie
BGŻ BNP Paribas Obligacji
108.792019-04-19
3.20%
8.75%
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
111.052019-04-19
1.17%
11.18%
-
4Średnie
BGŻ Konserwatywny
109.112019-04-19
-0.22%
4.29%
-
3Średnie
BGŻ Lokata Kapitału
119.702019-04-19
2.01%
22.53%
-
2Niskie
BGŻ Małych i Średnich Spółek
98.992019-04-19
-9.16%
-2.28%
-
5Średnie
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów
107.532019-04-19
-3.89%
5.76%
-
4Średnie
BNP Paribas Akcji
148.132019-04-19
-2.66%
17.62%
14.02%
5Średnie
BNP Paribas Papierów Dłużnych
130.802019-04-19
1.70%
5.06%
14.32%
3Średnie
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu
146.562019-04-19
-0.35%
6.20%
9.03%
4Średnie
GAMMA
259.552019-04-19
1.36%
8.98%
16.24%
2Niskie
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
88.572019-04-19
-2.37%
12.97%
12.37%
5Średnie
GAMMA Akcyjny
94.562019-04-19
-1.10%
17.38%
7.85%
5Średnie
GAMMA Obligacji Korporacyjnych
142.142019-04-19
3.53%
9.09%
22.43%
2Niskie
GAMMA Papierów Dłużnych
243.872019-04-19
1.12%
7.31%
18.65%
3Średnie
GAMMA Pieniężny
193.532019-04-19
0.92%
7.59%
13.29%
2Niskie
GAMMA Stabilny
260.602019-04-19
0.75%
9.95%
13.75%
4Średnie
Investor Akcji
287.722019-04-19
-5.74%
35.92%
44.18%
5Średnie
Investor Akcji Rynków Wschodzących
86.442019-04-19
-1.63%
8.16%
-
6Wysokie
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
461.272019-04-19
0.75%
36.76%
21.19%
5Średnie
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
126.722019-04-19
-1.18%
42.14%
-
6Wysokie
Investor Ameryka Łacińska
177.162019-04-19
10.99%
32.97%
16.55%
6Wysokie
Investor Bezpiecznego Wzrostu
98.712019-04-19
1.54%
10.66%
-
2Niskie
Investor BRIC
87.272019-04-19
5.51%
38.83%
43.89%
6Wysokie
Investor Gold Otwarty
133.782019-04-19
-8.71%
-8.97%
-3.97%
6Wysokie
Investor Gotówkowy
135.572019-04-19
0.24%
4.64%
7.60%
2Niskie
Investor Indie i Chiny
245.162019-04-19
6.94%
26.84%
47.68%
6Wysokie
Investor Niemcy
216.152019-04-19
-6.79%
16.49%
14.18%
5Średnie
Investor Nowych Technologii
132.942019-04-19
8.17%
75.24%
89.32%
5Średnie
Investor Obligacji
339.292019-04-19
1.94%
8.57%
17.22%
3Średnie
Investor Obligacji Korporacyjnych
103.472019-04-19
1.26%
3.64%
-
3Średnie
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
97.982019-04-19
-1.28%
-0.99%
-
3Średnie
Investor Płynna Lokata
255.232019-04-19
1.62%
7.86%
12.61%
1Niskie
Investor Rosja
150.122019-04-19
16.92%
30.27%
26.54%
6Wysokie
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
82.872019-04-19
14.84%
8.44%
41.22%
5Średnie
Investor Top 25 Małych Spółek
280.352019-04-19
1.53%
23.17%
14.10%
5Średnie
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
53.832019-04-19
-0.57%
12.17%
11.59%
5Średnie
Investor Turcja
104.772019-04-19
-30.61%
-44.34%
-38.80%
6Wysokie
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
36.172019-04-19
3.76%
28.35%
39.33%
4Średnie
Investor Zrównoważony
615.232019-04-19
4.35%
45.73%
61.38%
4Średnie
Ipopema Akcji B
121.272019-04-19
-0.87%
9.66%
1.90%
5Średnie
Ipopema Gotówkowy B
115.562019-04-19
1.48%
6.53%
10.56%
1Niskie
Ipopema Makro Alokacji B
115.132019-04-19
-0.51%
2.47%
-0.01%
4Średnie
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
151.892019-04-19
-10.31%
14.66%
20.47%
5Średnie
Ipopema Obligacji B
133.032019-04-19
1.95%
7.10%
13.27%
3Średnie
Ipopema Portfel Polskich Funduszy B
147.172019-04-19
-2.05%
1.50%
3.74%
5Średnie
Ipopema Short Equity B
71.602019-04-19
-6.05%
-31.74%
-24.31%
6Wysokie
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska
145.572019-04-19
9.34%
43.00%
47.68%
6Wysokie
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska
122.492019-04-19
3.37%
18.13%
18.13%
4Średnie
NN Akcji
314.362019-04-19
-3.01%
13.26%
13.13%
5Średnie
NN Akcji Środkowoeuropejskich
147.712019-04-19
-11.69%
-8.96%
0.21%
6Wysokie
NN Gotówkowy
268.582019-04-19
0.75%
3.33%
6.94%
2Niskie
NN (L) Ameryki Łacińskiej
66.382019-04-19
-7.36%
16.37%
-16.16%
6Wysokie
NN (L) Depozytowy
117.302019-04-19
0.76%
3.33%
6.72%
2Niskie
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji
157.492019-04-19
-0.69%
5.71%
22.02%
5Średnie
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
172.442019-04-19
2.58%
15.81%
15.28%
5Średnie
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
182.682019-04-19
2.77%
17.80%
14.69%
3Średnie
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
239.002019-04-19
10.94%
23.64%
45.50%
5Średnie
NN (L) Japonia
193.232019-04-19
-7.30%
19.37%
35.85%
6Wysokie
NN (L) Lokacyjny Aktywny
102.772019-04-19
-4.00%
-5.27%
-1.54%
3Średnie
NN (L) Nowej Azji
134.642019-04-19
-1.71%
24.55%
22.31%
5Średnie
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
88.372019-04-19
-11.82%
-1.31%
-14.99%
5Średnie
NN Lokacyjny Plus
130.612019-04-19
1.52%
7.12%
13.50%
2Niskie
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
121.992019-04-19
4.68%
30.90%
29.96%
6Wysokie
NN (L) Spółek Dywidendowych USA
211.552019-04-19
3.41%
25.76%
27.73%
5Średnie
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji
120.882019-04-19
1.74%
6.53%
19.80%
4Średnie
NN Obligacji
313.082019-04-19
2.49%
8.44%
17.34%
3Średnie
NN Średnich i Małych Spółek
198.742019-04-19
-6.78%
11.39%
23.24%
5Średnie
NN Stabilnego Wzrostu
270.042019-04-19
-0.55%
7.16%
9.05%
4Średnie
NN Zrównoważony
319.852019-04-19
-1.63%
8.74%
12.31%
4Średnie
Noble Fund Africa and Frontier
52.412019-04-19
-8.10%
13.29%
-18.50%
5Średnie
Noble Fund Akcji
121.142019-04-19
-13.75%
3.68%
-6.41%
5Średnie
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
92.192019-04-19
-16.09%
3.25%
1.68%
5Średnie
Noble Fund Global Return
107.652019-04-19
-17.09%
-6.75%
-6.71%
4Średnie
Noble Fund Mieszany
139.342019-04-19
-10.64%
-2.47%
-3.55%
4Średnie
Noble Fund Obligacji
111.922019-04-19
1.86%
4.21%
-
3Średnie
Noble Fund Pieniężny
145.292019-04-19
1.06%
6.74%
10.59%
2Niskie
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
138.882019-04-19
-10.14%
-2.63%
1.74%
4Średnie
Noble Fund Timingowy
140.282019-04-19
-16.17%
-2.20%
0.15%
5Średnie
QUERCUS Agresywny
146.552019-04-19
-18.85%
-12.60%
-13.68%
5Średnie
QUERCUS Europa
72.002019-04-19
-30.00%
-34.05%
-26.99%
7Wysokie
QUERCUS Gold
48.182019-04-19
-9.78%
-10.78%
-17.91%
6Wysokie
QUERCUS lev
78.262019-04-19
1.40%
34.42%
-16.46%
7Wysokie
QUERCUS Ochrony Kapitału
150.562019-04-19
2.14%
7.13%
13.03%
1Niskie
QUERCUS Rosja
74.662019-04-19
-10.62%
19.92%
6.60%
6Wysokie
QUERCUS Selektywny
128.932019-04-19
-15.65%
-13.63%
-8.03%
3Średnie
QUERCUS short
63.072019-04-19
-6.69%
-29.82%
-23.32%
6Wysokie
QUERCUS Stabilny
102.302019-04-19
-12.31%
-11.77%
-0.70%
3Średnie
Rockbridge Akcji
284.062019-04-19
-3.11%
1.75%
-5.83%
5Średnie
Rockbridge Akcji Globalnych
197.732019-04-19
-2.91%
15.48%
35.81%
5Średnie
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
52.522019-04-19
-2.58%
4.12%
5.87%
5Średnie
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
64.052019-04-19
4.66%
7.23%
14.99%
5Średnie
Rockbridge Lokata Plus
110.742019-04-19
1.61%
6.51%
-
1Niskie
Rockbridge Obligacji
293.122019-04-19
0.06%
3.33%
9.64%
2Niskie
Rockbridge Obligacji 2
3507.562019-04-19
0.11%
3.87%
13.96%
3Średnie
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
14.752019-04-19
1.37%
7.04%
13.81%
3Średnie
Rockbridge Rynków Surowcowych
90.962019-04-19
-13.66%
0.59%
-37.17%
5Średnie
Rockbridge Selektywny
147.672019-04-19
-7.31%
-1.47%
3.02%
4Średnie
Rockbridge Skarbowy
36.142019-04-19
0.56%
4.12%
7.30%
2Niskie
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
16.502019-04-19
-3.51%
-2.19%
-1.73%
3Średnie
Rockbridge Zrównoważony
2.032019-04-19
-3.79%
-3.33%
-7.31%
4Średnie
Skarbiec Akcja
318.132019-04-19
-4.66%
25.69%
10.27%
6Wysokie
Skarbiec Depozytowy DPW
36.332019-04-19
1.99%
6.92%
13.50%
2Niskie
Skarbiec Global Bond Opportunities
110.192019-04-19
0.69%
5.84%
7.50%
3Średnie
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
206.112019-04-19
1.09%
56.95%
51.33%
6Wysokie
Skarbiec Global Select Equity
125.332019-04-19
-1.11%
15.21%
18.70%
5Średnie
Skarbiec III Filar
169.272019-04-19
-2.43%
14.18%
16.05%
4Średnie
Skarbiec Kasa Pieniężny
353.382019-04-19
1.11%
6.00%
9.64%
1Niskie
Skarbiec Lokacyjny
139.052019-04-19
0.28%
8.03%
11.21%
3Średnie
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
96.102019-04-19
-0.48%
37.09%
39.66%
5Średnie
Skarbiec Market Neutral
136.452019-04-19
-0.53%
11.76%
22.92%
4Średnie
Skarbiec Market Opportunities
172.052019-04-19
-7.96%
26.80%
35.16%
4Średnie
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
322.462019-04-19
1.46%
8.24%
16.17%
3Średnie
Skarbiec Obligacji Globalnych
109.242019-04-19
2.00%
8.00%
-
1Niskie
Skarbiec Rynków Rozwiniętych
123.032019-04-19
3.64%
31.20%
35.08%
5Średnie
Skarbiec Rynków Surowcowych
45.422019-04-19
-18.65%
-13.45%
-51.48%
5Średnie
Skarbiec Rynków Wschodzących
8.162019-02-28
-3.66%
21.25%
2.77%
6Wysokie
Skarbiec Spółek Wzrostowych
119.332019-04-19
5.96%
77.52%
84.46%
5Średnie
Skarbiec Top Brands
190.832019-04-19
2.83%
65.81%
77.15%
6Wysokie
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO
162.452019-04-19
-3.65%
21.00%
13.17%
5Średnie
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO
184.922019-04-19
-1.36%
12.41%
12.61%
4Średnie
Skarbiec Waga Zrównoważony
309.382019-04-19
-2.92%
13.17%
10.09%
4Średnie
UniAbsolute Return Uniwersalny (w likwidacji)
94.332017-11-13
-0.26%
-
-
4Średnie
UniAkcje Biopharma
110.352019-04-23
9.71%
10.25%
-
6Wysokie
UniAkcje: Daleki Wschód
115.752019-04-23
1.49%
21.10%
-
6Wysokie
UniAkcje Dywidendowy
132.502019-04-23
0.77%
9.22%
23.34%
5Średnie
UniAkcje Małych i Średnich Spółek
97.742019-04-23
-8.71%
3.52%
7.28%
5Średnie
UniAkcje: Nowa Europa
125.252019-04-23
-2.36%
12.11%
37.82%
5Średnie
UniAkcje Selektywny Globalny
118.902019-04-23
8.78%
17.34%
-
4Średnie
UniAkcje: Turcja
42.952019-04-23
-31.55%
-42.23%
-38.44%
7Wysokie
UniAkcje Wzrostu
106.952019-04-23
-4.89%
13.60%
14.65%
5Średnie
UniAktywny Pieniężny
110.692019-04-23
1.88%
10.04%
-
1Niskie
UniKorona Akcje
217.282019-04-23
-3.40%
13.86%
7.53%
5Średnie
UniKorona Obligacje
354.382019-04-23
0.97%
5.38%
12.10%
3Średnie
UniKorona Pieniężny
222.812019-04-23
1.75%
8.82%
14.57%
2Niskie
UniKorona Zrównoważony
337.072019-04-23
0.86%
13.46%
10.90%
4Średnie
UniLokata
123.812019-04-23
2.12%
6.76%
12.05%
1Niskie
UniObligacje Aktywny
156.562019-04-23
-0.70%
3.06%
12.38%
3Średnie
UniObligacje: Nowa Europa
184.292019-04-23
-4.25%
-11.33%
3.64%
4Średnie
UniStabilny Wzrost
183.752019-04-23
1.28%
11.44%
11.86%
4Średnie
UniStrategie Dynamiczny (w likwidacji)
109.812018-06-21
0.00%
2.22%
-
5Średnie
UniWIBID Plus
1794.932019-04-23
2.26%
6.97%
12.93%
3Średnie
Brak funduszy spełniających wybrane kryteria.
PorównajOdznacz wszystkie

,

PLN

Wartość jednostki dnia

Zmiana dzienna

Ryzyko inwestycyjne

Kup fundusz
Nazwa funduszuStopa zwrotu w wybranym okresie
Opłaty
Prowizja za nabycie:
Prowizja za odkupienie:
Dokumenty do pobrania:
Powrót

Źródło: Analizyonline.pl
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać. Klient powinien się liczyć ze stratą części lub nawet całości kapitału. Produkty objęte ochroną MiFID. Podane wyniki są wynikami brutto. Cena jednostki uwzględnia pobrane przez TFI opłaty. Informacje o ich wysokości znajdują się w KIID. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne objęte są podatkiem od zysków kapitałowych. W przypadku niektórych funduszy inwestycyjnych QUERCUS TFI może być pobrana prowizja za nabycie jednostek uczestnictwa.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń