Najczęściej poszukiwane

 
 

Kontakt

Dla Państwa wygody centra BNP Paribas Private Banking znajdują się w największych miastach Polski: Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Gdańsku.

Wybrane przez nas lokacje zapewniają bezproblemowy dojazd, a wnętrza zaprojektowane są w celu zapewnienia Państwu wygody i poufności spotkań z doradcami.

 

Centra Private Banking

kierunki inwestycyjne

Tematy Inwestycyjne 2024

 

Investment Themes 2024

 

Tematy Inwestycyjne 2023

Aktualizacja Wrzesień 2023

 

2023 Investment Themes

September 2023 Update

 

Tematy Inwestycyjne 2023

Aktualizacja na kw. 3

Sierpień 2023

 

2023 Investment Themes

Q3 Update

August 2023

 

Tematy Inwestycyjne 2023

które zawierają analizę trendów gospodarczych w nadchodzących kwartałach.

Wybraliśmy pięć tematów inwestycyjnych, które powinny zainteresować inwestorów w obecnym otoczeniu.

 

2023 Investment Themes

2023 Investment Themes

 

 

Tematy inwestycyjne w 2022 roku - Edycja wrześniowa

Jak reagować w obliczu obecnego kryzysu energetycznego?

Zachęcamy do zapoznania się z edycją wrześniową raportu Tematy Inwestycyjne w 2022 roku.

 

2022 Tematy inwestycyjne

Jak otoczenie pandemii COVID-19 zmieniło rynek inwestycji? Czy warto inwestować w nowości w wirtualnym świecie?

Zachęcamy do zapoznania się z globalnymi trendami, które mogą mieć wpływ na rynki finansowe w nadchodzącym roku.

 

2021 BNP Paribas Global Entrepreneur Report - wersja ENG

2021 Tematy inwestycyjne

Aktualizacja na kw. 4

Wrzesień 2021

 

2021 BNP Paribas Global Entrepreneur Report - wersja ENG

2021 Investment Themes

Q4 Update

September 2021

 

2021 BNP Paribas Global Entrepreneur Report - wersja ENG

2021 Tematy inwestycyjne

Nowe spojrzenie na rynki finansowe w obecnym roku oparte na analizie trendów w polskiej i światowej gospodarce.

 

10 tematów inwestycyjnych na rok 2021 polecamy szczególnie inwestorom zainteresowanym rynkiem akcji.

 

2018 BNP Paribas Global Entrepreneur Report - wersja ENG

2020 Tematy inwestycyjne

Nowe spojrzenie na rynki finansowe w obecnym roku oparte na analizie trendów w polskiej i światowej gospodarce.

 

10 tematów inwestycyjnych na rok 2020 polecamy szczególnie inwestorom zainteresowanym rynkiem akcji.

 

2018 BNP Paribas Global Entrepreneur Report - wersja ENG

2019 Tematy inwestycyjne

Nowe spojrzenie na rynki finansowe w nadchodzącym roku oparte na analizie aktualnych trendów w światowej gospodarce.

Prezentujemy 11 tematów inwestycyjnych różniących się poziomem ryzyka oraz stopniem ekspozycji na rynki globalne.

 

Przedsiębiorczość

2021 BNP Paribas
Global Entrepreneur & Family Report, part 3.

Prywatne i zawodowe potrzeby przedsiębiorców i firm rodzinnych

 

2021 BNP Paribas
Global Entrepreneur & Family Report, part 3.

Private and professional needs of Entrepreneurs and Families

 

2021 BNP Paribas
Global Entrepreneur & Family Report, part 3.

Prywatne i zawodowe potrzeby przedsiębiorców i firm rodzinnych - wersja skrócona, PL

 

2021 BNP Paribas
Global Entrepreneur & Family Report, part 3.

The Private and Professional Needs of Entrepreneurs and Families - at a glance, ENG

 

2021 BNP Paribas
Global Entrepreneur & Family Report, part 2.

Droga ku zmianom

 

2021 BNP Paribas
Global Entrepreneur & Family Report, part 2.

Impact journey

 

2021 BNP Paribas
Global Entrepreneur & Family Report

Wyniki z poszczególnych państw

 

2021 BNP Paribas
Global Entrepreneur & Family Report

Country snapshots

 

2021 BNP Paribas
Global Entrepreneur & Family Report, part 2.

Droga ku zmianom – wersja skrócona, PL

 

2021 BNP Paribas
Global Entrepreneur & Family Report, part 2.

Impact Journey – at a glance, ENG

 

2021 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report, part 1.

Globalny przegląd inwestycji przedsiębiorców

 

2021 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report, part 1.

Global Overview for Entrepreneurial Investments

 

2021 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW

 

2021 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report

Country snapshots

 

2021 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report

Globalny Raport o Przedsiębiorcach i Firmach Rodzinnych 2021 sporządzony przez BNP Paribas Wealth Management

 

2021 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report

2021 Global Entrepreneur and Family report by BNP Paribas Wealth Management

 

2020 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report, part 3.

INWESTYCJE ZRÓWNOWAŻONE – wersja pełna, PL

 

2020 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report, part 2.

PRIVATE EQUITY I PRIVATE REAL ESTATE - wersja pełna, PL

 

2020 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report, part 1.

GLOBALNY PRZEGLĄD INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORCÓW – wersja skrócona, PL

 

2020 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report, part 3.

SUSTAINABLE INVESTMENT; wersja pełna, ENG

 

2020 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report, part 2.

PRIVATE EQUITY I PRIVATE REAL ESTATE - wersja pełna, ENG

 

2020 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report, part 1.

GLOBAL OVERVIEW FOR ENTREPRENEURIAL INVESTMENTS – wersja skrócona, ENG

 

2020 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report, part 1.

GLOBAL OVERVIEW FOR ENTREPRENEURIAL INVESTMENTS – wersja pełna, ENG

 

2018 BNP Paribas Global Entrepreneur Report - wersja ENG

2019 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report, part 1.

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA PRYWATNYCH INWESTYCJI ELITARNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW – wersja pełna, PL

 • UDANE WYBORY INWESTYCYJNE PRZEDSIĘBIORCÓW
 • WZROST INWESTYCJI, DO KTÓRYCH INWESTORZY MAJĄ DUŻE PRZEKONANIE
 • KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW

 

2018 BNP Paribas Global Entrepreneur Report - wersja ENG

2019 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report, part 2.

Podróż przedsiębiorcy ku trwałym wartościom – wersja skrócona, PL

 

2018 BNP Paribas Global Entrepreneur Report - wersja ENG

2019 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report, part 1.

DEEP-DIVE INTO THE PRIVATE INVESTMENTS OF ELITE ENTREPRENEURS – full version, ENG

 • SUCCESSFUL ENTREPRENEURS’ INVESTMENT CHOICES
 • THE RISE OF HIGH CONVICTION INVESTMENTS
 • COUNTRY SNAPSHOTS

 

2018 BNP Paribas Global Entrepreneur Report - wersja ENG

2019 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report, part 1.

DEEP-DIVE INTO THE PRIVATE INVESTMENTS OF ELITE ENTREPRENEURS – short version, ENG

 

2018 BNP Paribas Global Entrepreneur Report - wersja ENG

2019 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report, part 2.

THE ENTREPRENEURIAL JOURNEY AND ITS IMPACT ON PRIVATE WEALTH – full version, ENG

 • FROM IDEATION TO IPO – THE BUSINESS LIFECYCLE
 • THE SUCCESSION QUESTION
 • COUNTRY SNAPSHOTS

 

2018 BNP Paribas Global Entrepreneur Report - wersja ENG

2019 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report, part 2.

THE ENTREPRENEURIAL JOURNEY AND ITS IMPACT ON PRIVATE WEALTH – short version, ENG

 

2018 BNP Paribas Global Entrepreneur Report - wersja ENG

2018 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report

Today’s elite entrepreneurs: searching for positive impact – full version, ENG

 • In search of impact: in business, life and investments
 • Portfolio allocation trends
 • Today’s success stories

 

2017 BNP Paribas Global Entrepreneur Report - wersja ENG

2017 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report

Próba zrozumienia pogoni za sukcesem wśród elity przedsiębiorców XXI wieku

 • Pochodzenie elity przedsiębiorców
 • Plany inwestycyjne
 • Profile elitarnych przedsiębiorców

 

2017 BNP Paribas Global Entrepreneur Report - wersja ENG

2017 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report

Próba zrozumienia pogoni za sukcesem wśród elity przedsiębiorców XXI wieku – wersja skrócona, PL

 

2017 BNP Paribas Global Entrepreneur Report - wersja ENG

2017 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report

Understanding the pursuit of success among 21st century Elite Entrepreneurs – full version, ENG

 • The origins of elite entrepreneurs
 • The investment mindset of elite entrepreneurs in 2017
 • Insight into five distinct elite entrepreneurial profiles

 

2016 BNP Paribas Global Entrepreneur Report

2016 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report

Milenijne pokolenie przedsięiorców – wersja skrócona, PL

 • Zjawisko "Millennipreneur"
 • Sukces kobiet-przedsiębiorców
 • Trendy inwestycyjne na całym świecie

 

2016 BNP Paribas Global Entrepreneur Report

2016 BNP Paribas
Global Entrepreneur Report

The emergence of the “Millennipreneur” – full version, ENG

 • The Millennipreneur Phenomenom
 • Tracing the success of women entrepreneurs
 • Investment trends all over the world

 

FILANTROPIA

Indeks dobroczynności BNP Paribas 2017

2017 BNP Paribas Individual
Philanthropy Report - full version, ENG

Passing the torch: Next-Generation Philanthropists

 • Belief in social entrepreneurship
 • A global approach
 • A desire for now
 • A different use of social media
 • A collaborative culture

 

 

Indeks dobroczynności BNP Paribas 2016

Indeks Dobroczynności BNP Paribas 2016

Nowoczesna filantropia – wprowadzenie trwałej zmiany:

 • Tworzenie zrównoważonej organizacji
 • Inwestowanie zaangażowane społecznie i dobroczynność oparta na współpracy
 • Prognozy na przyszłość

 

 

Indeks Dobroczynności BNP Paribas 2015

Indeks Dobroczynności BNP Paribas 2015

Bogactwo możliwości – złożony obraz dzisiejszej filantropii:

 • Poszukiwanie najlepszych sposobów uczestniczenia w dobroczynności
 • Rola technologii w dobroczynności

 

 

Sukcesja

Mądra sukcesja w firmie

Mądra sukcesja w firmie

 

 • 7 mitów sukcesji
 • Proces przekazania władzy: jak się do niego przygotować
 • Bank jako doradca lidera

 

Wyzwania zarządcze w firmach rodzinnych

Wyzwania zarządcze w firmach rodzinnych

 

 • Udana sukcesja
 • Międzypokoleniowa strategia