Bank zmieniającego się świata
 
 

Konto lokacyjne na Start

Dla nowych Klientów Banku BNP Paribas

Kontakt z doradcą
Dostępność
Oddziały
Telefon

PROMOCJA „KONTO LOKACYJNE NA START”

edycja 3

6%

w skali roku do 31.03.2023 r.1

dla nowych Kont Lokacyjnych

otwartych w terminie od 25.01.2023 r. do 31.03.2022 r.2

atrakcyjne oprocentowanie

dla całego salda

standardowe oprocentowanie zmienne

1% w skali roku

Bank może powtarzać promocje w kolejnych edycjach

z takimi samymi lub innymi warunkami3

rachunek dostępny dla Nowych Klientów4

1Oprocentowanie promocyjne obowiązuje od zawarcia Umowy o prowadzenie Konta Lokacyjnego do 31.03.2023 r. Środki po tym okresie podlegać będą zmiennemu oprocentowaniu standardowemu tzn. oprocentowaniu zgodnemu z „Tabelą oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych Klientów Detalicznych”.

2 Do promocji „Konto Lokacyjne na Start” (Edycja 3) możne przystąpić Nowy Klient który:
a) podpisze Umowę o prowadzenie Konta i Konta Lokacyjnego w Okresie Promocji lub
b) jeśli Nowy Klient posiada już w Banku otwarte Konto – w ciągu jednego miesiąca od dnia otwarcia Konta, w Okresie Promocji:
i. podpisze Potwierdzenia otwarcia Konta Lokacyjnego w Oddziale lub
ii. potwierdzi wniosek o otwarcie Konta Lokacyjnego na podstawie Umowy w Centrum Telefonicznym.
Do promocji można przystąpić w Oddziale lub w Centrum Telefonicznym po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

3 Promocja „Konto Lokacyjne na Start” może powtarzać się w przyszłości w postaci kolejnych edycji Promocji w innym niż wskazany w Regulaminie okresem promocji, lecz z takim samym lub innym (np. korzystniejszym) oprocentowaniem promocyjnym i/lub z okresem obowiązywania oprocentowania promocyjnego, który może pokrywać się z okresem obowiązywania oprocentowania promocyjnego przewidzianym w tym Regulaminie.

4 Nowy Klient – konsument - osoba fizyczna (albo osoby fizyczne), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w momencie wnioskowania o otwarcie Konta Lokacyjnego:
a) nie posiada w Banku otwartego Konta i Konta Lokacyjnego lub
b) posiada w Banku otwarte Konto, lecz nie posiada w Banku otwartego Konta Lokacyjnego i wnioskuje o otwarcie Konta Lokacyjnego w ciągu jednego miesiąca od dnia otwarcia Konta.

Organizatorem promocji „Konto Lokacyjne na Start” (Edycja 3) jest BNP Paribas Bank Polska S.A

Szczegółowe zasady promocji określa Regulamin Promocji „Konto Lokacyjne na Start” (Edycja 3) dostępny na stronie www.bnpparibas.pl. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna będąca konsumentem posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych będąca Nowym Klientem i która:
a) podpisze Umowę o prowadzenie Konta i Konta Lokacyjnego w Okresie Promocji w Oddziale lub,
b) jeśli posiada już w Banku otwarte Konto – w ciągu jednego miesiąca od dnia jego otwarcia, w Okresie Promocji:
i. podpisze Potwierdzenie otwarcia Konta Lokacyjnego w Oddziale lub
ii. potwierdzi wniosek o otwarcie Konta Lokacyjnego na podstawie Umowy w Centrum Telefonicznym.
Klient może być posiadaczem/współposiadaczem jednego Konta Lokacyjnego w ramach danej umowy.

Klientów, którzy przystąpili do promocji „Konto Lokacyjne na Start” (Edycja 1) otwierając Konto Lokacyjne w Oddziale lub w Centrum Telefonicznym w terminie od 10.10.2022 r. do 31.10.2022 r. obowiązują zasady określone w Regulamin Promocji „Konto Lokacyjne na Start” (Edycja 1) dostępny na stronie www.bnpparibas.pl

Klientów, którzy przystąpili do promocji „Konto Lokacyjne na Start” (Edycja 2) otwierając Konto Lokacyjne w Oddziale lub w Centrum Telefonicznym w terminie od 2.11.2022 r. do 31.12.2022 r. obowiązują zasady określone w Regulamin Promocji „Konto Lokacyjne na Start” (Edycja 2) dostępny na stronie www.bnpparibas.pl

Korzyści  konta lokacyjnego

Jak otworzyć Konto Lokacyjne

W oddziale banku

Zarezerwuj spotkanie z doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

 

Znajdź oddział

Przez telefon

Klienci posiadający dostęp do Centrum Telefonicznego mają możliwość otwarcia konta przez telefon

+48 500 990 500

+48 22 134 00 00

Infolinia czynna 24/7
Koszt połączenia wg stawki operatora

Zamów rozmowę z doradcą

Dokumenty

 
Taryfa Prowizji i Opłat
 
Taryfa Prowizji i Opłat obowiązująca od 1 marca 2023 r.
 
Komunikat do Umowy ramowej
 
Tabela oprocentowania
 
Dokument dotyczący opłat
 
Regulamin Promocji „Konto Lokacyjne na Start" (edycja 3)
 
Regulamin Promocji „Konto Lokacyjne na Start" (edycja 2)
 
Regulamin Promocji „Konto Lokacyjne na Start" (edycja 1)

Zobacz również

Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia Konta Lokacyjnego określa Umowa ramowa rachunków bankowych, karty oraz elektronicznych kanałów dostępu. Wzór Umowy ramowej dostępny jest w oddziałach Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz na stronie www.bnpparibas.pl. Od naliczonych odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.