Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 

Ubezpieczenie CYBER Pomoc

Ubezpieczenie na wypadek cyberprzestępstw

Nowatorskie, bezpłatne ubezpieczenie "CYBER Pomoc" dla posiadaczy aktywnej Karty Otwartej na eŚwiat Mastercard wydawanej do Konta Otwartego dla Ciebie. Obejmuje wsparcie i pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • kradzieży środków pieniężnych z Karty Otwartej na eŚwiat Mastercard wydawanej do Konta Otwartego dla Ciebie (np. nieupoważnione wykorzystanie w Internecie danych karty debetowej Mastercard przez osobę trzecią),
  • konfliktu ze sklepami on-line (np. brak lub niekompletna dostawa towaru zakupionego w sklepie internetowym),
  • utraty danych z dysku komputera, laptopa czy tabletu,
  • utraty reputacji internetowej (np. umieszczanie o kimś fałszywych informacji),
  • kradzieży tożsamości internetowej (np. w celu zaciągnięcia kredytu w czyimś imieniu).

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie - "CYBER Pomoc" obejmuje wsparcie i pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • kradzieży środków pieniężnych z Karty Otwartej na eŚwiat Mastercard wydawanej do Konta Otwartego dla Ciebie (np. nieupoważnione wykorzystanie w Internecie danych karty debetowej Mastercard przez osobę trzecią),
  • konfliktu ze sklepami on-line (np. brak lub niekompletna dostawa towaru zakupionego w sklepie internetowym),
  • utraty danych z dysku komputera, laptopa czy tabletu,
  • utraty reputacji internetowej (np. umieszczanie o kimś fałszywych informacji),
  • kradzieży tożsamości internetowej (np. w celu zaciągnięcia kredytu w czyimś imieniu).

Jak płacić by zystkać ochronę?

Jak zamówić?

 

Ubezpieczenie otrzymujesz bezpłatnie wraz z Kartą Otwartą na eŚwiat Mastercard wydawaną do Konta Otwartego dla Ciebie

Jak zgłosić szkodę?

 

W przypadku wystąpienia szkody należy skontaktować się z Centrum Pomocy Assistance dzwoniąc na działającą cała dobę infolinię:

Centrum Pomocy Assistance  +48 22 575 95 91

Jak zamówić reklamację?

 

Reklamacje składa się Ubezpieczycielowi drogą:

AXA Assistance (Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce) 

Dział Jakości,

ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.

kontakt

Zadzwoń do nas

+48 500 990 500
+48 22 134 00 00

Infolinia czynna 24/7
Koszt połączenia wg stawki Operatora

Przyjdź do oddziału

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

Znajdź oddział

Dokumenty do pobrania

 
Karta Produktu ubezpieczenia grupowego CYBER Pomoc

obowiązuje od 05.01.2021 r.

 
Szczególne warunki ubezpieczenia grupowego CYBER Pomoc AXA Assistance

obowiązuje od 05.01.2021 r.

Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów informujemy, że korespondencja elektroniczna jest rejestrowana i utrwalana przez Bank BNP Paribas. Zapis korespondencji może zostać Państwu udostępniony na Państwa żądanie przez okres wynikający z umowy zawartej z Państwem. | Dear Customers, to ensure your security and comfort, we would like to inform you that any electronic correspondence is recorded and saved by Bank BNP Paribas. A copy of correspondence may be provided to you at your request for the period arising from an agreement signed with you.
Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony. Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna with its seat in Warsaw at Kasprzaka 10/16, 01-211 Warsaw, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Business Division of the National Court Register under the number KRS 0000011571, with tax identification number (NIP): 526-10-08-546 and share capital of PLN 147 418 918 fully paid up. Bank BNP Paribas disclaimer: http://www.bnpparibas.pl/nota-prawna.htm