Bank zmieniającego się świata
 
Regulaminy
 
Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dot. jednostek uczestnictwa (obowiązuje od 03.01.2018 r.)
 
Regulamin świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dot. jednostek uczestnictwa (obowiązuje od 8.02.2016 r.)
 
Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima (obowiązuje Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową od dnia 20 sierpnia 2015 r do 7.02.2016) - od 8.02.2016 wiążące są tylko zapisy Umowy Ramowej z dnia 8.02.2016 r.
 
Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima (dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową od dnia 25 września 2014 r., obowiązuje od dnia 21 października 2015 r.)
 
Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima (dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową do dnia 24 września 2014 r., obowiązuje od dnia 21 października 2015 r.)
 
Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima (obowiązuje Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową od dnia 25 września 2014 r.)
 
Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima (obowiązuje od dnia 26 listopada 2014 r. Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową przed dniem 25 września 2014 r.)
 
Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima (obowiązuje od dnia 7 listopada 2013 r.)
 
Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima (obowiązuje od dnia 11 lipca 2013 r.)
 
Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima (obowiązuje do dnia 10 lipca 2013 r.)
Wzory umów ramowych
Konto Indywidualne - umowa ramowa obowiązująca od 14 września 2019 (dla umów zawartych do 31.08.2017 r.)
Konto Indywidualne - umowa ramowa obowiązująca od 14 września 2019 (dla nowozawieranych umów oraz umów zawartych od 1.09.2017r.)
Opłaty i Prowizje
 
Tabela Opłat i Prowizji dla Kont BGŻOptima (od 8.02.2016 r.)
 
Taryfa Opłat i Prowizji od 12 lutego 2020
Tabela Oprocentowania
 
Tabela oprocentowania obowiązuje od 1 lipca do 13 września 2020 r.
 
Tabela oprocentowania obowiązuje od 14 września 2020 r.
Dokumenty archiwalne
 
Konto Indywidualne Smart BGŻOptima - wzór umowy ramowej (obowiązuje od dnia 23 czerwca 2017 r. dla Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową po 22 czerwca 2017 r. )
 
Konto Indywidualne/Wspólne/Junior BGŻOptima - wzór umowy ramowej (obowiązuje od dnia 20 grudnia 2016 r., a Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową przed 20 grudnia 2016 r. – obowiązuje od dnia 21 lutego 2017 r.)
 
Konto Indywidualne/Wspólne/Junior BGŻOptima - wzór umowy ramowej obowiązującej Klientów, którzy zawarli umowę przed 20 grudnia 2016 r.
 
Konto Indywidualne BGŻOptima - wzór umowy ramowej (obowiązuje Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową po dniu 20 sierpnia 2015 r.)
 
Konto Indywidualne BGŻOptima - wzór umowy ramowej (dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową od dnia 25 września 2014r., obowiązuje od dnia 21 października 2015 r.)
 
Konto Indywidualne BGŻOptima - wzór umowy ramowej (dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową do dnia 24 września 2014r., obowiązuje od dnia 21 października 2015 r.
 
Konto Wspólne BGŻOptima - wzór umowy ramowej (obowiązuje Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową po dniu 20 sierpnia 2015 r.)
 
Konto Wspólne BGŻOptima - wzór umowy ramowej (dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową od dnia 25 września 2014r., obowiązuje od dnia 21 października 2015 r.)
 
Konto Wspólne BGŻOptima - wzór umowy ramowej (dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową do dnia 24 września 2014r., obowiązuje od dnia 21 października 2015 r.)
 
Konto BGŻOptima Biznes - wzór umowy ramowej (dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową od dnia 25 września 2014r., obowiązuje od dnia 21 października 2015 r.)
 
Konto BGŻOptima Biznes - wzór umowy ramowej (dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową do dnia 24 września 2014r., obowiązuje od dnia 21 października 2015 r.)
 
Konto BGŻOptima Junior - wzór umowy ramowej (obowiązuje Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową po dniu 20 sierpnia 2015 r.)
 
Konto BGŻOptima Junior - wzór umowy ramowej (dotyczy Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową do dnia 24 września 2014r., obowiązuje od dnia 21 października 2015 r.)
 
Konto Indywidualne BGŻOptima - wzór umowy ramowej (obowiązuje Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową od dnia 25 września 2014r.)
 
Konto Wspólne BGŻOptima - wzór umowy ramowej (obowiązuje Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową od dnia 25 września 2014r.)
 
Konto BGŻOptima Junior - wzór umowy ramowej (obowiązuje Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową od dnia 25 września 2014r.)
 
Konto BGŻOptima Biznes- wzór umowy ramowej (obowiązuje Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową od dnia 25 września 2014r.)
 
Konto Indywidualne BGŻOptima/Fundusze - wzrór zawarcia aneksu do umowy ramowej (dla Klientów, którzy zawarli umowę ramową od dnia 25 września 2014 r.)
 
Konto BGŻOptima Biznes/Fundusze - wzór zawarcia aneksu do umowy ramowej (dla Klientów, którzy zawarli umowę ramową od dnia 25 września 2014 r.)
 
Informacja o zmianach w Regulaminie i Umowach Ramowych (obowiązuje od dnia 26 listopada 2014 r. Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową przed dniem 25 września 2014 r.)
 
Konto BGŻOptima Biznes - wzór umowy ramowej (obowiązuje od dnia 26 listopada 2014 r. Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową przed dniem 25 września 2014 r.)
 
Konto Wspólne BGŻOptima - wzór umowy ramowej (obowiązuje od dnia 26 listopada 2014 r. Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową przed dniem 25 września 2014 r.)
 
Konto Indywidualne BGŻOptima - wzór umowy ramowej (obowiązuje od dnia 26 listopada 2014 r. Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową przed dniem 25 września 2014 r.)
 
Konto BGŻOptima Junior - wzór umowy ramowej (obowiązuje od dnia 26 listopada 2014 r. Klientów, którzy zawarli Umowę Ramową przed dniem 25 września 2014 r.)
 
Informacja o zmianach w Regulaminie i Umowach Ramowych (obowiązuje od dnia 7 listopada 2013 r.)
 
Konto BGŻOptima Biznes - wzór umowy ramowej (obowiązuje od dnia 7 listopada 2013 r.)
 
Konto Wspólne BGŻOptima - wzór umowy ramowej (obowiązuje od dnia 7 listopada 2013 r.)
 
Konto Indywidualne BGŻOptima - wzór umowy ramowej (obowiązuje od dnia 7 listopada 2013 r.)
 
Informacja o zmianach w Umowach Ramowych (obowiązuje od dnia 23 października 2012 r.)
 
Konto Indywidualne BGŻOptima - wzór umowy ramowej (obowiązuje do dnia 10 lipca 2013 r.)
 
Konto Wspólne BGŻOptima - wzór umowy ramowej (obowiązuje do dnia 10 lipca 2013 r.)
 
Konto BGŻOptima Junior - wzór umowy ramowej (obowiązuje do dnia 10 lipca 2013 r.)
 
Konto BGŻOptima Biznes - wzór umowy ramowej (obowiązuje do dnia 10 lipca 2013 r.)
 
Informacja o zmianach w Umowach Ramowych (obowiązuje od dnia 11 lipca 2013 r.)
 
Konto Indywidualne BGŻOptima - wzór umowy ramowej (obowiązuje od dnia 11 lipca 2013 r.)
 
Konto Wspólne BGŻOptima - wzór umowy ramowej (obowiązuje od dnia 11 lipca 2013 r.)
 
Konto BGŻOptima Junior - wzór umowy ramowej (obowiązuje od dnia 11 lipca 2013 r.)
 
Konto BGŻOptima Biznes - wzór umowy ramowej (obowiązuje od dnia 11 lipca 2013 r.)
 
Konto Indywidualne - wzór umowy ramowej (obowiązuje Klientów, składających wniosek o Konto BGŻOptima od 1.09.2017
 
Konto Indywidualne - umowa ramowa obowiązująca od 20 grudnia 2018
 
Konto Indywidualne/Wspólna/Junior - umowa ramowa obowiązująca od 20 grudnia 2018 (dla Klientów, składających wniosek o konto do 31.08.2017)
 
Wzór umowy podstawowej na fundusze inwestycyjne (obowiązuje od 3.01.2018 r.).
 
Konto Indywidualne/Wspólne/Junior BGŻOptima - wzór umowy ramowej (obowiązuje Klientów, składających wniosek o Konto BGŻOptima do 31.08.2017r.)

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand