Bank zmieniającego się świata
 
 
Kredyt hipoteczny

Kredyt na dobrych
warunkach

Oprocentowanie zmienne od 4,50% w skali roku
(RRSO 5,85% dla reprezentatywnego przykładu)

Kontakt z doradcą
Dostępność
Oddziały
Telefon

Oferta kredytów

Błędy walidacji formularza

Wartość nieruchomości:Kwota kredytu:Okres kredytowania:Oblicz ratę
Nazwa ofertyRata miesięczna w PLNProwizjaOprocentowanieUbezpieczenie na życie
Kredyt z niską marżą3799,520,00%4,40%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,46%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 310 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 590.000 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 410.000 zł; oprocentowanie zmienne 4,40% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 2,35% wg stanu na dzień 17.12.2021 r. oraz marża 2,05 % (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 338.276,62 zł,  w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 277.522,64 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 3.056,50 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Moje Konto Premium” w wysokości 12.400,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 31.160,98 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 13.717,50 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 748.276,62 zł, płatna w 310 miesięcznych ratach po 2.455,45 zł (w pierwszych 9 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 2.220,87 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 17.12.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Moje Konto Premium" i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Oferta z pakietem ubezpieczeń na życie / utraty pracy3846,380,00%4,20%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,67%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 310 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 590.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 410.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 4,20% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 2,35% wg stanu na dzień 17.12.2021 r. oraz marża 1,85% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 348.825,52 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 266.178,68 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 3.055,90 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Moje Konto Premium” w wysokości 12.400,00  zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 56.110,34 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 13.717,50 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 758.825,52 zł, płatna w 310 miesięcznych ratach po 2.406,54 zł (w pierwszych 9 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 2.174,48 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 17.12.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Moje Konto Premium”  i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego

Oferta standardowa3792,602,00%5,20%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,64%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 280 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 590.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 390.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 5,20% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 2,35% wg stanu na dzień 17.12.2021 r. oraz marża 2,85% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 8 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 295.404,56 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 7.800,00 zł, odsetki 284.600,25 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 2.585,31 zł,  opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł; opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 685.404,56 zł, płatna w 280 miesięcznych ratach po 2.638,23 zł (w pierwszych 8 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 2.412,05 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 17.12.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie nieruchomości. Nabywając ubezpieczenie nieruchomości oferowane za pośrednictwem Banku, kredytobiorca uzyskuje dodatkową obniżkę marży o 0,10 p.p. w okresie ubezpieczenia.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,46%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 310 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 590.000 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 410.000 zł; oprocentowanie zmienne 4,40% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 2,35% wg stanu na dzień 17.12.2021 r. oraz marża 2,05 % (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 338.276,62 zł,  w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 277.522,64 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 3.056,50 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Moje Konto Premium” w wysokości 12.400,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 31.160,98 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 13.717,50 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 748.276,62 zł, płatna w 310 miesięcznych ratach po 2.455,45 zł (w pierwszych 9 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 2.220,87 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 17.12.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Moje Konto Premium" i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,67%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 310 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 590.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 410.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 4,20% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 2,35% wg stanu na dzień 17.12.2021 r. oraz marża 1,85% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 348.825,52 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 266.178,68 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 3.055,90 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Moje Konto Premium” w wysokości 12.400,00  zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 56.110,34 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 13.717,50 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 758.825,52 zł, płatna w 310 miesięcznych ratach po 2.406,54 zł (w pierwszych 9 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 2.174,48 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 17.12.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Moje Konto Premium”  i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,64%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 280 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 590.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 390.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 5,20% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 2,35% wg stanu na dzień 17.12.2021 r. oraz marża 2,85% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 8 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 295.404,56 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 7.800,00 zł, odsetki 284.600,25 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 2.585,31 zł,  opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł; opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 685.404,56 zł, płatna w 280 miesięcznych ratach po 2.638,23 zł (w pierwszych 8 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 2.412,05 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 17.12.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie nieruchomości. Nabywając ubezpieczenie nieruchomości oferowane za pośrednictwem Banku, kredytobiorca uzyskuje dodatkową obniżkę marży o 0,10 p.p. w okresie ubezpieczenia.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Bank BNP Paribas otrzymał statuetkę Złotego Bankiera w kategorii Kredyt hipoteczny.

Eksperci Bankier.pl docenili kredyt hipoteczny głównie za niskie koszty finansowania, dostępność i elastyczne podejście.

Poznaj korzyści 

Myślisz o kredycie hipotecznym, ale odstraszają Cię wysokie koszty? Mamy idealną odpowiedź na Twój problem! Już dziś sprawdź ofertę na Kredyt hipoteczny z niską marżą. Minimalna kwota kredytu 100 000 zł.

Zamów rozmowę z doradcą

Jak otrzymać kredyt?

1
Przyjdź do oddziału Banku

Przyjdź do oddziału Banku

Porozmawiaj z doradcą o warunkach oferty i sprawdź wymagane dokumenty

Znajdź Oddział

2
Złóż wniosek z wymaganymi dokumentami

Złóż wniosek z wymaganymi dokumentami

3
Podpisz umowę w oddziale

Podpisz umowę w oddziale

4
Złóż dyspozycję wypłaty

Złóż dyspozycję wypłaty

Złóż dyspozycję wypłaty wraz z wymaganymi dokumentami, a kredyt zostanie niezwłocznie wypłacony

Skorzystaj z Bankowości internetowej GOonline

Cały czas doskonalimy nasz serwis transakcyjny GOonline czyniąc go bardziej przyjaznym i łatwiejszym w obsłudze. W tym celu wprowadziliśmy nowe funkcjonalności,  dzięki którym możesz na bieżąco monitorować swój kredyt hipoteczny. 

Dowiedz się co umożliwia system transakcyjny GOonline:

 • Dostęp do informacji dotyczących: 
 1. podstawowych parametrów kredytu jak np. numeru umowy o kredyt, kwoty udzielonego kredytu, terminu spłaty, oprocentowania,
 2. najbliższej płatności raty kredytu,
 3. harmonogramu spłaty,
 4. historii spłaty kredytu,
 5. całkowitej kwoty pozostałej do spłaty,

Otwórz zakładkę MojeFinanse/Kredyty/Kredyty hipoteczne.

 • Przesyłanie do Banku polisy ubezpieczenia nieruchomości wraz z potwierdzeniem opłacenia składki. Otwórz zakładkę: Moje Finanse/Kredyty/Kredyty hipoteczne/Szczegóły/Ubezpieczenia/Polisa ubezpieczenia mienia
 • Przesyłanie do Banku polisy ubezpieczenia na życie wraz z potwierdzeniem opłacenia składki. Otwórz zakładkę:  Moje Finanse-Kredyty/Kredyty hipoteczne/Szczegół/Ubezpieczenia/Polisa ubezpieczenia na życie
 • Wcześniejszą spłatę kredytu. Otwórz zakładkę: Moje Finanse/Kredyty/Kredyty hipoteczne/Wnioski.

 

Oprocentowanie

Kredyt hipoteczny może być oprocentowany według:

 • zmiennej stopy procentowej w całym okresie kredytowania, ustalanej jako suma stopy referencyjnej WIBOR 3 M i marży Banku albo
 • zmiennej stopy procentowej ze stałą stopą procentową, obowiązującą w okresie pierwszych 5 lat od uruchomienia kredytu, po którym oprocentowanie kredytu przechodzi na oprocentowanie zmienne, ustalane jako suma stopy referencyjnej WIBOR 3 M i marży Banku

 

Wysokość stałej stopy procentowej lub marży Banku uzależniona jest od posiadania dodatkowych produktów –  konta osobistego wraz z kartą debetową oraz z wpływem środków z tytułu osiąganych dochodów w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, Ubezpieczenia nieruchomości, Ubezpieczenia na wypadek zgonu albo Pakietu ubezpieczeń obejmującego ubezpieczenie na wypadek zgonu, ubezpieczenie od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, ubezpieczenie na wypadek utraty pracy albo poważnego zachorowania albo pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Dokumenty

 
Karta informacyjna dla produktów hipotecznych
 
Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach
 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
 
Informacja o prowadzonej działalności rolniczej
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie produktu hipotecznego

 

Kredyt z niską marżą:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,85%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 320 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 650 000 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 450 000 zł; oprocentowanie zmienne 4,80% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 2,75% wg stanu na dzień 13.01.2022 r. oraz marża 2,05 % (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 417 401,66 zł,  w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 349 327,48 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 3 357,06 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Moje Konto Premium” w wysokości 12 800,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 35 898,12 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 15 600,00 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 867 401,66 zł, płatna w 320 miesięcznych ratach po 2 766,30 zł (w pierwszych 9 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 2 500,93 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 13.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Moje Konto Premium" i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Oferta z pakietem ubezpieczeń na życie / utraty pracy:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 6,06%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 320 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 650 000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 450 000,00 zł; oprocentowanie zmienne 4,60% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 2,75% wg stanu na dzień 13.01.2022 r. oraz marża 1,85% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 429 339,32 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 332 523,13 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 3 356,47 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Moje Konto Premium” w wysokości 12 800,00  zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 64 640,72 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 15 600,00 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 879 339,32 zł, płatna w 320 miesięcznych ratach po 2 711,09 zł (w pierwszych 9 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 2 448,48 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 13.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Moje Konto Premium”  i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Oferta standardowa: 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 6,06%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 280 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 850 000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 530 000,00 zł; oprocentowanie zmienne 5,60% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 2,75% wg stanu na dzień 13.01.2022 r. oraz marża 2,85% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 7 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 435 454,43 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 10 600,00 zł, odsetki 421 357,88 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 3 077,55 zł,  opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł; opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 965 454,43 zł, płatna w 280 miesięcznych ratach po 37 14,74 zł (w pierwszych 7 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 3 400,85 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 13.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie nieruchomości. Nabywając ubezpieczenie nieruchomości oferowane za pośrednictwem Banku, kredytobiorca uzyskuje dodatkową obniżkę marży o 0,10 p.p. w okresie ubezpieczenia.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand