Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 
Kredyt hipoteczny z niską marżą

Kredyt na dobrych
warunkach

Oprocentowanie zmienne od 1,91% w skali roku
(RRSO 2,53% dla reprezentatywnego przykładu)

Kontakt z doradcą
Dostępność
Oddziały
Telefon

Oferta kredytów

Błędy walidacji formularza

Wartość nieruchomości:Kwota kredytu:Okres kredytowania:Oblicz ratę
Nazwa ofertyRata miesięczna w PLNProwizjaOprocentowanieUbezpieczenie na życie
Kredyt z niską marżą2702,970,00%2,21%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 2,53%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 315 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 560.000 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 370.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 2,21% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 5.01.2021 r. oraz marża 2,00% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 7 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 173.006,17 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 118.231,33 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 2.145,14 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „"Moje Konto Premium" w wysokości 12.600,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 26.480,70 zł,  koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 13.230 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 300,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 543.006,17 zł, płatna w 315 miesięcznych ratach po 1.739,65 zł (w pierwszych 7 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 1.552,60 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 5.01.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Moje Konto Premium" i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Oferta z pakietem ubezpieczeń na życie / utraty pracy2738,570,00%2,01%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 2,33%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 315 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 560.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 370.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 2,01% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 5.01.2021 r. oraz marża 1,80% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 7 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 182.624,53 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 106.695,42 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 2.144,76 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Moje Konto Premium” w wysokości 12.600,00  zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 47.635,35 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 13.230,00 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 300,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 552.624,53 zł, płatna w 315 miesięcznych ratach po 1.700,53 zł (w pierwszych 7 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 1.516,03 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 5.01.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Moje Konto Premium”  i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego

Oferta standardowa2695,972,00%3,01%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,26%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 360 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 420.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 320.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 3,01% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 5.01.2021 r. oraz marża 2,80% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 174.893,84 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 6.400,00 zł, odsetki 166.580,62 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 1.594,22 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 300,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 494.893,84 zł, płatna w 360 miesięcznych ratach po  1.529,57 zł (w pierwszych 6 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 1.353,10 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 5.01.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem pożyczki jest ubezpieczenie nieruchomości. Nabywając ubezpieczenie nieruchomości oferowane za pośrednictwem Banku, pożyczkobiorca uzyskuje dodatkową obniżkę marży o 0,10 p.p. w okresie ubezpieczenia.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 2,53%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 315 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 560.000 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 370.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 2,21% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 5.01.2021 r. oraz marża 2,00% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 7 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 173.006,17 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 118.231,33 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 2.145,14 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „"Moje Konto Premium" w wysokości 12.600,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 26.480,70 zł,  koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 13.230 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 300,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 543.006,17 zł, płatna w 315 miesięcznych ratach po 1.739,65 zł (w pierwszych 7 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 1.552,60 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 5.01.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Moje Konto Premium" i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 2,33%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 315 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 560.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 370.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 2,01% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 5.01.2021 r. oraz marża 1,80% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 7 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 182.624,53 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 106.695,42 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 2.144,76 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Moje Konto Premium” w wysokości 12.600,00  zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 47.635,35 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 13.230,00 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 300,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 552.624,53 zł, płatna w 315 miesięcznych ratach po 1.700,53 zł (w pierwszych 7 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 1.516,03 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 5.01.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Moje Konto Premium”  i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,26%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 360 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 420.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 320.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 3,01% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 5.01.2021 r. oraz marża 2,80% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 174.893,84 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 6.400,00 zł, odsetki 166.580,62 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 1.594,22 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 300,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 494.893,84 zł, płatna w 360 miesięcznych ratach po  1.529,57 zł (w pierwszych 6 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 1.353,10 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 5.01.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem pożyczki jest ubezpieczenie nieruchomości. Nabywając ubezpieczenie nieruchomości oferowane za pośrednictwem Banku, pożyczkobiorca uzyskuje dodatkową obniżkę marży o 0,10 p.p. w okresie ubezpieczenia.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Bank BNP Paribas otrzymał statuetkę Złotego Bankiera w kategorii Kredyt hipoteczny.

Eksperci Bankier.pl docenili kredyt hipoteczny głównie za niskie koszty finansowania, dostępność i elastyczne podejście.

Poznaj korzyści 

Myślisz o kredycie hipotecznym, ale odstraszają Cię wysokie koszty? Mamy idealną odpowiedź na Twój problem! Już dziś sprawdź ofertę na Kredyt hipoteczny z niską marżą. Minimalna kwota kredytu 100 000 zł.

Zamów rozmowę z doradcą

Jak otrzymać kredyt hipoteczny?

1
Przyjdź do oddziału Banku

Przyjdź do oddziału Banku

Porozmawiaj z doradcą o warunkach oferty i sprawdź wymagane dokumenty

Znajdź Oddział

2
Złóż wniosek z wymaganymi dokumentami

Złóż wniosek z wymaganymi dokumentami

3
Podpisz umowę w oddziale

Podpisz umowę w oddziale

4
Złóż dyspozycję wypłaty

Złóż dyspozycję wypłaty

Złóż dyspozycję wypłaty wraz z wymaganymi dokumentami, a kredyt zostanie niezwłocznie wypłacony

Oprocentowanie

Kredyty oprocentowane są według zmiennej stopy, ustalanej jako suma stopy referencyjnej i marży Banku.

 

Wysokość marży uzależniona jest od posiadania dodatkowych produktów –  konta osobistego wraz z kartą debetową oraz z wpływem środków z tytułu osiąganych dochodów w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, Ubezpieczenia nieruchomości, Ubezpieczenia na wypadek zgonu albo Pakietu ubezpieczeń obejmującego ubezpieczenie na wypadek zgonu, ubezpieczenie od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, ubezpieczenie na wypadek utraty pracy albo poważnego zachorowania albo pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Dokumenty

 
Karta informacyjna dla produktów hipotecznych
 
Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach
 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
 
Informacja o prowadzonej działalności rolniczej
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie produktu hipotecznego

 

Kredyt z niską marżą:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 2,53%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 315 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 560.000 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 370.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 2,21% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 5.01.2021 r. oraz marża 2,00% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 7 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 173.006,17 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 118.231,33 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 2.145,14 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „"Moje Konto Premium" w wysokości 12.600,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 26.480,70 zł,  koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 13.230 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 300,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 543.006,17 zł, płatna w 315 miesięcznych ratach po 1.739,65 zł (w pierwszych 7 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 1.552,60 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 5.01.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Moje Konto Premium" i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Oferta z pakietem ubezpieczeń na życie / utraty pracy:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 2,33%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 315 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 560.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 370.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 2,01% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 5.01.2021 r. oraz marża 1,80% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 7 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 182.624,53 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 106.695,42 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 2.144,76 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Moje Konto Premium” w wysokości 12.600,00  zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 47.635,35 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 13.230,00 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 300,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 552.624,53 zł, płatna w 315 miesięcznych ratach po 1.700,53 zł (w pierwszych 7 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 1.516,03 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 5.01.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Moje Konto Premium”  i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Oferta standardowa: 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,26%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 360 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 420.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 320.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 3,01% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 5.01.2021 r. oraz marża 2,80% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 174.893,84 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 6.400,00 zł, odsetki 166.580,62 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 1.594,22 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 300,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 494.893,84 zł, płatna w 360 miesięcznych ratach po  1.529,57 zł (w pierwszych 6 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 1.353,10 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 5.01.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem pożyczki jest ubezpieczenie nieruchomości. Nabywając ubezpieczenie nieruchomości oferowane za pośrednictwem Banku, pożyczkobiorca uzyskuje dodatkową obniżkę marży o 0,10 p.p. w okresie ubezpieczenia.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand