Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 
Pożyczka hipoteczna

Nie czekaj. Zrealizuj
swoje marzenia już dziś

Oprocentowanie zmienne od 4,01% w skali roku
(RRSO 5,24% dla reprezentatywnego przykładu)

Znajdź oddział
Zapytaj o produkt
Dostępność
Oddziały
Telefon

Oferta pożyczki hipotecznej

Błędy walidacji formularza

Wartość nieruchomości:Kwota kredytu:Okres kredytowania:Oblicz ratę
Nazwa ofertyRata miesięczna w PLNProwizjaOprocentowanieUbezpieczenie na życie
Oferta z ubezpieczeniem na życie2836,720,00%4,21%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki zabezpieczonej hipoteką wynosi 5,24%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 240 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 800.000,00 zł, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 500.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 4,21% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 15.06.2021 r. oraz marża 4,00% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki); całkowity koszt pożyczki hipotecznej 294.932,12 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 0,00 zł, odsetki 240.728,89  zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 1.247,03 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Moje Konto Premium" w wysokości 9.600,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 28.537,20 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 14.400,00 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartośc nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 794.932,12 zł, płatna w 240 miesięcznych ratach po 3.358,06 zł (w pierwszych 3 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 3.088.20 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień  15.06.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Moje Konto Premium” i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących pożyczkobiorcą / (współ)pożyczkobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Pożyczka hipoteczna jest dostępna również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku pożyczek hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie pożyczki, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Oferta z pakietem ubezpieczeń na życie / utraty pracy2871,910,00%4,01%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki zabezpieczonej hipoteką wynosi 5,45%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 240 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 800.000,00 zł, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 500.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 4,01% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 15.06.2021 r. oraz marża 3,80% (marża jest podwyższana o 1,0 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki); całkowity koszt pożyczki hipotecznej 305.118,64 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 0,00 zł, odsetki 228.007,12 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 1.246,96 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Moje Konto Premium" w wysokości 9.600,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 51.445,56 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 14.400 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 805.118,64 zł, płatna w 240 miesięcznych ratach po 3.302,54 zł (w pierwszych 3 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 3.035,22 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 15.06.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Moje Konto Premium” i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących pożyczkobiorcą / (współ)pożyczkobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Pożyczka hipoteczna jest dostępna również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku pożyczek hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie pożyczki, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Oferta standardowa2831,372,00%5,01%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki zabezpieczonej hipoteką wynosi 5,42%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 240 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 800.000,00 zł, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 500.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 5,01% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 15.06.2021 r. oraz marża 4,80%; całkowity koszt pożyczki hipotecznej 304.510,00 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 10.000,00 zł, odsetki 292.843,70 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 1.247,30 zł,  opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 804.510,00 zł, płatna w 240 miesięcznych ratach po 3.585,04 zł (w pierwszych 3 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 3.305,21 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 15.06.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem pożyczki jest ubezpieczenie nieruchomości. Nabywając ubezpieczenie nieruchomości oferowane za pośrednictwem Banku, pożyczkobiorca uzyskuje dodatkową obniżkę marży o 0,10 p.p. w okresie ubezpieczenia.

W przypadku pożyczek hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie pożyczki, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki zabezpieczonej hipoteką wynosi 5,24%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 240 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 800.000,00 zł, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 500.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 4,21% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 15.06.2021 r. oraz marża 4,00% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki); całkowity koszt pożyczki hipotecznej 294.932,12 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 0,00 zł, odsetki 240.728,89  zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 1.247,03 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Moje Konto Premium" w wysokości 9.600,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 28.537,20 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 14.400,00 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartośc nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 794.932,12 zł, płatna w 240 miesięcznych ratach po 3.358,06 zł (w pierwszych 3 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 3.088.20 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień  15.06.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Moje Konto Premium” i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących pożyczkobiorcą / (współ)pożyczkobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Pożyczka hipoteczna jest dostępna również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku pożyczek hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie pożyczki, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki zabezpieczonej hipoteką wynosi 5,45%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 240 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 800.000,00 zł, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 500.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 4,01% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 15.06.2021 r. oraz marża 3,80% (marża jest podwyższana o 1,0 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki); całkowity koszt pożyczki hipotecznej 305.118,64 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 0,00 zł, odsetki 228.007,12 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 1.246,96 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Moje Konto Premium" w wysokości 9.600,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 51.445,56 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 14.400 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 805.118,64 zł, płatna w 240 miesięcznych ratach po 3.302,54 zł (w pierwszych 3 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 3.035,22 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 15.06.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Moje Konto Premium” i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących pożyczkobiorcą / (współ)pożyczkobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Pożyczka hipoteczna jest dostępna również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku pożyczek hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie pożyczki, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki zabezpieczonej hipoteką wynosi 5,42%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 240 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 800.000,00 zł, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 500.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 5,01% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 15.06.2021 r. oraz marża 4,80%; całkowity koszt pożyczki hipotecznej 304.510,00 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 10.000,00 zł, odsetki 292.843,70 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 1.247,30 zł,  opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 804.510,00 zł, płatna w 240 miesięcznych ratach po 3.585,04 zł (w pierwszych 3 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 3.305,21 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 15.06.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem pożyczki jest ubezpieczenie nieruchomości. Nabywając ubezpieczenie nieruchomości oferowane za pośrednictwem Banku, pożyczkobiorca uzyskuje dodatkową obniżkę marży o 0,10 p.p. w okresie ubezpieczenia.

W przypadku pożyczek hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie pożyczki, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Co zyskujesz z Pożyczką hipoteczną?

Masz niezrealizowane plany, od dawna odkładane zakupy lub wymarzone wakacyjne wyjazdy? Najwyższy czas je zrealizować, dzięki Pożyczce Hipotecznej!

Zamów rozmowę z doradcą

Jak otrzymać Pożyczkę hipoteczną?

Przyjdź do Oddziału

Wniosek o pożyczkę złożysz w każdym oddziale Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Znajdź oddział

Oprocentowanie

 

Wysokość pożyczki zależy od wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia i zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz wynosi minimalnie 100 000 zł i maksymalnie 500 000 zł.

Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy ustalonej jako suma stopy referencyjnej i marży Banku. Wysokość marży uzależniona jest od posiadania dodatkowych produktów – konta osobistego z wpływem środków z tytułu osiąganych dochodów w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, Ubezpieczenia nieruchomości, Ubezpieczenia na wypadek zgonu albo Pakietu ubezpieczeń obejmującego ubezpieczenie na wypadek zgonu, ubezpieczenie od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, ubezpieczenie na wypadek utraty pracy albo poważnego zachorowania albo pobytu w szpitalu w następstwie

Dokumenty

 
Karta informacyjna dla produktów hipotecznych
 
Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach
 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
 
Informacja o prowadzonej działalności rolniczej
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie produktu hipotecznego

 

Pełnomocnictwa Banku jako Agenta:

 
Pełnomocnictwo Agenta TUnŻ Cardiff
 
Pełnomocnictwo Agenta Cardif ARD
 
Pełnomocnictwo Agenta PZU

Oferta z ubezpieczeniem na życie

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki zabezpieczonej hipoteką wynosi 5,24%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 240 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 800.000,00 zł, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 500.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 4,21% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 15.06.2021 r. oraz marża 4,00% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki); całkowity koszt pożyczki hipotecznej 294.932,12 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 0,00 zł, odsetki 240.728,89  zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 1.247,03 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Moje Konto Premium" w wysokości 9.600,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 28.537,20 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 14.400,00 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartośc nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 794.932,12 zł, płatna w 240 miesięcznych ratach po 3.358,06 zł (w pierwszych 3 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 3.088.20 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień  15.06.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Moje Konto Premium” i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących pożyczkobiorcą / (współ)pożyczkobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Pożyczka hipoteczna jest dostępna również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku pożyczek hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie pożyczki, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Oferta z pakietem ubezpieczeń na życie / utraty pracy

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki zabezpieczonej hipoteką wynosi 5,45%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 240 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 800.000,00 zł, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 500.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 4,01% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 15.06.2021 r. oraz marża 3,80% (marża jest podwyższana o 1,0 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki); całkowity koszt pożyczki hipotecznej 305.118,64 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 0,00 zł, odsetki 228.007,12 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 1.246,96 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Moje Konto Premium" w wysokości 9.600,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 51.445,56 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 14.400 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 805.118,64 zł, płatna w 240 miesięcznych ratach po 3.302,54 zł (w pierwszych 3 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 3.035,22 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 15.06.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Moje Konto Premium” i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących pożyczkobiorcą / (współ)pożyczkobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Pożyczka hipoteczna jest dostępna również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku pożyczek hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie pożyczki, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Oferta standardowa

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki zabezpieczonej hipoteką wynosi 5,42%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 240 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 800.000,00 zł, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 500.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 5,01% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% wg stanu na dzień 15.06.2021 r. oraz marża 4,80%; całkowity koszt pożyczki hipotecznej 304.510,00 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 10.000,00 zł, odsetki 292.843,70 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 1.247,30 zł,  opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 804.510,00 zł, płatna w 240 miesięcznych ratach po 3.585,04 zł (w pierwszych 3 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 3.305,21 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 15.06.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem pożyczki jest ubezpieczenie nieruchomości. Nabywając ubezpieczenie nieruchomości oferowane za pośrednictwem Banku, pożyczkobiorca uzyskuje dodatkową obniżkę marży o 0,10 p.p. w okresie ubezpieczenia.

W przypadku pożyczek hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie pożyczki, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand