Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 
Pożyczka hipoteczna

Nie czekaj. Zrealizuj
swoje marzenia już dziś

Oprocentowanie zmienne od 4,87% w skali roku
(RRSO 5,48% dla reprezentatywnego przykładu)

Znajdź oddział
Zapytaj o produkt
Produkt dostępny:
Oddziały

Oferta pożyczki hipotecznej

Błędy walidacji formularza

Wartość nieruchomości:Kwota kredytu:Okres kredytowania:Oblicz ratę
Nazwa ofertyRata miesięczna w PLNProwizjaOprocentowanieUbezpieczenie na życie
Oferta z ubezpieczeniem na życie967,460,00%5,17%
Oferta z pakietem ubezpieczeń na życie / utraty pracy979,120,00%4,97%
Oferta standardowa963,620,00%5,87%

Co zyskujesz z Pożyczką hipoteczną?

Masz niezrealizowane plany, od dawna odkładane zakupy lub wymarzone wakacyjne wyjazdy? Najwyższy czas je zrealizować, dzięki Pożyczce Hipotecznej!

Zamów rozmowę z doradcą

Jak otrzymać Pożyczkę hipoteczną?

Przyjdź do Oddziału

Wniosek o pożyczkę złożysz w każdym oddziale Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Znajdź oddział

Oprocentowanie

 

Wysokość pożyczki zależy od wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia i zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz wynosi minimalnie 50 000 zł i maksymalnie 500 000 zł.

Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy ustalonej jako suma stopy referencyjnej i marży Banku. Wysokość marży uzależniona jest od posiadania dodatkowych produktów – konta osobistego z wpływem środków z tytułu osiąganych dochodów w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, Ubezpieczenia nieruchomości, Ubezpieczenia na wypadek zgonu albo Pakietu ubezpieczeń obejmującego ubezpieczenie na wypadek zgonu, ubezpieczenie od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, ubezpieczenie na wypadek utraty pracy albo poważnego zachorowania albo pobytu w szpitalu w następstwie

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki zabezpieczonej hipoteką wynosi 5,48%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 150 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 306.000,00 zł, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 153 000,00 zł; oprocentowanie zmienne 5,17% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,17% wg stanu na dzień 31.03.2020 r. oraz marża 4,00%; całkowity koszt pożyczki hipotecznej 62.297,92 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 0,00 zł, odsetki 550.44,60 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 1 500,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie w wysokości 5.434,32 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 300,00 zł, opłaty PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 215.297,92 zł, płatna w 150 miesięcznych ratach 1.386.96 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.03.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących pożyczkobiorcą / (współ)pożyczkobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Pożyczka hipoteczna jest dostępna również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku pożyczek hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie pożyczki, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Dokumenty

 
Karta informacyjna dla produktów hipotecznych
 
Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach
 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
 
Informacja o prowadzonej działalności rolniczej
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie produktu hipotecznego

 

Pełnomocnictwa Banku jako Agenta:

 
Pełnomocnictwo Agenta TUnŻ Cardiff
 
Pełnomocnictwo Agenta Cardif ARD
 
Pełnomocnictwo Agenta PZU

Oferta z ubezpieczeniem na życie

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki zabezpieczonej hipoteką wynosi 5,48%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 150 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 306.000,00 zł, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 153 000,00 zł; oprocentowanie zmienne 5,17% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,17% wg stanu na dzień 31.03.2020 r. oraz marża 4,00%; całkowity koszt pożyczki hipotecznej 62.297,92 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 0,00 zł, odsetki 550.44,60 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 1 500,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie w wysokości 5.434,32 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 300,00 zł, opłaty PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 215.297,92 zł, płatna w 150 miesięcznych ratach 1.386.96 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.03.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących pożyczkobiorcą / (współ)pożyczkobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Pożyczka hipoteczna jest dostępna również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku pożyczek hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie pożyczki, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Oferta z pakietem ubezpieczeń na życie / utraty pracy

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki zabezpieczonej hipoteką wynosi 5,27%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 150 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 306.000,00 zł, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 153 000,00 zł; oprocentowanie zmienne 4,97% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,17% wg stanu na dzień 31.03.2020 r. oraz marża 3,80%; całkowity koszt pożyczki hipotecznej 64.356,93 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 0,00 zł, odsetki 52.721,81 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 1 500,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie w wysokości 9.816,12 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 300,00 zł, opłaty PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 217.356,93 zł, płatna w 150 miesięcznych ratach 1.371,48 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.03.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących pożyczkobiorcą / (współ)pożyczkobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Pożyczka hipoteczna jest dostępna również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku pożyczek hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie pożyczki, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Oferta standardowa

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki zabezpieczonej hipoteką wynosi 7,05%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 150 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 270.000,00 zł, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 140.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 5,87% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,17% wg stanu na dzień 31.03.2020 r. oraz marża 4,70%; całkowity koszt pożyczki hipotecznej 61.033,84 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 2.800,00 zł, odsetki 57.914,84 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 300,00 zł, opłaty PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 201.033,84 zł, płatna w 150 miesięcznych ratach 1.319.44 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.03.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

W przypadku pożyczek hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie pożyczki, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu pożyczki hipotecznej. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń