Bank zmieniającego się świata
 
 

Spokój to kwestia wyboru

 

Po godzinach

Mistrzostwo zaczyna się w głowie. Czego współczesny sport może nauczyć każdego z nas?

Webinarium z cyklu „Premium Ideas” pod hasłem „Spotkania z pasją” zorganizowane przez Bankowość Premium odbyło się 15 kwietnia 2021 r. Gościem specjalnym była psycholożka sportu Daria Abramowicz, z którą Łukasz Grass rozmawiał o tworzeniu balansu między życiem zawodowym a prywatnym oraz przenoszeniu mistrzostwa sportu na codzienność. Podczas spotkania Daria Abramowicz zaproponowała zapoznanie się z „Upór. Potęga pasji i wytrwałości” - Angela Duckworth, „Dlaczego zebry nie mają wrzodów?” - Robert Sapolsky oraz wszystkimi książkami autorstwa Brene Brown.

Gość specjalny - Daria Abramowicz - psycholog sportowy Igi Świątek.. Posiada doświadczenie w pracy między innymi z kadrami narodowymi kolarzy i pływaków oraz z tenisistami i zawodnikami innych dyscyplin na poziomie mistrzowskim.
Ma ponad 25-letnie doświadczenie w sporcie jako zawodniczka i trener. Uprawiała żeglarstwo regatowe, posiada też ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie. Jako psycholog pracuje ze sportowcami, trenerami, organizacjami sportowymi i biznesowymi oraz rodzicami zawodników w różnym wieku, w dyscyplinach indywidualnych, jak i zespołowych. Współtworzyła oraz prowadziła działający z powodzeniem przez kilka lat portal Park Psychologii.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania.

Spotkanie poprowadził Łukasz Grass, dziennikarz, pisarz, triathlonista. Był redaktorem naczelnym Business Insider Polska, pracował m. in. w Radiu Tok FM, a w telewizji Discovery Channel prowadził cykl filmów dokumentalnych: „How we invented the world” oraz „Polska - operacja zmiana”. Jest twórcą i redaktorem naczelnym Akademii Triathlonu. Napisał książkę: „Najlepszy. Gdy słabość staje się siłą” - powieść biograficzną o Jerzym Górskim, legendzie polskiego triathlonu.

premium ideas

Nagrania spotkań online z 2020 r.

Mount Everest – fakty i mity,

czyli spotkanie z himalaistką Moniką Witkowską

 

Gościem specjalnym była himalaistka i podróżniczka, zdobywczyni Korony Ziemi - Monika Witkowska, a prowadzącą spotkanie Barbara Stęchły - Dyrektor Zarządzający Pionu Sprzedaży. Monika Witkowska w malowniczy sposób opowiadała o swoich wyprawach, w tym o najważniejszej na Mount Everest. Oprócz szczegółów związanych z organizacją i przygotowaniami do wypraw wysokogórskich, uczestnicy dowiedzieli się również wielu ciekawostek związanych ze wspinaczką, a także jak się motywować w życiu codziennym.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania.

Bezpieczeństwo w sieci – nasze i dzieci

 

Kolejne spotkanie odbyło się 15 października i zostało poprowadzone przez Łukasza Wojdaka – Dyrektora Departamentu Zarządzania Segmentem Klientów Biznesowych i Premium. Tym razem nasi eksperci – Janusz Wardak, jeden z założycieli i prezes Akademii Familijnej oraz Paweł Kosior, Ekspert z Biura Operacji i Przeciwdziałania Cyberprzestępczości, opowiedzieli o niebezpieczeństwach występujących w sieci oraz o skutecznych sposobach zabezpieczania przed nimi siebie i dzieci.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania.

Ważna decyzja, ważne działanie - testament

 

Kolejne spotkanie z cyklu spotkań z pomysłem odbyło się 19 listopada. Gościem specjalnym był mecenas Wiktor Iwański, a ekspertem ze strony Banku Sabina Blitek, Dyrektor Biura Prawnego ds. Obsługi Detalicznych Linii Biznesowych. Podczas spotkania można było dowiedzieć się:

 • dlaczego testament to bezpieczeństwo i spokój rodziny?
 • w jaki sposób możecie zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci?
 • jak szybko Państwa rodzina będzie miała dostęp do waszych środków?
 • jak podejść do kwestii testamentu, jeśli jest się przedsiębiorcą?
 • w jaki sposób Państwa dzieci mogą dziedziczyć środki z inwestycji?

Zapraszamy do obejrzenia nagrania.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Jeśli przez „byłego małżonka” rozumiemy osobę, w stosunku do której zapadło orzeczenie rozwiązujące małżeństwo ze spadkodawcą (małżonek „po rozwodzie”), to taka osoba nie dziedziczy po spadkodawcy (tj. nie należy do kręgu spadkobierców), nawet jeśli byli małżonkowie posiadają wspólne dziecko. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku, gdy orzeczono nieistnienie małżeństwa, unieważniono je lub w przypadku, gdy w stosunku do małżonka spadkodawcy zapadło prawomocne orzeczenie o separacji).

 • Jeśli testament został sporządzony przed notariuszem i zgodnie z wolą spadkodawcy został on zarejestrowany taka informacja znajduje się w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Do tego rejestru mogą być również zgłoszone własnoręczne testamenty, o ile spadkodawca jednocześnie ze zgłoszeniem zdeponował taki dokument u notariusza. Więcej informacji na temat Notarialnego Rejestru Testamentów można znaleźć na https://rejestry-notarialne.pl/

  Jeśli testament nie został zarejestrowany, to niestety jedyną możliwością potwierdzenia informacji czy taki testament został sporządzony jest zweryfikowanie tego z najbliższymi spadkodawcy.

 • Zasadniczo, jeśli do dziedziczenia stosowane jest prawo polskie, syn jako osoba należąca do tzw. pierwszej grupy podatkowej będzie zwolniony z zapłaty podatku, o ile dokona odpowiedniego zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (lub od dnia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia). Takie zgłoszenie nie jest wymagane jeśli wartość środków pieniężnych nie przekracza 9.637 zł. Jednak aby ocenić konkretną sytuację konieczne jest poznanie pełnych faktów oraz konsultacja z doradcą podatkowym lub radcą prawnym/adwokatem.

 • W pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić, że „wydziedziczenie” jest powszechnie używane w innym sensie niż wynika to z przepisów prawa. Powszechnie przyjmuje się, że „wydziedziczenie” to brak powołania określonej osoby do dziedziczenia w testamencie. Natomiast zgodnie z prawem „wydziedziczyć kogoś” to znaczy pozbawić tę osobę nie tylko prawa do dziedziczenia (określonego udziału w spadku lub rzeczy), ale prawa do otrzymania zachowku. Pozbawić kogoś prawa do zachowku można tylko w ściśle określonych sytuacjach wskazanych przez przepisy prawa. Oświadczenie o wydziedziczeniu może być złożone wyłącznie w testamencie. Można wydziedziczyć jedynie małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków itd., w tym małoletnich) lub rodziców spadkodawcy, bo tylko tym osobom należy się zachowek.

 • osoby, które są uprawnione do środków/zobowiązane do spłaty długów. W pierwszej kolejności należy ustalić krąg osób uprawnionych (spadkobierców). Procedurę można przeprowadzić na dwa sposoby – w drodze postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku albo przed notariuszem, który sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Z tym dokumentem należy udać się do banku, który na tej podstawie powinien udzielić informacji o zobowiązaniach zmarłego (spadkodawcy) oraz o środkach na rachunkach. Natomiast sama wypłata środków jest przeprowadzana zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym banku.

  Inaczej ma się sprawa w przypadku sytuacji, w której spadkodawca pozostawił dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. Wówczas osoba wskazana jako uprawniona może otrzymać środki z rachunku przedstawiając wyłącznie akt zgonu osoby składającej dyspozycję.

   

  Jeśli nie wiemy, w jakim banku spadkodawca miał rachunek można skorzystać z Centralnej Informacji o Rachunkach. Więcej szczegółów o tym, jak funkcjonuje ta informacja znajduje się na: https://www.centralnainformacja.pl/o-usludze/jak-uzyskac-informacje-o-poszukiwanym-rachunku/

 • W pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić, że „wydziedziczenie” jest powszechnie używane w innym sensie niż wynika to z przepisów prawa. Powszechnie przyjmuje się, że „wydziedziczenie” to brak powołania określonej osoby do dziedziczenia w testamencie. Natomiast zgodnie z prawem „wydziedziczyć kogoś” to znaczy pozbawić tę osobę nie tylko prawa do dziedziczenia (określonego udziału w spadku lub rzeczy), ale prawa do otrzymania zachowku. Jeśli więc w testamencie dana osoba jest „wydziedziczona”, inaczej pozbawiona prawa do zachowku, to takiego zachowku nie otrzyma. Zwracam jednak uwagę, że przy sporządzaniu testamentu, w którym zamierzamy wydziedziczyć kogoś (pozbawić kogoś prawa do zachowku), należy skonsultować się z prawnikiem, z uwagi na to, że konieczne jest podanie przyczyn dla których następuje wydziedziczenie (zgodnie z art. 1008 i 1009 kodeksu cywilnego), a także z uwagi na konieczność pełnej wiedzy co do skutków takiego wydziedziczenia.

 • Polskie prawo przewiduje możliwość „unieważnienia” testamentu, jednakże w bardzo szczególnych okolicznościach. Zgodnie z kodeksem cywilnym powodem stwierdzenia nieważności testamentu może być wyłącznie sporządzenie testamentu:w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji;pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści; pod wpływem groźby. Samo niezadowolenie ze sposobu w jakiej spadkobierca dokonał podziału majątku nie jest wystarczającą przyczyną do jego skutecznego podważenia. Prawo bowiem chroni przede wszystkim wolę spadkodawcy.

 • Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci jest ograniczona kwotą do sumy wszystkich środków znajdujących się na wszystkich rachunkach (nawet w różnych bankach). Innymi słowy, nie można zadysponować w ten sposób większą kwota wskazana w ustawie. Konkretna kwota limitu , jak wskazywałam podczas webinariów, jest zmienna. Limit kwotowy to dokładnie „dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku”.

  Dla przykładu – gdyby spadkodawca zmarł w listopadzie 2020 roku limit wynosiłby:

  20x 5456,24* PLN = 109.124,80 PLN

   

  *kwota ogłaszana przez Prezesa GUS i dostępna na stronie stat.gov.pl (za październik 2020: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-bez-wyplat-nagrod-z-zysku-w-pazdzierniku-2020-roku,57,83.html )

 • Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci jest ograniczona kwotą do sumy wszystkich środków znajdujących się na wszystkich rachunkach (nawet w różnych bankach).

 • Kwestię zasady dziedziczenia udziałów można uregulować w umowie spółki (zgodnie z art. 183 kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z przepisem, można ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. Jeśli jednak udziały w spółce dziedziczą wszyscy lub wskazani spadkobiercy, mogą oni decydować o własnym udziale w sposób dowolny (chyba że stosowne ograniczenia znajdują się w samej umowie spółki). W testamencie, można jedynie polecić, aby dana osoba była reprezentantem pozostałych spadkobierców, ale aby tak się stało konieczne jest udzielenie stosownego pełnomocnictwa przez pozostałych spadkobierców. Innymi słowy wskazane polecenie, ma charakter moralnego obowiązku, ale nie można go skutecznie prawnie egzekwować.

 • Aby skutecznie rozpocząć postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, należy oprócz wniosku o przeprowadzenie takiego postępowania dołączyć dokumenty potwierdzające zgon spadkodawcy (akt zgonu) oraz potwierdzające relacje z osobami pozostającymi przy życiu, które mogą należeć do grona spadkobierców (akt małżeństwa, akty urodzenia). W przypadku wątpliwości rekomenduje skonsultowanie się z prawnikiem.

 • Zgodnie z polskim prawem (art. 102 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), można wskazać w testamencie, że przedmioty przypadające dziecku (małoletniemu) nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców. Taka instrukcja musi być jednak złożona w samym testamencie (nie można umówić się ustnie na zarządzanie majątkiem dziecka). Osoba sporządzająca testament może wskazać dowolną dorosłą osobę (osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych), która będzie sprawowała opiekę nad tym majątkiem – będzie zarządcą majątku. Jeśli spadkodawca (testator) poprzestanie jedynie na stwierdzeniu, że wyłącza rodzicom możliwość zarządzania majątkiem przekazanym małoletniemu po śmierci spadkodawcy, zarząd majątkiem w takim przypadku będzie prowadził kurator ustawiony przez sąd opiekuńczy.

 • Wszystko zależy od rodzaju rachunków jakie były prowadzone przez bank i jakiego rodzaju działalność prowadził zmarły małżonek (od formy prawnej tej działalności). Zasadniczo umowa rachunku wspólnego nie ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą śmierci, a każdy ze współposiadaczy ma prawo do wszystkich środków zgromadzonych na takim rachunku. Dlatego w tym wypadku należy zweryfikować zawartą umowę rachunku bankowego, a także potwierdzić z prawnikiem możliwość dysponowania środkami. Kwestia rachunku firmowego może być specyficznie uregulowana w dokumentacji przez bank, więc również w tym zakresie należy skonsultować się z prawnikiem lub spróbować uzyskać bezpośrednią informację w banku.

 • Co do zasady testament nie musi być nigdzie zarejestrowany, ale jest taka możliwość w Notarialnym Rejestrze Testamentów (więcej na https://rejestry-notarialne.pl/). Jeśli testament jest sporządzony przez notariusza, to oryginał aktu notarialnego jest przechowywany w kancelarii notarialnej, a spadkodawca może otrzymać wypisy z tego aktu (czyli dokument bez oryginalnych podpisów). Jeśli natomiast testament jest sporządzony własnoręcznie, a spadkodawca zdecyduje się zarejestrować go w rejestrze testamentów, to oryginał musi zdeponować u notariusza. Natomiast jeśli nie chce rejestrować takiego własnoręcznego testamentu może go przechowywać w domu (lub w innym wybranym przez siebie miejscu). Niemniej w takim wypadku, o ile spadkobiercy nie będą mieć wiedzy o jego sporządzeniu, jego odnalezienie po śmierci spadkodawcy może być znacznie utrudnione.

 • W przypadku rachunku wspólnego prowadzonego w Banku BNP Paribas, w razie śmierci jednego ze współposiadaczy, pozostali posiadacze (lub posiadacz) mogą swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku. Umowa rachunku rozwiązuje się dopiero wraz ze śmiercią

 • Jeśli przez „byłego małżonka” rozumiemy osobę, w stosunku do którego zapadło orzeczenie rozwiązujące małżeństwo ze spadkodawcą (małżonek „po rozwodzie”), to taka osoba nie dziedziczy po spadkodawcy (tj. nie należy do kręgu spadkobierców), nie będzie więc też uprawniona do zachowku.

 • To zależy w jakiej formie prowadzona jest działalność gospodarcza (czy w ramach indywidualnej działalności czy też spółki, a jeśli spółki to jakiego rodzaju).

 • Zasadniczo umowa rachunku wspólnego nie ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą śmierci, a każdy ze współposiadaczy ma prawo do wszystkich środków zgromadzonych na takim rachunku. Niemniej te reguły mogą być zmodyfikowane w umowie rachunku. W konsekwencji należy potwierdzić z prawnikiem możliwość dysponowania środkami we wskazanej sytuacji przedstawiając mu odpowiednią umowę rachunku.

 • Koszty sporządzenia testamentu są stałe i nie zależą od wartości majątku, który podlega rozporządzeniu. Maksymalne stawki określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek notarialnych (aktualne: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001473)

  Obecnie wysokość stawki notarialnej wynosi:

  • testament – 50 zł,
  • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł,
  • testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł,
  • odwołanie testamentu – 30 zł,

  Kwota ta jest powiększana o podatek VAT. Koszt może się powiększyć o ewentualne wypisy, o ile spadkobierca, będzie chciał je otrzymać.

 • Zasadniczo umowa rachunku wspólnego nie ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą śmierci, a każdy ze współposiadaczy ma prawo do wszystkich środków zgromadzonych na takim rachunku. Niemniej te reguły mogą być zmodyfikowane w umowie rachunku. W konsekwencji należy potwierdzić z prawnikiem możliwość dysponowania środkami we wskazanej sytuacji przedstawiając mu odpowiednią umowę rachunku.

 • Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju jest to rachunek firmowy i jakiego rodzaju była prowadzona działalność przez męża (indywidualna, w formie spółki, jeśli tak to jakiej), czy wdowa miała uprawnienie do działania w imieniu przedsiębiorcy. Aby móc precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie konieczne jest uszczegółowienie okoliczności.

 • W pierwszej kolejności należy ustalić jakie jest prawo właściwe w tym przypadku. Zasadniczo prawem właściwym jest prawo państwa, w którym spadkodawca miał zwykle miejsce pobytu w chwili śmierci. Jeśli tym państwem była Polska, to zastosowanie będzie miało prawo obowiązujące w Polsce, jeśli Szwecja to prawo obowiązujące w Szwecji. W każdy wypadku osoba sporządzająca testament może wskazać, według jakiego prawa ma być oceniany testament i uprawnienia spadkobierców. Spadkodawca nie może jednak wskazać jakiegokolwiek prawa, ale poza prawem miejsca swojego zamieszkania, również prawo państwa, którego jest obywatelem. Bez znaczenia jest natomiast jakie obywatelstwo mają oraz gdzie stale zamieszkują spadkobiercy.

 • Do czasu ustalenia kręgu spadkobierców bank jest związany przepisami dotyczącymi ochrony informacji objętych tajemnicą bankową, zgodnie z którymi może udzielać informacji wyłącznie osobom uprawnionym. Do czasu potwierdzenia statusu spadkobiercy bank nie udzieli informacji we wskazanym zakresie.

 • Testament może spisać wyłącznie osoba, która jest świadoma swoich decyzji. Jeśli przebyty wylew nie ma wpływu na świadomość takiej osoby, to sporządzenie testamentu jest możliwe, nawet jeśli taka osoba nie może pisać lub nie mówi. W tych ostatnich wypadkach, aby testament był ważny, musi być sporządzony przez notariusza, a zamiast podpisu pod testamentem można złożyć odcisk palca.

 • Co do zasady w takiej sytuacji pozostałym dzieciom, które nie zostały ujęte w testamencie, zgodnie z prawem należy się zachowek, który wynosi połowę tego, co otrzymaliby, gdyby nie było testamentu, a jeśli dzieci są małoletnie lub trwale niezdolne do pracy – 2/3.

 • To są dwie różne, choć podobne w skutkach instytucje prawa. Zrzec spadku można się wyłącznie za życia spadkodawcy w formie umowy sporządzonej przed notariuszem (w akcie notarialnym). W takim wypadku do spadku nie zostaje powołana ani osoba zrzekająca się spadku ani jego zstępni (dzieci, wnukowie), chyba że w umowie zastrzeżono coś innego. Osobę, która zrzekła się spadku z punktu widzenia prawnego traktuje się tak, jakby nie dożyła do chwili, tzw. otwarcia spadku czyli śmierci spadkodawcy. Natomiast odrzucenie spadku może nastąpić wyłącznie po śmierci spadkodawcy. Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć zarówno przed sądem, jak i przed notariuszem. W przypadku odrzucenia spadku spadkobierca jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

Artykuły w prasie z 2021 r.

Karta kredytowa Visa Platinum Banku BNP Paribas z Certyfikatem direct.money.pl

Prestiżowa karta kredytowa to nie tylko sposób na dokonywanie płatności za towary i usługi. To także możliwość korzystania z saloników na lotniskach, dedykowany opiekun w banku czy bezpłatne ubezpieczenie podróżne. Taką kartą jest karta kredytowa Visa Platinum Banku BNP Paribas. Dowiedz się, dlaczego wyróżniliśmy ją Certyfikatem direct.money.pl!
certyfikat direct money

Certyfikat direct.money.pl jest naszą specjalną nagrodą. Przyznajemy ją produktom finansowym, które charakteryzują się przejrzystymi warunkami, niskimi kosztami oraz dodatkowymi korzyściami dla klienta. W ten sposób nie tylko doceniamy oferty banków, ale także sugerujemy naszym użytkownikom, że warto się nimi zainteresować. Tym razem wyróżnienie otrzymała karta kredytowa Visa Platinum z Bankiem BNP Paribas.

Jak działa karta kredytowa Visa Platinum?

Zasada działania karty kredytowej Visa Platinum Otwiera się w nowym oknie. jest bardzo prosta. Bank przyznaje Ci limit kredytowy (może on wynieść nawet 100 tys. zł. Jego wysokość jest uzależniona od Twojej zdolności kredytowej), czyli środki którymi możesz płacić za zakupy i usługi. Podczas 30-dniowego okresu rozliczeniowego płacisz kartą w punktach handlowo-usługowych (stacjonarnie lub przez internet). Następnie bank wystawia zestawienie transakcji. Od jego wystawienia masz 26  dni na spłatę zadłużenia. Okres rozliczeniowy i okres na spłatę zadłużenia tworzą łącznie, trwający 56 dni, okres bezodsetkowy.

Jeżeli spłacisz zadłużenie przed jego upływem, nie zapłacisz ani złotówki odsetek, czyli oddasz bankowi tyle, ile wydałeś na zakupy. Ta zasada nie dotyczy jednak wypłat z bankomatów. Odsetki od wypłaconej kwoty będą naliczane od razu, a dodatkowo zapłacisz prowizję za wypłatę.

Jeśli masz konto osobiste w BNP Paribas, nie będziesz musiał pamiętać o terminie spłaty. Bank umożliwia skorzystanie z opcji automatycznej spłaty zadłużenia.

 

Karta kredytowa BNP Paribas – co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Istotną zaletą karty kredytowej Visa Platinum jest brak prowizji za przewalutowanie w przypadku płatności, jakich dokonałeś w walutach innych niż złote. Jeśli np. robiłeś zakupy w zagranicznym sklepie internetowym, za które zapłaciłeś w EUR czy USD, to kwota w walucie zostanie przeliczona za złote na podstawie kursu stosowanego przez Visa. Przykładowo: kupiłeś buty za 124 euro, kurs euro wynosił 4,5707, to kwota, którą będziesz zobowiązany spłacić wyniesie 566,76 zł.

Latasz samolotem? Karta kredytowa Visa Platinum BNP Paribas da Ci w ciągu roku 4 bezpłatne wstępy do saloników lotniskowych Airport Companion Europe w ramach DRAGONPASS. Dzięki tej usłudze, oczekując na swój lot, spędzisz miło czas korzystając z atrakcji, jakie oferuje salonik lotniskowy. Możesz też skorzystać ze zniżek w sklepach czy punktach gastronomicznych znajdujących się na terenie lotniska uczestniczącego w programie.

Wstęp do saloników na lotniskach to nie jedyne udogodnienie dla podróżujących za granicę. W pakiecie z kartą dostajesz też bezpłatne ubezpieczenie podróży zagranicznej Otwiera się w nowym oknie.. Zapewnia ono ochronę w zakresie:

 • śmierci lub trwałego inwalidztwa w wyniku NNW,
 • kosztu poszukiwania i transportu zwłok
 • kosztów leczenia i  Assistance medyczny za granicą
 • dziennego świadczenia szpitalnego 
 • opóźnienie/zagubienie  bagażu
 • opóźnienie podróży/spóźnienie na połączenie
 • usług Assistance (ogólnego, medycznego i prawnego w podróży)
 • usług Concierge.

Z ubezpieczenia może korzystać posiadacz karty, jego małżonek lub partner oraz dzieci do 25. roku życia pozostające na jego utrzymaniu.

Płacąc kartą kredytową Visa Platinum, korzystasz też z programu mamBONUS, za co otrzymujesz punkty lojalnościowe, które możesz wymieniać na nagrody z katalogu. mamBONUS to także rabaty u partnerów programu. Na start (po zrealizowaniu czterech transakcji kartą na kwotę 50 zł w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy), dostaniesz 10 tys. punktów mamBONUS.

 

Karta kredytowa Banku BNP Paribas – opłaty

Za wydanie karty głównej i dodatkowej nic nie zapłacisz. Darmowe będzie także korzystanie z karty głównej i dodatkowej w pierwszym roku. Więcej informacji dotyczących opłat i prowizji związanych z kartą kredytową Visa Platinum znajdziesz w tabeli.

Parametr

Opłata

Wydanie pierwszej karty głównej i pierwszej karty dodatkowej

0 zł

Korzystanie z karty głównej i dodatkowej w pierwszym roku

0 zł

Korzystanie z karty głównej w kolejnych latach

0 zł/400 zł 1)

Korzystanie z karty dodatkowej w kolejnych latach

0 zł/200 zł 2)

Wypłata gotówki z bankomatów w kraju i za granicą

4,9% min. 10 zł

Przelew z karty

4,9% min. 10 zł

 

1) 0 zł jeżeli łączna wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą w ciągu 12 miesięcy wyniesie co najmniej 36 000 zł. W przeciwnym razie 400 zł.
2) 0 zł jeżeli łączna wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą w ciągu 12 miesięcy wyniesie co najmniej 18 000 zł. W przeciwnym razie 200 zł.

Szczegóły dotyczące opłat i prowizji znajdziesz tutaj:

Taryfa prowizji i opłat dotyczących kart kredytowych dla klientów detalicznych Otwiera się w nowym oknie.

Karta kredytowa Visa Platinum to nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu nie tylko zapłacisz za większe lub mniejsze zakupy, ale także zyskasz atrakcyjne opcje dodatkowe (wstęp do saloników na lotniskach, darmowe przewalutowanie czy bezpłatne ubezpieczenie podróżne). Wszystko to spowodowało, że nagrodziliśmy tę kartę Certyfikatem direct.money.pl.

Źródło: direct-money.pl Otwiera się w nowym oknie., emisja w dn. 21.09.2021 r.

Z roku na rok podróże są coraz łatwiejsze. Oto najnowsze rozwiązania

Po wielu miesiącach spędzonych w domach jesteśmy głodni podróży. To naturalne. Warto zadbać więc o to, żeby powrót do podróżowania był jak najprzyjemniejszy.

Niemal każdego dnia widzimy, że świat zmienia się bardzo dynamicznie. Szczególnie widać to w ostatnich latach. Ewoluuje nasze podejście nie tylko do ekologii czy mody, ale też do spędzania wolnego czasu i oczywiście podróży – jednym słowem, zmienia się nasz styl życia. Są jednak pewne stałe, które zaszczepili w nas jeszcze rodzice i dziadkowie. Mowa o bezpieczeństwie. Bez względu na to, czy pływamy kajakami na Mazurach, czy przemierzamy szlak górski w Dolomitach, chcemy czuć się komfortowo i swobodnie. To zupełnie zrozumiałe, w końcu wakacje i ogólnie podróże są od tego, żeby wypoczywać, doświadczać – po prostu cieszyć się życiem.

karta visa platinum

Podróże kiedyś i dziś

Wejście do UE, strefa Schengen, tanie linie lotnicze – wszystko to i wiele innych, doprowadziło do tego, że obecnie podróże są łatwiejsze i bardziej dostępne. Wyjeżdżamy coraz częściej i coraz dalej. Jeszcze kilka lat temu mało kto słyszał o city breakach, czyli kilkudniowych wypadach do innego miasta, a dziś wielu ludzi nie wyobraża sobie nie zorganizować kilku takich wycieczek w ciągu roku. Największym zainteresowaniem cieszą się europejskie stolice takie jak Rzym czy Paryż, ale turyści z Polski chętnie odwiedzają też Kraków, Gdańsk i Wrocław.

Wraz z rozpowszechnieniem podróży, zaczęły powstawać nowe trendy. Turystyka kulinarna, zrównoważona, zdrowotna… Nietrudno znaleźć ofertę skrojoną pod nasze oczekiwania. Jako że cenimy sobie wspomniane już bezpieczeństwo i swobodę, jeszcze przed wyjazdem myślimy o tym, co zrobić, żeby na wycieczce czuć się jak najbardziej komfortowo. Z pomocą przychodzi wiele ułatwień. Jednym z nich jest oferowana przez Bank BNP Paribas Karta Kredytowa Visa Platinum (RRS0 9,87%1).

Bezpieczne wyjazdy

Bezpieczeństwo w podróży kojarzy nam się z ubezpieczeniem. Nic dziwnego. Dzięki Karcie Kredytowej Visa Platinum Banku BNP Paribas możemy skorzystać z bezpłatnego pakietu ubezpieczenia podróżnego, które zapewnia nie tylko nam, ale również naszym bliskim pomoc m.in. w przypadku zachorowania, opóźnienia podróży/spóźnienia na samolot, czy też wsparcie assistance na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń w czasie zagranicznych podróży. O tych i pozostałych udogodnieniach warto przeczytać tutaj. W pandemii, kiedy plany potrafią ulec zmianom niezależnie od nas, ważna jest możliwość zwrotu kosztów związanych z niespodziewanym anulowaniem wyjazdu. Usługa Rezygnacja z Podróży dostępna jest z Moim Kontem Premium.

Jeżeli wybieramy się na zagraniczne wakacje samolotem, zanim wreszcie ruszymy w podróż, najpierw musimy odczekać swoje na lotnisku. Tu z pomocą przychodzi usługa Dragon Pass. Dzięki niej możemy umilić sobie oczekiwanie na lot, sprawdzając atrakcje oferowane przez salonik lotniskowy lub korzystając ze zniżek w sklepach oraz lokalach gastronomicznych.

Jeszcze kilka lat temu wymiana złotówek na miejscową walutę była czymś oczywistym przed wyjazdem zagranicę. Pamiętacie poszukiwania kantorów z najkorzystniejszymi kursami? Na pewno tak. Dziś nie musimy się już o to martwić. Przy transakcji zagranicznej dokonywanej Kartą Visa Platinum Banku BNP Paribas nie pobiera dodatkowej opłaty za przewalutowanie, a kwoty transakcji w walucie obcej przeliczane są na złotówki przez organizację płatniczą Visa.

W podróży bardzo często stajemy przed tym dylematem: z jednej strony chcemy zobaczyć i doświadczyć jak najwięcej, ale z drugiej szkoda nam czasu na siedzenie przed komputerem i sporządzanie notatek, dzwonienie do muzeów czy teatrów. W takich chwilach bardzo przydatne jest wsparcie kogoś, kto nie boi się logistycznych wyzwań. I na to jest sposób – pakiet Concierge. Asystent jest nie tylko źródłem informacji o restauracjach, instytucjach kultury i innych atrakcjach turystycznych, ale też służy pomocą w dokonywaniu rezerwacji, również tych związanych z dalszą podróżą. Koniec z marnowaniem czasu na tzw. sprawy organizacyjne.

Warto również wspomnieć o programie mam BONUS. Transakcje opłacone kartą Banku BNP Paribas to punkty, które możemy wydać na bilety do kina, vouchery, a nawet podróże czy wynajem auta albo pokoju w hotelu.

Tak, świat się zmienia. Na szczęście równolegle cały czas pojawiają się nowe rozwiązania ułatwiające nam codzienne życie, w tym podróże. Jak powiedział Hans Christian Andersen: kto podróżuje, ten żyje dwa razy. Jesteśmy gotowi!

Źródło: national-geographic.pl Otwiera się w nowym oknie., emisja w dn. 9.08.2021 r.

Pozwól sobie na przyjemność z nową ofertą kredytową

Czasy wydawania tylko tego, co mamy na koncie to zamierzchła przeszłość. Wyobraźmy sobie rzeczywistość, w której każdy kupuje mieszkanie za gotówkę, podróżujemy latającymi samochodami, a wszyscy żyją ze sobą w zgodzie.

visa platinum

Taki świat nie istnieje. Istnieje natomiast potrzeba, a nawet konieczność, posiadania sporej ilości gotówki w krótkim czasie. Warto w tym przypadku wybrać pewne i opłacalne źródło. Podobnie jak w przypadku wyboru kredytu hipotecznego, tak i przy wyborze kart kredytowych – warto zrobić mały rekonesans w poszukiwaniu tej jednej i jedynej.

Według prestiżowego rankingu kart kredytowych premium portalu Money.pl na czerwiec 2021 – jest tylko jeden zwycięzca. To właśnie karta kredytowa Visa Platinum (RRSO 9,87%1) Banku BNP Paribas została uznana za najbardziej opłacalną i najpraktyczniejszą ze wszystkich kart dostępnych na rynku.

Dostępność do dodatkowej gotówki w ramach limitu kredytowego na karcie to w dzisiejszych czasach sposób, by nie czekać na wymarzone życie, ale wieść je już teraz! Naprawdę nie ma powodu, by czekać na wymarzone wakacje do czasu emerytury, gdy uzbieramy na hotel, przelot i wynajęcie auta na miejscu. Już dziś pozwólmy na rozpieszczanie samych siebie i swoich bliskich. Podarujmy sobie luksus, na który nie trzeba czekać.

Tym bardziej, że ta karta jest wyjątkowo przyjazna dla podróżnych.

Oznacza to, że za każdym razem, gdy użyjemy karty podczas pobytu w słonecznej Hiszpanii, mroźnej Islandii czy w magicznym Paryżu, nie czekają nas niespodzianki spod znaku – niestety, taki mamy kurs. Przy transakcji zagranicznej bank nie pobiera dodatkowej opłaty za przewalutowanie, a kwoty transakcji dokonanych Kartą Visa Platinum w walucie obcej przeliczane są na złote przez organizację płatniczą Visa. Gdy jesteśmy już przy podróżach – posiadanie karty Visa Platinum uprawnia nas oraz bliskie nam osoby (małżonek, dzieci poniżej 25 roku życia) do bezpłatnego korzystania z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia oraz wsparcia assistance w przypadku sytuacji nieprzewidzianych, jakie mogłyby nas spotkać za granicą, np. pomoc administracyjna w przypadku utraty lub kradzieży ważnych dokumentów podróży, zagubienia bagażu czy pożyczka gotówki w przypadku zagubienia lub kradzieży karty i wiele innych, o których przeczytać warto na stronie https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/ubezpieczenie-podrozy-zagranicznej-do-karty-kredytowej Otwiera się w nowym oknie..

Warto również wspomnieć o programie mam BONUS. Transakcje opłacone kartą Banku BNP Paribas to punkty, które możemy wydać na bilety do kina, vouchery, a nawet podróże czy wynajem auta albo pokoju w hotelu.

Jeśli zatem nie chcemy czekać na to aż luksus nas znajdzie po latach i nie lubimy patrzeć jak omija nas życie – czemu by nie spróbować realizować swoich marzeń i pasji już teraz? Bank BNP Paribas proponuje opłacalne rozwiązania, które w połączeniu z atrakcyjnym programem lojalnościowym są ofertą nie do przebicia. Życie mamy jedno, więc jeżeli mamy z niego w pełni korzystać to nie warto na tym oszczędzać.

Źródło: Platforma Medialna anywhere.pl Otwiera się w nowym oknie., emisja 2.08.2021 r.

Artykuły w prasie z 2020 r.

Bankuj z BNP Paribas

poznając ofertę premium

Kluczowe jest dla nas holistyczne podejście do klientów premium. Dzięki niemu zapewniamy im wsparcie w każdym aspekcie, w którym tego potrzebują – mówi Przemysław Furlepa, wiceprezes zarządu Banku BNP Paribas odpowiedzialny za obszar bankowości detalicznej i biznesowej.

Przemysław Furlepa

A jak pandemia wpłynęła na wasze relacje z klientami? W oficjalnym memo prasowym napisaliście, że „utrzymanie stałego kontaktu z klientami jeszcze nigdy nie było ani tak trudne ani tak ważne”.

Co ciekawe, niespotykana wcześniej na taką skalę digitalizacja usług i zwiększanie roli zdalnych kanałów kontaktu z bankami zmieniło przyzwyczajenia klientów, nawet najbardziej sceptycznych wobec zdalnego bankowania. Do tego, że bankowanie zdalne jest szybkie, łatwe i bezpieczne, udaje się przekonać coraz więcej klientów. Jak już spróbowało się płatności BLIK, Apple Pay lub Google Pay, to czemu nie otworzyć zdalnie konta albo nie podpisać zdalnie wniosku kredytowego. Rewolucja w zachowaniach klientów dzieje się na naszych oczach i nas cieszy, bo stawia przed nami wciąż nowe wyzwania. W tym wszystkim jednak nadal kluczowe są kwestie relacji na linii klient – bank, budowa zaufania i pozostawania z klientem w ciągłym kontakcie.

cyber pakiet

Teraz, na skutek pandemii, jeszcze więcej kontaktów z bankiem sprowadza się do bankowości elektronicznej, ale wciąż wiele osób obawia się hakerów i utraty pieniędzy w sieci. Bankowość premium to także odpowiedź na te bolączki?

Odpowiedzią na te bolączki jest oferowany w ramach Mojego Konta Premium Pakiet Cyber. Klient otrzymuje ostrzeżenia poprzez SMS i e-mail o próbie wyłudzenia kredytu czy pożyczki przy użyciu skradzionych danych. Tak szybka informacja z Biura Informacji Kredytowej pozwala natychmiast zareagować i zwiększa szanse, by zapobiec wyłudzeniu. Drugim, także ważnym elementem wchodzącym w skład Pakietu Premium, jest nowatorska usługa Bezpieczna Cyber Tożsamość, która zapewnia monitorowanie tzw. darknetu – mrocznej strony internetu, w której kwitnie m.in. handel skradzionymi danymi osobowymi. Usługa działa w trybie 24/7 i sprawdza, czy nie pojawiają się lub nie pojawiły w nim dane klienta. W przypadku zagrożenia klient otrzymuje natychmiastowy alert wraz ze wskazówkami, co zrobić, aby przywrócić bezpieczeństwo danych. Usługa jest bezpłatna dla posiadaczy Mojego Konta Premium przez 12 miesięcy pod warunkiem uruchomienia jej do końca tego roku.

Sądzi pan, że czytelnikom „Plusa Minusa” spodoba się bankowość premium a`la Bank BNP Paribas?

Jestem przekonany, że oferta bankowości premium znajdzie uznanie nie tylko wśród państwa czytelników, ale także klientów innych banków. Zachęcam do odwiedzenia naszych oddziałów i doradców klienta premium oraz skorzystania z pełnej oferty rozwiązań premium.

–rozmawiał Artur Osiecki

Źródło: Rzeczpospolita, emisja w dn. 10.10.2020 r.

Porozmawiajmy o pieniądzach

Jak planować i kontrolować budżet domowy, a następnie rozsądnie inwestować zaoszczędzone pieniądze? Odpowiada Barbara Stęchły, Dyrektor Zarządzający Pionu Sprzedaży w Bank u BNP Paribas.

Zmienia się świat, zmienia się bankowość. Co dzisiaj swoim klientom może zaoferować bank?

W dzisiejszych czasach, efektywne zarządzanie finansami wymaga szczególnej troski, dbałości i wiedzy. Dlatego w ramach Bankowości Premium za cel stawiamy sobie zapewnienie klientom profesjonalnego i kompleksowego wsparcia, w pełnym zakresie ich potrzeb – począwszy od rachunków, poprzez kredyty gotówkowe, ubezpieczenia, skończywszy na produktach oszczędnościowo-inwestycyjnych. A wkrótce udostępnimy również usługę doradztwa inwestycyjnego. Już teraz partnerami dla naszych klientów są wykwalifikowani doradcy premium, dla których główną wartością jest współpraca z klientami oparta na zaufaniu i partnerstwie. Nasi klienci mogą również wybrać wsparcie wirtualnego eksperta, który wirtualny jest tylko z nazwy, bo klienci po drugiej stronie monitora mają kontakt z doradcami równie profesjonalnie przygotowanym do pełnej obsługi tak jak doradcy w placówkach. Jako bank kładziemy także duży nacisk na wiedzę i kompetencje naszych doradców, poprzez ich udział w trzystopniowym procesie certyfikacji, w tym międzynarodowej certyfikacji EFPA (European Financial Planning Association), dzięki której uzyskują dyplom Europejskiego Doradcy Finansowego.

Barbara Stęchły zdjęcie

Jak konto może pomóc w codziennym zarządzaniu naszymi finansami?

Świat codziennego bankowania w ostatnim czasie przeszedł przyspieszoną ewolucję. Nasi klienci zrezygnowali z częstych odwiedzin w oddziale na rzecz rozwiązań pozwalających na zarządzanie finansami z dowolnego miejsca na świecie. Bankowość Premium BNP Paribas oferuje szereg rozwiązań zdalnych. Finansami można zarządzać poprzez bankowość internetową czy mobilną lub skorzystać ze wsparcia wirtualnego eksperta.

 

Czy dzięki kontu bankowemu możemy dbać o przyszłość naszych bliskich? Na przykład chronić ich zdrowie?

Oferta dla Klientów Premium to także specjalne warianty ubezpieczeń: na życie, ubezpieczenia medyczne – ułatwiające leczenie i ubezpieczenia w razie najczęściej występujący chorób cywilizacyjnych.

Źródło: Pani, emisja w dn. 20.10.2020 r.

Liczy się zaufanie

O tym, jak banki odpowiadają na nowe wyzwania ostatnich miesięcy, jakie rozwiązania oferują wobec zmieniających się potrzeb klientów oraz jak pomagają nam dbać o zdrowie i przyszłość naszą i naszych bliskich – opowiada Łukasz Wojdak, dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentem Klientów Biznesowych i Premium w Banku BNP Paribas.

Łukasz Wojdak

Nasze życie ostatnio bardzo się zmieniło. W nowej sytuacji pojawiły się nowe potrze­by, jak banki wychodzą im naprzeciw?

Bank BNP Paribas postawił na rozwiązania zdalne: otwarcie konta poprzez selfie, zdalny zakup produktów, w tym ważnych dla klientów Premium produktów inwestycyjnych. Nato­miast jeżeli chodzi o placówki stacjonarne, pandemia nauczyła nas jeszcze lepszej organi­zacji. Wprowadziliśmy aplikację Booksy, która umożliwia umawianie wizyty na konkretny ter­min bezpośrednio z doradcą. Od początku listo­pada można umawiać się na takie spotkania również przez stronę internetową banku.

Do dyspozycji klientów pozostają konsultanci infolinii z dedykowanym numerem Premium. Nie możemy też zapomnieć o naszym podsta­wowym dziś kanale kontaktu, czyli aplikacjach GOonline i GOmobile, gdzie w wygodny i szybki sposób można zrealizować większość potrzeb w zakresie codziennego bankowania.

Co jeszcze oferuje Bankowość Premium?

Zaufanie. Bardzo ważne jest dla nas, aby być za­ufanym partnerem biznesowym dla naszych klientów, chcemy być blisko nich. Wszyscy nasi doradcy podlegają prestiżowej w świecie finan­sów międzynarodowej certyfikacji EFPA.

Chcemy być zaufanym partnerem biznesowym dla naszych klientów, chcemy być blisko nich.

Źródło: Twój Styl Man, emisja w. dn. 17.11.2020 r.

 

BNP PARIBAS TALKS - Podcasty z wyjątkowymi osobami

Oferta Premium

Moje konto Premium

Moje Konto Premium

 • 0 zł miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku
 • 0  wypłaty gotówki kartą z bankomatów w Polsce i na całym świecie
 • Opieka indywidualnego doradcy
 • Autooszczędzanie -dedykowane konto oszczędnościowe z funkcją automatycznego oszczędzania
 • Kursy walut Premium

Sprawdź Moje Konto Premium

Visa Platinum

Karta kredytowa Visa Platinum (RRSO 22,84%)
pełna korzyści

Podróżowanie będzie przyjemnością, a codzienne użytkowanie karty to wiele dodatkowych benefitów:

 • Brak prowizji za przewalutowanie
 • Bezpłatne ubezpieczenie podróży zagranicznej z pakietem assistance i concierge
 • 4 bezpłatne wejścia w roku kalendarzowym do saloników lotniskowych w ramach usługi Dragon Pass

 

Sprawdź Karta kredytowa Visa Platinum (RRSO 22,84%) <br>pełna korzyści

ubezpieczenie

Plan wsparcia w chorobie Premium

Indywidualne ubezpieczenie zdrowia stworzone przez Cardif dla Klientów Banku, którego celem jest finansowe wsparcie Ubezpieczonego na wypadek wystąpienia jednej z poważnych chorób objętych warunkami umowy (nowotwór złośliwy, rak in situ, zawał serca, operacja pomostowania naczyń wieńcowych, przeszczep narządu, udar mózgu, niewydolność nerek).

Sprawdź Plan wsparcia w chorobie Premium

1 RRSO: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9.87%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 29500 zł, całkowita kwota do zapłaty 31210.28 zł, oprocentowanie zmienne 7.2%, całkowity koszt kredytu 1710.28 zł, (w tym: odsetki 1310.28 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł), 11 miesięcznych rat równych w wysokości po 2601.23 zł, 12 rata w wysokości 2596.75 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.06.2021 r. Udzielenie kredytu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.