Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 321 123

+48 22 134 00 00

(Dla połączeń krajowych i z zagranicy)

+48 500 990 500

(Dla połączeń komórkowych)

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

Jak chronić swoją tożsamość ?

Aby skutecznie chronić swoją tożsamość zapamiętaj kilka podstawowych zasad:

 • W sieci Internet nie jesteśmy anonimowi
 • Nie zostawiaj swojego komputera oraz innych urządzeń bez nadzoru
 • Zwracaj uwagę na treści i zdjęcia, które udostępniasz w Internecie. Nigdy nie publikuj zdjęć lub skanów swoich dokumentów, kart bankowych, biletów na koncert, itp.
 • Nie udostępniaj pochopnie swoich danych osobowych w Internecie oraz osobom postronnym
 • Dokumenty z poufnymi danymi niszcz w bezpieczny sposób- pamiętaj, że twój kosz na śmieci może stać się skarbnicą cennych informacji, dla osób które mogą je wykorzystać przeciwko tobie.
 • Nigdy nie zapisuj haseł na kartkach i nie ujawniaj ich nikomu.
 • Nie podawaj swoich danych, na przykład podczas rozmowy telefonicznej w miejscu publicznym- nigdy nie wiesz kto Cię słucha.

 

Jeśli podejrzewasz, że osoby postronne są w posiadaniu twoich danych zalecamy:

 • Zastrzeżenie twoich dokumentów- w tym celu skontaktuj się z Centrum Telefonicznym
 • Zgłoszenie kradzieży dokumentów na Policji
 • Zablokowanie dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz potwierdzenie ostatnich transakcji- w tym celu skontaktuj się z Centrum Telefonicznym
 • Uruchomienie Alertów BIK Otwiera się w nowym oknie.

Program antywirusowy służy do wyszukiwania i usuwania z komputerów pewnej odmiany szkodliwego oprogramowania – tzw. wirusów. Nie mniej istotna jest jego funkcja prewencyjna, polegająca na zapobieganiu "infekcji" takim oprogramowaniem. Należy jednak pamiętać o tym, że wirusy nie są jedynym zagrożeniem dla komputerów, a w szczególności dla tych, z których odbywa się łączenie z serwisem bankowości internetowej. Program antywirusowy nie jest w stanie skompensować luk w bezpieczeństwie wynikających z braku aktualizacji systemu operacyjnego czy innych programów – np. przeglądarki internetowej, odtwarzacza plików audio lub wideo. Jedynie kompleksowe rozwiązania, polegające na zastosowaniu wielu poziomów ochrony oraz zróżnicowanych zabezpieczeń, są w stanie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa komputerów.

Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • czy do paska adresowego przeglądarki internetowej wpisany został prawidłowy adres Banku oraz czy występuje literka „s” w nazwie protokołu https (pierwszy człon adresu powinien zatem mieć formę: „https”)
 • czy w przeglądarce jest widoczny symbol zamkniętej kłódki lub inny symbol (podświetlone na zielono bądź niebiesko nazwa podmiotu certyfikatu lub/i pasek adresu)
 • czy certyfikat Banku jest ważny
 • czy elementy graficzne i treści na stronie logowania nie budzą podejrzeń (np. czy nie pojawia się żądanie podania numerów kart kredytowych lub innych danych, o które Bank nigdy nie pyta podczas procesu uwierzytelniania użytkownika)
 • czy nie pojawiają się różnego typu komunikaty o błędach
 • czy nie następuje niespodziewane przerwanie sesji zaraz po podaniu poprawnego hasła
 • czy nie występują inne nieoczekiwane i nietypowe zachowania aplikacji

 

Pamiętaj również, że Bank nigdy nie prosi o:

 • akceptację regulaminów za pomocą hasła sms
 • autoryzację dostępu dla pracownika za pomocą hasła sms

 

Dodatkowo, w celu zwiększenia bezpieczeństwa Bank zaleca ustanowienie dwuskładnikowego logowania czyli podawania podczas logowania: loginu, hasła statycznego oraz hasła SMS lub tokena USB (w przypadku klientów korporacyjnych).

Użytkownicy powinni unikać uruchamiania wykonywalnych plików (na ogół z rozszerzeniami nazw .EXE, .COM, .BAT, .DLL, .CMD, .VBS, .VBE lub .PIF) otrzymanych w załącznikach poczty elektronicznej. To samo odnosi się do pobierania i uruchamiania wykonywalnych plików ze stron WWW oraz kopiowania danych z niesprawdzonych nośników.