BNP Paribas Bank Polska - logo

menuzamknij
Konto bankowe ze smartfonem Samsung

GOpocket Twój bank
w kieszeni!

Konto, Smartfon Samsung,
aplikacja GOmobile

WYBIERZ I KUP SMARTFONA ORAZ OTWÓRZ KONTO
symulacja obrazu

OTWÓRZ KONTO I  KUP SMARTFONA SAMSUNG NA RATY

Planujesz zakup smartfona i szukasz rachunku, który dopasuje się do Twoich potrzeb?

Skorzystaj z promocji GOpocket od 13.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

 • Dla wygody i bezpieczeństwa w nowym smartfonie zakupionym w promocji GOpocket zainstalowana jest już nowoczesna aplikacja mobilna GOmobile
 • Smartfon objęty
  jest gwarancją Samsunga
 • Otwórz Konto przez internet, a jak spełnisz wszystkie pozostałe warunki promocji GOpocket, zakupiony smartfon doręczy Ci kurier

Promocja jest limitowana, tj: liczba telefonów możliwych do nabycia w ww. promocji jest ograniczona. GSC może wcześniej zakończyć tę promocję, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej (https://bnpparibas.pl/GOpocket).

Sprzedawcą telefonu jest BNP Paribas Group Service Center Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („GSC”). Telefon Samsung S10e lub Samsung A50 lub Samsung A20e może kupić na raty pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (konsument), na zasadach i warunkach korzystania określonych w Regulaminie Promocji GOpocket dostępnych tutaj oraz w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Na Raty – GOpocket dostępnych tutaj. Organizatorem ww. Promocji GOpocket jest „GSC” we współpracy z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

Jednym z warunków przystąpienia do ww. Promocji GOpocket jest zawarcie przez konsumenta z Bankiem, za pośrednictwem strony internetowej Banku, w okresie od 13.09.2019 r do 31.12.2019 r., Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu oraz upoważnienie Banku do obciążania tak otwartego rachunku kwotami zobowiązań Klienta wobec GSC z tytułu umowy sprzedaży na raty telefonu, w ramach Promocji GOpocket oraz uznania tymi kwotami rachunku GSC prowadzonego przez Bank (polecenie zapłaty). Szczegółowe informacje o aktualnej ofercie Banku w zakresie rachunków bankowych (konta), karty oraz elektronicznych kanałach dostępu, w tym informacje o wszystkich opłatach i prowizjach Banku zawartych w Taryfie prowizji i opłat dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku: www.bnpparibas.pl.

Warunkiem skorzystania z ww. Promocji GOpocket, jest również posiadanie przez Klienta odpowiedniej wiarygodności płatniczej do zapłaty ww. zobowiązań (tj. nie posiadanie negatywnego wpisu w bazie KRD, a w bazie BIK: posiadanie terminowej spłaty kredytów, łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytów ratalnych pozostająca do spłaty nie przekracza 300 tys. zł oraz liczba zapytań z ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 4) oraz upoważnienie Banku do sprawdzenia ww. danych w bazach BIK i KRD w celu oferowania produktów własnych oraz do ich przekazania GSC celem weryfikacji ww. uprawnień do skorzystania z ww. promocji.

Szczegóły zobacz w FAQ np. w odpowiedzi na pytanie: Jakie są wszystkie warunki przystąpienia do promocji GOpocket?

UWAGA: Zamówienie przez konsumenta spełniającego warunki Promocji GOpocket telefonu za pośrednictwem strony internetowej Banku oraz akceptacja Regulaminu Promocji GOpocket i Ogólnych Warunkach Sprzedaży Na Raty – GOpocket oraz wymaganych w nich zgód oznacza zawarcie przez konsumenta umowy sprzedaży na raty z GSC.

WYBIERZ I KUP SMARTFONA ORAZ OTWÓRZ KONTO

WYBIERZ SWOJEGO SMARTFONA SAMSUNG

WYBIERZ I KUP SMARTFONA ORAZ OTWÓRZ KONTO symulacja obrazu

KONTO OTWARTE NA CIEBIE

 • miesięcznej opłaty   za prowadzenie rachunku 
 • za wypłaty gotówki kartą z bankomatów zlokalizowanych na terenie oddziałów Banku i Planet Cash w Polsce niezależnie od wybranej karty
 • za standardowe krajowe polecenie przelewu w złotych polskich zlecane w systemie bankowości elektronicznej (nie dotyczy polecenia przelewu natychmiastowego)
 • nowoczesna aplikacja mobilna GOmobile z płatnościami mobilnymi BLIK i Google Pay

Szczegółowe informacje o aktualnej ofercie Banku w zakresie rachunków bankowych (konta), karty oraz elektronicznych kanałach dostępu, w tym informacje o wszystkich opłatach i prowizjach Banku zawartych w Taryfie prowizji i opłat dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku: www.bnpparibas.pl.

WYBIERZ I KUP SMARTFONA ORAZ OTWÓRZ KONTO

JAK PRZYSTĄPIĆ DO  PROMOCJI GOpocket I  KUPIĆ SMARTFONA NA RATY?

 • 1 Wybierz smartfona Wybierz model i kolor smartfona dostępnego w ofercie BNP Paribas Group Service Center S.A. („GSC”)
 • 2 Przystąp do promocji, akceptując jej regulamin i ogólne warunki sprzedaży telefonu na raty.
 • 3 Załóż konto Otwarte na Ciebie z dowolną kartą płatniczą. Wyraź przy tym zgodę na obciążenie rachunku tytułem płatności raty za smartfona (Polecenie zapłaty).
 • 4 Korzystaj ze smartfona Po spełnieniu warunków promocji przyjedzie do Ciebie kurier z wybranym modelem smartfona.

Telefon Samsung S10e, A50 lub Samsung A20e może kupić na raty osoba fizyczna (konsument), na zasadach i warunkach korzystania określonych w Regulaminie Promocji GOpocket dostępnym tutaj, w tym m.in. po spełnieniu wszystkich wskazanych w tym regulaminie warunków przystąpienia do ww. promocji oraz na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Na Raty – GOpocket dostępnych tutaj.

Zamówienie przez konsumenta spełniającego warunki Promocji GOpocket telefonu za pośrednictwem strony internetowej Banku oraz akceptacja Regulaminu Promocji GOpocket i Ogólnych Warunków Sprzedaży Na Raty – GOpocket oraz wymaganych w nich zgód oznacza zawarcie przez konsumenta umowy sprzedaży na raty z GSC podczas otwierania rachunku bankowego na podstawie Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych kanałów Dostępu.”

Organizatorem Promocji jest BNP Paribas Group Service Center Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ('GSC') we współpracy z BNP Paribas Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ('Bank'). Sprzedawcą telefonu jest GSC. Sprzedawca zachowuje prawo własności telefonu do momentu zapłaty przez kupującego wszystkich rat, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Na Raty - GOpocket.

Jednym z warunków przystąpienia do ww. Promocji GOpocket jest zawarcie przez konsumenta z Bankiem, za pośrednictwem strony internetowej Banku, w okresie od 13.09.2019 r. do 31.12.2019 r., Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu oraz upoważnienie Banku do obciążania tak otwartego rachunku kwotami zobowiązań Klienta wobec GSC z tytułu umowy sprzedaży na raty telefonu, w ramach Promocji GOpocket oraz uznania tymi kwotami rachunku GSC prowadzonego przez Bank (polecenie zapłaty).

Warunkiem skorzystania z ww. Promocji GOpocket, jest również posiadanie przez Klienta odpowiedniej wiarygodności płatniczej do zapłaty ww. zobowiązań (tj. nie posiadanie negatywnego wpisu w bazie KRD, a w bazie BIK: posiadanie terminowej spłaty kredytów, łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytów ratalnych pozostająca do spłaty nie przekracza 300 tys. zł oraz liczba zapytań z ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 4) oraz upoważnienie Banku do sprawdzenia ww. danych w bazach BIK i KRD w celu oferowania produktów własnych oraz do ich przekazania GSC celem weryfikacji ww. uprawnień do skorzystania z ww. promocji.

Szczegóły zobacz w FAQ np. w odpowiedzi na pytanie: Jakie są wszystkie warunki przystąpienia do promocji GOpocket?

Promocja jest limitowana, tj: liczba telefonów możliwych do nabycia w ww. promocji jest ograniczona. GSC może wcześniej zakończyć tę promocję, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej (https://bnpparibas.pl/GOpocket).

WYBIERZ I KUP SMARTFONA ORAZ OTWÓRZ KONTO

Dowiedz się więcej

Kto jest Sprzedawcą smartfonów Samsunga?
Sprzedawcą telefonów w promocji GOpocket jest BNP Paribas Group Service Center Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, 02-276 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000022784, posiadający NIP 527-209-86-65oraz kapitał zakładowy w wysokości 2 734 380,00 w całości wpłacony.
Czy podane ceny są cenami brutto?
Tak, podane w promocji GOpocket ceny telefonów Samsung są cenami brutto - uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
Czy mogę spłacić smartfona wcześniej, przed upływem 24 m-cy?
Tak, wystarczy uzupełnić Dyspozycję Wcześniejszej Spłaty oraz przesłać ją do BNP Paribas Group Service Center (pocztą elektroniczną na skrzynkę email: GOpocket@bnpparibasgsc.pl lub na adres korespondencyjny) oraz zapewnić środki do spłaty pozostałych rat za telefon na rachunku Klienta prowadzonym przez BNP Paribas Bank Polska S.A., otwartym w związku z przystąpieniem do promocji GOpocket. Formularz ten jest załączony do Ogólnych Warunków Sprzedaży Na Raty – GOpocket.
Czy mogę odstąpić od umowy kupna smartfonu w ciągu 14 dni?
Tak, wystarczy uzupełnić Formularz Odstąpienia od Umowy i przesłać go na skrzynkę email: GOpocket@bnpparibasgsc.pl lub na adres Sprzedawcy BNP Paribas Group Service Center Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, 02-276 Warszawa. Formularz ten jest załączony do Ogólnych Warunków Sprzedaży Na Raty – GOpocket. Termin 14-dniowy na odstąpienie od umowy kupna telefonu liczony jest od dnia wydania telefonu Klientowi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od ww. umowy przed jego upływem. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona w sposób wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu, a w przypadku niewskazania go tam – w sposób uzgodniony podczas dodatkowego kontaktu zainicjowanego przez Sprzedawcę. Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania telefonu lub do dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Telefon należy odesłać listem poleconym lub paczką kurierską albo przekazać Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od ww. umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu telefonu.
Czy mogę przed spłatą wszystkich rat sprzedać smartfon lub podarować go innej osobie?
Nie, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży na Raty – GOpocket, Sprzedawca BNP Paribas Group Service Center Spółka Akcyjna zachowuje prawo własności smartfonu do momentu zapłaty przez Klienta wszystkich rat za telefon.
Czy smartfon jest objęty gwarancją producenta?
Tak, smartfony Samsung sprzedawane w ramach promocji GOpocket posiadają oficjalną gwarancję producenta, firmy Samsung Electronics Polska sp. z o.o., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa
Jak mogę dokonać reklamacji smartfonu Samsunga?
Smartfony Samsunga sprzedawane w ramach promocji GOpocket są objęte oficjalną gwarancją producenta (Samsung Electronics Polska sp. z o.o., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa) i można je reklamować w dowolnym Autoryzowanych Centrach Serwisowych Samsung na podstawie dowodu zakupu, tj. faktury VAT otrzymanej od BNP Paribas Group Service Center S.A.
Czy mogę kupić smartfon Samsunga w oddziałach Banku BNP Paribas?
Nie, sprzedaż smartfonów Samsung w ramach promocji GOpocket prowadzona jest wyłącznie przez firmę BNP Paribas Group Service Center S.A. za pośrednictwem strony internetowej BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) podczas wnioskowania o konto na podstawie Umowy rachunku Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”). Warunkiem uczestnictwa w promocji GOpocket jest m.in. otwarcie w Banku rachunku bankowego wraz z kartą na podstawie Umowy ramowej za pośrednictwem strony internetowej Banku.
Czy kupując smartfon w ramach promocji GOpocket kupuję też abonament telekomunikacyjny?
Nie, w promocji GOpocket kupujesz na raty sam smartfon. Możesz korzystać z dowolnego dostawcy usług telekomunikacyjnych. BNP Paribas Group Service Center nie nakłada żadnych ograniczeń. Po prostu wkładasz swoją kartę SIM do smartfona.
Czy w ramach promocji GOpocket mogę kupić więcej niż jeden smartfon?
Nie, w ramach promocji GOpocket Klient może zakupić wyłącznie jeden smartfon. Zgodnie z Regulaminem Promocji GOpocket, Klient niezależnie od liczby zawartych Umów rachunku może skorzystać z promocji tylko raz.
Czy na podstawie Umowy ramowej mogę otworzyć w Banku BNP Paribas kilka indywidualnych rachunków bankowych?
Zgodnie z Umową Ramową Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”), Klient może posiadać w BNP Paribas Bank Polska S.A („Bank”) tylko jeden indywidualny rachunek bankowy. Jeżeli Klient posiada już w Banku rachunek indywidualny prowadzony na podstawie Umowy ramowej, to nie może otworzyć nowego konta indywidualnego na podstawie Umowy ramowej, w tym za pośrednictwem strony internetowej Banku, a tym samym nie może w takiej sytuacji skorzystać z promocji GOpocket.
Czy jeśli Klient posiada już w Banku BNP Paribas rachunek indywidualny prowadzony na podstawie Umowy ramowej, to może otworzyć nowe konto za pośrednictwem strony internetowej banku i skorzystać z promocji GOpocket?
Nie, zgodnie z Umową Ramową Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”), Klient może posiadać w BNP Paribas Bank Polska S.A („Bank”) tylko jeden indywidualny rachunek bankowy. Jeżeli Klient posiada już w Banku rachunek indywidualny prowadzony na podstawie Umowy ramowej, to nie może otworzyć nowego konta indywidualnego na podstawie Umowy ramowej, w tym za pośrednictwem strony internetowej Banku, a tym samym nie może w takiej sytuacji skorzystać z promocji GOpocket.
Czy jeśli Klient posiada już w Banku BNP Paribas rachunek indywidualny prowadzony na podstawie Umowy ramowej, to może otworzyć za pośrednictwem strony internetowej Banku rachunek wspólny i skorzystać z promocji GOpocket?
Nie, nie ma możliwości otwarcia rachunku wspólnego za pośrednictwem strony internetowej banku i skorzystania z promocji GOpocket.
Jakie są wszystkie warunki przystąpienia do promocji GOpocket?
Z promocji GOpocket może skorzystać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełniła łącznie następujące warunki:
 1. w okresie przystąpienia do promocji (tj. od 13.09.2019 r. do 31.12 2019 r.) zawarła z BNP Paribas Bank Polska S.A („Bank”) Umowę Ramową Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) za pośrednictwem strony internetowej Banku,
 2. złożyła Bankowi upoważnienie:
  1. do obciążania rachunku, o którym mowa w pkt 1), otwartego na podstawie Umowy ramowej w celu realizowania zobowiązań pieniężnych w formie polecenia zapłaty wobec BNP Paribas Group Service Center S.A. (Sprzedawcy telefonu) z tytułu zawartej Umowy sprzedaży na raty,
  2. do sprawdzenia danych w bazach BIK (jest to Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie) i KRD (jest to Krajowy Rejestr Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu) w celu oferowania produktów własnych oraz do przekazania danych do ww. Sprzedawcy telefonu celem zweryfikowania uprawnień do skorzystania z promocji GOpocket,
 3. w bazie BIK posiada terminową spłatę kredytów, łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytów ratalnych pozostająca do spłaty nie przekracza 300 tys. zł oraz liczba zapytań z ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 4. (czterech),
 4. nie posiada negatywnego wpisu w bazie KRD.
Ponadto, w celu prawidłowego skorzystania z promocji GOpocket wymagane jest podjęcie wszystkich następujących działań przez Klienta:
 1. zapoznanie się z Regulaminem Promocji GOpocket i akceptacja jego treści;
 2. akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży GOpocket
 3. udzielenie następujących zgód i oświadczeń:
  1. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez ALSO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu doręczenia telefonu Samsung.
  2. wyrażenie zgody na obciążenie przez Bank rachunku Klienta prowadzonego przez Bank, w formie polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z zobowiązań Klienta wobec BNP Paribas Group Service Center S.A. ("GSC") z tytułu Umowy sprzedaży na raty telefonu, w ramach Promocji GOpocket, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży GOpocket oraz uznania tymi kwotami rachunku GSC prowadzonego przez Bank.
  3. upoważnienie Banku do sprawdzenia danych Klienta w bazach BIK (Biuro Informacji Kredytowej S.A.) oraz KRD (Krajowy Rejestr Długów S.A.) w celu oferowania produktów własnych oraz upoważnienie Banku do przekazania danych do GSC celem zweryfikowania uprawnień Klienta do skorzystania z Promocji GOpocket.
  4. upoważnienie Banku do przekazania do BNP Paribas Group Service Center S.A. informacji objętych tajemnicą bankową, w celu realizacji uprawnień tego podmiotu wynikającego z Promocji GOpocket.
Jak wygląda proces otwierania i aktywacji rachunku na podstawie „Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu” zawieranej za pośrednictwem strony internetowej BNP Paribas Bank Polska S.A.?
W celu otwarcia rachunku na podstawie „Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu” („Umowa ramowa”), należy wypełnić wniosek na stronie internetowej BNP Paribas Bank Polska S.A („Bank”) podając niezbędne dane. Podczas wypełniania wniosku należy zrobić zdjęcia obu stron dowodu osobistego i załączyć je do wniosku. Umowa ramowa między Bankiem a Klientem zawierana jest na odległość w formie elektronicznej, przy czym dane identyfikacyjne Banku mogą zostać dołączone do umowy, a złożenie oświadczenia woli Klienta o jej zawarciu wymaga potwierdzenia unikalnym kodem SMS w systemie partnera Banku – Autenti. Login do bankowości internetowej będzie podany na Umowie ramowej (Klient może zalogować się do bankowości internetowej dopiero po wizycie kuriera) oraz w mailu po aktywowaniu rachunku. Klient może pobrać ww. umowę z systemu Autenti po jej potwierdzeniu kodem SMS; dodatkowo do Klienta zostanie wysłany indywidualny link odsyłający do treści ww. umowy. Następnie do Klienta przyjedzie kurier, który potwierdzi tożsamość Klienta oraz wyda kartę debetową do rachunku. Umowa ramowa zaczyna obowiązywać w momencie potwierdzenia tożsamości Klienta przez kuriera, z zastrzeżeniem zapisów Umowy ramowej. Aby aktywować ww. rachunek Klient musi nadać numer PIN do karty debetowej; instrukcja aktywacji tej karty będzie przekazana wraz z kartą debetową przez kuriera.

Prawo odstąpienia przez Klienta od Umowy ramowej zawartej na odległość, bez podania przyczyny, opisane jest w par. 1 ust. 5 tej umowy.
Od kiedy i jak płacić raty za smartfona?
Spłata rat nastąpi poprzez obciążenie przez BNP Paribas Bank Polska S.A („Bank”) rachunku bankowego Klienta posiadanego w Banku, prowadzonego na podstawie Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa rachunku”), w formie polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z zobowiązań Klienta wobec BNP Paribas Group Service Center S.A. („GSC”) z tytułu Umowy sprzedaży na raty Telefonu, w ramach Promocji GOpocket oraz uznania tymi kwotami rachunku GSC prowadzonego przez Bank. Rata będzie pobierana z dołu, na koniec miesiąca kalendarzowego nie później niż do 20. dnia danego miesiąca. Warto zapewnić na ww. rachunku środki dzień przed 20.dniem danego (każdego) miesiąca, aż do zapłaty ostatniej raty za telefon.
Od kiedy będzie realizowane polecenie zapłaty do płatności rat za smartfona?
Polecenie zapłaty do płatności rat za smartfona będzie realizowane :
- dla osoby, która spełni wszystkie warunki przystąpienia do promocji GOpocket [szczegóły zobacz w odpowiedzi na pytanie: Jakie są wszystkie warunki przystąpienia do promocji GOpocket?], w tym m.in. w okresie trwania ww. promocji za pośrednictwem strony internetowej BNP Paribas Bank Polska S.A („Bank”) zawnioskuje o zawarcie z Bankiem Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu i podpisze ww. umowę oraz udzieli Bankowi upoważnienia do obciążania tak otwartego rachunku kwotami swoich zobowiązań wobec BNP Paribas Group Service Center S.A. ("GSC") z tytułu umowy sprzedaży na raty telefonu, w ramach Promocji GOpocket oraz uznania tymi kwotami rachunku GSC prowadzonego przez Bank (polecenie zapłaty);
- po otwarciu i aktywacji ww. rachunku.
Czy w celu skorzystania z promocji GOpocket, moje dane będą sprawdzane w BIK, KRD ?
Tak, jednym z warunków skorzystania z promocji GOpocket będzie nie posiadanie negatywnego wpisu w bazie KRD (jest to Krajowy Rejestr Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu), a w bazie BIK (jest to Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie): posiadanie terminowej spłaty kredytów, łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytów ratalnych pozostająca do spłaty nie przekracza 300 tys. zł oraz liczba zapytań z ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 4) oraz upoważnienie BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) do sprawdzenia ww. danych w bazach BIK i KRD w celu oferowania produktów własnych oraz do ich przekazania BNP Paribas Group Service Center Spółka Akcyjna celem weryfikacji ww. uprawnień do skorzystania z ww. promocji.
Jaki powinien być rezultat weryfikacji w bazie BIK aby osoba spełniała warunek promocji GOpocket dotyczący BIK?
Posiadanie przez daną osobę w bazie BIK (jest to Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie) terminowej spłaty kredytów, łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytów ratalnych pozostających do spłaty nie przekracza 300 tys. zł oraz liczba zapytań z ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 4 (czterech).
Jaki powinien być rezultat weryfikacji w KRD aby osoba spełniała warunek promocji dotyczący KRD ?
Nie posiadanie przez daną osobę negatywnego wpisu w bazie KRD (jest to Krajowy Rejestr Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu).
Co jeżeli rezultat weryfikacji moich danych w BIK lub KRD jest nieodpowiedni?
Jeżeli dana osoba nie posiada negatywnego wpisu w bazie KRD (jest to Krajowy Rejestr Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu) oraz w bazie BIK (jest to Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie) posiada terminową spłatę kredytów, łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytów ratalnych pozostająca do spłaty nie przekracza 300 tys. zł oraz liczba zapytań z ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 4 - to oznacza, że jej wiarygodność płatnicza jest odpowiednia (wynika to z par. 4 ust. 2 Ogólnych Warunków Sprzedaży Na Raty – GOpocket.
W przypadku uzyskania przez BNP Paribas Group Service Center S.A. (Sprzedawcę telefonu) informacji, że wiarygodność płatnicza Klienta jest nieodpowiednia:
- Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od uzyskania ww. informacji,
- Sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży na raty wybranego Telefonu, o czym niezwłocznie informuje Klienta, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od uzyskania ww. informacji.
Jakie dodatkowe aplikacje będą zainstalowane na smartfonie poza standardowymi?
Na smartfonie zainstalowana jest aplikacja do bankowości mobilnej BNP Paribas Bank Polska S.A. – GOmobile oraz aplikacja Google Pay. Smartfon ma zainstalowane również oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie komunikatów informacyjnych oraz jego zdalną blokadę. Blokada telefonu zostanie zniesiona po zapłacie wszystkich rat za telefon i przejściu jego własności na Klienta.
WYBIERZ I KUP SMARTFONA ORAZ OTWÓRZ KONTO