Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
Przeniesiemy konto za Ciebie

Jak przenieść konto

Skontaktuj się
Dostępność
Oddziały

Korzyści z przeniesienia konta

Przeniesienie konta nigdy nie było tak proste! Teraz nie musisz nawet odwiedzać swojego dotychczasowego banku – wszystko zrobimy za Ciebie!

Jakie dokumenty będą mi potrzebne?

 • Żeby otworzyć konto osobiste należy okazać jedynie dowód osobisty lub paszport
 • Aby poinformować pracodawcę o zmianie rachunku wystarczy znać jego adres - Bank BNP Paribas poinformuje wskazaną instytucję o zmianach; w przypadku świadczeń ZUS należy wskazać również numer świadczenia
 • Do przeniesienia zleceń stałych potrzebne są dane odbiorców (wyłącznie nazwa i numer rachunku)
 • Do przeniesienia poleceń zapłaty potrzebne są dane wierzycieli oraz identyfikator płatności

Jak przebiega proces przeniesienia konta do Banku BNP Paribas

1
Pełnomocnictwo dla banku

Upoważnienie dla banku

Klient udziela pełnomocnictwa dla nowego banku do:

 • Przeniesienia konta
 • Przeniesienia zleceń stałych/poleceń zapłaty
 • Zamknięcia konta w dotychczasowym banku (w zależności od decyzji Klienta)
2
Skanowanie i przesyłanie

Skanowanie i przesyłanie

Wniosek i pełnomocnictwo Klienta są skanowane i przesyłane przez Ognivo (Krajowa Izba Rozliczeniowa) - proces ten trwa maksymalnie 7 dni

 

3
Działania dotychczasowego banku

Działania dotychczasowego banku

Dotychczasowy bank jest zobowiązany:

 • Przygotować i wysłać do nowego banku wymagane informacje o usługach
 • Przenieść całość lub część salda
 • Zamknąć rachunek (w zależności od decyzji Klienta)
4
Przypadek braku możliwości przeniesienia konta

Przypadek braku możliwości przeniesienia konta

W przypadku braku możliwości przeniesienia konta, dotychczasowy bank kontaktuje się bezpośrednio z Klientem oraz przekazuje informacje do nowego banku

Najczęściej zadawane pytania

 • Wypełnij Wniosek o przeniesienie rachunku i Upoważnienie do przeniesienia rachunku.  

  Możesz to zrobić w dowolnym Centrum klienta banku. W przypadku rachunku wspólnego dokumenty podpisują wszyscy właściciele rachunku.

 • TAK. Jeśli posiadasz już konto osobiste w BNP Paribas możesz przenieść same usługi powiązane z dotychczasowym rachunkiem (tj. stałe zlecenie lub polecenie zapłaty) wskazując datę, od której mają być realizowane przez BNP Paribas.

 • NIE. Przeniesienie rachunku nie oznacza przeniesienia  numeru dotychczasowego rachunku. Nowy numer rachunku zostanie nadany przez BNP Paribas.

 • Poinformujemy Twój zakład pracy o nowym numerze rachunku jeśli na wniosku podasz nam nazwę i adres swojego pracodawcy.

 • NIE. Taka dyspozycja dokonywana jest na Twoje życzenie. Jeśli chcesz zamknąć dotychczasowy rachunek w innym banku, zaznacz to na wniosku, a my zrobimy to za Ciebie.

 • W trakcie przenoszenia rachunku płatniczego mogą wystąpić trudności, uniemożliwiające zamknięcie dotychczasowego rachunku Klienta np.:

  • z którego są dokonywane spłaty kredytów, w tym udzielonych z wykorzystaniem karty kredytowej,
  • na którym dokonano zajęcia środków w toku postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego,
  • z blokadami środków,
  •  na którym została ustanowiona kaucja środków na poczet zobowiązań Klienta wobec innego dostawcy,
  • z saldem ujemnym,
  • prowadzonego dla Klienta, wobec którego zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu przez niego upadłości lub który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości,
  • Limit zadłużenia – żeby zamknąć konto, musisz najpierw spłacić debet.
  • Konto powiązane z lokatą – np. wskazane do przelewu odsetek lub oszczędności po jej zakończeniu. Możesz zamknąć dotychczasowe konta dopiero po rozwiązaniu lub zmianie umów o pozostałe usługi bankowe.

  Pełną listę ograniczeń znajdziesz w dokumencie Informacja o trybie przeniesienia rachunku płatniczego w BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna („Bank BNP Paribas”) dostępnym na naszej stronie.

 • Przeniesienie konta osobistego do BNP Paribas jest całkowicie bezpłatne.

 • Maksymalnie do 12 dni roboczych, a przeniesienie usług płatniczych np. stałych zleceń lub poleceń zapłaty nawet do 2 tygodni.

Kontakt

przyjdź do Centrum klienta

Przyjdź do Centrum klienta

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

Zarezerwuj spotkanie

 

Dokumenty do pobrania

 
Wniosek o przeniesienie rachunku
 
Upoważnienie dla BNP Paribas Bank Polska S.A. w celu realizacji czynności przeniesienia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
 
Informacja o trybie przeniesienia rachunku płatniczego w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Bank BNP Paribas stosuje zasady Rekomendacji Związku Banków Polskich, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla Klientów indywidualnych 
 • Rekomendacja ma na celu ułatwienie Klientom przenoszenie kont osobistych/ usług płatniczych do innych banków
 • Zgodnie z zasadami Rekomendacji Klient ma prawo do otrzymania rzetelnej i bezpłatnej informacji o procedurze przenoszenia rachunku zarówno w nowym, jak i dotychczasowym banku
 • Sposób przekazywania informacji między bankami gwarantuje bezpieczeństwo danych Klienta
 • Przenoszenie odbywa się według ustalonych zasad