Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
Zapomnij o comiesięcznych przelewach

Polecenie zapłaty

Kontakt z Doradcą

Dlaczego warto ustawić  Polecenie zapłaty

Skorzystaj z bezpiecznej i całkowicie automatycznej formy regulowania powtarzających się płatności. Zapewnij sobie komfort i zapomnij o comiesięcznych przelewach za czynsz, czesne, wodę, gaz, energię elektryczną, telefon itp. 

Zamów rozmowę z doradcą

Jak ustawić polecenie zapłaty

1
Zakładasz konto osobiste

Zakładasz konto osobiste

Odwiedzasz najbliższą placówkę Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. i otwierasz konto osobiste.

 

2
Ustawiasz polecenie zapłaty

Składasz dyspozycję u odbiorcy

Aktywowanie usługi polecenia zapłaty polega na złożeniu pisemnej zgody na cykliczne obciążanie konta osobistego kwotami faktur za usługi dostarczane przez odbiorcę płatności, czyli dostawcę usług. Ta czynność jest jednorazowa.

Zgodę na polecenie zapłaty składasz u odbiorcy płatności.

3
Weryfikacja dyspozycji

Weryfikacja dyspozycji

Bank BNP Paribas otrzyma odpowiednią dyspozycję z banku obsługującego dostawcę usług.

Bank zweryfikuje przesłany formularz zgody i zarejestruje go w systemie.
Uwaga! Do prawidłowej weryfikacji zgody konieczne jest, aby podpis złożony na formularzu zgody był zgodny ze wzorem podpisu złożonym w Banku. W przypadku braku pewności co do wzoru podpisu, należy odwiedzić najbliższą placówkę Banku.

4
Twoje rachunki płacą się same

Twoje rachunki płacą się same

Od momentu rejestracji zgody to wierzyciel (odbiorca) inicjuje opłacenie każdej kolejnej należności wynikającej z wystawionej przez niego faktury.

Dokumenty

 
Taryfa Prowizji i Opłat
 
Komunikat do Umowy ramowej
 

Zgoda na obciążenie rachunku

Tylko do odczytu

 

Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku

Tylko do odczytu

 

Odwołanie niezrealizowanego polecenia zapłaty

Tylko do odczytu

 

Wniosek o zwrot kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty

Tylko do odczytu

 

Wniosek o blokadę realizacji poleceń zapłaty w ciężar rachunku Płatnika

Tylko do odczytu