Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 

Zamów rozmowę z doradcą

Inwestycje

Produkty strukturyzowane

Certyfikaty strukturyzowane „Kapitał Zdrowia II”

Wynik produktu jest zależny od notowania Indeksu: MSCI World IMI Digital health Select 5% Risk Control EUR Index
.

 • okres subskrypcji: 2 – 29 kwietnia 2024 r.
 • 2,5-letni okres inwestycji  
 • Gwarantowany Kupon w wysokości 6% w Dniu Wykupu
 • szansa na Dodatkowy Kupon, zależny od wielkości wzrostu notowań Indeksu
 • możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW po bieżącej cenie rynkowej)

Gwarantowany Kupon 6% 
oraz szansa na Dodatkowy Kupon

 

ZAPISZ SIĘ1

Wejdź do GOonline a następnie przejdź do Sidoma Web przez Moje finanse->Inwestycje->Twój rachunek maklerski
Dostępność:Centrum Ekspertów OnlineOnlineOddziałyCentra Wealth Management

Certyfikaty strukturyzowane „Roczne Trio”

Wynik produktu jest zależny od notowań akcji trzech spółek:
Airbus SE, TotalEnergies SE, Hitachi Ltd.

 • okres subskrypcji: 2 – 29 kwietnia 2024 r.
 • 12-miesięczny okres inwestycji 
 • możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW po bieżącej cenie rynkowej

Szansa na kupon w wysokości 10%

 

ZAPISZ SIĘ1

Wejdź do GOonline a następnie przejdź do Sidoma Web przez Moje finanse->Inwestycje->Twój rachunek maklerski
Dostępność:Centrum Ekspertów OnlineOnlineOddziałyCentra Wealth Management

Certyfikaty strukturyzowane „Amerykańska Zmienność”

Wynik produktu jest zależny od notowania: Indeksu S&P 500.

 • okres subskrypcji: 2 – 29 kwietnia 2024 r.
 • 2,5-letni okres inwestycji  
 • szansa na kupon zależny od średniej wielkości zmian notowań indeksu w poszczególnych okresach obserwacji
 • możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW po bieżącej cenie rynkowej)

Szansa na Kupon zależny od zmian notowań indeksu

 

ZAPISZ SIĘ1

Wejdź do GOonline a następnie przejdź do Sidoma Web przez Moje finanse->Inwestycje->Twój rachunek maklerski
Dostępność:Centrum Ekspertów OnlineOnlineOddziałyCentra Wealth Management
Oprocentowanie i wyniki obserwacji zakończonych subskrypcji

Wyniki obserwacji certyfikatów strukturyzowanych

Zobacz jak kształtują się odczyty dla poszczególnych emisji certyfikatów strukturyzowanych dystrybuowanych przez Bank BNP Paribas.

Sprawdź:

 • Czy spełniły się warunki wypłaty kuponu?
 • Czy nastąpił automatyczny przedterminowy wykup?
 • Jaka jest wycena wykupu w terminie zapadalności?
Bioinnowacje

LOKATA STRUKTURYZOWANA WZROST/SPADEK EURPLN 6M XVII100% ochrona wartości nominalnej w dniu wykupu

0Lokata oparta o Kurs EURPLN. Lokata trwa 6 miesięcy. 

Wypłata Odsetek ma miejsce w Dniu Zakończenia Lokaty zgodnie z Terminem Wypłaty Kuponu. 
Na wysokość Odsetek składa się:
 -  wysokości Odsetek za Okres Lokacyjny (oprocentowanie gwarantowane) w wysokosci 1% w skali roku oraz
- premia odsetkowa (Kupon). Wysokość potencjalnego Kuponu wynosi od 0% do 5,00% w skali roku.
 

 • Szansa na zysk w wysokości 5,00% w skali roku
 • Odsetki za Okres Lokacyjny (oprocentowanie gwarantowane) w wysokości 1% w skali roku
Dostępność:OnlineOddziałyCentra Wealth Management
Bioinnowacje

LOKATA STRUKTURYZOWANA USD WZROST/SPADEK USDPLN 6M IX100% ochrona wartości nominalnej w dniu wykupu

Lokata oparta o Kurs USDPLN. 
Lokata trwa 6 miesięcy. 
Lokata denominowana w USD.

Wypłata Odsetek ma miejsce w Dniu Zakończenia Lokaty zgodnie z Terminem Wypłaty Kuponu. 

Na wysokość Odsetek składa się:
 -  wysokości Odsetek za Okres Lokacyjny (oprocentowanie gwarantowane) w wysokosci 0,5% w skali roku oraz
- premia odsetkowa (Kupon). Wysokość potencjalnego Kuponu wynosi od 0% do 2,40% w skali roku.
 

 • Szansa na zysk w wysokości 2,40% w skali roku
 • Odsetki za Okres Lokacyjny (oprocentowanie gwarantowane) w wysokości 0,5% w skali roku
Dostępność:OnlineOddziałyCentra Wealth Management
Oprocentowanie i wyniki obserwacji zakończonych subskrypcji

Wyniki lokat strukturyzowanych wraz z dokumentacją

Zobacz listę Lokat Strukturyzowanych będacych w trakcie inwestycji.

Sprawdź:

 • datę zakończenia danej emisji Lokaty Strukturyzowanej,
 • dokumentację wykorzystywaną przy danej emicji Lokaty.

Rachunek maklerski

Rachunek maklerski

Załóż rachunek maklerski i korzystaj z szans, jakie daje inwestowanie na GPW!

 • proste składanie zleceń
 • możliwość odroczonej płatności za akcje i obligacje
 • kredyt na zakup papierów wartościowych
Dostępność:OnlineOddziały
Masz pytania?
, oddzwonimy

Fundusze inwestycyjne

Portfele inwestycyjne

Portfele inwestycyjne

Postaw na gotowe strategie inwestycyjne, wybierz jeden z portfeli złożonych z funduszy BNP Paribas TFI S.A.:1

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje, przez co wartość Jednostek Uczestnictwa cechować się może dużą zmiennością. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Inwestowane środki nie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
 • 6 modelowych portfeli inwestycyjnych do wyboru
 • od 2 do 5 subfunduszy w portfelu
 • nabycie na podstawie jednego zlecenia, wpłata za pomocą jednego przelewu
Dostępność:Centrum Ekspertów OnlineOnlineOddziały
Masz pytania?
, oddzwonimy
Fundusze BNP Paribas TFI S.A.

Fundusze BNP Paribas TFI S.A.

Planujesz inwestycje? Wybierz strategię dopasowaną do Twoich potrzeb1

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje, przez co wartość Jednostek Uczestnictwa cechować się może dużą zmiennością. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Inwestowane środki nie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
 • niski próg wejścia – pierwsza wpłata od 200 zł, każda następna – minimum 100 zł w przypadku BNP Paribas FIO
 • brak podatku od zysków w przypadku przenoszenia środków pomiędzy Subfunduszami w jednym parasolu
 • możliwość zakończenia inwestycji w każdej chwili
Dostępność:OnlineOddziały
Masz pytania?
, oddzwonimy
Polskie fundusze inwestycyjne

Polskie Fundusze Inwestycyjne

Zapoznaj się z ofertą innych polskich funduszy inwestycyjnych będących w ofercie Banku BNP Paribas1

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje, przez co wartość Jednostek Uczestnictwa cechować się może dużą zmiennością. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Inwestowane środki nie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
 • szeroka oferta
 • profesjonalne zarządzanie
 • dobry poziom zysków
Dostępność:OnlineOddziały
Masz pytania?
, oddzwonimy

ESG

Oprocentowanie i wyniki obserwacji zakończonych subskrypcji

ESG

Cele inwestycyjne, związane z czynnikami zrównoważonego rozwoju (ESG)

Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.