Bank zmieniającego się świata
 


W co możesz zainwestować?
PROPOZYCJE NA WRZESIEŃ 2021

Pierwszy krok do świata inwestycji

Myślisz o tym, by zacząć inwestować na GPW? Załóż rachunek maklerski i korzystaj z szans, jakie daje inwestowanie!

 • proste składanie zleceń
 • atrakcyjne stawki prowizji

 

Możesz zawrzeć umowę doradztwa inwestycyjnego i korzystać z niej za 0 zł do końca roku. 

SPRAWDŹ

 

 

Jak założyć Rachunek Maklerski?

Przez Internet

Wejdź do systemu GOonline

 

 

Zaloguj się

W oddziale Banku BNP Paribas

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

ZNAJDŹ ODDZIAŁ

Certyfikaty strukturyzowane

"Kapitalna Piątka”

Wynik produktu jest zależny od notowań akcji pięciu spółek:

BASF SE, Bayerische Motoren Werke AG, Honda Motor Co Ltd, Qualcomm Inc i Royal Dutch Shell PLC.

 • okres subskrypcji: 2 – 29 września 2021 r.
 • maksymalnie 5-letni okres inwestycji z opcją wcześniejszego automatycznego wykupu przez Emitenta
 • efekt „śnieżnej kuli” (możliwość wypłaty Kuponów wcześniej niewypłaconych)
 • możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW po bieżącej cenie rynkowej)

 

 

SPRAWDŹ

 

 

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Oddział

W oddziale Banku BNP Paribas

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

ZNAJDŹ ODDZIAŁ

On-line

Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego poprzez system Sidoma

 

Zaloguj

LOKATA STRUKTURYZOWANA
"SPADEK EURPLN 12M ViII"

 

Lokata oparta o Kurs EURPLN. Lokata trwa 12 miesięcy i ma możliwość wypłaty kuponu w Dniu Zakończenia Lokaty zgodnie z Terminem Wypłaty Kuponu. Wysokość potencjalnego Kuponu wynosi od 0% do 1% w skali roku.

 • Okres subskrypcji:  2-28 września 2021 r. 
 • Szansa na zysk w  wysokości 1% w skali roku
 • 12-miesięczny okres inwestycji 

 

SPRAWDŹ

 

 

Jak złożyć zapis na lokatę?

Oddział

W oddziale Banku BNP Paribas

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

ZNAJDŹ ODDZIAŁ

On-line

Klienci posiadający dostęp do bankowości elektronicznej

 

Zaloguj

PORTFELE INWESTYCYJNE

Postaw na gotowe strategie inwestycyjnych, wybierz jeden z portfeli złożonych z funduszy BNP Paribas:

 • 5 modelowych portfeli inwestycyjne do wyboru
 • od 2 do 5 subfunduszy w portfelu
 • nabycie kilku subfunduszy na podstawie jednego zlecenia

 

SPRAWDŹ

 

 

  fundusze Inwestycyjne

Zapoznaj się z ofertą polskich funduszy inwestycyjnych będących w ofercie Banku BNP Paribas:

 • szeroka oferta funduszy o różnym stopniu ryzyka
 • sam wybierasz fundusze o potencjalnym poziomie zysku, jaki Cię interesuje
 • w ofercie fundusze najbardziej znanych polskich TFI

 

SPRAWDŹ DOSTĘPNE FUNDUSZE

 

 

 

SPRAWDŹ, JAKIM INWESTOREM JESTEŚ

Czy wiesz, że każdy początkujący inwestor wg prawa UE zobowiązany jest do wypełnienia ankiety oceny odpowiedniości, zwanej potocznie ankietą MIFiD?  Dzięki ankiecie dowiesz się: 

 • Jakie są Twoje cele inwestycyjne. Wolisz inwestować ryzykownie czy bezpiecznie?
 • Jaki poziom ryzyka akceptujesz. Wolisz ochronę kapitału czy potencjalnie wyższy zysk?
 • Które produkty inwestycyjne może zaoferować Ci doradca w oddziale banku.

Ankietę znajdziesz w bankowości internetowej w zakładce MÓJ PROFIL a następnie: MIFiD/FATCA. Możesz także wypełnić ankietę podczas najbliższej wizyty w Oddziale.

 

Co to jest MIFID

 

 

oferta produktów depozytowo-inwestycyjnych 

Zapoznaj się z ofertą produktów depozytowo-inwestycyjnych 

 • konta oszczędnościowe
 • lokaty terminowe w PLN
 • walutowe lokaty terminowe 

 

SPRAWDŹ

 

Oddziały banku

Szukasz placówki Banku BNP Paribas?

Znajdź w pobliżu

 

Pełna oferta produktów depozytowo-inwestycyjnych dostępna jest na stronie banku www.bnpparibas.pl

Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1768, ze zmianami), ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału lub nawet poniesienia straty przekraczającej zainwestowany kapitał.”

Na niniejszej stronie internetowej Bank prezentuje produkty inwestycyjne, które są aktualnie dostępne w ofercie Banku. Nie każdy z tych produktów zostanie jednak zaprezentowany każdemu Klientowi w oddziale Banku, ponieważ prezentacja określonych grup produktów przez doradcę zależy od wyniku wypełnionej przez Klienta ankiety oceny odpowiedniości (MIFiD). 

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

Przed podpisaniem Umowy podstawowej świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, Klient zostanie przez Bank zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii zgodnie z przepisami MiFID, a także zostanie dokonana ocena czy usługa jest dla niego odpowiednia oraz jaki jest jego profil inwestycyjny. Rolą MiFID jest zwiększenie wiedzy Klientów na temat rynku kapitałowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem. Dyrektywa ma również na celu standaryzację usług inwestycyjnych świadczonych przez instytucje finansowe, nakładając na nie obowiązek działania w najlepszym interesie Klienta.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszy BNP Paribas obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości jednostek uczestnictwa Funduszy BNP Paribas mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej, a indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Bank BNP Paribas oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.  Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa funduszy BNP Paribas oraz opisy czynników ryzyka zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy BNP Paribas oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych  na stronie internetowej https://www.tfi.bnpparibas.pl. Dotychczasowe wyniki Funduszy BNP Paribas nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Jednostki uczestnictwa Funduszy BNP Paribas nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand