Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 

rachunek podstawowy

Znajdź Centrum klienta
Dostępność
Oddziały

Rachunek podstawowy

 

przeznaczony jest dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez dostawcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego.*

Prowadzony jest wyłącznie w złotych (PLN) jako rachunek indywidualny.

Rachunek podstawowy umożliwia dostęp wyłącznie do podstawowych transakcji

wpłat i wypłat gotówki, płatności przy użyciu karty lub narzędzi internetowych tj.

 

dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek

dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego - jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia takiej umowy)

wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także bez fizycznego wykorzystania karty

Rachunek podstawowy nie przewiduje:

prowadzenia produktów oszczędnościowych (np. lokat) ani rachunków walutowych

prowadzenia powiązanych do niego produktów kredytowych (np. kredyt w koncie osobistym)

       Bank prowadzi Rachunek podstawowy bezpłatnie,

 

przy czym może pobrać opłaty za określone tzw. podstawowe transakcje lub usługi dodatkowe (usługi na wniosek Klienta) Bank może pobrać opłaty za wykonanie podstawowych transakcji w przypadku

 

  • każdej następnej krajowej transakcji płatniczej (polecenia przelewu, w tym zlecenia stałe) po wykonaniu w ciągu miesiąca nieodpłatnie 5-ciu takich transakcji
  • wykonanie każdej następnej transakcji płatniczej przy użyciu bankomatów lub wpłatomatów (wpłaty lub wypłaty gotówki) nienależących do Banku znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykonaniu w ciągu miesiąca nieodpłatnie 5-ciu takich transakcji
  • transgranicznych transakcji płatniczych

 

Szczegółowe informacje o rachunku podstawowym znajdują się w Ogólnych Warunkach Umowy Rachunku podstawowego, a o wysokości opłat w Taryfie.

Kontakt

Zadzwoń do nas

500 990 500

+48 22 134 00 00

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

Przyjdź do Centrum klienta

Teraz masz także możliwość rezerwacji spotkania z Doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

Znajdź Centrum klienta

 

 

Dokumenty

 
Wniosek o otwarcie Rachunku podstawowego
 
Umowa ramowa Rachunku podstawowego
 
Komunikat do Umowy ramowej Rachunku podstawowego
 
Taryfa Prowizji i Opłat Rachunku podstawowego
 
Dokument dotyczący opłat

Zobacz również

*Prowadzenie innego rachunku płatniczego dotyczy dostawców będących bankami krajowymi, oddziałami banków zagranicznych i instytucjami kredytowymi oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi.