Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
Oferta kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem

Kredyt z dobrymi widokami

 

 

Od 14.01.2023 r. zaprzestajemy oferowania kredytu hipotecznego opartego o zmienną stopę procentową w całym okresie kredytowania

INFORMACJA

Informujemy, że od 14 stycznia 2023 r. zaprzestajemy oferowania kredytu hipotecznego opartego o zmienną stopę procentową w całym okresie kredytowania.
W ofercie banku nadal pozostaje kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą procentową przez 5 lat oraz 10 lat.
Aktualnie intensywnie pracujemy nad przystosowaniem procedur i systemów informatycznych do wdrożenia nowej oferty kredytu hipotecznego opartego o wskaźnik referencyjny WIRON.

POZNAJ NASZĄ  OFERTĘ

  • Oprocentowanie kredytu hipotecznego według zmiennej stopy procentowej w całym okresie kredytowania ustalane jest jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3 M i marży Banku.
  • Wartość wskaźnika WIBOR w całym okresie kredytowania może się zmieniać - zwiększać się lub zmniejszać. Ma to wpływ na wysokość raty, która także w zależności od zmiany wskaźnika, może rosnąć lub maleć. Ryzyko zmiennej stopy procentowej należy uwzględnić nie tylko w momencie zaciągania kredytu, ale także w trakcie jego spłaty.    
  • Wysokość marży Banku uzależniona jest od skorzystania z dodatkowych produktów –  konta osobistego wraz z kartą debetową ( na konto trzeba zapeniać wpływ środków z tytułu osiąganych dochodów w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie) Ubezpieczenia nieruchomości, Ubezpieczenia na wypadek zgonu albo Pakietu ubezpieczeń obejmującego ubezpieczenie na wypadek zgonu, ubezpieczenie od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, ubezpieczenie na wypadek utraty pracy albo poważnego zachorowania albo pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Oferta kredytów

Błędy walidacji formularza

Oblicz ratę
Liczba ofert 2
  • Kredyt z niską marżą, Rata miesięczna w PLN 2051,41, Prowizja 0,00%, Oprocentowanie 7,66%, zawiera ubezpieczenie na życie
  • Kredyt z pakietem ubezpieczeń na życie / utraty pracy, Rata miesięczna w PLN 2074,39, Prowizja 0,00%, Oprocentowanie 7,46%, zawiera ubezpieczenie na życie
Oferta kredytów
Nazwa ofertyRata miesięczna w PLNProwizjaOprocentowanieUbezpieczenie na życie
Kredyt z niską marżą2051,410,00%7,66% zawiera ubezpieczenie na życie
Kredyt z pakietem ubezpieczeń na życie / utraty pracy2074,390,00%7,46% zawiera ubezpieczenie na życie

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla zabezpieczonego hipoteką kredytu ze zmiennym oprocentowaniem wynosi 10,48%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 271 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 613.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 340.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 8,88% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 7,18% wg stanu na dzień 12.12.2022 r. oraz marża 1,70% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki, przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 499.379,09 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 451.979,23 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 2.539,60 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 2.710,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem banku w wysokości 25.010,28 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem banku w wysokości 12.460,58 zł, opłata za czynności związane z oceną przez bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 839.379,09 zł, płatna w 271 miesięcznych ratach po 3.139,61 zł (w pierwszych 9 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 2.914,98 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 12.12.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie Propozycja skierowana jest do klientów, którzy: (1) skorzystają z oferowanego za pośrednictwem banku Pakietu ubezpieczeń Cardif obejmującego ubezpieczenie na wypadek zgonu; koszt pakietu ubezpieczeń to 0,04% miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu lub salda zadłużenia, składka pobierana jest w terminie płatności raty; (2) posiadają albo otworzą w banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku wysokości min. 2 500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania; (3) skorzystają z oferowanego za pośrednictwem banku ubezpieczenia nieruchomości Cardif w całym okresie kredytowania; koszt miesięczny ubezpieczenia to 0,0075% sumy ubezpieczenia.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. 

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. 

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. 

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego

Przykładowe wyliczenia kosztu kredytu na dzień  12.12.2022 r. 

 

Nazwa/ parametry kredytu

Kredyt z niską marżą

Kredyt z pakietem ubezpieczeń na życie / utraty pracy

Kredyt standardowy (bez dodatkowych produktów)

Całkowita kwota kredytu

340.000,00 zł

340.000,00 zł

340.000,00 zł

Wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu

613.000,00 zł

613.000,00 zł

613.000,00 zł

Okres kredytowania:

271 miesięcy

271 miesięcy

271 miesięcy

Okres podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej

9 miesięcy

9 miesięcy

9 miesięcy

Wysokość podwyżki marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej

1%

1%

1%

Oprocentowanie kredytu

8,88%

(w tym: marża 1,70% i WIBOR 3M 7,18%)

8,68%

(w tym: marża 1,50% i WIBOR 3M 7,18%)

9,68%

(w tym: marża 2,50% i WIBOR 3M 7,18%)

Prowizja za udzielenie kredytu

0%

0%

2%

Koszt ubezpieczenia na życie (miesięcznie)

136,00 zł

246,50 zł

nd

Koszt ubezpieczenia nieruchomości (miesięcznie)

45,98 zł

45,98 zł

nd

Opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” (miesięcznie)

10,00 zł

10,00 zł

nd

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)

10,18%

10,39%

10,25%

Całkowity koszt kredytu

492.579,09 zł

500.515,18 zł

501.883,67 zł

Zamów rozmowę z doradcą

Jak otrzymać kredyt?

1
Przyjdź do oddziału Banku

Przyjdź do oddziału Banku

Porozmawiaj z doradcą o warunkach oferty i sprawdź wymagane dokumenty

Znajdź Oddział

2
Złóż wniosek z wymaganymi dokumentami

Złóż wniosek z wymaganymi dokumentami

3
Podpisz umowę w oddziale

Podpisz umowę w oddziale

4
Złóż dyspozycję wypłaty

Złóż dyspozycję wypłaty

Złóż dyspozycję wypłaty wraz z wymaganymi dokumentami, a kredyt zostanie niezwłocznie wypłacony

Dokumenty

 
Karta informacyjna dla produktów hipotecznych
 
Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach
 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
 
Informacja o prowadzonej działalności rolniczej
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie produktu hipotecznego