Bank zmieniającego się świata Szlachetna Paczka
 
 
Ochrona tego, co najważniejsze

Ubezpieczenie nieruchomości,
ruchomości oraz OC

Bezpieczne M

ZOSTAW KONTAKT
Dostępność
Oddziały

UBEZPIECZENIE MIENIA – BEZPIECZNE M

Szukasz ubezpieczenia domu lub mieszkania? Skorzystaj z pakietu ubezpieczenia Bezpieczne M. W ramach ubezpieczenia zapewnimy pomoc finansową w przypadku zniszczeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, kradzieży z włamaniem i rozboju, a także ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i przydatny assistance domowy. Wybierz pakiet najlepszy dla siebie.

Bezpieczne M obejmuje:

Ubezpieczenie nieruchomości Ubezpieczenie nieruchomości to możliwość objęcia ubezpieczeniem nieruchomości takich jak:

  lokal mieszkalny wraz z garażem,
  dom jednorodzinny wraz z budynkami gospodarczymi oraz budowlami,
  dom jednorodzinny w budowie wraz z budynkami gospodarczymi oraz budowlami,
  dom letniskowy wraz z budynkami gospodarczymi oraz budowlami.

Suma ubezpieczenia aż do 5 000 000 zł.

Ubezpieczenie ruchomości domowychUbezpieczenie ruchomości domowych obejmujące ochronę od kradzieży z włamaniem, obejmuje stałe elementy wewnętrzne i zewnętrzne, ruchomości domowe znajdujące się w domu, mieszkaniu, garażu, pomieszczeniu gospodarczym oraz na balkonach, tarasach lub loggiach. Dodatkowo obejmuje mienie osobiste i sprzęt elektroniczny od rabunku poza miejscem ubezpieczenia oraz zwierzęta domowe.
Suma ubezpieczenia wynosi – w zależności od pakietu - 15 000 zł lub 50 000 zł, z zastrzeżeniem limitów wskazanych w OWU.

Odpowiedzialność cywilnaOdpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim przez ubezpieczonego lub jego dzieci np. na skutek zalania sąsiada, wyrządzone np. podczas używania roweru lub hulajnogi, wyrządzone przez zwierzęta domowe. W zależności od pakietu ubezpieczenie dotyczy szkód na terenie Polski lub całego świata.

Suma gwarancyjna wynosi 75 000 zł.

Home assistanceHome assistance zapewnia pomoc – organizację i pokrycie kosztów lub zwrot kosztów w razie m.in. awarii – pomoc np. hydraulika, elektryka, dekarza, szklarza, stolarza, a przypadku zatrzaśnięcia drzwi wejściowych lub utraty kluczy do domu lub mieszkania pomoc ślusarza. Ubezpieczenie pokrywa także koszt pomocy lekarza dla całej rodziny.

Limit świadczeń od 600 do 3 000 zł.

Ubezpieczenie dostępne jest w pięciu pakietach, dających możliwość dostosowania zakresu ochrony do Twoich potrzeb. 

 

SPRAWDŹ CO ZYSKUJESZ Z UBEZPIECZENIEM BEZPIECZNE M:

  ZAKRES PAKIETÓW

Pakiet Nieruchomości

Pakiet Nieruchomości i Ruchomości

Pakiet Nieruchomości i Ruchomości Plus

Pakiet Ruchomości

Pakiet Ruchomości Plus

Ubezpieczenie Nieruchomości od wszystkich ryzyk (All Risk)

 

 

Ubezpieczenie Ruchomości domowych od wszystkich ryzyk (All Risk)

 

Ubezpieczenie Ruchomości domowych od Kradzieży z włamaniem i Rozboju

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Wariant 1
(ochrona obejmuje zdarzenia, które zaszły na terenie POLSKI)

 

 

 

Wariant 2 
(ochrona obejmuje zdarzenia, które zaszły na terenie CAŁEGO ŚWIATA)

 

 

 

Ubezpieczenie Home Assistance

 

 

 

Pełne informacje na temat umowy ubezpieczenia, w tym wszystkich rodzajów wyłączeń dotyczące Bezpieczne M udostępnione są w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczne M o indeksie UMSA/09/2022, zwanych dalej „OWU” oraz Polisie.

 

Kontakt w przypadku szkody

Zadzwoń lub napisz

 

Dotyczy ubezpieczeń:

Ubezpieczenia Nieruchomości

Ubezpieczenia Ruchomości domowych

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

 

infolinia:

22 529 18 82

od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00
koszt połączenia wg stawki operatora

 

e-mail:

szkody.cardif@vigekspert.pl

Formularz zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie: https://cardif.pl/zglos-zdarzenie-dom-i-mieszkanie

Centrum alarmowe

 

Dotyczy ubezpieczeń:

Ubezpieczenia Home Assistance

 

infolinia:

22 741 39 36

7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
koszt połączenia wg stawki operatora

Ubezpieczenie ruchomości i nieruchomości jest dostępne w formule zabezpieczenia od wszystkich zdarzeń (All risk). Oznacza to, że ubezpieczenie pokrywa koszty wszystkich szkód, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, o ile nie zachodzą okoliczności wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela wskazane w treści OWU.

W ramach ubezpieczenia Bezpieczne M odszkodowanie zostanie wypłacone w pełnej wysokości, bez potrącania udziału własnego w szkodzie, z zastrzeżeniem limitów oraz wyłączeń odpowiedzialności, o których mowa w OWU. Ponadto wypłacone odszkodowania nie powodują zmniejszenia sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie (nie ma konieczności doubezpieczenia) oraz nie wpływają na wzrost składki w kolejnych latach.

BNP Paribas Bank Polska S.A. pełni rolę agenta ubezpieczeniowego1, wykonującego czynności agencyjne na podstawie umowy agencyjnej zawartej z ubezpieczycielem (Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce) w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dokumenty do pobrania

 
Ogólne warunki, Karta produktu, Dokument informujący o produkcie, Informacje o Agencie
 
Informacje o agencie
 
Klauzula informacyjna Cardif
 

Wzór upoważnienia dla osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne

Składka za ubezpieczenie jest ratalna miesięczna. Istnieje możliwość opłacania rat składek na podstawie zgody na obciążenie rachunku w BNP Paribas Bank Polska S.A. udzielonej przy składaniu wniosku ubezpieczeniowego. Pełne informacje na temat umowy ubezpieczenia, w tym wszystkich rodzajów wykluczeń dotyczące „Bezpieczne M” a także numery telefonów pod którymi należy zgłosić szkodę i kontakt do Centrum Alarmowego udostępnione są w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Bezpieczne M” o indeksie UMSA/09/2022, zwanych dalej „OWU” oraz Polisie i dostępne na www.bnpparibas.pl. Ubezpieczenie „Bezpieczne M” jest produktem Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce. Niniejszy materiał nie jest integralną częścią Umowy ubezpieczenia oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia podejmij po wcześniejszym zapoznaniu się z OWU.

1 BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 593 150 zł, w całości wpłacony

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.