,
 

Najczęściej poszukiwane:

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora


Strefa Obsługi Biznesu dla Klientów Banku

22 548 29 26

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

dla Mikro, Małych i Średnich Firm

Program Tarcza Finansowa PFR 2.0

finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju SA

Uwaga! Decyzje w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej będą dostępne od 11 do 15 lipca 2022

Poznaj szczegóły

 

Zapraszamy  do obejrzenia nargrania z webinarium

Tarcza Finansowa PFR 2.0 - rozliczanie i zwrot  subwencji dla  Mikrofirm

 

Webinarium porusza tematykę  rozliczania subwencji z Tarczy Finansowej PFR 2.0 w tym:

 • udostępnienie formularza oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej w bankowości elektronicznej.
 • złożenie przez beneficjenta oświadczenia o rozliczeniu subwencji,
 • spłata nadwyżki,
 • wydanie decyzji przez Polski Fundusz Rozwoju,
 • ewentualny zwrot cześci lub całości subwencji

 

Program Tarcza Finansowa PFR

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finansową PFR dla Firm, czyli program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 podczas drugiej fali COVID-19. Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 10 miliardów zł. Dodatkowym instrumentem dla tych przedsiębiorstw będzie możliwość umorzenia 100% subwencji dla MŚP uzyskanej w ramach Tarczy 1.0. 

Bank BNP Paribas jako partner programu PFR udostępnił swoim Klientom możliwość składania wniosków o finansowanie przez bankowość internetową od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r.

 

28 lutego 2021 zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o subwencję.
31 marca 2021 zakończyliśmy przyjmowanie odwołań.
UWAGA! 15 kwietnia 2021 zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń wyjaśniających.

 

     Kto może skorzystać z tarczy?

Przedsiębiorca, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników
 • jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro
 • z powodu COVID-19 odnotowała spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży)w 2020 r. o co najmniej 30% w porównaniu do ubiegłego roku
 • wobec jego firmy nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne ani restrukturyzacyjne
 • jest polskim rezydentem podatkowym i rozliczał w Polsce podatki
 • nie zalega z płatnościami podatków ani składek na ubezpieczenie społeczne
 • środki są bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy

Przedsiębiorca, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • zatrudnia do 249 pracowników
 • roczny obrót jego firmy nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro i nie jest mikrofirmą
 • z powodu COVID-19 odnotowała spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w 2020 r.o co najmniej 30% w porównaniu ubiegłego roku
 • wobec jego firmy nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne ani restrukturyzacyjne
 • jest polskim rezydentem podatkowym i rozliczał w Polsce podatki
 • 31 grudnia 2019 r. prowadził już działalność
 • nie zalega z płatnościami podatków ani składek na ubezpieczenie społeczne
 • środki są bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto
 • spółki zależne od JST mogą skorzystać z Tarczy 2.0 na zasadach uproszczonych takich jak MŚP - w odróżnieniu od Tarczy 1.0, gdzie indywidualne wnioski podlegały rygorowi analizy wniosków Dużych Firm w związku z klasyfikacją UE

 

 

     Co zyskujesz?

Mikrofirma


Subwencje finansowe w kwocie 18 tys zł lub 36 sty zł za zatrudnionego

 

 

Pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.  i utrzymania średniego zatrudniena w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

15.01 – 28.02.2021 r.

Mała i Średnia Firma


dofinansowanie kosztów stałych nie pokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 01.11.20 r. do 30.04.21 r.

Pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,, rozliczenia nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty

poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie,

przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

15.01 – 28.02.2021 r.

    Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju. Oto zasady ich wykorzystania:

 • środki można wykorzystać tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników.
 • z otrzymanych środków nie można przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.
 • zakaz przeznaczania otrzymanych środków na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
 • z otrzymanych środków nie można finansować przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji

 

Ważne: beneficjent Tarczy 2.0 zobowiązany jest umieścić na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR. Informacja ta powinna być utrzymana przez 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej.
Poniżej znajduje się gotowy wzór informacji i oznaczenia w kilku formatach graficznych, które mogą Państwo pobrać i umieścić bezpośrednio we wskazanym miejscu.
Pobierz wzór informacji na temat uzyskania subwencji finansowej do umieszczenia na stronie internetowej

 

     Jaka jest wysokość wsparcia finansowego?

Kwota subwencji dla Mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na dzień 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Wysokość tej kwoty jest zależna od poziomu spadku przychodów w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych nie może być wyższa niż 72 tys. złotych na jednego pracownika.

 

Wsparcie finansowe w złotych

Kwota subwencji finansowej w zależności od liczby zatrudnionych (bez właściciela)

Skala spadku przychodów

Bazowa kwota subwencji na zatrudnionego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<30% -60%

18 000

18 000

36 000

54 000

72 000

90 000

108 000

126 000

144 000

162

000

<60% - 100%

36 000

36 000

72 000

108 000

144 000

180 000

216 000

252 000

288 000

324

000

 

Mogą o nią ubiegać się firmy, które w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min 30% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. w związku z COVID-19.

Kwota subwencji dla MSP pokrywa 70% straty brutto beneficjenta za okres listopad 2020 – kwiecień 2021:

  - strata brutto obliczana jest z wyłączeniem rezerw na aktywa

  - strata brutto uwzględnia wsparcie otrzymane z innych źródeł

 

     Jak złożyć wniosek?

 

Zapoznaj się z procesem składania wniosku w serwisie GOonline - dowiedz się więcej tutaj Otwiera się w nowym oknie. 

oraz w serwisie transakcyjnym GOonline Biznes sprawdź tu.  Otwiera się w nowym oknie.

DOKUMENTY

 
Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm"
Obowiązujący od 29 czerwca 2022 r.
 
Rejestr zmian do aktualnego regulaminu - obowiązującego od 29 czerwca 2022 r.
 
Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm"
 
Instrukcja wypełniania i podpisywania Oświadczenia do Wniosku o Subwencję Finansową
 
Wzór oświadczenia
 
Odpowiedzi na pytania, które mogą pojawiać się w odniesieniu do Programu rządowego dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0

proces umorzeń 

Data udostępnienia Decyzji w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej:
od 11 do 15 lipca 2022

 
Komunikat z dnia 17.01.2022 - umorzenia w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0
 
Prezentacja "Tarcza Finansowa PFR 2.0 - rozliczanie i zwrot subwencji dla Mikrofirm"
 
Prezentacja "Tarcza Finansowa PFR 2.0 - rozliczanie i zwrot subwencji dla Małych i Średnich Firm"

Najczęściej zadawane pytania

 • Informacje o Programie można znaleźć na stronie internetowej  https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp.

 • Program jest programem rządowym wprowadzanym w celu wsparcia Mikrofirm oraz MŚP, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

  Głównym celem Programu jest udostępnienie Mikrofirmom oraz MŚP z branż wskazanych w Programie finansowania na warunkach preferencyjnych dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

 • Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej  PFR:  https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp.

   

 • Wzór Pełnomocnictwa wraz z Instrukcją wypełniania jest opublikowany na stronie internetowej  PFR:  https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp.

 • Kwalifikowany podpis elektroniczny jest zdefiniowany w Regulaminie opublikowanym na stronie PFR: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp.

  UWAGA: podpis kwalifikowany to nie jest równoznaczny z podpisem zaufanym

 • Pełnomocnictwo zgodnie z Regulaminem opublikowanym na stronie internetowej  PFR:  https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp: powinno zostać:

  (A) podpisane przez osobę/y umocowaną/e do działania w imieniu Beneficjenta przy wykorzystaniu Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego (podpis powinien zostać zamieszczony wewnątrz pliku w formacie PAdES, natomiast nie może być w formacie XAdES),

  (B) udzielone w treści odpowiadającej dokumentowi znajdującemu się pod wskazaną ścieżką - https://pfrsa.pl/dam/serwiskorporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr20/Tarcza_finansowa_2.0_PFR_dla_MMSP_pelnomocnictwo.pdf, oraz

  (C) przekazane w formacie PDF (Portable Document Format);

 • Instrumentem finansowym przewidzianym przez Program w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcom jest subwencja finansowa PFR. Subwencja finansowa udzielana jest na podstawie umowy o udzielenie subwencji finansowej, której zawarcie przez przedsiębiorcę jest konieczne i niezbędne dla otrzymania subwencji finansowej. Subwencja finansowa będzie miała charakter bezzwrotny, po spełnieniu przez przedsiębiorcę warunków określonych w Programie.

 • Wsparcie udzielane w ramach Tarczy Finansowej 2.0 jest pomocą publiczną. Właściwym organem do wyjaśniania zasad łączenia rożnych rodzajów pomocy publicznej jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 • Wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. (do tego dnia banki uczestniczące w Programie będą przyjmowały wnioski o subwencje). Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.

 • Zgłoszenia wyjaśniające będą przyjmowane za pośrednictwem Banku do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy przez PFR, przedsiębiorca będzie miał możliwość złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej albo odwołania do dnia 22 czerwca 2021 r. 

 • Realizacja Programu została powierzona PFR. Program jest finansowany ze środków PFR, w tym głównie środków pozyskanych w drodze emisji przez PFR obligacji na rynku krajowym lub zagranicznym. Bezpośrednią obsługą wniosków o udzielenie dofinansowania zajmują się banki, poprzez system bankowości elektronicznej, na podstawie umów zawartych z PFR.

 • Tak, z zastrzeżeniem limitów pomocy publicznej oraz limitów pomocy określonej w Regulaminie, a przyznanej w ramach obydwu Tarcz Finansowych.

 • Maksymalna kwota finansowania dla Mikrofirm to 324 tys. zł, przy czym maksymalna kwota finansowania na pracownika nie może być wyższa niż 36 tys. zł. Należy także pamiętać, iż suma finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika.

  Maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy na jednego pracownika nie może przekroczyć 72 tys. zł, a maksymalna kwota finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 nie może w sumie przekroczyć 144 tys. zł na jednego pracownika.

  Stan zatrudnienia na potrzeby ustalenia powyższych limitów badany będzie na dzień 30 września 2020 r.

 • Tak, na moment udzielenia odpowiedzi – w świetle obecnie obowiązujących przepisów – umorzona część subwencji stanowi dla przedsiębiorcy przychód do opodatkowania odpowiednio PIT lub CIT. Możliwość dokonania częściowego zwolnienia z podatku CIT/ PIT dokonanych umorzeń będzie analizowana przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR.

 • Nabór wniosków będzie realizowany za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej. Wniosek musi zostać złożony przez osobę posiadającą umocowanie do reprezentowania beneficjenta. W momencie składania wniosku konieczne jest dołączenie potwierdzenia umocowania tej osoby. Potwierdzenie umocowania musi być załączone w formie elektronicznej w momencie wysyłania wniosku do PFR.

 • Wniosek może zostać złożony w innym banku biorącym udział w Programie.

 • Tak. Uzyskanie takiej zgody jest konieczne, jednakże jej dołączenie do wniosku nie będzie wymagane. Przedsiębiorca powinien być upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku i podpisaniem umowy.

 • Uzyskanie takich zgód jest konieczne, jeżeli jest wymagane przez odpowiednie dokumenty korporacyjne przedsiębiorcy (w szczególności przez umowę spółki albo statut).

 • Rozpoznawanie wniosku o subwencję trwa co do zasady do kilku dni roboczych. Jeśli jednak zostaną stwierdzone rozbieżności pomiędzy danymi wskazanymi we wniosku, a danymi wynikającymi z rejestrów publicznych, rozpoznanie wniosku może trwać dłużej.

 • Nie. Zdolność kredytowa nie stanowi warunku udzielenia wsparcia.

 • Nie, złożenie wniosku i przyznanie subwencji finansowej nie podlegają opłatom ani prowizjom.

 • Tak, przedsiębiorca ma obowiązek zadbać o to, aby wszystkie dane i oświadczenia wskazane we wniosku o subwencję były zgodne z prawdą. Prawidłowość informacji wskazanych we wniosku ma wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Jednocześnie, przedsiębiorca wnioskując o subwencję finansową składa oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej za przedstawianie fałszywych informacji oraz złożenie fałszywych oświadczeń.

 • Tak, jednak biuro rachunkowe, które będzie wnioskowało w imieniu firmy o subwencję musi posiadać dostęp do bankowości elektronicznej przedsiębiorcy oraz musi legitymować się należytym umocowaniem do działania w imieniu przedsiębiorcy, tj. powinno zadbać o posiadanie stosownego pełnomocnictwa.

  Osoba, która składa wniosek o subwencję musi być uprawniona do reprezentowana firmy, w imieniu której dokonuje tych czynności. Jeżeli umocowanie do działania w imieniu tej firmy nie wynika z właściwych rejestrów (KRS, CEIDG) należy pamiętać, aby miała ona pełnomocnictwo. Potwierdzenie umocowania musi być załączone w formie elektronicznej w momencie wysyłania wniosku do PFR.

  Dodatkowo, jeżeli do zawarcia umowy subwencji wymagane są wewnętrzne zgody korporacyjne (w przypadku spółek) lub zgoda małżonka/wspólnika spółki cywilnej (JDG, SC), biuro rachunkowe powinno upewnić się, że wszystkie takie zgody zostały udzielone.

 • Subwencje są udzielane za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Tam będzie można wypełnić formularz, który następnie trafi do PFR, gdzie zostanie zweryfikowany na podstawie zewnętrznych źródeł takich jak np. ZUS (zatrudnienie), Krajowa Administracja Skarbowa (spadek obrotów gospodarczych). Na tej podstawie PFR podejmie jedną z następujących decyzji:

  • pozytywną, czyli wypłaci subwencję w kwocie wnioskowanej przez przedsiębiorcę;
  • częściowo pozytywną, czyli wypłaci subwencję w kwocie niższej niż wnioskowana przez przedsiębiorcę;
  • negatywną, czyli odmówi wypłaty subwencji.
 • Po poprawnym wypełnieniu i podpisaniu wniosku o subwencję zostanie wygenerowana umowa subwencji finansowej. Umowa taka zawierana jest wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej z chwilą złożenia przez bank, działający jako pełnomocnik PFR, oświadczenia woli o zawarciu umowy subwencji finansowej poprzez opatrzenie tej umowy pieczęcią bankową lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentowania banku. Dla zawarcia umowy nie ma potrzeby opatrzenia papierowej umowy podpisem wnioskodawcy i jej przekazania do PFR.

 • Nie, na podstawie art. 77 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 do wsparcia udzielanego przez PFR w ramach Tarczy Finansowej 2.0 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, tj. ustawy, która w pewnych aspektach nakazuje traktować przedsiębiorców działających w formie jednoosobowych działalności gospodarczych jak konsumentów.

 • Nie, środki przekazane w formie subwencji finansowej przedsiębiorcy nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy takiego wsparcia. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek bankowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz rachunek terminowych lokat oszczędnościowych, są także wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

 • Subwencja finansowa podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków. Ewentualny zwrot subwencji finansowej lub jej części nastąpi po 31 grudnia 2021 r.

  PFR zastrzega sobie prawo określenia w Regulaminie dokładnych zasad zwrotu subwencji finansowej oraz warunków umorzenia.

   

  Mikrofirma

  MŚP

  Warunek 1*

  Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. W okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsiębiorcy nie może rozpocząć się likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja.

  Warunek 2*

  Utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

   

  Rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty Kosztów Stałych przekraczających otrzymane wsparcie. Przez nadwyżkę rozumie się kwotę subwencji finansowej otrzymanej na podstawie wskazanych przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej Kosztów Stałych, w sytuacji, gdy rzeczywiste Koszty Stałe okazały się niższe.

  Beneficjent wykazuje rzeczywiste Koszty Stałe na podstawie sprawozdań finansowych lub dokumentów księgowych za okres 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.

  * wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie.

  Warunek 1*

  Możliwość finansowania z otrzymanej subwencji finansowej wydatków związanych z działalnością gospodarczą obejmujących, w szczególności: (i) pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, (ii) kosztów zakupu towarów i materiałów, (iii) kosztów usług obcych, (iv) bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, (v) kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej, (vi) kosztów wszelkich należności publicznoprawnych, (vii) kosztów zakupu sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Finansowanie 70% Kosztów Stałych.

  Warunek 2*

  Zakaz dokonywania jakichkolwiek płatności (w tym, w szczególności, odpraw, innych podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych pomiędzy beneficjentem i pracownikiem, nagród, premii, udziału w zysku oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych pracownikowi przez beneficjenta) na rzecz jakiejkolwiek osoby posiadającej status pracownika beneficjenta z tytułu, lub w związku, z umową (w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z beneficjentem, której istnienie przesądza o jej statusie wspomnianym powyżej, poza wynagrodzeniem zasadniczym.

  Warunek 3*

  Zakaz transferu środków pochodzących z Programu, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z beneficjentem.

  Warunek 4*

  Zakaz przedpłacania kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.

  Warunek 5*

  Zakaz finansowania transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).

  Warunek 6*

  Spełnienie warunków określonych w sekcji 3.1 Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

  Spełnienie warunków określonych w sekcji 3.12 Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

  * wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie.

 • Udzielanie subwencji finansowych będzie następowało zgodnie z kolejnością rozpatrywania wniosków przez PFR, przy czym pierwszeństwo rozpoznania przyznane będzie tym wnioskom, które zgodnie z obowiązującymi procedurami będą kompletne i nieobarczone brakami utrudniającymi ich przeprocesowanie.

 • Odmowa udzielenia wsparcia nastąpi w razie braku spełnienia przez przedsiębiorcę warunków wskazanych w umowie subwencji finansowej oraz Regulaminie.

 • Tarcza Finansowa PFR nie przewiduje możliwości otrzymania subwencji przez przedsiębiorcę niezatrudniającego żadnych osób.

 • Subwencja dla Mikrofirm może zostać wykorzystana, w szczególności na:

  1. pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników,
  2. kosztów zakupu towarów i materiałów,
  3. kosztów usług obcych,
  4. bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego,
  5. kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej,
  6. kosztów wszelkich należności publicznoprawnych,
  7. kosztów zakupu sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Czym jest wydatkowanie na obsługę bieżącego finansowania zewnętrznego. Jakiego rodzaju finansowania w to wchodzą?

  Wchodzą w to wszelkie płatności związane z bieżącą obsługą finansowania zewnętrznego czyli kredyty, leasingi, pożyczki itp. (np. raty kapitałowo, odsetkowe, opłaty, prowizje) mogą być regulowane z subwencji w ramach tarczy 2.0. Środki z Tarczy 2.0 nie mogą być przeznaczone na spłatę subwencji z Tarczy nr 1.0.

   

  Subwencja dla MŚP może być przeznaczona na finansowanie 70% Kosztów Stałych.

  Zarówno Mikrofirmę, jak i MŚP, obowiązują przy tym następujące zakazy:

  1. dokonywania jakichkolwiek płatności (w tym, w szczególności, odpraw, innych podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych pomiędzy beneficjentem i pracownikiem, nagród, premii, udziału w zysku oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych pracownikowi przez beneficjenta) na rzecz jakiejkolwiek osoby posiadającej status pracownika beneficjenta z tytułu, lub w związku, z umową (w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z beneficjentem, której istnienie przesądza o jej statusie wspomnianym powyżej, poza wynagrodzeniem zasadniczym;
  2. transferu środków pochodzących z Programu, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z beneficjentem;
  3. przedpłacania kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów;
  4. finansowania transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).

   

 • Tak. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w ramach kodu PKD określonego zgodnie z numeracją kodów sprzed 2007 r. będzie miał możliwość uzyskania subwencji finansowej, o ile odpowiednik starego kodu PKD znajduje się na liście kodów PKD dopuszczonych do Programu.

kontakt

Telefon

Mikrofirmy

22 134 00 10

Infolinia czynna w dni robocze
w godzinach 08:00-20:00
(Koszt połączenia wg stawki operatora)

Telefon

Małe i Średnie Firmy

22 548 29 26

Infolinia czynna w dni robocze
w godzinach 08:00-17:00
(Koszt połączenia wg stawki operatora)

Dowiedz się więcej o systemach bankowości internetowej