Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

Memoranda informacyjne

  • Memoranda Informacyjne

  • Prospekt emisyjny Banku BGŻ

Memoranda Informacyjne

 
MEMORANDUM INFORMACYJNE zatwierdzone przez KNF 16.02.2015 r.
 
ANEKS NR 1 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO zatwierdzony przez KNF 02.03.2015 r.
 
ANEKS NR 2 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO zatwierdzony przez KNF 05.03.2015 r.
 
ANEKS NR 3 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO zatwierdzony przez KNF 09.03.2015 r.
 
ANEKS NR 4 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO zatwierdzony przez KNF 11.03.2015 r.
 
ANEKS NR 5 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO zatwierdzony przez KNF 20.03.2015 r.
 
ANEKS NR 6 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO zatwierdzony przez KNF 25.03.2015 r.
 
ANEKS NR 7 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO zatwierdzony przez KNF 16.04.2015 r.
 
ANEKS NR 8 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO zatwierdzony przez KNF 29.04.2015 r.
 
ANEKS NR 9 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO zatwierdzony przez KNF 05.05.2015 r.
 
ANEKS NR 10 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO zatwierdzony przez KNF 15.05.2015 r.

 

OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, A TAKŻE WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZE MEMORANDUM INFORMACYJNE NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANE JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. ANI MEMORANDUM INFORMACYJNE, ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE DO KTÓRYCH NINIEJSZE MEMORANDUM INFORMACYJNE SIĘ ODNOSI NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ. DLA UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI, ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE ANI MEMORANDUM INFORMACYJNE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM ZATWIERDZENIA LUB REJESTRACJI NA MOCY PRZEPISÓW DYREKTYWY PROSPEKTOWEJ LUB AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, ANI TEŻ NIE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE LUB ZAREJESTROWANE PRZEZ JAKIKOLWIEK ORGAN NADZORU W DOWOLNYM STANIE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. W KONSEKWENCJI, PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM MEMORANDUM INFORMACYJNYM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁYBY ZOSTAĆ DOKONANE W RAMACH DANEJ JURYSDYKCJI, NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH WYJĄTKÓW OD KONIECZNOŚCI REJESTRACJI ORAZ SPEŁNIENIA INNYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. EMITENT NIE ZAMIERZA SKŁADAĆ WNIOSKU O TAKĄ REJESTRACJĘ, ANI O UZYSKANIE ZGODY NA PRZEPROWADZENIE OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POZA TERYTRIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ.

INWESTOWANIE W PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE MEMORANDUM INFORMACYJNYM ŁĄCZY SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM WŁAŚCIWYM DLA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM ORAZ RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ BGŻ ORAZ Z OTOCZENIEM, W JAKIM BGŻ PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ. SZCZEGÓŁOWY OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZIALE „CZYNNIKI RYZYKA”.

Prospekt emisyjny Banku BGŻ

 
Prospekt emisyjny Banku BGŻ zatwierdzony 28 kwietnia 2011

 

Aneksy do prospektu

 
Aneks nr 1 zatwierdzony 29 kwietnia 2011
 
Komunikat aktualizujący nr 1 z 6 maja 2011
 
Aneks nr 2 zatwierdzony 9 maja 2011
 
Komunikat aktualizujący nr 2 z 16 maja 2011
 
Komunikat aktualizujący nr 3 z 17 maja 2011
 
Komunikat aktualizujący nr 4 z 17 maja 2011
 
Informacja o ustaleniu ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów z 17 maja 2011
 
Aneks nr 3 zatwierdzony 18 maja 2011
 
Komunikat aktualizujący nr 5 z 23 maja 2011

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand