Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 321 123

+48 22 134 00 00

(Dla połączeń krajowych i z zagranicy)

+48 500 990 500

(Dla połączeń komórkowych)

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

Uproszczony proces otwierania kont dla obywateli Ukrainy

Do otwarcia konta wystarczy:

 • paszport zagraniczny lub Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca (w ciągu 90 dni od jego wydania należy dostarczyć aktualny dokument potwierdzający tożsamość) lub
 • biometryczny dowód ukraiński (Identity Card) wydawany od 2016 roku,
 • ukraiński numer identyfikacji podatkowej (TIN), który można sprawdzić za pomocą aplikacji Diia - Дия,
 • polski numer telefonu (starter telefoniczny w dowolnej sieci),
 • złożenie w banku oświadczenia o źródle posiadanych środków.

Wypłaty z bankomatów dla Klientów UKRSIBBANK

Klienci posługujący się kartami Ukrsibbanku mogą bez prowizji wypłacać gotówkę:

 • z bankomatów w Centrach Klienta Banku BNP Paribas,
 • w urządzeniach sieci Planet Cash i Euronet.

 

Wypłat można dokonywać jedynie w złotych polskich.

 

Znajdź bankomat Otwiera się w nowym oknie.

  

Przy wypłatach z rachunków prowadzonych w hrywnach (UAH) Klientów Ukrsibbanku nie obowiązują limity kwotowe.

Transakcje wypłaty gotówki kartami ukraińskimi rozliczane są standardowo jak dla transakcji zagranicznych w walucie danego kraju.

 

Uwaga: w przypadku wypłat z bankomatów innych banków Klienci ukraińscy mogą być obciążani prowizją od wypłat oraz kosztami DCC (dynamiczne przewalutowanie walut).

 

Wypłaty z bankomatów na świecie dla Klientów UKRSIBBANK

w sieci Global Network BNP Paribas oraz Global Alliance

Posiadacze kart BNP Paribas Bank Polska i Ukrisbbank mogą dokonywać bezpłatnych wypłat:

 • w bankomatach Global Network BNP Paribas (sieć bankomatów Grupy BNP Paribas na świecie)
 • w bankomatach Global Alliance (sieć bankomatów banków współpracujących: Barclays, Bank of America, Deutsche Bank, Westpac, Scotiabank).

 

Znajdź bankomat na świecie Otwiera się w nowym oknie.

W niektórych bankomatach sieci Global Network ustawione są limity kwotowe pojedynczej transakcji. 

Usługa dotyczy kart płatniczych (nie dotyczy płatności Apple Pay i Google Pay). 

Gdzie zamieszkać

Zastanawiasz się gdzie zamieszkać w Polsce? Wejdź na portal gdzie zamieszkać > 

Odpowiedz na kilka pytań i znajdź miejsce, które najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. Portal przedstawi Ci kilka miejscowości wraz z poglądowymi kosztami utrzymania. Co ważne, zaproponuje też potencjalne oferty pracy i mieszkań.

Z inicjatywy Mastercard® przy wsparciu Grupy Morizon-Gratka i Ukraińskiego Domu, stworzono serwis, w którym za pomocą kilku kliknięć znajdziesz odpowiadające Twoim potrzebom miejsce do życia, sprawdzisz oferty mieszkań i zatrudnienia.

Współpraca z Grupą Pracuj.pl S.A.

W ramach współpracy przygotowaliśmy specjalny raport "Polski rynek pracy dla cudzoziemców" w który znajdziesz wszelkie niezbędne informacje w poszukiwaniu stabilnego zatrudnienia i przepisów prawa pracy.
W sekcji Najczęściej zadawane pytania znajdziesz też najważniejsze pytania i odpowiedzi w tym zakresie.

Najczęściej zadawane pytania

 • Pierwszy warunek konieczny – zaproszenie do pracy od pracodawcy. Sprawdź, czy wszystkie dane w zaproszeniu są poprawne, aby nie było niepotrzebnych problemów na granicy. Nie kupuj zaproszeń od przypadkowych „pośredników”, takie dokumenty często okazują się fałszywe, bądź są wydawane przez „jednodniowe” firmy, które w momencie wydawania wizy są już zlikwidowane. 
  Z zaproszeniem należy udać się do centrum wizowego, przedłożyć niezbędne dokumenty, zapłacić za usługi centrum i czekać na wydanie wizy. 

 • Zaleca się sprawdzenie pełnej i ostatecznej listy na oficjalnej stronie internetowej, ponieważ lista dokumentów i wymagania ciągle się zmieniają, szczególnie w ostatnim czasie. Podstawowa lista jednak pozostaje bez zmian: 

  • Paszport ukraiński oraz kopie wszystkich stron z wpisami;
  • Paszport zagraniczny oraz kserokopie wszystkich stron z wpisami;
  • Polisa ubezpieczenia zdrowotnego;
  • Wypełniony formularz wniosku wizowego;
  • Kolorowe zdjęcie;
  • Dokument potwierdzający cel podróży, na przykład zaproszenie do pracy;
  • Oświadczenie o posiadaniu lub braku innych paszportów zagranicznych;
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty wizowej.
    
 • Idealną sytuacją jest taka, w której cudzoziemiec posiada aktualny paszport zagraniczny zwykły lub biometryczny wraz z pieczątką potwierdzającą przekroczenie granicy, lub w której cudzoziemiec składa wniosek o nadanie numeru PESEL (cyfrowego identyfikatora osoby fizycznej w Polsce). 
  Jeśli takich dokumentów brak, to teraz, w okresie wojny, Ukrainiec może pracować i jednocześnie wyrobić niezbędne dokumenty. Pracodawca jest zobowiązany powiadomić miejscowy Urząd Pracy o tym, że zatrudnia cudzoziemca bez dokumentów. Ponadto należy przebywać w Polsce legalnie. 
  Wymagania dotyczące niezbędnych dokumentów ulegają ciągłym zmianom.

 • Nie, można pracować bez nadanego numeru PESEL. Niektóre osoby nie chcą otrzymywać numeru identyfikacyjnego ze względów religijnych lub innych. Takie osoby nie tracą prawa do legalnej pracy w Polsce. Ten numer jednak istotnie przyśpieszy i uprości wszystkie procedury związane z zatrudnieniem. Otrzymanie numeru nie jest trudne, dlatego bardzo pożądane jest, aby uzyskać go jak najszybciej.
  Jeśli nie otrzymałeś jeszcze tego numeru i czekasz na jego nadanie, wystarczy, że przedłożysz pracodawcy kopię wniosku o nadanie numeru PESEL.

 • Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

  1. Uzyskania wizy krajowej z możliwością wielokrotnego przekraczania granicy bez opłat;
  2. Bezpłatnego złożenia wniosku do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego oraz dokumentów na pobyt stały;
  3. Ulgi 37% na przejazdy w Polsce;
  4. Bezpłatnego wstępu do niektórych muzeów;
  5. Pracy na terytorium Polski; 
  6. Uzyskania pomocy od państwa, aby rozpocząć życie w Polsce;
  7. Prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
  8. Korzystania z publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  9. Nauki w szkołach średnich i wyższych w Polsce, otrzymywania stypendium.
 • Kartę Polaka może uzyskać obywatel państwa należącego do obszaru postradzieckiego lub osoba nieposiadająca obywatelstwa w państwach tego obszaru, która:

  • Wykazuje swoją przynależność do Polski poprzez znajomość języka polskiego na poziomie nie niższym niż A2, kultury, historii Polski oraz kultywuje polskie zwyczaje i tradycje.
  • W obecności wojewody lub konsula złoży oświadczenie o przynależności do narodu polskiego i udokumentuje, że jedno z rodziców, dziadków lub dwoje pradziadków posiadało narodowość polską.
    
 • Kartę Polaka można otrzymać nawet bez polskich korzeni w rodzinie. Jeśli jesteś zaangażowany w rozwój polskiej kultury, aktywnie szerzysz ją w innym kraju poprzez organizacje polonijne, również masz szansę uzyskać Kartę Polaka. Trzeba podać oficjalne dowody aktywnego, co najmniej trzyletniego zaangażowania w rozwój polskiej kultury, dziedzictwa, języka itp. Może to być praca w różnych organizacjach, związkach i itp. związanych z „tematem polskim”. Dokładną listę tych organizacji można znaleźć w Internecie.

  • Korzystaj z usług renomowanych agencji zatrudnienia lub szukaj pracy osobiście, bez pośredników. Możesz też skorzystać z pomocy dobrych znajomych, którym ufasz.
  • Nie oddawaj nikomu oryginałów swoich dokumentów. 
  • Nie kupuj zaproszeń do pracy od podejrzanych „pośredników”. 
  • W żadnym wypadku nie należy płacić za zatrudnienie. Agencja działająca zgodnie z prawem otrzymuje wynagrodzenie za usługi tylko od pracodawcy.
  • Koniecznie zweryfikuj firmę oferującą Ci pracę. Można to zrobić w Internecie na specjalnych stronach internetowych.
    
 • Istnieje kilka oficjalnych stron internetowych, na których można sprawdzić podstawowe informacje o firmie i jej działalności. Na poniższych stronach znajdują się zarejestrowane firmy w Polsce: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu oraz https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx/KRS
  Przeczytaj zwykłe opinie osób w Internecie, na portalach społecznościowych w grupach dotyczących pracy za granicą i przeglądaj profile rekruterów, fora itp. Pamiętaj jednak, że opinie również mogą być fałszywe. Szukaj opinii realnych osób, przejrzyj ich profile na portalach społecznościowych, porozmawiaj na komunikatorze. 
   

 • Przekaż swój polski numer telefonu oraz wszystkie dane kontaktowe potencjalnego pracodawcy lub agencji pracy kilku znajomym i krewnym. Poproś ich, aby od czasu do czasu zadzwonili do ciebie, jeśli sam nie możesz się z nimi skontaktować. 
  Jeśli jesteś zabierany do pracy samochodem, koniecznie zrób zdjęcie tego samochodu i jego numeru rejestracyjnego i wyślij je zaufanym osobom. Jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia, spróbuj wyjść z samochodu, jeśli to niemożliwe, zadzwoń na policję (z przydrożnej kawiarni lub toalety). W żadnym przypadku nikomu nie udostępniaj swoich dokumentów.

 • Szkoła policealna to typ szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów szkoły średniej.
  Takie szkoły mogą być państwowe i prywatne. Kształcenie dla poszczególnych zawodów zwykle trwa dwa lata, czyli cztery semestry, choć w niektórych dziedzinach jest to pięć semestrów (np. technik dentystyczny), trzy semestry (np. technik bezpieczeństwa i higieny pracy) czy nawet dwa (np. florysta).
  Nauka w szkole policealnej to wspaniały wybór. Po pierwsze da Ci zawód, a po drugie da Ci prawo do uzyskania karty pobytu. 
   

 • Zdobyć wykształcenie podyplomowe w Polsce zdecydowanie warto. Jest to dyplom europejskiej uczelni, która jest notowana na świecie znacznie wyżej niż ukraińskie szkoły wyższe. Dodatkowo jakość wiedzy w takich instytucjach jest bardzo wysoka i faktycznie da Ci status specjalisty z dostępem do europejskiego rynku pracy. 
  Dodatkowa przydatna korzyść z posiadania dyplomu: jeśli językiem studiów był polski, to taki dyplom jest równoważny z certyfikatem językowym wymaganym do uzyskania obywatelstwa.
  Zajęcia na studiach podyplomowych zazwyczaj odbywają się w weekendy.
   

 • Wszystko zależy od twoich preferencji i sytuacji życiowej. Jeśli lubisz przebywać wśród ludzi, poznawać temat w praktyce, rozmawiać na tematy zawodowe - tradycyjne kursy zawodowe będą dla Ciebie najlepszą opcją. Jeśli masz możliwość i chęć uczyć się w domu na zajęciach online – zdalne kursy są właśnie dla ciebie. Zaoszczędzisz czas i pieniądze na dojazd do miejsca zajęć, będziesz mógł uczyć się w znanym sobie środowisku domowym.
  Dyplomy i świadectwa z kursów stacjonarnych i zdalnych są absolutnie identyczne.

 • Niekoniecznie. Na stanowisko o mniejszej popularności oczywiście cv nie jest wymagane. Jeśli jednak szukasz pracy, która będzie najlepiej pasowała do Ciebie i będzie zgodna z Twoimi umiejętnościami, cechami osobistymi, doświadczeniem zawodowym i wykształceniem, przygotuj CV. 
  Nawet do pracy, np. pokojówki czy opiekunki, najlepiej mieć CV. Można je wysłać w odpowiedzi na ofertę pracy zamieszczoną na portalach z ogłoszeniami albo wydrukować i dostarczyć pracodawcy osobiście. Najlepszą opcją jest CV ze zdjęciem. W przypadku niektórych zawodów wskazane jest posiadanie portfolio – próbek swoich prac.

 • Warto w tej kwestii znaleźć złoty środek: nie ograniczać się do kilku zdań, ale też nie pisać „poematów” z pochwałami na swój temat. Wskaż w CV najważniejsze kwestie, które pracodawca powinien wiedzieć o Tobie jako o kandydacie na konkretne stanowisko. Nie musisz np. pisać o swojej szkole średniej czy hobby, jeśli nie jest to związane z potencjalnym miejscem pracy.
  Nie wahaj się jednak mówić o swoich mocnych stronach, które z pewnością przyciągną rekruterów. Czasami wypada wspomnieć o hobby, jeśli będzie ono pomocne w pracy (np. jazda na rowerze w przypadku pracy na stanowisku kuriera rowerowego).

 • Przede wszystkim, zachowuj się naturalnie. Nie próbuj być kimś, kim nie jesteś, aby zaimponować rekruterowi lub pracodawcy. Sztuczne zachowanie, napięty uśmiech są bardzo widoczne i od razu tworzą niekorzystną atmosferę. Zbyt swobodne zachowanie również zniechęca, ponieważ kandydat sprawia wtedy wrażenie, że niepoważnie podchodzi do obowiązków. Zachowuj się więc stosownie do sytuacji.
  Spróbuj spokojnie i starannie zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej jako specjalista, którego potrzebuje pracodawca. W związku z tym przygotuj się na ewentualne pytania i nie denerwuj się.

 • Możesz, a nawet powinieneś. Twoje pytania mogą świadczyć o Twoim zainteresowaniu potencjalną pracą. Na przykład, dobrze jest zadać pytanie o szczegóły dotyczące obowiązków na danym stanowisku, o godziny pracy, o relacje w zespole. Zapytaj, jak wygląda typowy dzień pracy na tym stanowisku i o zakres obowiązków. Możesz również zapytać o ewentualne wyzwania, jakie czekają pracownika na tym stanowisku. 
  Nie należy jednak przesadzać z pytaniami. Nie zapominaj, że to rekruter lub pracodawca są od zadawania pytań na rozmowie kwalifikacyjnej.

 • Każda z form zatrudnienia (umów) ma swoje wady i zalety. Dodatkowo, każda z nich będzie optymalna w różnych sytuacjach. Na przykład, jeżeli potrzebujesz krótkoterminowej pracy, aby jak najszybciej zarobić dużo pieniędzy, i nie zależy Ci na ubezpieczeniu zdrowotnym – wybierz umowę zlecenia lub umowę o dzieło. 
  Jeżeli potrzebujesz pakietu socjalnego i ubezpieczenia zdrowotnego, środków w funduszu emerytalnym i stabilności, szukaj pracy na umowę o pracę (najpierw na czas określony, a później na czas nieokreślony). 

 • W żadnym wypadku nie zgadzaj się na pracę nieoficjalną, nawet jeśli obiecano Ci bardzo wysokie wynagrodzenie. Po pierwsze, złamiesz prawo. Po drugie, jesteś narażony na duże ryzyko: w przypadku choroby, wypadku, oszustwa lub innych nieprzyjemnych, nieprzewidzianych sytuacji nie będziesz miał żadnej ochrony. Bardzo trudno będzie udowodnić, że naprawdę pracowałeś w danym miejscu i że twoje prawa zostały naruszone. Pracodawca łamie również prawo oferując Ci pracę nieoficjalnie i nie odprowadzając za Twoją pracę podatków i składek.

To może się przydać!
Pi-stacja – darmowe korepetycje i wideolekcje

 

Materiały edukacyjne zgodne z polską podstawą programową pomogą dzieciom z Ukrainy uzupełnić wiedzę, której potrzebują na co dzień w szkole.

Na portalu www.pistacja.tv oraz na kanałach na YouTube Wasze dzieci bez opłat i bez podawania danych mogą uczyć się matematyki, chemii, biologii i fizyki. Pi-stacja to projekt z darmowymi wideolekcjami realizującymi polski program nauczania. Jest ich już blisko 800, a do większości zostały dodane ukraińskie napisy. Dzięki temu Pi-stacja doskonale sprawdzi się jako pomoc dla uczniów kontynuujących lub dopiero rozpoczynających naukę w polskiej szkole.

Wszystkie materiały są sprawdzone przez nauczycieli i są zgodne z podstawą programową. Wideolekcje Pi-stacji są też wykorzystywane w trakcie lekcji w wielu szkołach.

W jakiej sytuacji sprawdzi się Pi-stacja?

 • jako pomoc przy pokonywaniu bariery językowej, by ułatwić naukę w polskim systemie nauczania;
 • w trakcie nadrabiania zaległości - Pi-stacja to doskonała alternatywa dla płatnych korepetycji;
 • jako powtórka przed sprawdzianami i pomoc przy odrabianiu lekcji;
 • na laptopie, komórce czy tablecie (wideolekcje Pi-stacji możecie pobrać i korzystać z nich także offline);
 • zawsze wtedy, gdy Wasze dziecko potrzebuje wsparcia w nauce.

Aby sprawdzić wideolekcje, do których zostały już dodane napisy kliknij TU >>

Więcej informacji: www.pistacja.tv

 

Wsparcie Fundacji i Grupy BNP Paribas

Fundacja BNP Paribas działa na rzecz integracji uchodźców w Polsce od 2016 roku. Od 2018 roku prowadzi z Fundacją Ocalenie, partnerem strategicznym, program tutorsko-stypendialny „Wiedza do potęgi”, wspierający młodzież uchodźczą w odnalezieniu się w polskim systemie edukacji.

W związku z wojną w Ukrainie Fundacja przekazała darowizny na rzecz organizacji pomocowych, m.in.:

 • Fundacji Ocalenie, która zajmuje się doraźną oraz długofalową pomocą, wspierającą integrację i usamodzielnianie się uchodźców i uchodźczyń w Polsce 1,4 mln PLN
 • Polskiego Forum Migracyjnego, które oferuje wsparcie psychologiczne dla dzieci i dorosłych, szczególnie wspierając osoby z grup wrażliwych 470 tys. PLN

Fundusz solidarnościowy dla uchodźców z Ukrainy

Fundacja BNP Paribas powołała specjalny fundusz solidarnościowy, którego celem jest natychmiastowa i skuteczna pomoc Ukraińcom, którzy musieli opuścić swoje domy.

Do tej pory Fundacja zebrała 500 tys. zł – dziękujemy za wszystkie wpłaty! Podwoiliśmy tę kwotę i wspólnie z Grupą BNP Paribas przekazujemy łącznie dodatkowy 1 mln PLN organizacjom pomocowym:

- Stowarzyszenie Homo Faber, które przeciwdziała dyskryminacji mniejszości, od początku wojny w Ukrainie działa lokalnie na rzecz uchodźców i uchodźczyń | 300 tys. PLN

- Fundacja św. Mikołaja, która pomaga ukraińskim dzieciom z rodzin ubogich i domów dziecka | 300 tys. PLN

- Fundacja ANG Nienieodpowiedzialni na zakup karetki oraz niezbędnej żywności | 200 tys. PLN

- Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej na działania pomocowe w obwodzie czernihowskim | 150 tys. PLN

- Fundacja Splot Społeczny, prowadząca Centrum Integracji w Terminal Kultury Gocław na zakup żywności do free shopu | 50 tys. PLN

Zbiórka nadal trwa. Kolejne środki trafią do organizacji pomocowych zajmujących się długofalowym wsparciem i integracją osób uchodźczych w Polsce.

Jak przekazać darowiznę na konto funduszu?

Kliknij w zielony button, aby przelać darowiznę przez bramkę transakcyjną.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ Otwiera się w nowym oknie.

Jak mądrze pomagać?
Webinar organizowany przez Fundację BNP Paribas

Wydarzenia w ostatnim czasie pokazały, jak potrafimy się zjednoczyć i wspólnie pomagać, w obliczu ogromnej tragedii. Ale czy wiemy jak to robić mądrze? Swoimi przemyśleniami podzieliły się Marianna Wartecka z Fundacji Ocalenie, Zofia Zochniak, CEO Ubrania do Oddania, Magda Pękacka, dyrektorka Forum Darczyńców oraz Joanna Gajda-Wróblewska, prezeska Fundacji BNP Paribas. Rozmówczynie dyskutowały o działaniach doraźnych oraz długoterminowych, wspieraniu organizacji pozarządowych oraz o tym jak pomagać tym, którzy pomagają.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania.

Zaangażowanie społeczne pracowników Banku BNP Paribas, koordynowane przez Fundację BNP Paribas, na rzecz wsparcia osób uciekającym przed wojną w Ukrainie:

 • każdy pracownik może skorzystać z 2 pełnopłatnych dni urlopu w roku na działania wolontariackie, ponad 300 pracowników wykorzystało tę możliwość na wsparcie działań pomocowych w marcu i kwietniu,
 • Fundacja BNP Paribas zorganizowała specjalną edycję „Konkursu na projekty wolontariackie”, w ramach którego 37 projektów, zgłoszonych przez bankowych wolontariuszy, otrzymało dofinasowanie do 4 tys. zł na działania pomocowe,
 • w bankowym intranecie została uruchomiona specjalna zakładka poświęcona aktualnej sytuacji w Ukrainie, ze zweryfikowanymi zbiórkami finansowymi i rzeczowymi oraz możliwościami wolontariatu.

Grupa BNP Paribas stworzyła specjalny fundusz na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Rescue & Recover Fund jest zasilany wpłatami od pracowników i Klientów banku.
Grupa BNP Paribas przeznaczy 10 mln euro na podwojenie zebranej kwoty. Pomoc finansowa trafi do Lekarzy Bez Granic, Czerwonego Krzyża oraz biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Dowiedz się więcej >Otwiera się w nowym oknie.

Wspieramy działania Fundacji Ocalenie

Fundacja Ocalenie, która zapewnia transport z granicy, pomoc rzeczową, tymczasowe miejsca zamieszkania, udziela niezbędnych informacji o zatrudnianiu, otwiera punkty z bezpieczną przestrzenią przy polsko-ukraińskich przejściach granicznych oraz świetlice dla dzieci na terenie Warszawy, oferuje bezpłatne kursy polskiego.
Z okazji Dnia Kobiet do każdej kwoty wpłaconej na fundusz solidarnościowy Bank BNP Paribas dołożył jej czterokrotność, a całość została przekazana na rzecz fundacji. W sumie przekazaliśmy 310 tys. zł.

Dowiedz się więcej >Otwiera się w nowym oknie.

Bank jest partnerem aplikacji UA SOS. Aplikacja łączy osoby potrzebujące wsparcia z osobami oferującymi pomoc.


Chcesz pomóc?

Zgłoś lokal, pokój lub miejsce, które możesz nieodpłatnie udostępnić ofiarom wojny w Ukrainie.

Dowiedz się więcej >Otwiera się w nowym oknie.

Atrakcje dla najmłodszych

Logotyp storytel

Storytel uruchomił stronę internetową, na której znajdują się bajki w formie audiobooków, oczywiście w języku ukraińskim. Szczegóły tutaj:
https://kazkowyjswit.pl/ Otwiera się w nowym oknie.