Menu
Zaloguj
 
 


Finansowanie zwiększa rolę

 

 

 

Kontakt z doradcą
Znajdź oddział

WSPIERAJąCE KREDYTY DLA ROLNIKÓW

Czas trwania promocji: od 15 stycznia do 31 maja 2020 r.

Z oferty kredytowej na promocyjnych warunkach mogą skorzystać nowi i obecni Klienci Banku, prowadzący działalność rolniczą. Warunkiem jest posiadanie rachunku bieżącego w naszym Banku. 

Zamów rozmowę z doradcą

kredyty

Kredyt Agro Ekspres

 

Kredyt na dowolny cel związany z gospodarstwem rolnym, w szczególności na zakup niezbędnych środków do produkcji rolnej oraz spłatę zadłużenia w innych bankach. W okresie promocji kredyt dostępny jest w kilku wariantach cenowych, w zależności od wybranego obligatoryjnego wariantu ubezpieczenia:

 • prowizja za udzielenie kredytu 0 zł
 • marża:
  • 0,99% przy zawarciu polisy w Cardif, tj. ubezpieczenie na życie i poważne zachorowanie lub ubezpieczenie na życie, NNW i poważne zachorowanie
  • 2,99% przy zawarciu polisy w Cardif, tj. ubezpieczenie na życie
  • 3,99% przy zawarciu polisy NNW w Concordii, tj. ubezpieczenie na życie i zdrowie w Pakiecie VIP Agro
 • do 2 000 000 zł

Dodatkowym warunkiem skorzystania z promocyjnego Kredytu Agro Ekspres jest przeniesienie wpływu z dopłat unijnych na rachunek w Banku BNP Paribas.

 

kontakt z doradcą

Kredyt Agro Rzeczówka Light

 

Kredyt udzielany bez zabezpieczeń przeznaczony na bieżące finasowanie gospodarstwa rolnego w tym zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej i sfinansowanie instalacji fotowoltaicznej. Okres kredytowania – do 12 miesięcy.

 • prowizja za udzielenie kredytu 2,99%
 • marża 0%
 • do 200 000 zł
 • prowizja od przedterminowej spłaty kredytu 0%
 • prowizja od zaangażowania 0%

 

 

kontakt z doradcą

Kredyt Unia+

 

Na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Dotacje unijne przekazywane są głównie po zakończeniu projektu.

 • prowizja za udzielenie kredytu 0 zł
 • obligatoryjne zawarcie polisy w Concordii, tj. ubezpieczenie sprzętu/majątku/budynków/życia i zdrowia

 

Pozostałe cechy Kredytu Unia+:

 • indywidualne podejście do każdego beneficjenta i wymogów instytucji udzielających dotacji określonych w umowie o dofinansowanie
 • okres kredytowania do 15 lat
 • udział własny od 10% całkowitych kosztów przedsięwzięcia

 

kontakt z doradcą

Kredyt Preferencyjny Klęskowy

 

Kredyt przeznaczony na finansowanie nakładów rzeczowych, koniecznych do wznowienia produkcji w rolnictwie po wystąpieniu szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi

 • prowizja za udzielenie kredytu 0,5%
 • obligatoryjne zawarcie polisy w Concordii, tj. ubezpieczenie sprzętu/majątku/budynków/życia i zdrowia1
 • udzielany w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód
 • niski koszt kredytu, m.in. przez atrakcyjne oprocentowanie po stronie kredytobiorcy (pozostałą należną kwotę odsetek płaci ARiMR).

 

kontakt z doradcą

Poznaj Konto Otwarte na Agrobiznes

 • prowadzenie rachunku – 0 zł przez 6 m-cy od dnia podpisania Umowy, a następnie 0 zł/m-c przy średnim saldzie min. 3 000 zł/m-c, w innym przypadku opłata wynosi 10 zł/m-c
 • 0 zł za wydanie Karty debetowej Mastercard w PLN i EUR
 • 0 zł za przelewy internetowe w PLN

 

kontakt z doradcą

1Zawarcie polisy w Concordii nie obowiązuje, w przypadku jeżeli Klient już z takiego ubezpieczenia korzysta, bez względu na wariant lub jeżeli Klient korzysta jednocześnie z produktu kredytowego z ubezpieczeniem Cardif w określonym przez Bank wariancie.

 

O kredyty na podanych warunkach promocyjnych mogą wnioskować zarówno nowi, jak i obecni Klienci Banku. Warunkiem skorzystania z ww. oferty kredytowej przez nowych Klientów Banku jest otwarcie rachunku bieżącego z kartą debetową i bankowością internetową, a przez obecnych – wystąpienie z wnioskiem o wydanie karty debetowej, jeżeli do tej pory nie została wydana.


Rolnicy ubiegający się o finansowanie mogą wnioskować o przyznanie wybranego kredytu bądź wszystkich rodzajów kredytów równocześnie.

Promocyjne warunki cenowe produktów leasingowych

Porozmawiaj z naszym doradcą i dobierz promocję korzystną dla Ciebie!

Zadzwoń na Infolinię

+48 500 970 345

 dla połączeń komórkowych, krajowych i z zagranicy

Porozmawiaj z doradcą

 

Wypełnij formularz

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 

Bank BNP Paribas zwyciężył w Konkursie IZYDORY 2019 i uzyskał tytuł Firmy najbardziej przyjaznej rolnikowi w kategorii Pozarolnicze. Organizatorem Konkursu jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze, a firmy do Konkursu zgłaszają i oceniają rolnicy. Finał Konkursu miał miejsce w październiku 2019r.

Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Okres promocji obowiązuje od 15 stycznia do 31 maja 2020 r. Promocja skierowana jest do nowych i obecnych Klientów Banku z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie i ubiegających się o produkty objęte promocją. Podane warunki cenowe dotyczą nowo udzielanych kredytów. Zastosowanie podanych warunków cenowych możliwe jest tylko w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku kredytowego przez Klienta. Warunki cenowe dla produktów kredytowych określonych w materiale obowiązują przez okres kredytowania od dnia podpisania umowy kredytu. Warunkiem skorzystania z niniejszej promocji jest posiadanie przez Klienta zdolności do spłaty kredytu we wnioskowanej kwocie oraz spełnienie warunków przyznania produktu. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej następuje na warunkach określonych w umowie zawartej z Klientem za pośrednictwem Banku BNP Paribas, działającego jako agent ubezpieczeniowy, przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu lub Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w regulaminach i taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl

 

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń