Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

Plan Połączenia z Sygma Bank Polska S.A.

zawiadomienia akcjonariuszy

Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011571, REGON: 010778878; NIP: 5261008546; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 84 238 318 PLN („BGŻ BNPP”), działając na podstawie art. 504 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), zawiadamia po raz pierwszy o planowanym połączeniu BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, Polska, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000569806, REGON: 362178499; NIP: 5213702622; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 25.000.000 PLN („Sygma Bank Polska”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Sygma Bank Polska, jako spółki przejmowanej, na rzecz BGŻ BNPP, jako spółki przejmującej, na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez Zarządy BGŻ BNPP i Sygma Bank Polska w dniu 10 grudnia 2015 r., opublikowanym raportem bieżącym nr 87/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. i znajdującym się od tego dnia na stronie internetowej BGŻ BNPP pod adresem: /relacje-inwestorskie/plan-polaczenia-z-sygma-bank-polska („Plan Połączenia”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGŻ BNPP w przedmiocie podjęcia uchwały o połączeniu BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska zostało zwołane na dzień 30 marca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane w drodze raportu bieżącego nr 05/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

Od dnia 26 lutego 2016 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGŻ BNPP w przedmiocie podjęcia uchwały o połączeniu BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska, BGŻ BNPP udostępni na swojej stronie internetowej, pod adresem: /relacje-inwestorskie/plan-polaczenia-z-sygma-bank-polska, następujące dokumenty,
o których mowa w art. 505 § 1 KSH (oraz umożliwi ich wydruk):

  1. Plan połączenia
  2. Sprawozdania finansowe BGŻ oraz sprawozdania Zarządu BGŻ z działalności BGŻ za lata obrotowe 2014, 2013 i 2012, wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta

 

2014

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. za rok 2014:

 
Sprawozdanie finansowe 2014
 
Sprawozdanie Zarządu 2014
 
Opinia i Raport audytora 2014

 

2013

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. za rok 2013:

 
Sprawozdanie finansowe 2013
 
Sprawozdanie Zarządu 2013
 
Opinia i Raport audytora 2013

 

2012

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. za rok 2012:

 
Sprawozdanie finansowe 2012
 
Sprawozdanie Zarządu 2012
 
Opinia audytora 2012
 
Raport audytora 2012

 

  1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGŻ BNPP w sprawie połączenia BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska;
  2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygma Bank Polska w sprawie połączenia Sygma Bank Polska z BGŻ BNPP;
  3. Ustalenie wartości majątku BGŻ BNPP na dzień 30 listopada 2015 r.;
  4. Ustalenie wartości majątku Sygma Bank Polska na dzień 30 listopada 2015 r.;
  5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Sygma Bank Polska na dzień 30 listopada 2015 r.

Akcjonariuszom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystywanie przez BGŻ BNPP środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, BGŻ BNPP może przesłać odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej.

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem akcjonariuszy w rozumieniu art. 504 § 1 KSH. Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska zostanie dokonane w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty niniejszego zawiadomienia.

Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu

W nawiązaniu do pierwszego zawiadomienia o planowanym połączeniu, opublikowanego w dniu 26 lutego 2016 r. raportem bieżącym 06/2016, Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011571, REGON: 010778878; NIP: 5261008546; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 84.238.318 PLN („BGŻ BNPP”), działając na podstawie art. 504 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), zawiadamia po raz drugi o planowanym połączeniu BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000569806, REGON: 362178499; NIP: 5213702622; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 25.000.000 PLN („Sygma Bank Polska”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Sygma Bank Polska, jako spółki przejmowanej, na rzecz BGŻ BNPP, jako spółki przejmującej, na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez Zarządy BGŻ BNPP i Sygma Bank Polska w dniu 10 grudnia 2015 r., opublikowanym raportem bieżącym nr 87/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. i znajdującym się od tego dnia na stronie internetowej BGŻ BNPP pod adresem: /relacje-inwestorskie/plan-polaczenia-z-sygma-bank-polska

(„Plan Połączenia”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGŻ BNPP w przedmiocie podjęcia uchwały o połączeniu BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska zostało zwołane na dzień 30 marca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane w drodze raportu bieżącego nr 05/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

Od dnia 26 lutego 2016 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGŻ BNPP w przedmiocie podjęcia uchwały o połączeniu BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska, BGŻ BNPP udostępnia na swojej stronie internetowej, pod adresem:
/relacje-inwestorskie/plan-polaczenia-z-sygma-bank-polska
dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (oraz umożliwia ich wydruk).

Akcjonariuszom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystywanie przez BGŻ BNPP środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, BGŻ BNPP może przesłać odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej.

Niniejsze zawiadomienie jest drugim zawiadomieniem akcjonariuszy w rozumieniu art. 504 § 1 KSH.Plan połączenia

 
Stanowisko Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w sprawie połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.
 
Plan połączenia Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z Sygma Bank Polska Spółka AkcyjnaZałączniki

 
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna w sprawie połączenia z Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna;
 
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna w sprawie połączenia z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna;
 
Ustalenie wartości majątku Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna na dzień 30 listopada 2015 r.;
 
Ustalenie wartości majątku Sygma Bank Polska Spóła Akcyjna na dzień 30 listopada 2015 r.;
 
Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna na dzień 30 listopada 2015 r.,

 

Spółki niniejszym wyjaśniają, że załącznik, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH nie został sporządzony dla Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z uwagi na zastosowanie wyjątku przewidzianego w art. 499 § 4 KSH.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń