Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 321 123

+48 22 134 00 00

(Dla połączeń krajowych i z zagranicy)

+48 500 990 500

(Dla połączeń komórkowych)

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

Uwaga na fałszywe strony!

17/09/2020

Przestępcy nieustannie tworzą fałszywe strony internetowe łudząco podobne do tych prawdziwych. W ostatnich tygodniach odnotowaliśmy wzrost ilości takich domen, które najczęściej pojawiają się w formie reklamy po wpisaniu w wyszukiwarce na przykład nazwy banku.

 

Po kliknięciu na link w reklamie, następuje przekierowanie na fałszywą stronę internetową, przypominającą prawdziwą stronę logowania do bankowości elektronicznej:

 

Po wpisaniu danych do logowania przestępcy uzyskują dostęp do Twoich poświadczeń do logowania do bankowości elektronicznej, co w następstwie może doprowadzić nawet do utraty środków z rachunku.

Pamiętaj!

 • Chcąc zalogować się do bankowości internetowej zawsze wpisuj adres strony logowania ręcznie:
 • https://goonline.bnpparibas.pl/ dla klientów detalicznych
 • https://biznesplanet.bnpparibas.pl/ dla klientów korporacyjnych

 

lub po wejściu na stronę banku: https://www.bnpparibas.pl/ wybierz ikonę „Logowanie”, a następnie przejdź do wybranego systemu.

 • Nie korzystaj z linków do zalogowania, które pojawiają się w formie reklamy
 • Zawsze sprawdzaj poprawność wpisanego adresu, zwróć uwagę na „literówki”
 • Sprawdź czy połączenie jest szyfrowane (symbol zamkniętej kłódki na pasku adresu strony) oraz czy występuje literka „s” w nazwie protokołu https (pierwszy człon adresu powinien zatem mieć formę: „https”)
 • Zweryfikuj czy w przeglądarce jest widoczny symbol zamkniętej kłódki lub inny symbol (podświetlone na zielono bądź niebiesko nazwa podmiotu certyfikatu lub/i pasek adresu)
 • Sprawdź czy wydawcą certyfikatu jest Bank oraz czy jest on ważny
 • Upewnij się czy elementy graficzne i treści na stronie logowania nie budzą podejrzeń (np. czy nie pojawia się żądanie podania numerów kart kredytowych, danych osobowych lub innych danych, o które Bank nigdy nie pyta podczas procesu uwierzytelniania użytkownika)
 • czy nie pojawiają się różnego typu komunikaty o błędach (np. „trwa weryfikacja systemu”)
 • czy nie następuje niespodziewane przerwanie sesji zaraz po podaniu poprawnego hasła
 • Kluczowe jest również uważne czytanie otrzymanych wiadomości sms do autoryzacji. Jeśli treść wiadomości nie dotyczy zlecanej dyspozycji, nie należy wpisywać hasła do autoryzacji.

 

Pamiętaj również, że Bank nigdy nie prosi o:

 

 • akceptację regulaminów za pomocą hasła sms
 • autoryzację dostępu dla pracownika za pomocą hasła sms
 • weryfikację tożsamości

 

Dodatkowo, w celu zwiększenia bezpieczeństwa Bank zaleca ustanowienie dwuskładnikowego logowania czyli podawania podczas logowania: loginu, hasła statycznego oraz hasła SMS lub tokena USB (w przypadku klientów korporacyjnych).

 

Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to:

Infolinia BNP Paribas +48 500 990 500, +48 22 134 00 00*

System Zastrzegania Kart +48 828 828 828*

American Express  (48 22) 581 52 22*

 

*opłata za połączenie wg cennika operatora