Najczęściej poszukiwane

 
 
KREDYT PREFERENCYJNY

KREDYT PŁYNNOŚCIOWY
(LINIA UP)

Skorzystaj z nowego kredytu na specjalnych warunkach

Kontakt z doradcą
Dostępność
Oddziały

POZNAJ ZALETY PREFERENCYJNEGO KREDYTU PŁYNNOŚCIOWEGO

Kredyt dla producentów rolnych na poprawę płynności finansowej, zapewniający nowym lub obecnym Klientom1 niskie, stałe oprocentowanie 2% w skali roku.

Preferencyjny kredyt płynnościowy (Linia UP):


 • kredyt obrotowy przeznaczony na spłatę zobowiązań lub zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej,
 • nie może zostać wykorzystany na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020,
 • udzielany bez zabezpieczeń do kwoty posiadanego przez Klienta wolnego limitu na produkty niezabezpieczone w banku.

 

Dostępność do 31.12.2023 r.

 

Jak otrzymać kredyt?

1
Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Do wnioskowania o kredyt należy przedstawić standardowe, wymagane przez bank dokumenty niezbędne do wyliczenia zdolności Klienta do spłaty kredytu oraz:

1. Oświadczenie na druku ARiMR (Oświadczenie Wnioskodawcy).

2. Dokumenty potwierdzające wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego:

 • zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego ARiMR wskazujące powierzchnię zgłoszoną do płatności bezpośrednich,
 • lub nakaz płatniczy podatku rolnego,
 • lub akt własności gruntów rolnych wraz z wypisem z rejestru gruntów,
 • lub umowa dzierżawy gruntów rolnych wraz z wypisem z rejestru gruntów,
 • lub kopia złożonego w 2023 r. wniosku o płatności bezpośrednie.

Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu.

Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania, z jakiej może skorzystać kredytobiorca ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu.

2
Doradca zweryfikuje dokumenty

Doradca zweryfikuje dokumenty

Doradca sprawdza czy:

 • Klient spełnia warunki do ubiegania się o kredyt preferencyjny.
3
Otrzymujesz środki na utrzymanie płynności finansowej

Otrzymujesz środki na utrzymanie płynności finansowej

 • W przypadku spełniania warunków oraz posiadania zdolności kredytowej, Bank podejmuje decyzję kredytową zgodnie z procedurą obowiązującą dla kredytów preferencyjnych.
 • Klient otrzymuje odpowiedzi na pytania oraz wsparcie doradcy, na każdym etapie procesu kredytowego.

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

+48 500 970 345

dla połączeń komórkowych, krajowych i z zagranicy

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 

Zamów rozmowę z doradcą

Nowy Klient Banku – Przedsiębiorca lub Rolnik nie będący stroną żadnej umowy o prowadzenie rachunku bieżącego dla Klientów biznesowych lub umowy o kredyt z przeznaczeniem na finansowanie działalności gospodarczej lub rolniczej Klienta zawartej z Bankiem BNP Paribas. Obecny Klient – Klient posiadający co najmniej 6-miesięczną historię wpływów na ROR/rachunek bieżący lub spłacający od min. 6 mies. kredyt w Banku BNP Paribas.

Stawka prowizji za udzielenie kredytu w wysokości 0% obowiązuje dla kredytów z ubezpieczeniem Generali Życie i Zdrowie w Pakiecie VIP Agro (składka roczna 1200 zł) przez Klienta lub dowolnego członka Jego rodziny. Dla kredytów bez ww. ubezpieczenia stawka prowizji za udzielenie kredytu wynosi 0,5%. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej następuje na warunkach określonych w umowie zawartej z Klientem za pośrednictwem banku, działającego jako agent ubezpieczeniowy, przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w OWU.

Materiał nie jest ofertą. Kredyty na podanych warunkach dostępne są do 31 grudnia 2023 r. (lub do wyczerpania limitów w ARiMR). Podane warunki cenowe dotyczą nowo udzielanych preferencyjnych kredytów płynnościowych (Linia UP), dostępnych w banku w ramach umowy o współpracy z ARiMR i obowiązują od dnia podpisania umowy kredytu przez okres kredytowania. Warunkiem skorzystania z oferty kredytów jest posiadanie zdolności do spłaty kredytu we wnioskowanej kwocie oraz spełnienie warunków przyznania produktu. Świadczenie reklamowanych usług i produktów następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w Regulaminach i Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – produkty kredytowe oferowane przez BNP Paribas Bank Polska S.A. dostępnych w oddziałach banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl. Szczegółowe zasady dotyczące preferencyjnego finansowania są dostępne na stronie ARiMR (www.arimr.gov.pl).

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.