Najczęściej poszukiwane

 
 
KREDYT PREFERENCYJNY

KREDYT PŁYNNOŚCIOWY (LINIA UP)

Skorzystaj z kredytu na specjalnych warunkach

 

Kontakt z doradcą
Dostępność
Oddziały

POZNAJ ZALETY PREFERENCYJNEGO KREDYTU PŁYNNOŚCIOWEGO (LINIA UP)

Kredyt dla producentów rolnych na poprawę płynności finansowej. Teraz dostępny na specjalnych warunkach, z których mogą skorzystać zarówno nowi1 jak i obecni Klienci banku.

Preferencyjny kredyt płynnościowy (Linia UP):

 

 • kredyt obrotowy przeznaczony na spłatę zobowiązań lub zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej,
 • nie może zostać wykorzystany na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020,
 • udzielany bez zabezpieczeń do kwoty posiadanego przez Klienta wolnego limitu na produkty niezabezpieczone w banku.

 

 

Dostępność do 31.12.2024 r. lub do wyczerpania limitów w ARiMR

 

Jak otrzymać kredyt?

1
Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Do wnioskowania o kredyt należy przedstawić standardowe, wymagane przez bank dokumenty (informacje dostępne w centrach Klienta), niezbędne do wyliczenia zdolności Klienta do spłaty kredytu oraz:

1. Oświadczenie na druku ARiMR (Załącznik nr 28 do zasad udzielania kredytów preferencyjnych).

2. Dokumenty potwierdzające wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego:

 

 • zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego ARiMR wskazujące powierzchnię zgłoszoną do płatności bezpośrednich,
 • lub nakaz płatniczy podatku rolnego,
 • lub akt własności gruntów rolnych wraz z wypisem z rejestru gruntów,
 • lub umowa dzierżawy gruntów rolnych wraz z wypisem z rejestru gruntów,
 • lub kopia złożonego w 2024 r. wniosku o płatności bezpośrednie,
 • lub kopia decyzji ARiMR o przyznaniu płatności.
 • lub zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego ARiMR wskazujące powierzchnię zgłoszoną do płatności bezpośrednich.

 

Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu.

Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania, z jakiej może skorzystać kredytobiorca ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu.

2
Doradca zweryfikuje dokumenty

Doradca zweryfikuje dokumenty

Doradca sprawdza czy:

 • Klient spełnia warunki do ubiegania się o kredyt preferencyjny.
3
Otrzymujesz środki na utrzymanie płynności finansowej

Otrzymujesz środki na utrzymanie płynności finansowej

 • W przypadku spełniania warunków oraz posiadania zdolności kredytowej, Bank podejmuje decyzję kredytową zgodnie z procedurą obowiązującą dla kredytów preferencyjnych.
 • Klient otrzymuje odpowiedzi na pytania oraz wsparcie doradcy, na każdym etapie procesu kredytowego.

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

+48 500 970 345

dla połączeń komórkowych, krajowych i z zagranicy

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 

Zamów rozmowę z doradcą

1 Nowy Klient Banku – Przedsiębiorca lub Rolnik nie będący stroną żadnej umowy o prowadzenie rachunku bieżącego dla Klientów biznesowych lub umowy o kredyt z przeznaczeniem na finansowanie działalności gospodarczej lub rolniczej Klienta zawartej z Bankiem BNP Paribas. Obecny Klient – Klient posiadający co najmniej 6-miesięczną historię wpływów na ROR/rachunek bieżący lub spłacający od min. 6 mies. kredyt w Banku BNP Paribas.

2 Stawka prowizji za udzielenie kredytu w wysokości 0% obowiązuje dla kredytów z ubezpieczeniem Generali Życie i Zdrowie w Pakiecie VIP Agro (składka roczna 1200 zł) zawartym przez Klienta lub dowolnego członka Jego rodziny. Dla kredytów bez ww. ubezpieczenia stawka prowizji za udzielenie kredytu wynosi 0,5% kwoty kredytu. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej następuje na warunkach określonych w umowie zawartej z Klientem za pośrednictwem banku, działającego jako agent ubezpieczeniowy, przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Materiał nie jest ofertą. Kredyty na podanych warunkach dostępne są dla umów kredytowych podpisanych do 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania limitów w ARiMR.. Podane warunki cenowe dotyczą nowo udzielanych preferencyjnych kredytów płynnościowych (Linia UP), dostępnych w banku w ramach umowy o współpracy z ARiMR i obowiązują od dnia podpisania umowy kredytu przez okres kredytowania. Warunkiem skorzystania z oferty kredytów jest posiadanie zdolności do spłaty kredytu we wnioskowanej kwocie oraz spełnienie warunków przyznania produktu, m.in.wyrażenie zgód marketingowych w zakresie określonym przez bank. Świadczenie reklamowanych usług i produktów następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem i „Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – produkty kredytowe oferowane przez BNP Paribas Bank Polska S.A.” obowiązującej od 01.03.2023 r., dostępnej w centrach Klienta oraz na www.bnpparibas.pl. Szczegółowe zasady dotyczące preferencyjnego finansowania są dostępne na stronie ARiMR (www.arimr.gov.pl).