Najczęściej poszukiwane

 
 
KREDYT PREFERENCYJNY

KREDYT PŁYNNOŚCIOWY (LINIA UP)

RRSO 2,46%

Skorzystaj z kredytu na specjalnych warunkach

 

Kontakt z doradcą
Dostępność
Oddziały

POZNAJ ZALETY PREFERENCYJNEGO KREDYTU PŁYNNOŚCIOWEGO (RRSO 2,46%)1

Kredyt dla producentów rolnych na poprawę płynności finansowej, zapewniający nowym lub obecnym Klientom2 niskie, stałe oprocentowanie 2% w skali roku.

Preferencyjny kredyt płynnościowy (Linia UP):

 

 • kredyt obrotowy przeznaczony na spłatę zobowiązań lub zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej,
 • nie może zostać wykorzystany na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020,
 • udzielany bez zabezpieczeń do kwoty posiadanego przez Klienta wolnego limitu na produkty niezabezpieczone w banku.

 

 

Dostępność do 30.06.2024 r.

 

Jak otrzymać kredyt?

1
Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Do wnioskowania o kredyt należy przedstawić standardowe, wymagane przez bank dokumenty niezbędne do wyliczenia zdolności Klienta do spłaty kredytu oraz:

1. Oświadczenie na druku ARiMR (Oświadczenie Wnioskodawcy).

2. Dokumenty potwierdzające wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego:

 

 • zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego ARiMR wskazujące powierzchnię zgłoszoną do płatności bezpośrednich,
 • lub nakaz płatniczy podatku rolnego,
 • lub akt własności gruntów rolnych wraz z wypisem z rejestru gruntów,
 • lub umowa dzierżawy gruntów rolnych wraz z wypisem z rejestru gruntów,
 • lub kopia złożonego w 2023 r. wniosku o płatności bezpośrednie,
 • lub kopia decyzji ARiMR o przyznaniu płatności.

 

Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu.

Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania, z jakiej może skorzystać kredytobiorca ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu.

2
Doradca zweryfikuje dokumenty

Doradca zweryfikuje dokumenty

Doradca sprawdza czy:

 • Klient spełnia warunki do ubiegania się o kredyt preferencyjny.
3
Otrzymujesz środki na utrzymanie płynności finansowej

Otrzymujesz środki na utrzymanie płynności finansowej

 • W przypadku spełniania warunków oraz posiadania zdolności kredytowej, Bank podejmuje decyzję kredytową zgodnie z procedurą obowiązującą dla kredytów preferencyjnych.
 • Klient otrzymuje odpowiedzi na pytania oraz wsparcie doradcy, na każdym etapie procesu kredytowego.

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

+48 500 970 345

dla połączeń komórkowych, krajowych i z zagranicy

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 

Zamów rozmowę z doradcą

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego płynnościowego kredytu obrotowego - linia UP wynosi 2,46 %, wyliczona na 01.03.2024 r. według następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na utrzymanie płynności, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 100 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę 106 273,35 zł, oprocentowanie stałe dla kredytobiorcy 2 % w skali roku, całkowity koszt kredytu 6 273,35 zł (w tym: prowizja za udzielenie 500,00 zł, odsetki 5 173,35 zł, opłata za prowadzenie konta w okresie kredytowania 600 zł), kredyt wypłacany jednorazowo w całości w dniu podpisania umowy i spłacany w 60 ratach malejących (kapitał w równych ratach miesięcznych, odsetki miesięcznie, naliczane od malejącego salda kapitału), pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa 2 022,77 zł.
W całym okresie kredytowania, Kredytobiorca korzysta z dopłat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania Kredytu (w związku z tym koszt tych dopłat nie jest wliczony do RRSO).

2 Nowy Klient Banku – Przedsiębiorca lub Rolnik nie będący stroną żadnej umowy o prowadzenie rachunku bieżącego dla Klientów biznesowych lub umowy o kredyt z przeznaczeniem na finansowanie działalności gospodarczej lub rolniczej Klienta zawartej z Bankiem BNP Paribas. Obecny Klient – Klient posiadający co najmniej 6-miesięczną historię wpływów na ROR/rachunek bieżący lub spłacający od min. 6 mies. kredyt w Banku BNP Paribas.

Materiał nie jest ofertą. Kredyty na podanych warunkach dostępne są do 30 czerwca 2024 r. (lub do wyczerpania limitów w ARiMR). Podane warunki cenowe dotyczą nowo udzielanych preferencyjnych kredytów płynnościowych (Linia UP), dostępnych w banku w ramach umowy o współpracy z ARiMR i obowiązują od dnia podpisania umowy kredytu przez okres kredytowania. Warunkiem skorzystania z oferty kredytów jest posiadanie zdolności do spłaty kredytu we wnioskowanej kwocie oraz spełnienie warunków przyznania produktu. Świadczenie reklamowanych usług i produktów następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem i „Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – produkty kredytowe oferowane przez BNP Paribas Bank Polska S.A. od dnia 08.01.2024 r. osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo rolne”, dostępnych w oddziałach banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl. Szczegółowe zasady dotyczące preferencyjnego finansowania są dostępne na stronie ARiMR (www.arimr.gov.pl).