Bank zmieniającego się świata
 
 
bez wychodzenia z domu

Załóż moje konto PREMIUM przez telefon
W APLIKACJI GOmobile
przy pomocy wideoweryfikacji

Dostępność
Mobile

   1 miejsce w Rankingu kont premium - serwisu Bankier.pl 1

Korzyści Konta Premium

 

Jak założyć konto premium

Przez telefon

Skorzystaj wygodnie z aplikacji mobilnej GOmobile - konto założysz dzięki wideoweryfikacji - bez wychodzenia z domu!

W Centrum Klienta Banku BNP Paribas

Zarezerwuj spotkanie z doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

ZNAJDŹ Centrum klienta

Najszybszy sposób otwarcia  konta bez wychodzenia z domu
w aplikacji GOmobile

Jak to działa?

  • zainstaluj aplikację GOmobile
  • wypełnij formularz i wykonaj zdjęcia dowodu osobistego oraz nagrania twarzy
  • podpisz umowę online
  • po dokonanej poprawnej weryfikacji Twojej tożsamości wyślemy kartę listownie lub udostępnimy w wersji mobilnej

Jak założyć Moje konto Premium w aplikacji mobilnej GOmobile?

1

Pobierz aplikację mobilną GOmobile

 

Download on the App Store Otwiera się w nowym oknie.

Dla telefonów z systemem iOS

Get it on Google play Otwiera się w nowym oknie.

Dla telefonów z systemem Android

 

Następnie przygotuj dowód osobisty.

2
kliknij w Otwórz nowe konto w aplikacji

Na ekranie startowym kliknij w Otwórz nowe konto

 

Wybierz Moje Konto PREMIUM

3

Rozpocznij wnioskowanie o konto w aplikacji

  • Potwierdź nam swój numer telefonu otrzymanym kodem SMS. 
  • Zeskanuj dowód osobisty oraz nagraj krótkie filmiki swojej twarzy, o pozytywnej weryfikacji tożsamości poinformujemy Cię e-mailem i SMS.
  • Uzupełnij wymagane pola formularza i zatwierdź wniosek.
  • Podpisz umowę podpisem elektronicznym w postaci unikalnego kodu SMS – w systemie naszego partnera Autenti.
  • Kartę do konta otrzymasz pocztą lub zostanie udostępniona w wersji mobilnej.
4

Korzystaj z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej

  • Login do bankowości internetowej GOonline i bankowości mobilnej GOmobile odnajdziesz na  Umowie o Moje Konto Premium oraz w e-mailu z informacją o pozytywnej weryfikacji.

Jak poprawnie zrobić zdjęcie dowodu osobistego?

Jak poprawnie dokonać nagrania twarzy w celu wideoweryfikacji?

Dokumenty

 
Taryfa Prowizji i Opłat
 
Dokument dotyczący opłat
 
Komunikat do Umowy ramowej
 
Karta Produktu Ubezpieczenia Grupowego Rezygnacja z Podróży dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Rezygnacja z Podróży dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zobacz również

1 Pierwsze miejsce Moje Konto Premium zdobyło w:

 Rankingu Najlepsze konta premium – wrzesień 2022 r. Otwiera się w nowym oknie. realizowanym przez portal bankier.pl, ogłoszonym w dniu 30.9.2022 roku,

 Rankingu Najlepsze konta premium – październik 2021 r. realizowanym przez portal bankier.pl, ogłoszonym w dniu 22.10.2021 roku,

 Rankingu Najlepsze konta premium – październik 2020 r. realizowanym przez portal bankier.pl, ogłoszonym w dniu 13.10.2020 roku.

2 Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku płatniczego konto osobiste z planem taryfowym Moje Konto Premium nie jest pobierana, jeżeli w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty został spełniony przynajmniej jeden z warunków:
1. łączna kwota wpływów na to Konto Osobiste i Rachunek Walutowy w Banku prowadzony w ramach tej samej Umowy wyniosła min. 10 000 zł, przy czym w przypadku wpływów w walucie obcej – po przeliczeniu na złote według Kursu Średniego NBP obowiązującego dla tej waluty w dniu zaksięgowania wpływu, z wyłączeniem wpływów pochodzących z:
a) innych rachunków tego samego Posiadacza lub innych rachunków Klientów detalicznych prowadzonych w Banku,
b) rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Posiadaczowi,
c) rachunków prowadzonych na rzecz Posiadacza w systemie bankowości elektronicznej GOoptima, lub
2. Saldo Oszczędności Posiadacza wyniosło min. 100 000 zł. Saldo Oszczędności – średnia miesięczna wartość środków pieniężnych Posiadacza w złotych lub w walucie obcej (liczone jako suma sald ze wszystkich dni kalendarzowych w okresie od 1. do ostatniego dnia danego miesiąca, ustalonych na koniec każdego dnia, przy czym w przypadku sald w walucie obcej – po przeliczeniu na koniec każdego dnia na złote według Kursu Średniego NBP obowiązującego dla danej waluty w danym dniu, dzielona przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu) ulokowanych w następujących formach:
a) w Banku na Kontach Osobistych (indywidualnych i wspólnych) oraz w innych produktach oszczędnościowych, lokacyjnych i inwestycyjnych oferowanych przez Bank, w tym na: – Rachunkach Walutowych, – Rachunkach Oszczędnościowych, w tym na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE), – Lokatach Terminowych, w tym na lokatach inwestycyjnych,
b) w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych, zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, z którymi Bank posiada obowiązującą umowę dystrybucyjną oraz nabytych przez Posiadacza za pośrednictwem Banku, z uwzględnieniem planów systematycznego oszczędzania,
c) w polisostrukturach (Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych),
d) środków znajdujących się na rachunkach Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A. (z wyłączeniem papierów wartościowych), z wyłączeniem środków ulokowanych w systemie bankowości elektronicznej GOoptima lub za pośrednictwem serwisu www.gooptima.pl oraz produktów, z jakich Posiadacz korzysta w Banku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Szczegółowe zasady zwolnienia z pobierania miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego określone są w Taryfie Prowizji i Opłat dostępnej w Centrach klienta BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz na stronie www.bnpparibas.pl. W przypadku nie spełnienia ww. warunków miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 40 zł.

3  Brak opłat za wypłaty z bankomatów za granicą odnosi się do opłat pobieranych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Niezależnie od opłat BNP Paribas Bank Polska S.A. właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę; w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu.

0 zł dotyczy wyłącznie złożenia zlecenia stałego i jego modyfikacji w systemie bankowości internetowej.

5 Za każdy następny zgodnie z obowiązującą Taryfą Prowizji i Opłat, która obecnie wynosi 5 zł za przelew.

6 Kursy walut Premium mają zastosowanie do następujących operacji: 1) wpłata gotówkowa na rachunek Posiadacza; 2) wypłata gotówki z rachunku Posiadacza; 3) polecenia przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki, których posiadaczami są klienci Banku; 4) Przelewy SEPA z rachunku Posiadacza; 5) Przelewy PSD z rachunku Posiadacza; 6) polecenia przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki w bankach zagranicznych/krajowych, inne niż Przelewy SEPA i Przelewy PSD; 7) polecenia przelewu przychodzące na rachunki w Banku, gdy jedną z walut wymagających przeliczenia jest euro, dolar amerykański lub funt szterling.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.