Bank zmieniającego się świata
 
 
bez wychodzenia z domu

Załóż moje konto PREMIUM przez telefon
W APLIKACJI GOmobile
przy pomocy wideoweryfikacji

Dostępność
Mobile

   1 miejsce w Rankingu kont premium - serwisu Bankier.pl 1

Korzyści Konta Premium

 

Jak założyć konto premium

Przez telefon

Skorzystaj wygodnie z aplikacji mobilnej GOmobile - konto założysz dzięki wideoweryfikacji - bez wychodzenia z domu!

W Centrum Klienta Banku BNP Paribas

Zarezerwuj spotkanie z doradcą na konkretną godzinę.
Umów się na wygodny dla Ciebie termin i oszczędzaj swój czas!

ZNAJDŹ Centrum klienta

Najszybszy sposób otwarcia  konta bez wychodzenia z domu
w aplikacji GOmobile

Jak to działa?

  • zainstaluj aplikację GOmobile
  • wypełnij formularz i wykonaj zdjęcia dowodu osobistego oraz nagrania twarzy
  • podpisz umowę online
  • po dokonanej poprawnej weryfikacji Twojej tożsamości wyślemy kartę listownie lub udostępnimy w wersji mobilnej

Jak założyć Moje konto Premium w aplikacji mobilnej GOmobile?

1

Pobierz aplikację mobilną GOmobile

 

Download on the App Store Otwiera się w nowym oknie.

Dla telefonów z systemem iOS

Get it on Google play Otwiera się w nowym oknie.

Dla telefonów z systemem Android

 

Następnie przygotuj dowód osobisty.

2
kliknij w Otwórz nowe konto w aplikacji

Na ekranie startowym kliknij w Otwórz nowe konto

 

Wybierz Moje Konto PREMIUM

3

Rozpocznij wnioskowanie o konto w aplikacji

  • Potwierdź nam swój numer telefonu otrzymanym kodem SMS. 
  • Zeskanuj dowód osobisty oraz nagraj krótkie filmiki swojej twarzy, o pozytywnej weryfikacji tożsamości poinformujemy Cię e-mailem i SMS.
  • Uzupełnij wymagane pola formularza i zatwierdź wniosek.
  • Podpisz umowę podpisem elektronicznym w postaci unikalnego kodu SMS – w systemie naszego partnera Autenti.
  • Kartę do konta otrzymasz pocztą lub zostanie udostępniona w wersji mobilnej.
4

Korzystaj z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej

  • Login do bankowości internetowej GOonline i bankowości mobilnej GOmobile odnajdziesz na  Umowie o Moje Konto Premium oraz w e-mailu z informacją o pozytywnej weryfikacji.

Jak poprawnie zrobić zdjęcie dowodu osobistego?

Jak poprawnie dokonać nagrania twarzy w celu wideoweryfikacji?

Dokumenty

 
Taryfa Prowizji i Opłat
 
Dokument dotyczący opłat
 
Komunikat do Umowy ramowej
 
Karta Produktu Ubezpieczenia Grupowego Rezygnacja z Podróży dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Rezygnacja z Podróży dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zobacz również

1 Pierwsze miejsce Moje Konto Premium zdobyło w:

 Rankingu Najlepsze konta premium – październik 2023 r. realizowanym przez portal bankier.pl, ogłoszonym w dniu 08.11.2023 roku,

 Rankingu Najlepsze konta premium – wrzesień 2022 r. Otwiera się w nowym oknie. realizowanym przez portal bankier.pl, ogłoszonym w dniu 30.9.2022 roku,

 Rankingu Najlepsze konta premium – październik 2021 r. realizowanym przez portal bankier.pl, ogłoszonym w dniu 22.10.2021 roku,

 Rankingu Najlepsze konta premium – październik 2020 r. realizowanym przez portal bankier.pl, ogłoszonym w dniu 13.10.2020 roku.

2 Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku płatniczego konto osobiste z planem taryfowym Moje Konto Premium nie jest pobierana, jeżeli w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty został spełniony przynajmniej jeden z warunków:
1. łączna kwota wpływów na to Konto Osobiste i Rachunek Walutowy w Banku prowadzony w ramach tej samej Umowy wyniosła min. 10 000 zł, przy czym w przypadku wpływów w walucie obcej – po przeliczeniu na złote według Kursu Średniego NBP obowiązującego dla tej waluty w dniu zaksięgowania wpływu, z wyłączeniem wpływów pochodzących z:
a) innych rachunków tego samego Posiadacza lub innych rachunków Klientów detalicznych prowadzonych w Banku,
b) rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Posiadaczowi,
c) rachunków prowadzonych na rzecz Posiadacza w systemie bankowości elektronicznej GOoptima, lub
2. Saldo Oszczędności Posiadacza wyniosło min. 100 000 zł. Saldo Oszczędności – średnia miesięczna wartość środków pieniężnych Posiadacza w złotych lub w walucie obcej (liczone jako suma sald ze wszystkich dni kalendarzowych w okresie od 1. do ostatniego dnia danego miesiąca, ustalonych na koniec każdego dnia, przy czym w przypadku sald w walucie obcej – po przeliczeniu na koniec każdego dnia na złote według Kursu Średniego NBP obowiązującego dla danej waluty w danym dniu, dzielona przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu) ulokowanych w następujących formach:
a) w Banku na Kontach Osobistych (indywidualnych i wspólnych) oraz w innych produktach oszczędnościowych, lokacyjnych i inwestycyjnych oferowanych przez Bank, w tym na: – Rachunkach Walutowych, – Rachunkach Oszczędnościowych, w tym na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE), – Lokatach Terminowych, w tym na lokatach inwestycyjnych,
b) w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych, zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, z którymi Bank posiada obowiązującą umowę dystrybucyjną oraz nabytych przez Posiadacza za pośrednictwem Banku, z uwzględnieniem planów systematycznego oszczędzania,
c) w polisostrukturach (Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych),
d) środków znajdujących się na rachunkach Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A. (z wyłączeniem papierów wartościowych), z wyłączeniem środków ulokowanych w systemie bankowości elektronicznej GOoptima lub za pośrednictwem serwisu www.gooptima.pl oraz produktów, z jakich Posiadacz korzysta w Banku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Szczegółowe zasady zwolnienia z pobierania miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego określone są w Taryfie Prowizji i Opłat dostępnej w Centrach klienta BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz na stronie www.bnpparibas.pl. W przypadku nie spełnienia ww. warunków miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 40 zł.

3  Brak opłat za wypłaty z bankomatów za granicą odnosi się do opłat pobieranych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Niezależnie od opłat BNP Paribas Bank Polska S.A. właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę; w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu.

0 zł dotyczy wyłącznie złożenia zlecenia stałego i jego modyfikacji w systemie bankowości internetowej.

5 Za każdy następny zgodnie z obowiązującą Taryfą Prowizji i Opłat, która obecnie wynosi 5 zł za przelew.

6 Kursy walut Premium mają zastosowanie do następujących operacji: 1) wpłata gotówkowa na rachunek Posiadacza; 2) wypłata gotówki z rachunku Posiadacza; 3) polecenia przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki, których posiadaczami są klienci Banku; 4) Przelewy SEPA z rachunku Posiadacza; 5) Przelewy PSD z rachunku Posiadacza; 6) polecenia przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki w bankach zagranicznych/krajowych, inne niż Przelewy SEPA i Przelewy PSD; 7) polecenia przelewu przychodzące na rachunki w Banku, gdy jedną z walut wymagających przeliczenia jest euro, dolar amerykański lub funt szterling.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.