Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Choszczno,ul. Chrobrego 8b

Województwo:

zachodniopomorskie

Tytuł prawny:

współużytkowanie wieczyste gruntu i współwłasność budynku

Numer księgi wieczystej:

SZ1C/00004316/3

Nr ewidencyjny działki:

557 obr. 3 m.Choszczno

Powierzchnia działki:

1.012 m-udział 24/100 cz.

Powierzchnia lokalu:

ok. 595 m2

 

Cena 820 000 PLN

OPCJA NAJMU ZWROTNEGO

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo współużytkowania wieczystego gruntu wraz ze współwłasnością budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. Sprzedaż z ewentualną opcją zawarcia przez Bank umowy najmu części powierzchni – szczegóły w Materiałach Informacyjnych.
Nieruchomość zlokalizowana w Choszcznie na obrzeżach centralnej części miasta, przy ulicy Bolesława Chrobrego, w odległości około 400 - 800 m od głównych punktów miejscowości (Urząd Miejski, Prokuratura Rejonowa, Urząd Skarbowy, Plaża Miejska) oraz w odległości około 150m od linii brzegowej jeziora Kluki.

Współużytkowanie wieczyste gruntu działki nr 557 o powierzchni całkowitej 1.012 m2 [w udziale 24/100 części]. Kształt działki jest nieregularny, zbliżony do litery „L”. Konfiguracja terenu płaska, działka nie jest ogrodzona.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Przedmiotowa nieruchomość jest położona na obszarze, na którym nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowego terenu w sporządzonym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXIX/247/2021 Rady Miejskiej Choszczno z dnia 29.09.2021) przewidziano:
▪ uwarunkowania: teren zamknięty MON, częściowo teren zabudowy usługowej, częściowo strefa historycznego układu urbanistycznego wpisana do rejestru zabytków / obszar „Stare Miasto”,
▪ kierunki: częściowo teren zamknięty MON, częściowo MS - tereny zabudowy śródmiejskiej.
Uwaga:
Zgodnie z zapisami studium w granicach gminy Choszczno znajduje się teren zamknięty MON (zgodnie z art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne) obejmujący m.in.:
▪ Choszczno obręb 3, działka nr 556, część działki nr 557

Przedmiotowa nieruchomość nie została indywidualnie wpisana do rejestru zabytków. Teren nie jest objęty przepisami dotyczącymi rewitalizacji. Część działki nr ewid. 557 obr.3 znajduje się w strefie historycznego układu urbanistycznego wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabytków, a tym samym również w gminnej ewidencji zabytków.

 • Księga Wieczysta nr SZ1C/00004316/3 prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie i zawiera m.in. następujące wpisy: 
  Dział I - Oznaczenie nieruchomości
  Położenie:         Choszczno, ulica Bol. Chrobrego
  Działki ewidencyjne:     557
  Obszar (m2):         1012,00
  Budynek:         Choszczno, ulica Bol. Chrobrego 8
  Przeznaczenie budynku:     Budynek biurowy
  Odrębność:         Tak
  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
  Prawo użytkowania wieczystego
  Sposób korzystania - działka w użytkowaniu wieczystym i stanowiący odrębną nieruchomość budynek biurowy.
  Okres użytkowania - 2091-01-17
  Dział II – Własność
  Właściciele:
  Lp.1. Udział 76/100. Skarb Państwa – Ministerstwo Obrony Narodowej – Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
  Lp.2. Gmina Choszczno; Użytkownicy wieczyści: Udział 24/100 BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
  Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów
  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

  Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

 • Budynek biurowo-usługowy
  ▪ powierzchnia zabudowy: 982 m2
  ▪ rok budowy: 1930
  ▪ funkcja: biurowa/niemieszkalna
  ▪ liczba kond. nadziemnych: 2 + poddasze
  ▪ liczba kond. podziemnych: 1

  Konstrukcja – ławy betonowe i żelbetowe, ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap., dach wielospadowy, drewniany płatwiowo-kleszczowy, kryty blachodachówką. Elewacja wykończona tynkiem gładkim. Posadzki cementowe, parkiet podłogi drewniane i terakota. Schody drewniane kryte wykładziną oraz żelbetowe z okładziną z kamienia.

  Część budynku wykorzystywana przez Bank:
  ▪ pow. użytkowa około 595 m2
  ▪ funkcja: biurowa - placówka banku
  ▪ liczba kond. nadziemnych: 2
  ▪ liczba kond. podziemnych: 1
  Powierzchnia zajmowana przez Bank obejmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni około 595 m2, na parterze, I piętrze i piwnicy przedmiotowego budynku. Wejście do placówki z chodnika od strony ulicy Chrobrego, wjazd do garażu od tyłu budynku. Przed wejściem głównym zrealizowany podjazd dla niepełnosprawnych.

   

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):
  EU    166,50    kWh/(m2*rok)
  EK    226,02    kWh/(m2*rok)
  EP    253,30    kWh/(m2*rok)
  UOZE    1,20    %
  ECO2    0,090    t CO2/(m2*rok)

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO 
  Nieruchomość położona jest w otoczeniu głównie niskiej (do trzech kondygnacji) zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz terenów zielonych i jeziora Kluki.
  Część budynku podlegająca stanowi przedmiot trwałego zarządu przez jednostkę podległą Ministerstwu Obrony Narodowej (Klub 12 Brygady Zmechanizowanej w Choszcznie).

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA 
  Dostęp pieszy do nieruchomości możliwy jest od frontu, od strony ulicy Bolesława Chrobrego oraz przez garaż.
  Dojazd do obiektu zapewnia układ dróg publicznych lokalnych o średnim i niskim natężeniu ruchu. Parkowanie pojazdów jest możliwe na terenie nieruchomości, w garażu od tyłu budynku oraz wzdłuż ulicy Bolesława Chrobrego. Obszar nie jest objęty strefa płatnego parkowania.

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

   

   

 •  

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.