Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Gdańsk, ul. Bogusławskiego 2

Województwo:

pomorskie

Tytuł prawny:

użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynku

Numer księgi wieczystej:

GD1G/00038612/1

Nr ewidencyjny działki:

314 z obr. 0089

Powierzchnia działki:

1.285 m2

 

Cena 19 250 000 PLN

 

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 314 z obrębu 0089 o powierzchni 1.285 m2, oznaczonej symbolem Bi (inne tereny zabudowane), wraz z prawem własności budynków na tym gruncie tj. zabytkową kamienicą i budynkiem garaży.
Sprzedaż z ewentualną opcją zawarcia przez Bank krótkotrwałego najmu – szczegóły w Materiałach Informacyjnych.
Nieruchomość zlokalizowana jest w ścisłym centrum miasta – tzw. Główne Miasto, obręb 89 przy ulicy Bogusławskiego 2, róg ulicy Targ Węglowy, w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Długiej/Długi Targ - głównego turystycznego traktu Starówki Gdańskiej.
Teren działki posiada kształt nieregularny, zbliżony do trapezu, dłuższym bokiem przylegający do ulicy Bogusławskiego.
Konfiguracja terenu jest płaska. Wskaźnik zabudowy wynosi około 73,00 %.
Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej i kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej i teletechnicznej.
Działka zabudowana jest budynkiem kamienicy wzniesionym w latach 1904-05 o zabytkowym charakterze, przeznaczonym na cele biurowo-usługowe oraz dobudowanym w okresie powojennym parterowym budynkiem garaży na 4 pojazdy.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązują zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z tymi aktami prawa miejscowego działka nr 314, obręb 0089 położona w Gdańsku przy ul. W. Bogusławskiego 2 znajduje się na terenach oznaczonych symbolami:
001-U33 teren zabudowy usługowej - w obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon Głównego Miasta – Teatr Elżbietański w mieście Gdańsku (MPZP nr 1139) zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Gdańska nr VII/110/07 z dnia 26 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 99 z dnia 22 maja 2007 roku, poz. 1555)
002-KX teren placu ogólnodostępnego, wydzielonego dla ruchu pieszego z parkingiem podziemnym i usługami zlokalizowanymi pod ziemią oraz z usługami w istniejących obiektach wpisanych do rejestru zabytków – Targ Węglowy
i fragment ul. Bogusławskiego (w niewielkim fragmencie) w obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon Targu Węglowego w mieście Gdańsku (MPZP nr 1120) zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXXVII/1242/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pom Nr 85 z dnia 08 września 2005 poz. 1715). 

Budynek kamienicy jest ujęty w rejestrze zabytków województwa gdańskiego, pod numerem A-1037, obecnie rejestr zabytków województwa pomorskiego Nr 1253 – dawny Prowincjonalny Bank Ziemski.
 

 • Dla Nieruchomości przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr GD1G/00038612/1:
  Dział I-O: Oznaczenie nieruchomości

  1. Działka ewidencyjna: 314

  2. Identyfikator działki: 226101_ 1.0089.314

  2. Obręb: 0089, 089

  3. Położenie: woj. pomorskie, M. Gdańsk, Gdańsk

  4. Ulica: Wojciecha Bogusławskiego 2

  5. Sposób korzystania: Bi –inne tereny zabudowane

  6. Obszar całej nieruchomości: 0,1285 ha

  Budynek
  Lp.1.
  1. Położenie: woj. pomorskie, M. Gdańsk, Gdańsk
  2. Nazwa ulicy, nr porządkowy: Wojciecha Bogusławskiego 2
  3. Przeznaczenie budynku: cztery garaże o kubaturze 100 m3
  4. Odrębność: tak
  Lp.2.
  1. Położenie: woj. pomorskie, M. Gdańsk, Gdańsk
  2. Nazwa ulicy, nr porządkowy: Wojciecha Bogusławskiego 2
  3. Przeznaczenie budynku: budynek biurowo - mieszkalny o kubaturze 18270 m3
  4. Odrębność: tak
  Dział I-Sp: Spis praw związanych z własnością
  Prawo użytkowania wieczystego.
  1. Okres użytkowania: 2089-12-05
  2. Sposób korzystania: działka gruntu w wieczystym użytkowaniu i stanowiące odrębną nieruchomość: cztery garaże o kubaturze 100 m3, budynek biurowo - mieszkalny o kubaturze 18270 m3.
  Dział II: Własność
  Właściciel: Skarb Państwa. Udział 1/1.
  Użytkownik wieczysty: BNP Paribas Bank Polska S.A. Udział 1/1.
  Dział III: Ciężary i ograniczenia
  Treść wpisu: znajdujący się na niniejszej nieruchomości gmach dawnego Prowincjonalnego Banku Ziemskiego (obecnie Bank Gospodarki Żywnościowej - jako zabytek podlega ochronie prawa i wpisany został do rejestru zabytków województwa gdańskiego pod Nr A 1037.
  Dział IV: Hipoteki – brak wpisów.

  Pełną treść ksiąg wieczystych należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.
   

   

 • Budynek główny – kamienica

  • Rok budowy: 1904-1905 r. 
  • Pow. zabudowy - 758,1 m2
  • Pow. użytkowa – ok. 3.390 m2 
  • Kubatura - 18.270 m3
  • Liczba kond. - 5 nadziemnych, w tym częściowo jako poddasze użytkowe plus podpiwniczenie

   

  Budynek garaży

  • Pow. zabudowy - 110,0 m2
  • Pow. użytkowa – ok. 70 m2 
  • Kubatura - 100 m3 (wg KW)
  • Liczba kond. - 1 nadziemna

   

  Budynek kamienicy częściowo użytkowany (parter i część wyższych powierzchni) jako placówka banku, zadbany, utrzymywany na bieżąco. Pomieszczenia wyższych kondygnacji nieużytkowane.
  Ogólny standard powierzchni - dobry, część pomieszczeń wykończona w standardzie korporacyjnym, na części powierzchni zachowano historyczny charakter, standard i wykończenie.

  Zgodnie z treścią art. 3 ust. 4 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z obowiązku zapewnienia sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku zwolnione są m.in. budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Za budynki podlegające ochronie należy uznać budynki objęte wszelkimi formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022.840 ze zm.), jak i budynki nimi nieobjęte, a włączone do wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków.
   

   

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

  Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie licznych obiektów turystycznych i zabytkowych oraz handlowo-usługowych, w tym Złota Brama, Brama Wyżynna, Długi Targ, budynek Narodowego Banku Polskiego, zabytkowe kamienice i obiekty sakralne, administracji publicznej.

   

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

  Ulica Bogusławskiego to drugorzędna lokalna ulica rejonu starówki, dwukierunkowa o nawierzchni w dobrym stanie technicznym. Ciągi piesze zlokalizowane są po obu stronach ulicy.
  Przebiegająca za budynkiem ulica Wały Jagiellońskie (DK 91) to jedna z głównych ulic układu komunikacyjnego centrum miasta, na tym odcinku dwukierunkowa, trzypasmowa o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym.
  Ten rejon miasta charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem ruchu pieszego i samochodowego, w tym tranzytowego ulicą Wały Jagiellońskie oraz lokalnego i ruchu turystów ulicą Bogusławskiego, Targ Węglowy i dalej ulica Długą.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Bogusławskiego.
  Dostęp pojazdów do budynku garaży (na 4 pojazdy) możliwy jest z ulicy Bogusławskiego. Nieruchomość posiada własny niewielki parking na około 5 pojazdów.
  Sąsiedztwo nieruchomości jest objęte płatną strefa parkowania. Parkowanie pojazdów możliwe przy ulicy Bogusławskiego oraz sąsiadujących ulicach na wyznaczonych miejscach. Dworzec PKP Gdańsk oddalony jest o ok. 750m. Wjazd na drogę ekspresową S7 znajduje się w odległości około 8 km.

   

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

   

   

 •  

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.