Województwo:

Warmińsko-mazurskie

Tytuł prawny:

prawo użytkowania wieczystego gruntów wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności

Numer księgi wieczystej:

EL1O/00005160/7

Nr ewidencyjny działek:

1/1, 1/2, obręb 0006

Powierzchnia działki:

1 550,00 m2

Powierzchnia budynku:

760,15 m2

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntów wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Działki ewidencyjne o nr 1/1 oraz 1/2 (obręb 0006), o powierzchni 1 550 m2 zabudowane są przedwojennym budynkiem o pierwotnej funkcji mieszkalnej adaptowanej na biurową oraz dobudowanym garażem. Działka posiada kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta. Do budynku od strony wschodniej przylega budynek garażu – na 3 osobne stanowiska.

Pozostałe zagospodarowanie nieruchomości stanowi parking i drogi wewnętrzne o nawierzchni z płyt betonowych i kostki brukowej w przeciętnym stanie technicznym oraz zieleń ozdobna.

Konfiguracja terenu jest zróżnicowana, teren jest nachylony w kierunku południowym, a część terenu od strony wschodniej znajduje się powyżej pozostałego terenu.  Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej i kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej i teletechnicznej.

Wskaźnik zabudowy wynosi 21,16 %.

Ekspozycja nieruchomości jest bardzo dobra - nieruchomość jest dobrze widoczna z ulic Mickiewicza i Olsztyńskiej (ze względu na narożne położenie), które stanowią ważniejsze, ruchliwe ulice miasta.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr XLV/293/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 1998 r.

Działki znajdują się na następujących terenach:

 - Nr 1/1 – S3US1 – „usługi nieuciążliwe” – ul. Adama Mickiewicza,

 - Nr 1/2 – S3US1 – „usługi nieuciążliwe” , L1 – „komunikacja kołowa dróg publicznych” - ul. Adama Mickiewicza 26. Poprzez L1 w rozumieniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rozumie się linię rozgraniczająca – 20 m, w obrębie ulicy Mickiewicza od Zamkowej do Olsztyńskiej.

Działka ewidencyjna nr 1/1 znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej (ujętej w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostróda – Uchwała nr XXII/136/2008 Rady Miasta w Ostródzie z dnia 7 marca 2008r.)

 

Materiały informacyjne i istotne warunki sprzedaży

Zdjęcia

Stan prawny

Wpisy w księgach wieczystych nie są zgodne z danymi z rejestru gruntów – w księdze wieczystej nie ujawniono podziału działki Nr 1 na działki Nr 1/1 i 1/2 oraz istniejących na nieruchomości budynków.

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1O/00005160/7:

Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – działka gruntowa nr: 1 o powierzchni 1 550 m2 , sposób korzystania – BI – inne tereny zabudowane, obręb ewidencyjny 006, zabudowana budynkami

Dział I-Sp (spis praw) – działka gruntu w użytkowaniu wieczystym, okres użytkowania do 2089-12-05;

Dział II (własność) – właściciel gruntu Skarb Państwa, właściciel budynku i użytkownik wieczysty gruntu BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;

Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

Opis budynku

Budynek główny – biurowo mieszkalny

Rok budowy: 1930 (wg kartoteki budynków), ok. 1900 (wg inwentaryzacji), przebudowa: 2004

Pow. zabudowy: 266,00 m2 (wg kartoteki budynków)

Pow. użytkowa: 760,15 m2

Kubatura: 3 393,00 m3

Liczba kondygnacji: 3 /1

 

Budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony pierwotnie wolnostojący (dobudowany budynek garażu). Obiekt zaprojektowany i wykonany jako budynek mieszkalny adaptowany na cele biurowe (oddział banku). W piwnicach znajduje się część magazynowa i techniczna (kotłownia), zaplecze oraz pomieszczenie UPS. Na parterze zlokalizowano sale operacyjną, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze socjalne, na piętrze pomieszczenia biurowe, na poddaszu zaplecze gospodarcze oraz część mieszkalną, która nie stanowi wyodrębnionego lokalu.Powierzchnia mieszkalna o wielkości 63,5 m2 składa się z pokoju dziennego, kuchni, łazienki oraz przedpokoju – aktualnie nie jest przedmiotem najmu, nie posiada osobnego wejścia z zewnątrz budynku.

 

Konstrukcja i wyposażenie:

Fundamenty żelbetowe, ściany podziemia i nadziemia murowane z cegły, stropy ceramiczne z elementów prefabrykowanych i drewniane.

Dach konstrukcji drewnianej kleszczowo-płatwiowej wielospadowy, kryty dachówką ceramiczną. Tynk zewnętrzny tradycyjny na zaprawie cem.-wap. Schody wewnętrzne żelbetowe.

Stolarka okienna drewniana, drzwiowa częściowo aluminiowa, częściowo drewniana oraz specjalistyczna do pomieszczeń bankowych (skarbiec).

Posadzki - wykładziny dywanowa w pokojach biurowych oraz płytki ceramiczne w sali operacyjnej, korytarzach i pomieszczeniach socjalnych. W części pomieszczeń sufity podwieszane.

 

Instalacje:

  • elektryczna
  • wodno-kanalizacyjna z sieci miejskiej,
  • c.o. gazowe lokalne,
  • wentylacja mechaniczna i klimatyzacja punktowa w części pomieszczeń parteru,
  • klimatyzacja w wybranych pomieszczeniach,
  • telefoniczna, komputerowa, alarmu i dozoru.

 

Standard i stan techniczny

Lokal użytkowany jako placówka banku, zadbany, utrzymywany na bieżąco.

Stan techniczny ocenia się jako dobry, wymagający jedynie remontów bieżących i modernizacji przy czym brak widocznych istotnych uszkodzeń i wad.

Ogólny standard powierzchni jest dobry, typowy dla powierzchni biurowych, wykończony w standardzie korporacyjnym.

 

Garaż

Rok budowy: 1960 (wg kartoteki budynków)

Pow. zabudowy: 62,00 m2 (wg kartoteki budynków)

Pow. użytkowa: 76,43 m2

L. Kondygnacji: 1 /0

Garaż parterowy dobudowany do budynku głównego, zaprojektowany i wykonany jako 3 odrębne garaże.

Konstrukcja i wyposażenie:

Fundamenty żelbetowe, ściany murowane z cegły, stropy żelbetowe, bramy wjazdowe drewniane i stalowe. Tynk zewnętrzny tradycyjny na zaprawie cem.-wap. Schody wewnętrzne żelbetowe. Posadzki – wylewane i z kostki brukowej.

 

OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

Nieruchomość zlokalizowana jest w sąsiedztwie zabudowy usługowej, mieszkaniowej i turystycznej w odległości 150m od linii brzegowej Jeziora Drwęckiego.

W bezpośrednim otoczeniu wyróżnić można zabudowania Urzędu Miasta (od strony południowej), ulice Mickiewicza i Olsztyńską (od strony zachodniej i północnej).

Po drugiej stronie ulicy Mickiewicza znajduje się Jezioro Drwęckie wraz z zabudową o charakterze turystyczno-rekreacyjnej.

 

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicach Mickiewicza i Olsztyńskiej.

Ulica Mickiewicza to główna droga tej części miasta umożliwiającą wjazd z do miasta z trasy S7 i dojazd do ścisłego centrum. Ulica ta to droga dwukierunkowa, jednojezdniowa, o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym. Ciągi piesze zlokalizowane są po obu stronach ulicy. Ulica charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu samochodowego i pieszego, szczególnie w sezonie letnim (turystycznym).

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ulicy Mickiewicza.

Dworzec PKP Ostróda oddalony jest o ok. 1,2 km. Wjazd na Drogę ekspresową S7 znajduje się w odległości około 3,5km.

Parkowanie pojazdów możliwe jest na własnym parkingu przed nieruchomością i w budynku garaży.

Sąsiedztwo nieruchomości nie jest objęte płatną strefa parkowania.

Mapa

Kontakt

tel. +48 504 435 436
e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand