Bank zmieniającego się świata
 

Parczew, ul. Bema 2

Województwo:

lubelskie

Tytuł prawny:

własność nieruchomości lokalowej udział w nieruchomości wspólnej 58.038/109.353 części

Numer księgi wieczystej:

LU1R/00045241/4

Nr ewidencyjny działki:

855/1 obr. 0001 Parczew Miasto

Powierzchnia działki:

969 m2

Powierzchnia lokalu:

535,90 m2

 

Cena 1 170 000 PLN

OPCJA NAJMU ZWROTNEGO

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności wyodrębnionego lokalu niemieszkalnego (nieruchomość lokalowa). Sprzedaż z ewentualną opcją zawarcia przez Bank umowy najmu części powierzchni – szczegóły w Materiałach Informacyjnych.

Budynek, w którym znajduje się Lokal jest usytuowany na działce nr 855/1 (obr. 0001 Parczew Miasto) o powierzchni 969 m2, o kształcie zbliżonym do prostokąta, frontem i dłuższym bokiem do ulicy Bema. Na działce znajduje się budynek biurowo-usługowy, w którym wyodrębniono dwie nieruchomości lokalowe niemieszkalne oraz budynek garażu. Konfiguracja terenu jest płaska. Nieruchomość nie jest ogrodzona.

 

Lokal z wejściem z chodnika, frontem i witrynami do ulicy Bema i Placu Wolności, użytkowany, wykorzystywany jako placówka bankowa. Obejmuje parter, 2 garaże oraz pomieszczenia w piwnicy o łącznej powierzchni 535,90 m2.

Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, klimatyzacyjną, p.poż. alarmową, telefoniczną, internetową, kontroli dostępu.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla przedmiotowego obszaru jest uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z uchwałą VIII/68/99 Rady Miasta i Gminy Parczew z dnia 27 lipca 1999 roku w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Parczewa (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 52 poz.1013) działka gruntu o nr ewid. 855/1 obręb Parczew Miasto znajduje się na granicy ustalenia oznaczonego symbolem:

- 8 UH – tereny usług handlu i rzemiosła.

 

Nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym, na obszarze rewitalizacji, w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, w rozumieniu przepisów ustawy z 9.10.2015 r. o rewitalizacji. Nieruchomość nie figuruje w gminnej ewidencji zabytków.

 

 • Księga Wieczysta nr LU1R/ 00045241/4 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych i zawiera m.in. następujące wpisy:

  Dział I - Oznaczenie nieruchomości

  1. Położenie województwo lubelskie, powiat parczewski, miejscowość Parczew

  3. Lokal ulica Bema 2, lokal 1

  4. Powierzchnia użytkowa (m2) 535,90

  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością

  Udział związany z własnością lokalu: 58038/109353

  Dział II – Własność

  Właściciel: Udział 1/1 BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna

  Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów

  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

   

  Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

   

 • Budynek biurowo-usługowy

  powierzchnia zabudowy: 637,00 m2

  rok budowy/modernizacji: 1955 r. / ok. 2000 r.

  funkcja: biurowa

  liczba kond. nadziemnych: 2

  liczba kond. podziemnych: 1 (częśc. podpiwniczony)

   

  Konstrukcja budynku mieszana, część budynku – ściany konstrukcyjne murowane z pustaków gazobetonowych, część – konstrukcja szkieletowa z wypełnieniem gazobetonem. Stropodach płaski, kryty papą, stropy Kleina na belkach stalowych. Schody betonowe, klatka schodowa dwubiegowa.

   

  Budynek garaży

  powierzchnia zabudowy: 56,00 m2

  rok budowy: 1955 r.

  funkcja: garaże

  liczba kond. nadziemnych: 1

  liczba kond. podziemnych: 0

   

  LOKAL

  Lokal z wejściem z chodnika, frontem i witrynami do ulicy Bema i Placu Wolności, użytkowany, wykorzystywany jako placówka bankowa. Obejmuje parter, 2 garaże oraz pomieszczenia w piwnicy.

  Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, klimatyzacyjną, p.poż. alarmową, telefoniczną, internetową, kontroli dostępu.

  Program użytkowy lokalu obejmuje:

  ▪ salę obsługi klienta, pomieszczenie biurowe – posadzki: nowe wykładziny dywanowe i płyty gresowe, ściany tynkowane tynkiem cementowo – wapiennym, malowane farbami;

  ▪ wc – ściany i podłogi oblicowane okładziną ceramiczną, sufity tynkowane tynkiem cem.– wapiennym malowane na biało,

  ▪ korytarze – ściany tynkowane tynkiem cem.– wapiennym, malowane, na podłodze płytki ceramiczne,

  ▪ pomieszczenia piwniczne

   

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

  Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Wolności, który z sąsiednimi ulicami stanowi centralny punkt miasta ze zlokalizowanymi najważniejszymi obiektami. Sąsiedztwo stanowi niska (do trzech kondygnacji) zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna z usługami, w tym usługami administracji publicznej, handlu i usług.

  W bezpośrednim pobliżu nieruchomości dominują budynki mieszkalne i usługowe t.j. banki, sklepy spożywcze, obiekty gastronomiczne oraz obiekty administracji publicznej m.in. Starostwo Powiatowe, Poczta Polska. W tym samym budynku co Lokal znajduje się Powiatowy Urząd Pracy.

   

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

  Dostęp pieszy do nieruchomości możliwy jest od strony ulic Bema, Szerokiej oraz Żabiej. Dostęp do drogi publicznej i dojazd pojazdów do obiektu zapewnia ulica Bema oraz układ dróg publicznych lokalnych – ulice Żabia i Szeroka o przeciętnym natężeniu ruchu, głównie lokalnego.

  Parkowanie pojazdów jest możliwe w sąsiedztwie nieruchomości, przy ulicach Szerokiej i Żabiej, gdzie znajduje się bezpłatny parking oraz za budynkiem, w którym znajduje się lokal. Lokal posiada dwa garaże jako pomieszczenia przynależne.

   

   

   

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

   

   

 •  

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.