Bank zmieniającego się świata
 

Puławy, Centralna 9

Województwo:

lubelskie

Numer księgi wieczystej:

LU1P/00044795/4

Nr ewidencyjny działki:

495/6

Powierzchnia działki:

2 505 m2

Powierzchnia lokalu należącego do Banku:

351,70 m2

Cena:

945 000 PLN

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

Tytuł prawny:

udział 35473 /178357 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oraz w prawie własności budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość

Dla tej nieruchomości zawarta jest o podział nieruchomości do korzystania (quoad usum). Bank ma prawo korzystać z pomieszczeń o pow. użytkowej 331,63 m2 położonych na parterze w części południowo-wschodniej budynku oraz na pierwszym piętrze w części południowo - wschodniej budynku oraz ze środkowej części piwnic, znajdujących się w tym budynku.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puławy Uchwała Nr X/90/2007 z dnia 28.06.2007r. nieruchomość leży w obszarze o symbolu U9 - o przeznaczeniu: tereny zabudowy usługi adm. - urząd miejski.

 

Dla terenu U9 ustalono następujące warunki zabudowy, zagospodarowania terenu i obsługi technicznej:

 1. adaptację istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy,

 2. wprowadzenie małej architektury, zieleni, urządzenie placu komponowanego na osi kościoła i pomnika papieża oraz nowego wystroju placu przed obiektem, podkreślenie znaczenia obiektu, dominanta od strony ul. Lubelskiej,

 3. powierzchnia zabudowy działki do 60%,

 4. udział powierzchni biologicznie czynnej min. 10 % powierzchni działki,

 5. w zakresie uzbrojenia sanitarnego zasady zasilania obiektu bez zmian,

 6. w zakresie uzbrojenia elektroenergetycznego zasady zasilania bez zmian,

 7. w zakresie komunikacji i parkowania:

  1. adaptacja istniejących dojazdów KD9 oraz KD7 (z placem do zawracania na działce),

  2. parkowanie: parking KD6, KD9, podziemny KP1 oraz KD11.

Ze szczegółowymi zapisami MPZP można zapoznać się na stronie www.pulawy.eu

Stan prawny

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1P/00044795/4, z której treścią można zapoznać się pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/KsiegiWieczyste

Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – działka gruntu, oznaczona nr: 495/6, położona w Puławach, Centralna 9, o obszarze 0,2505 ha;

Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – budynek: położony w Puławach, Centralna 9; przeznaczenie budynku: budynek usługowo handlowy, odrębność: tak;

Dział I-Sp (spis praw) – okres użytkowania: 2093.11.30; sposób korzystania: działka gruntu w wiecz. użytk. do dn. 30.11.2093 r. oraz budynek usług. handlowy stanowiący od gruntu odrębny przedmiot własności;

Dział II (własność) – właściciel gruntu: Skarb Państwa; użytkownik wieczysty: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna w udziale wynoszącym 35473 /178357.

Pozostałymi współwłaścicielami nieruchomości są:

 • „Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Pomoc" w Puławach w udziale wynoszącym 116519 /178357,
 • Optyka oxys spółka jawna P. Gołębiowski, M. Kulas w udziale wynoszącym 11464 /178357,
 • Małgorzata Ewa Markiewicz oraz Grzegorz Zbigniew Markiewicz w udziale wynoszącym 14901/178357 (wspólność ustawowa majątkowa małżeńska),

Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia):

Lp. 1. Ostrzeżenie.

Na podstawie wniosku z 12.10.1994 r. Nr 7207/94 wpisano ostrzeżenie, że w przypadku zbycia użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat od dnia wpisu w księdze wieczystej nabywca "Społem" powszechna sp-nia Spożywców "Pomoc" w Puławach z siedzibą w Puławach zobowiązana jest uiścić pierwszą opłatę w wysokości 25% wartości gruntu wyliczonej w dniu zbycia. Wpisano dnia 30 listopada 1994 roku.

Powyższe ostrzeżenie jest bezprzedmiotowe – w dniu 30 listopada 2004 r. upłynął termin 10 lat od dnia wpisu w księdze wieczystej. W związku z powyższym, Bank podjął działania w celu wykreślenia wpisu.

Lp. 2. Ograniczone prawo rzeczowe.

Wpisano sposób korzystania z nieruchomości w ten sposób, że;
a) państwowe przedsiębiorstwo "Dom Książki" w Lublinie korzystać będzie z ośmiu pomieszczeń (sklep i zaplecze) o pow. użytk. 247,15 m2 położonych na parterze południowo-zachodniej części budynku-oznaczonych kolorem pomarańczowym na wyrysie poszczególnych kondygnacji budynku, zaś szyld księgarni znajdować się będzie nad tymi pomieszczeniami na wys. 0,5 metra od str. połudn. zach.
B) "Społem" Powszechna Spółdz. Spożywców "Pomoc" w Puławach korzystać będzie z pomieszczeń o pow. użytk. 1092,91 m2 położonych na parterze w części północnej budynku, oraz na I-szym piętrze w części północnej i połudn. zachodniej tegoż budynku, oraz w piwnicy w części północno-wschodniej i południowo wschodniej tegoż budynku-oznaczonych kolorem różowym na wyrysie poszczególnych kondygn. tego budynku,
c) Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.. z siedzibą w Warszawie korzystać będzie z pomieszczeń o pow. użytk. 331,63 m2 położonych na parterze w części południowo-wschodniej budynku oraz na I-szym piętrze w części połudn. wschodniej tegoż budynku oraz ze środkowej części piwnic znajdujących się w tym budynku-oznaczonych kolorem żółtym na wyrysie poszczególnych kondygnacji tego budynku- 
na podstawie aktu notarialnego -umowy o podział rzeczy do korzystania z dnia 27.06.2000 r. Rep.a 3965/2000 k.70,71.

Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

Opis budynku

Nieruchomość zabudowana jest trzykondygnacyjnym budynkiem wielobryłowym, składającym się z piwnicy, parteru oraz piętra, , wolnostojącym o funkcji administracyjno-handlowej. Po stronie wschodniej budynku zlokalizowana jest wnęka umożliwiająca dostęp do pomieszczeń zaplecza budynku. Teren wokół budynku utwardzony jest kostką betonową, nie jest ogrodzony.

 

Charakterystyka obiektu:

 • pow. zabudowy (wg kartoteki budynków): 775 m2,
 • pow. użytkowa części należącej do Banku: 351,7 m2,
 • funkcja: handlowo-biurowa
 • liczba kondygnacji nadziemnych: 2
 • liczba kondygnacji podziemnych: 1
 • instalacje: wodno - kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, elektryczna, teletechniczna, alarmowa, telewizji przemysłowej, winda towarowa.

Fundamenty – żelbetowe; ściany piwnic i nadziemia - murowane. Stropy nadziemia - płyty żelbetowe. Balkony żelbetowe. Dach pokryty papą; rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej i PCV. Stolarka drzwiowa i okienna - PCV oraz stalowa. Schody wewnętrzne wylewane, żelbetowe.

Pomieszczenia kondygnacji naziemnych dostosowane są do pełnienia funkcji biurowej. Wykończenie obiektu zawiera m.in.: stolarkę okienną i drzwiową płycinową oraz plastikową; tynki wewnętrzne – gipsowe malowane farbą; sufity podwieszane; posadzki - płytki ceramiczne oraz wykładzina dywanowa. Pomieszczenia biurowe klimatyzowane.

Stan techniczny pomieszczeń należących do Banku ocenia się jako dobry.. Standard lokalu bardzo dobry, typowy dla powierzchni usługowych.

Mapy
Kontakt

tel. +48 504 435 436
e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

Zdjęcia

/>

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand