Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Pyrzyce, ul. Kilińskiego 5

Województwo:

zachodniopomorskie

Tytuł prawny:

użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynku

Numer księgi wieczystej:

SZ2T/00003063/0

Nr ewidencyjny działki:

98/4 obr. Pyrzyce 8

Powierzchnia działki:

1.484 m2

Powierzchnia budynku:

393 m2

 

Cena 1 350 000 PLN

OPCJA NAJMU ZWROTNEGO

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. Sprzedaż z ewentualną opcją zawarcia przez Bank umowy najmu części powierzchni – szczegóły w Materiałach Informacyjnych.

Działka o powierzchni 1.484 m2 o numerze ewidencyjnym 98/4, obręb nr Pyrzyce 8, oznaczone symbolem Bi (inne tereny zabudowane) Kształt działki nieregularny, zbliżony do dwóch połączonych prostokątów, konfiguracja terenu jest płaska.

Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: wodnej, elektrycznej, kanalizacyjnej, grzewczej, telefonicznej. Teren ogrodzony.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla przedmiotowego obszaru jest uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z uchwałą XXXVIII/283/21 z dnia 2021-06-24 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: 1 Maja, Jana Kilińskiego, Bankowej, Jana Henryka Dąbrowskiego, Księcia Barnima 1, Krótkiej, Zabytkowej, Młyńskiej, teren oznaczony jest symbolem 15.MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej

Przeznaczenie terenu:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2) dopuszczalne:

a) zabudowa usługowa dobudowana do budynków mieszkalnych,

b) zabudowa garażowa,

c) komunikacja wewnętrzna w formie dojazdów,

d) miejsca postojowe,

e) zieleń urządzona.

 

Nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym, na obszarze rewitalizacji, w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, w rozumieniu przepisów ustawy z 9.10.2015 r. o rewitalizacji.

Cały obszar Starego Miasta w Pyrzycach jest wpisany do rejestru zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie pod numerem 38 nr decyzji Kl.V-0/17/55 z 22.04.1955

 • Księga Wieczysta nr SZ2T/00003063/0 prowadzona jest przez VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stargardzie i zawiera m.in. następujące wpisy:

  Dział I - woj. zachodniopomorskie, powiat pyrzycki, gm. Pyrzyce, Pyrzyce ul. Kilińskiego

  Działki ewidencyjne: 98/2 Obręb 8

  Sposób korzystania działka gruntu

  Obszar (m2) 1484,00

  Budynki woj. zachodniopomorskie, powiat pyrzycki, gm. Pyrzyce, Pyrzyce ul. Kilińskiego 5

  Lp.1. Sposób korzystania - budynek biurowy

  Lp.2. Sposób korzystania - garaże

  Dział I-Sp - Rodzaj prawa: prawo związane z własnością innej nieruchomości.

  Lp 1: każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu działki nr 98/2 przysługuje nieodpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez istniejącą drogę dojazdową i chodnik na działce nr 98/1 objętej księgą wieczystą kw 27485.

  Lp 2.: każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu dz. nr 98/2 przysługuje nieodpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie użytkowania połowy kotłowni i urządzeń związanych z dostarczeniem ciepła i ciepłej wody znajdujących się w budynku położonym w Pyrzycach przy ul. Kilińskiego 5 na dz. 98/1 objętej kw 27485.

  Prawo użytkowania wieczystego

  Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym i stanowiący odrębną nieruchomość budynek biurowy i garaże.

  Okres użytkowania: 2089-12-05

  Dział II – Własność

  Właściciel: Udział                             1/1. Skarb Państwa

  Użytkownik wieczysty: Udział          1/1. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna

  Dział III - Ciężary i ograniczenia

  Lp.1. Rodzaj prawa: ograniczone prawo rzeczowe

  Treść prawa: nieodpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 98/1 objętej księgą wieczystą kw nr 27485 polegająca na dostępie do śmietnika znajdującego sie na działce nr 98/2.

  Lp.2. Rodzaj prawa: ograniczone prawo rzeczowe

  Treść prawa: nieodpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa na rzecz każdorazowego użytkownika wieczystego bądź właściciela działki nr 98/1 objętej kw nr 27485 polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 98/2 do pomieszczeń kotłowni w budynku znajdującym się na działce nr 98/1.

  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów.

   

  Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

 • Budynek biurowy

  • powierzchnia zabudowy: 229 m2
  • powierzchnia użytkowa: 393 m2
  • powierzchnia użytkowa: 384 m2 (wg podatku od nieruchomości)
  • rok budowy: 1965 (rejestr budynków)
  • funkcja: biurowa
  • liczba kond. nadziemnych: 2
  • liczba kond. podziemnych: 0

   

  Budynek połączony narożnie z sąsiednim budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w 1965 roku. W późniejszych latach obiekt remontowany i dostosowany do funkcji biurowo-usługowej placówki banku.

  Stropodach płaski, kryty papą, stolarka okienna i drzwiowa drewniana i PCV. Posadzki – wykładziny PCV, glazury w pomieszczeniach socjalnych i WC, płytki ceram. w korytarzach. Ściany – tynki cem.-wap., malowane. Budynek wyposażony w instalację: wodociągową i kanalizacyjną, grzewczą, elektryczną, teletechniczną, odgromową.

   

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):
  EU    301,00    kWh/(m2*rok)
  EK    373,74    kWh/(m2*rok)
  EP    275,15    kWh/(m2*rok)
  UOZE    2,70    %
  ECO2    0,140    t CO2/(m2*rok)

   

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

  Nieruchomość położona jest w otoczeniu gęstej śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (do pięciu kondygnacji) i usługowo-handlowej a także administracji publicznej i oświatowej (Urząd Miasta, Urząd Skarbowy itp.).

   

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Kilińskiego, drugorzędnej dwupasmowej i dwukierunkowej ulicy organizującej ruch w rejonie osiedla mieszkaniowego z nawierzchnią o przeciętnym stanie technicznym.

  Dostęp pieszy do nieruchomości możliwy jest od frontu, od strony ulicy Kilińskiego. Dojazd do obiektu zapewnia ulica Kilińskiego i układ dróg publicznych lokalnych o średnim i niskim natężeniu ruchu, głównie lokalnego. W odległości około 100m przebiega równolegle ulica 1 Maja, główna arteria śródmieścia umożliwiająca m.in. dojazd do dróg wojewódzkich nr 106 i 122 oraz do węzła trasy S3 (około 11 km).

  Parkowanie pojazdów jest możliwe w sąsiedztwie nieruchomości, w wyznaczonych miejscach i na terenie osiedla mieszkaniowego. Część ulic w sąsiedztwie objęta strefą płatnego parkowania. Dla osób upoważnionych dostępny jest parking za nieruchomością, z bramą wjazdową.

   

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

   

   

 •  

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.