Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

Województwo:

wielkopolskie

Tytuł prawny:

Udział w wysokości 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1999 wraz z udziałem we własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności oraz udział w wysokości 1/2 części w prawie własności działki gruntu nr 1961/4

Nr KW:

PO1D/00017578/6, PO1D/00041783/3

Nr ewidencyjny działki:

1999, 1961/4  obręb 0004

Powierzchnia działek:

2 408,00 m2

Powierzchnia całego budynku:

1 121,00 m2

 

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1999 wraz z prawem własności posadowionego budynku oraz udział w wysokości 1/2 części w prawie własności działki gruntu nr 1961/4. Aktualnie trwają uzgodnienia w celu zawarcia umowy o podział nieruchomości do korzystania (quoad usum) ze współużytkownikiem wieczystym gruntu i współwłaścicielem budynku.

Działki  o łącznej powierzchni 2.408 m2 o numerach ewidencyjnych: 1999, obręb nr 0004 (pow. 2.325 m2) oraz 1961/4 obręb 0004 (pow. 83 m2), oznaczone symbolem Bi (inne tereny zabudowane), posiadają kształt regularny, prostokątny, krótszym bokiem przylegający do ul. Czerwonego Krzyża. Działki zabudowane dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem biurowym z 1975 r. wyremontowanym, w dobrym stanie technicznym i standardzie,

Powierzchnia zabudowy całego budynku: 434 m2 plus garaż wolnostojący 30 m2

Powierzchnia użytkowa sprzedawanego udziału budynku: 517,30 m2

Wskaźnik zabudowy wynosi 19,30 %.

Budynek 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, funkcjonował do niedawna jako oddział banku BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz gdzie nadal działa oddział PZU S.A.

W piwnicach znajduje się część magazynowo - gospodarcza i techniczna (archiwum, kotłownia, skarbiec) oraz garaż. Na parterze zlokalizowano pomieszczenia bankomatu, komunikację oraz lokal mieszkalny (najem na warunkach czynszu regulowanego). Na I piętrze gdzie  do niedawna funkcjonował oddział banku znajdują się: sala obsługi klienta, pomieszczenia biurowe i socjalne wraz z komunikacją – powierzchnie te stanowią część budynku przeznaczoną do sprzedaży.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla nieruchomości nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Dla miasta Środa Wielkopolska uchwalone zostało Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Nr XVI/193/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 listopada 2011 r.

Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w powyższym dokumencie jako tereny dla realizacji celów publicznych i usług komercyjnych.

Budynek nie jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Nieruchomość znajduje się w granicach historycznego układu urbanistycznego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 247/Wlkp/A, na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WD-415/1115/29R/05 z dnia 6 września 2005 r.

Materiały informacyjne i istotne warunki sprzedaży

Zdjęcia

Stan prawny

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/00017578/6:

Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – działka gruntowa nr: 1999 o powierzchni 2.325 m2 , sposób korzystania – BI – inne tereny zabudowane, obręb ewidencyjny 0004, zabudowana budynkiem:

- biurowym o powierzchni użytkowej 434 m2, adres porządkowy: ul. Czerwonego Krzyża 4

- transportu łączności o powierzchni użytkowej 30 m2, adres porządkowy: ul. Walczaka Czerwonego Krzyża 4

Dział II (własność) – właściciel gruntu Skarb Państwa, właściciel budynku i użytkownik wieczysty gruntu: 1/2 BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 1/2 PZU S.A.

Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;

Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

 

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/00041783/3:

Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – działka gruntowa nr: 1961/4 o powierzchni 83 m2 , sposób korzystania – BI – inne tereny zabudowane, obręb ewidencyjny 0004,

Dział II (własność) – właściciel: 1/2 BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 1/2 PZU S.A.

Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;

Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

 

Pełną treść ksiąg wieczystych należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

Opis budynku

Budynek 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, funkcjonował do niedawna jako oddział banku BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz gdzie nadal działa oddział PZU S.A.

W piwnicach znajduje się część magazynowo - gospodarcza i techniczna (archiwum, kotłownia, skarbiec) oraz garaż. Na parterze zlokalizowano pomieszczenia bankomatu, komunikację oraz lokal mieszkalny (najem na warunkach czynszu regulowanego). Na I piętrze znajdują się: sala obsługi klienta, pomieszczenia biurowe i socjalne wraz z komunikacją.

Konstrukcja słupowo-ryglowa prefabrykowana, stropy prefabrykowane. Schody żelbetowe monolityczne. Ściany zewnętrzne z bloczków betonowych, ściany działowe z bloczków betonowych. Stropodach żelbetowy, płaski, pokrycie papą na lepiku. Tynki wewnętrzne tradycyjne na zaprawie cementowo-wapiennej, malowane.

Stolarka okienna PCV, drzwiowa drewniana płycinowa, PCV oraz specjalistyczna do pomieszczeń bankowych (skarbiec) i wejściowa. Bramy garażowe PCV systemowe. Posadzki – wykładziny dywanowe lub oraz płytki ceramiczne w sali operacyjnej, korytarzach i pom. socjalnych. W części pomieszczeń sufity podwieszane.

Instalacje: elektryczna z sieci miejskiej, wodno-kanalizacyjna z sieci miejskiej, CO z sieci miejskiej, wentylacja mechaniczna i klimatyzacja punktowa w niektórych pomieszczeniach, telefoniczna, komputerowa, alarm i dozór, p.pożarowa sygnalizacyjna i czujnikowa.

 

OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

Bardzo dobra lokalizacja z łatwym dostępem zarówno pieszym jak i samochodem. Bliskość rynku miasta (ok 500m) i głównych arterii drogowych. Położenie w centrum, z bardzo dobrą ekspozycją i dobrym dojazdem, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, usługowej i terenów zielonych.

 

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulic Czerwonego Krzyża i Westerplatte. Ulica Czerwonego Krzyża to jedna z ważniejszych ulic miasta w rejonie ścisłego centrum, dwukierunkowa, jednojezdniowa, z nawierzchnią asfaltową w dobrym stanie technicznym, łącząca ścisłe centrum i okolice rynku ze wschodnią częścią miasta. Ciągi piesze zlokalizowane są po obu stronach ulicy.

Parkowanie pojazdów jest możliwe w dwóch garażach w kondygnacji -1 budynku (w tym jedno w użytkowaniu banku), na parkingu wewnętrznym oraz na miejscach parkingowych w okolicy budynku na terenie nieruchomości. Sąsiedztwo nieruchomości nie jest objęte płatną strefa parkowania. Parkowanie możliwe jest przy sąsiednich ulicach i na parkingu miejskim.

Mapa

Kontakt
tel. +48 504 435 436

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand