Bank zmieniającego się świata
 

Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 21L

Województwo:

podkarpackie

Tytuł prawny:

użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynku oraz udział w użytkowaniu wieczystym gruntu

Numer księgi wieczystej:

TB1S/00034978/3, TB1S/00034973/8, TB1S/00033997/5

Nr ewidencyjny działek:

1352/124, 1352/125, 1352/126, 1958/7 oraz 1958/6, 1352/127, 1352/128

Powierzchnia działek:

748 m2

Powierzchnia budynku:

ok. 695 m2

 

Cena 1 780 000 PLN

OPCJA NAJMU ZWROTNEGO

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

Przedmiotem sprzedaży jest kompleks nieruchomości tj. prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności oraz udział w użytkowaniu wieczystym gruntu. Sprzedaż z ewentualną opcją zawarcia przez Bank umowy najmu części powierzchni – szczegóły w Materiałach Informacyjnych.

Działki o łącznej powierzchni 748 m2 o numerach ewidencyjnych 1352/124, 1352/125, 1352/126, 1958/7, obręb nr 0003 Centrum, oznaczone symbolem B oraz udział w działkach 1958/6, 1352/127, 1352/128, obręb nr 0003 Centrum.

Kształt działek nr 1352/124, 1352/125, 1352/126, 1958/7 na których posadowiony jest budynek zbliżony do wydłużonego prostokąta. Pozostałe działki nr 1352/127, 1352/128, 1958/6 w których Bank posiada udział 8.400/30.000 części mają kształt nieregularnego wielokąta i stanowią dziedziniec wewnętrzny między budynkami, tj. fragmentu układu komunikacyjnego/parkingu.

Teren wokół budynku utwardzony kostką betonową, nie jest ogrodzony.
Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej i kanalizacyjnej (sieć miejska), gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, odgromowej.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Działki oznaczone w ewidencji gruntów nr: 1958/7, 1352/124, 1352/125, 1352/126, 1958/6, 1352/127, 1352/128, położone w obr. 3 - Centrum w Stalowej Woli, leżą na obszarze dla którego nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W celu określenia polityki przestrzennej Gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska w Stalowej Woli Uchwałą Nr : XXXIV/483/05 z dnia 21 stycznia 2005 r., z późn. zm., zatwierdziła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola”.
W oparciu o jego ustalenia przeznaczenie przedmiotowych działek określone jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, na których dopuszcza się adaptację, porządkowanie i uzupełnienie istniejącego zainwestowania osiedli mieszkaniowych o brakujące urządzenia usług publicznych. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, a jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.
Nieruchomość nie figuruje w gminnej ewidencji zabytków.

 • Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi następujące księgi wieczyste:
  KSIĘGA WIECZYSTA TB1S/00034978/3 
  Dział I - Oznaczenie nieruchomości
  Położenie: Stalowa Wola
  Działki ewidencyjne: 1352/124, 1352/125, 1352/126
  Sposób korzystania: budowlana
  Obszar (m2): 688,00
  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
  Działki gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 2095-07-29
  Dział II – Własność
  Właściciel: Gmina Stalowa Wola
  Użytkownik wieczysty: udział 1/1. BNP Paribas Bank Polska S.A.
  Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów
  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

   

  KSIĘGA WIECZYSTA TB1S/00034973/8
  Dział I - Oznaczenie nieruchomości
  Położenie: Stalowa Wola
  Działki ewidencyjne: 1958/7
  Sposób korzystania: budowlana, rola
  Obszar (m2): 60,00
  Budynek: Stalowa Wola, budynek usługowy
  Odrębność: tak
  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
  Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 2096-07-29 i znajdujący się na niej bud. usługowy
  Dział II – Własność
  Właściciel: Gmina Stalowa Wola
  Użytkownik wieczysty: udział 1/1. BNP Paribas Bank Polska S.A.
  Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów
  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

   

  KSIĘGA WIECZYSTA TB1S/00033997/5
  Dział I - Oznaczenie nieruchomości
  Położenie: podkarpackie, stalowolski, Stalowa Wola, obręb 3 - centrum
  Działki ewidencyjne: 1958/6, 1352/127, 1352/128
  Sposób korzystania: B – tereny mieszkaniowe
  Obszar (m2): 1.593,00
  Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnością
  Działki gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 2095-07-29
  Dział II – Własność
  Właściciel: Gmina Stalowa Wola
  Użytkownik wieczysty: Lp.1. udział 8.400/30.000 cz. - BNP Paribas Bank Polska S.A.
  Dział III - Ciężary i ograniczenia - brak wpisów
  Dział IV - Hipoteki - brak wpisów

  Pełną treść ksiąg wieczystych należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

   

 • Budynek biurowo-usługowy

  • pow.użytkowa: ok. 695 m2 
  • funkcja: biurowa 
  • liczba kondygnacji nadziemnych: 2 
  • liczba kondygnacji podziemnych: 0 
  • instalacje: wod-kan, c.o. - gazowe, wentylacja, klimatyzacja, elektryczna, teletechniczna, alarmowa, telewizji przem. 

   

  Opis techniczny budynku
  Fundamenty - ławy i stopy fundamentowe żelbetowe wylewane 
  Ściany fundamentowe - ściany fundamentowe zewnętrzne do wysokości cokołu — warstwowe, murowane z bloczków betonowych, ocieplone styropianem, obmurowane cegłą pełną
  Wewnętrzne nośne – murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowej, wewnętrzne działowe - z cegły dziurawki
  Ściany nadziemia - zewnętrzne warstwowe, w warstwie licującej fragmentami wg kolorystyki elewacji cegła silikatowa barwiona otynkowana tynkiem cementowym i wykończona cienkowarstwową masą tynkarską w kolorze elewacji
  Stropy gęstożebrowe Ackermanna
  Stropodachy - dachy zaprojektowano jako płaskie w systemie stropodachu o odwróconej konstrukcji warstw, system dwóch warstw powłok wodoszczelnych.

   

  Pomieszczenia dostosowane do pełnienia funkcji biurowej. Wykończenie obiektu zawiera m.in.: stolarka okienna i drzwiowa – PCV, drzwiowa – aluminiowa, płycinowa, tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne malowane farbą, sufity – częściowo tynkowane, w części podwieszane, posadzki, podłogi – płytki ceramiczne, wykładzina dywanowa i panele.

   

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO 
  Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowo-usługowa charakterystyczna dla tej strefy miasta - zabudowa obrzeżna w zamkniętych w całości lub częściowo kwartałach zabudowy.
  W promieniu 1 km znajdują się główne obiekty użyteczności publicznej (Urząd Miasta, Sąd Rejonowy, dworzec PKP, placówki oświatowe) oraz liczne punkty oraz obiekty handlowo – usługowe.

   

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA
  Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Poniatowskiego będącej drogą gminną, biegnącą równolegle, po stronie wschodniej, wzdłuż głównej arterii komunikacyjnych miasta Alei Jana Pawła II.
  Ulica o nawierzchni asfaltowej, jednojezdniowa, dwukierunkowa. Ciągi piesze po obu stronach ulicy. Przystanek komunikacji publicznej zlokalizowany w sąsiedztwie nieruchomości.
  Wjazd na teren nieruchomości odbywa się boczną odnogą ul. Poniatowskiego na wewnętrzny dziedziniec pomiędzy budynkami. Istnieje możliwość parkowania kliku pojazdów po stronie północnej i południowej budynku. 
   

   

   

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

   

   

 •  

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.